JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra práva životního prostředí

Email:

Telefon:
+420 221 005 383

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 136 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
          Čtvrtek 12:00 - 14:00Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Pedagogická činnost
2007-dosud Právnická fakulta UK v Praze (odborná asistentka na katedře práva životního prostředí)
2005-dosud Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
(od r. 2008 odborná asistentka na katedře společenských věd)
2013 Shepard Broad Law Center, Nova Southeastern University, Davie, Florida, USA
(srpen-září) (hostující profesor, předmět Protection of the environment in the European Legal Context)

 

Vzdělání
2007-2015 doktorský studijní program na Fakultě práva a politických věd Univerzity v Nantes, Francie,
ukončeno obhajobou doktorské dizertační práce na téma La protection de la biodiversité marine en droit international : à la recherche d´un cadre d´harmonisation d´une réglementation disparate, obdrženo nejvyšší hodnocení komise mention très honorable avec félicitations du jury
2003-2007 doktorský studijní program na Právnické fakultě UK v Praze (prezenční forma),
ukončeno obhajobou doktorské dizertační práva na téma Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, práce byla v roce 2007 oceněna Bolzanovo cenou a Cenou Josefa Vavrouška
2002-2003 diplom prohloubeného studia (DEA) v oboru mořské a oceánské právo na Fakultě práva a politických věd Univerzity v Nantes, Francie,
ukončeno obhajobou diplomové práce na téma Les aires marines protégées en droit international
1994-2001 magisterský studijní program na Právnické fakultě UK v Praze
1990-1994 Gymnázium Teplice (zaměření živé jazyky)

 

Vědecká a projektová činnost
2015-2016 Projekt GAUK „Právní ochrana moře“ – spoluřešitelka
2012-2015 Univerzitní centrum pro studium lidských práv (PF UK) – spoluřešitelka
2013 Pozemkové právo – nová forma, nový obsah (FRVŠ) – spoluřešitelka
2013 Právo na informace a účast veřejnosti v záležitostech životního prostředí 15 let od přijetí Aarhuské Úmluvy (SVV) – hlavní řešitelka
2011-2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - spoluřešitelka
2010-2013 Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě UK (OP Praha Adaptabilita) - spoluřešitelka
2011 Tvorba nového předmětu Základy akademického psaní (FRVŠ) – hlavní řešitelka
2011 Konference SVOČ (SVV) – hlavní řešitelka
2006-2009 mezinárodní program zaměřený na ochranu a udržitelné využívání mořské
biodiverzity v jižním Pacifiku (Coral Reef Initiative for the South Pacific, CRISP) - spoluřešitelka

 

Členství v odborných organizacích
Česká společnost pro právo životního prostředí
Česká společnost pro mezinárodní právo

 

Jazykové znalosti
Angličtina a francouzština aktivně, němčina pasivně.
 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Faix M., Hájíčková K., Hýbnerová S., Tymofeyeva A., Honusková V., Flídrová E., Obračajová B., Braum C., Hanko J., Lipovský M., Urbanová K., Žákovská K. , et al.Mezinárodní právo a státní území2015kniha978-80-87975-42-8
Žákovská K.Právní režim kontinentálního okraje aneb kde končí území pobřežního státu2015část knihy978-80-87975-42-8
Žákovská K.Omezení vlastnického práva k pozemkům2014část knihy978-80-87488-19-5
Žákovská K.Vyvlastnění2014část knihy978-80-87488-19-5
Žákovská K.CITES at the Beginning of its fifth Decade: Outdated or at its Best?2014článek v časopise1805-0565
Žákovská K.Práva domorodých národů jako nástroj ochrany životního prostředí2014část knihy978-80-87975-08-4
Honusková V., Flídrová E., Janků L., Stojanov R., Kelman I., Duží B., Žákovská K., Šturma P., Lipovský M., Matějková B., Hájková B., Bruner T., Šikuta J., Kulda M.Dnes migranti - zítra uprchlíci? : Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu2014kniha978-80-87975-23-7
Franková M., Drobník J., Žákovská K., Humlíčková P.Úvod do pozemkového práva2014kniha978-80-87488-19-5
Wouters J., Duquet S., Bílková V., Polak Petrič A., Mrázek J., Ondřej J., Handrlica J., Žákovská K., Čepelka Č., Caban P., Cucos D., Ruffer E., Biriukov P., Scheu H.Czech Yearbook of Public & Private International Law - 20142014kniha978-80-87488-17-1
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E., Žákovská K. , et al.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Fatura M., Honusková V., Kloubová K., Sobotka M., Stejskal V., Urban M., Žákovská K.Modelové interaktivní metody výuky práva2013kniha978-80-87146-75-0
Hanko J., Honusková V., Chromá M., Urban M., Žákovská K.(Nejen) teoretická průprava v praktických právních dovednostech: manuál, profesní etika, moot court, právní psaní2013kniha0-000-00000-0
Lipovský M., Žákovská K.Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace2013část knihy978-80-87146-83-5
Chocholáčková K., Lipovský M., Hájíčková K., Štefko M., Šturma P., Žákovská K.Nová lidská práva2013kniha978-80-87146-83-5
Žákovská K.Úmluva UNESCO o podvodním dědictví: šance pro ochranu (nejen) historických vraků2012část knihy978-80-87488-10-2
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Žákovská K. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Žákovská K.Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu2010kniha978-80-87146-35-4
Damohorský M., Drobník J., Franková M., Sobotka M., Stejskal V., Žákovská K.Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí2010kniha978-80-7357-593-9
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Žákovská K. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Žákovská K.2. Role soudů v ochraně životního prostředí. 2.3 Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní tribunál pro mořské právo.2009část knihy978-80-246-1662-9
Žákovská K., Smolek M.3. kapitola: Ochrana moře.2008část knihy80-903409-8-9

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111