Detail člověka URL

doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

Profile picture for user 62881430

Telefon: +420221005429

Katedra politologie a sociologie

Katedra politologie a sociologie

 

Aktuální oblast odborného zájmu

- vztah práva a politiky, 
- právní pluralismus a evropská integrace, 
- soudy a soudci jako političtí aktéři.
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo a právní věda

2007

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo a právní věda

Právnická fakulta UK v Praze

2007

JUDr.

Teorie práva

Právnická fakulta UK v Praze

2009

Ph.D.

Právní dějiny, teorie, filosofie a sociologie práva

Právnická fakulta UK v Praze

2011

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2011 - dnes

Právnická fakulta UK v Praze

odborná asistentka

1,0 – 0,75

2010 - 2011

Právnická fakulta UK v Praze

asistentka

1,0

2007 - 2010

Hogan Lovells (Prague) LLP

legal researcher

0,6

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Politologie

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Politický kontext soudní moci II.

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Teorie práva

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

SVOČ: Politologie a sociologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Ústavní právo EU

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Právo a literatura

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2017 - dnes

Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

17-08176S

Grantová agentura ČR
 

Hlavní řešitel
 

2016
 

Soudci jako političtí aktéři v ČR a EU a základní unijní hodnoty
 

SVV 260249/2016
 

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 - dnes

Výzkumné centrum pro lidská práva Univerzity Karlovy v Praze

UNCE

Univerzita Karlova v Praze

Juniorní řešitel

2015

Milníky v činnosti Ústavního soudu České republiky – okolnosti, kauzy, osobnosti

SVV 260134/2015

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva na počátku 21. století
 

PRVOUK P04
 

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského kolektivu
 

2012 - 2016

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

PRVOUK P17

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského kolektivu

2012 - 2014

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GA ČR P408/12/1255

Grantová agentura ČR

Člen řešitelského kolektivu

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262 402/2011

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel – student doktorského studijního programu

2010

Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách

SVV 260408/2010

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel – student doktorského studijního programu

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

RM/01/10

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odborný spolupracovník

2010 - 2012

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

GA ČR P408/10/1599

Grantová agentura ČR

Odborný spolupracovník

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2011

Central European University Budapešť

Maďarsko

7 dní

Výzkumný pobyt – příprava předmětu Politický kontext soudní moci

2009

European University Institute, San Domenico di Fiesole

Itálie

14 dní

Studijní pobyt v rámci kurzu Summer Course on EU Law

2008

Central European University Budapešť

Maďarsko

14 dní

Studijní pobyt v rámci programu Total Law – Advanced European Legal Practice

2006 – 2007

Právnická fakulta Univerzity v Antverpách

Belgie

10 měsíců

Studijní pobyt v rámci programu International and European Legal Studies Programme

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012 - dnes

Recenzní činnost pro Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi

recenzent

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

The Power of Public Law in the 21st Century

konference

Budapešť

2018

Public funding of political parties in the case-law of the Czech Constitutional Court in a comparative perspective

7. kongres České společnosti pro politické vědy

konference

Praha

2018

Rozdíly ve financování politických stran ze státního rozpočtu pohledem Ústavního soudu ČR

Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

konference

Praha

2018

Rozhodovací činnost Ústavního Soudu České a Slovenské Federativní Republiky jako inspirační zdroj pro Ústavní soud České republiky

Weyrovy dny právní teorie

konference

Brno

2017

Průniky mezi právními a politologickými přístupy ke zkoumání soudní moci

Trnavské právnické dni - Otvorená textúra ústavy

konference

Trnava

2016

Otevřená textura práva a přezkum „logičnosti“ právní úpravy Ústavním soudem

Lidská práva a výjimečné stavy

seminář

Praha

2016

Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných stavech

Bicameralism Under Pressure

konference

Řím

2016

 

International and Internal Mechanisms of Human Rights Effectiveness
 

konference
 

Praha

2015

An attempt to enhance women’s political representation in the Czech Republic: caught between theories and lack of interest

VI. Kongres České společnosti pro politické vědy

konference

Praha

2015

Výběr soudců Ústavního soudu ČR

Status of the Judge in the Era of Judicialization: Czech-Hungarian Experience

konference

Praha

2015

Research on the Correlations between the Professional Background of the Nominees to the Czech Constitutional Court and the Outcome of the Appointment Process

Stát jako obr na hliněných nohou

seminář

Praha

2014

Evropské právo a limity členských států

Skupinová lidská práva

seminář

Praha

2014

Ochrana menšin v normotvorném procesu

EU Law: The View from a Mountain

konference

Krkonoše

2012

 

Právo v umění a umění v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2011

konference

Dobrá Voda u Olomouce

2011

 

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

konference

Praha

2011

Právní jistota a metodologie interpretace evropského práva

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)

konference

Praha

2011

Základní práva zaručená ústavami členských států versus princip přednosti evropského práva

XXV. světový kongres Spolku pro právní a sociální filosofii (IVR)

kongres

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

2011

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

francouzský

pasivně