JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 429

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 307 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace vždy středa  10 - 12:00 hodin

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 429

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 307 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace vždy ve středu 10 - 12:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

- vztah práva a politiky,
- právní pluralismus a evropská integrace,
- soudy a soudci jako političtí aktéři.
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo a právní věda

2007

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo a právní věda

Právnická fakulta UK v Praze

2007

JUDr.

Teorie práva

Právnická fakulta UK v Praze

2009

Ph.D.

Právní dějiny, teorie, filosofie a sociologie práva

Právnická fakulta UK v Praze

2011

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2011 - dnes

Právnická fakulta UK v Praze

odborná asistentka

1,0 – 0,75

2010 - 2011

Právnická fakulta UK v Praze

asistentka

1,0

2007 - 2010

Hogan Lovells (Prague) LLP

legal researcher

0,6

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Politologie

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Politický kontext soudní moci II.

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Teorie práva

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

SVOČ: Politologie a sociologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Ústavní právo EU

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Právo a literatura

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2017 - dnes

Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

17-08176S

Grantová agentura ČR
 

Hlavní řešitel
 

2016
 

Soudci jako političtí aktéři v ČR a EU a základní unijní hodnoty
 

SVV 260249/2016
 

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 - dnes

Výzkumné centrum pro lidská práva Univerzity Karlovy v Praze

UNCE

Univerzita Karlova v Praze

Juniorní řešitel

2015

Milníky v činnosti Ústavního soudu České republiky – okolnosti, kauzy, osobnosti

SVV 260134/2015

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva na počátku 21. století
 

PRVOUK P04
 

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského kolektivu
 

2012 - 2016

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

PRVOUK P17

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského kolektivu

2012 - 2014

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GA ČR P408/12/1255

Grantová agentura ČR

Člen řešitelského kolektivu

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262 402/2011

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel – student doktorského studijního programu

2010

Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách

SVV 260408/2010

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel – student doktorského studijního programu

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

RM/01/10

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odborný spolupracovník

2010 - 2012

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

GA ČR P408/10/1599

Grantová agentura ČR

Odborný spolupracovník

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2011

Central European University Budapešť

Maďarsko

7 dní

Výzkumný pobyt – příprava předmětu Politický kontext soudní moci

2009

European University Institute, San Domenico di Fiesole

Itálie

14 dní

Studijní pobyt v rámci kurzu Summer Course on EU Law

2008

Central European University Budapešť

Maďarsko

14 dní

Studijní pobyt v rámci programu Total Law – Advanced European Legal Practice

2006 – 2007

Právnická fakulta Univerzity v Antverpách

Belgie

10 měsíců

Studijní pobyt v rámci programu International and European Legal Studies Programme

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012 - dnes

Recenzní činnost pro Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi

recenzent

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Trnavské právnické dni - Otvorená textúra ústavy

konference

Trnava

2016

Otevřená textura práva a přezkum „logičnosti“ právní úpravy Ústavním soudem

Lidská práva a výjimečné stavy

seminář

Praha

2016

Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných stavech

Bicameralism Under Pressure

konference

Řím

2016

 

International and Internal Mechanisms of Human Rights Effectiveness
 

konference
 

Praha

2015

An attempt to enhance women’s political representation in the Czech Republic: caught between theories and lack of interest

VI. Kongres České společnosti pro politické vědy

konference

Praha

2015

Výběr soudců Ústavního soudu ČR

Status of the Judge in the Era of Judicialization: Czech-Hungarian Experience

konference

Praha

2015

Research on the Correlations between the Professional Background of the Nominees to the Czech Constitutional Court and the Outcome of the Appointment Process

Stát jako obr na hliněných nohou

seminář

Praha

2014

Evropské právo a limity členských států

Skupinová lidská práva

seminář

Praha

2014

Ochrana menšin v normotvorném procesu

EU Law: The View from a Mountain

konference

Krkonoše

2012

 

Právo v umění a umění v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2011

konference

Dobrá Voda u Olomouce

2011

 

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

konference

Praha

2011

Právní jistota a metodologie interpretace evropského práva

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)

konference

Praha

2011

Základní práva zaručená ústavami členských států versus princip přednosti evropského práva

XXV. světový kongres Spolku pro právní a sociální filosofii (IVR)

kongres

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

2011

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

francouzský

aktivně

 

Monografie

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi. Praha, Leges, 2012, 191 str.

Kapitoly v zahraničních monografiích

ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Formation of Political Community through Judicial Fiat: an Example of EU Citizens' Voting Rights in the Czech Republic. In: PÍTROVÁ, Lenka (eds.) a kol.: Rule of Law and Mechanisms of Its Protection. Czech Perspective. Waldkirchen: sw&w Research and New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, ISBN: 978-3-9816855-4-1, str. 151 – 163.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: An Attempt to Enhance Women's Political Representation in the Czech Republic: Caught Between Theories and Lack of Interest. In: ŠTURMA, Pavel, BAEZ, Narciso Leandro Xavier (eds.): International and Internal Mechanisms of Human Rights Effectiveness. Waldkirchen: sw&w Research and New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, ISBN: 978-3-9816855-5-8, str. 104 - 114.

GRINC, Jan, ONDŘEJKOVÁ, Jana: The State and the European Union. In: KYSELA, Jan (ed.): State as a Giant with Feet of Clay. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014, ISBN: 978-3-631-65375-3, str. 61 – 100.

ONDŘEJKOVÁ, Jana, GRINC, Jan: Special features of fundamental rights protection in EU law. In: BAEZ, Narciso L. X., ŠTURMA, Pavel, MOZETIĆ, Vinicius, FAIX, Martin (eds.): Mecanismos internacionais e internos de efetidade dos direitos fundamentais. Joacaba: Editora UNOESC, 2014, ISBN: 978-85-8422-019-9, str. 73 – 84.

Kapitoly v tuzemských monografiích

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných stavech. In: BÍLKOVÁ, Veronika, KYSELA, Jan, ŠTURMA, Pavel, (eds.) a kol.: Výjimečné stavy a lidská práva. Praha: Auditorium, 2016, str. 55 – 66.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Souvislosti právního a faktického potenciálu národních parlamentů v evropských záležitostech. In: KYSELA, Jan (ed.): Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016, 162 – 172.

ONDŘEJKOVÁ, Jana, ONDŘEJEK, Pavel: Globalizace, stát a právo. In: KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí. Praha: Leges, 2016, str. 130 – 149.

GRINC, Jan, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Stát a nadnárodní integrace. Případ Evropské unie. In: KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí. Praha: Leges, 2016, str. 150 – 197.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Nové mechanismy ochrany lidských práv v Evropské unii jako žádoucí cíl, ale nežádoucí prostředek: několik poznámek k tzv. Heidelberskému návrhu. In: ŠTURMA, Pavel a kol.: Pojem a teorie lidských práv. Edice: Studie z lidských práv, č. 1, Praha: Právnická fakulta UK, 2013, ISBN: 978-80-87146-77-4, 2013, str. 30 – 40.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Modely analýzy rozhodovací činnosti soudů na příkladu kauzy tzv. slovenských důchodů. In: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. 1. vyd., Praha, Leges, 2012, str. 55 – 68.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Právní jistota a metodologie interpretace evropského práva. In: Metodologie interpretace práva a právní jistota. 1. vyd., Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, str. 272 – 280.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Základní práva zaručená ústavami členských států versus princip přednosti evropského práva. In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 1. vyd., Praha, Auditorium, 2011, str. 508 – 515.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Théodore Géricault: Vor Medúzy – zamyšlení nad dalšími možnými důsledky sporu deontologie a utilitarismu. In: HAMUĽÁK, Ondrej a kol. (eds.): Právo v umění a umění v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2011. Praha: Leges, 2011, ISBN: 978-80-87576-14-4, str. 56 – 61.

Odborné články

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Výběr soudců Ústavního soudu ČR. Právník, 155, 11, 2016, str. 945 – 958.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Překonání diskriminace v odměňování mužů a žen - úkol pro trh anebo zákonodárce? Jurisprudence, 24, 4, 2015, str. 16 – 20.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Ochrana menšin zranitelných v rámci demokratické normotvorby. Jurisprudence, 24, 1, 2015, str. 10 – 13.

ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Politické otázky před mezinárodními soudy. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. č. 1, 2014, ISBN: 0323-0619, str. 99 – 110.

ONDŘEJKOVÁ, Jana, ONDŘEJEK, Pavel: Několik poznámek ke způsobům změn primárního práva EU a ústavním aspektům eventuálního přístupu ČR ke Smlouvě o fiskální unii. Jurisprudence, 21, 5, 2012, str. 24 – 32.

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Narrow Gate? The Process of Entering International and EU Agreements into the Constitutional Order of an EU Member State: The Example of the Czech Republic. Croatian Yearbook of European Law and Policy, 7, 2011, str. 225 – 259.

HAVEL, Tomáš, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách. Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 1, 2011, str. 10 – 20.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Problém povahy evropského práva a jeho odraz v evropské doktríně. Jurisprudence, 19, 5, 2010, str. 24 – 29.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Smíšená forma vlády a Evropská unie. Právník, 149, 7, 2010, str. 665 – 677.

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2, 2010, str. 100 – 110.

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 3, 2010, str. 224 – 238.

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel, ONDŘEJKOVÁ, Jana: Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva. Právník, 149, 10, 2010, str. 977 – 1009.

Příspěvky ve sbornících

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Strengthening the Role of National Parliaments by the Constitutional Courts of the Central European Member States. In: Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. 1. vyd., Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, str 241 – 253.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Neviditelná sociální práva. Jaká hospodářská, sociální a kulturní práva čekají na objevení? In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.): Sociální práva. Praha: Leges, 2011, ISBN: 978-80-87576-02-1, str. 24 – 31.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Vnitrostranická demokracie; několik poznámek na okraj tématu. In: Volby,demokracie, politické svobody. 1. vyd., Praha, Leges, 2010, str. 145 – 151.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Demokracie podle Lisabonské smlouvy. In: Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, str. 155 – 165.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Právne aspekty spoločenskej zodpovednosti nadnárodných obchodných spoločností. In: LENGYELOVÁ, Daniela (ed.): Pluralizmus moci a práva, Sborník z konferencie konanej v dňoch 25. – 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej Akademie Vied, Bratislavská vysoká škola práva, 2009, ISBN: 978-80-970144-3-8, str. 442 – 449.

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Ústavní soudy členských států EU a evropská integrace. In: KYSELA, Jan, WINTR, Jan (eds.): Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám. Praha: nákladem vlastním, 2009, ISBN: 978-80-254-5890-7, str. 112 – 119. 

Recenze a anotace

ONDŘEJKOVÁ, Jana: Ideály soudního diskurzu v neideální kauze aneb otazníky v souvislosti s nejnovějším nálezem Ústavního soudu o právu na zákonného soudce. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 1/2016, str. 11 – 12.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Etnická diskriminace v českých školách i po novele školského zákona? Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 2/2015, str. 3 – 4.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Návrh zákona podporujícího větší zastoupení žen v Parlamentu a krajských zastupitelstvech (tzv. zipového zákona). Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 1/2015, str. 5 – 6.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Volební právo občanů EU ve světle usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 64A 6/2014 – 20. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 3/2014, str. 6 – 7.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Zrušení směrnice o uchovávání údajů a ochrana základních práv v prostředí plurality vzájemně nehierarchických evropských soudů. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 2/2014, str. 3 – 4.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Trest za popírání arménské genocidy v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 1/2014, str. 5 – 6.
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Evropský soudní dvůr a postupná revize maďarské ústavy. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva 4/2013, str. 2.
Aktuality z Evropské unie. Jurisprudence 6/2010 - 6/2012
Jeannot, Gilles-Rouban, Luc: Changer la fiction publique (Reforma veřejné služby) Revue française d ́administ ration publique 1/2010, s. 665-672. Správní právo, 43, 6, 2010,s. 384-384.
Tomáš Herc: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite.Právny obzor č.5/2009, s. 410-426. Správní právo, 43, 3, 2010, s. 186-186.
David Robertson: The Judge as Political Theorist. Contemporary Constitutional Review. Princeton a Oxford: PrincetonUniversity Press, 2010, 420 s. Právník, 150, 12, 2011, s. 1152-1153.
Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. Právny obzor, 94, 6, 2011, s. 618-621.
Broberg, Morten - Fenger, Niels: Aplikace doktríny acte clair soudními orgány členských států. Správní právo, 44, 4, 2011, s. 253-253.
Hans Bull: Kafka na bruselský způsob? Postřehy rozčarovaného praktika. Správní právo, 44, 4, 2011, s. 253-254.
  

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Kysela J., Ondřejek P., Broz J., Grinc J., Kindlová M., Ondřejková J., Urban M.Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí2016kniha978-80-7502-149-6
Ondřejek P., Ondřejková J.Globalizace, stát a právo2016část knihy978-80-7502-149-6
Ondřejková J.Výběr soudců Ústavního soudu ČR2016článek v časopise0231-6625
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Grinc J., Ondřejková J.Stát a nadnárodní integrace. Případ Evropské unie2016část knihy978-80-7502-149-6
Ondřejková J.Souvislosti právního a faktického potenciálu národních parlamentů v evropských záležitostech2016část knihy978-80-7502-166-3
Ondřejková J.Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných stavech2016část knihy978-80-87284-57-5
Ondřejek P., Ondřejková J.Formation of Political Community through Judicial Fiat: An Example of EU Citizen's Voting Rights in the Czech Republic2015část knihy978-3-9816855-4-1
Šturma P., Baez N., Faix M., Hájíčková K., Ondřejek P., Kindlová M., Ondřejková J., Krejčíková H., Antoš M., Štefko M., Tymofeyeva A., Mozetic A., Streck L., De Marco C.International and internal mechanisms of fundamental rights effectiveness2015kniha978-3-9816855-5-8
Ondřejková J.Ochrana menšin zranitelných v rámci demokratické normotvorby2015článek v časopise1802-3843
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Ondřejková J. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Ondřejková J.Překonání diskriminace v odměňování mužů a žen - úkol pro trh anebo zákonodárce?2015článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.An Attempt to Enhance Women's Political Representation in the Czech Republic: Caught Between Theories and Lack of Interest2015část knihy978-3-9816855-5-8
Ondřejková J.Zpráva z konference Princípy konštitucionalizmu konané 5. června 2015 na půdě Právnické fakulty Trnavské univerzity2015článek v časopise0231-6625
Ondřejek P., Ondřejková J.Politické otázky před mezinárodními soudy2014článek v časopise0323-0619
Grinc J., Ondřejková J.The State and the European Union2014část knihy978-3-631-65375-3
Ondřejková J., Grinc J.Special features of fundamental rights protection in EU law2014část knihy978-85-8422-019-9
Kysela J., Ondřejková J., Ondřejek P., Grinc J., Broz J., Urban M.State as a Giant with Feet of Clay2014kniha978-3-631-65375-3
Šturma P., Ondřejek P., Ondřejková J., Štefko M.Pojem a teorie lidských práv2013kniha978-80-87146-77-4
Ondřejková J.Jacobsohn G. J. Constitutional Identity. Cambridge-London: Harvard University Press, 2010, 368 s2013článek v časopise0231-6625
Ondřejková J.Nové mechanismy ochrany lidských práv v Evropské unii jako žádoucí cíl, ale nežádoucí prostředek: několik poznámek k tzv. Heidelberskému návrhu2013část knihy978-80-87146-77-4
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2012článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2012článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2012článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2012článek v časopise1802-3843
Ondřejková J., Ondřejek P.Několik poznámek ke způsobům změn primárního práva EU a ústavním aspektům eventuálního přístupu ČR ke Smlouvě o fiskální unii2012článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Modely analýzy rozhodovací činnosti soudů na příkladu kauzy tzv. slovenských důchodů2012část knihy978-80-87576-40-3
Ondřejková J.Právní jistota a metodologie interpretace evropského práva2012část knihy978-80-7380-388-9
Kysela J., Ondřejková J.Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě2012kniha978-80-87576-40-3
Ondřejková J.Strengthening the Role of National Parliaments by the Constitutional Courts of the Central European Member States2012část knihy978-1-4438-4254-9
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Havel T., Ondřejková J.Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách2011článek v časopise1210-9126
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2011článek v časopise1802-3843
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Narrow Gate? The Process of Entering International and EU Agreements into the Constitutional Order of an EU Member State: The Example of the Czech Republic2011článek v časopise1845-5662
Ondřejková J.David Robertson: The Judge as Political Theorist. Contemporary Constitutional Review. Princeton a Oxford: Princeton University Press, 2010, 420 s.2011článek v časopise0231-6625
Ondřejková J., Ondřejek P.Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě2011článek v časopise0032-6984
Ondřejková J.Broberg, Morten - Fenger, Niels: Aplikace doktríny acte clair soudními orgány členských států2011článek v časopise0139-6005
Ondřejková J.Hans Bull: Kafka na bruselský způsob? Postřehy rozčarovaného praktika2011článek v časopise0139-6005
Ondřejková J.Základní práva zaručená ústavami členských států versus princip přednosti evropského práva2011část knihy978-80-87284-23-0
Ondřejková J.Neviditelná sociální práva. Jaká hospodářská, sociální a kulturní práva čekají na objevení?2011část knihy978-80-87576-02-1
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Ondřejková J. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Ondřejková J.Théodore Géricault: Vor Medúzy - zamyšlení nad dalšími možnými důsledky sporu deontologie a utilitarismu2011část knihy978-80-87576-14-4
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Ondřejková J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Ondřejková J.Tomáš Herc: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. Právny obzor č.5/2009, s.410-4262010článek v časopise0139-6005
Ondřejková J.Jeannot, Gilles-Rouban, Luc: Changer la fonction publique (Reforma veřejné služby) Revue française d´administration publique 1/2010, s. 665-6722010článek v časopise0139-6005
Ondřejková J.Problém povahy evropského práva a jeho odraz v evropské doktríně2010článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Smíšená forma vlády a Evropská unie2010článek v časopise0231-6625
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva2010článek v časopise0231-6625
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext2010článek v časopise1210-9126
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2010článek v časopise1802-3843
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe2010článek v časopise1210-9126
Ondřejková J.Vnitrostranická demokracie - několik poznámek na okraj tématu2010část knihy978-80-87212-62-2
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2010článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2010článek v časopise1802-3843
Ondřejková J.Aktuality z Evropské unie2010článek v časopise1802-3843
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111