JUDr. Věra Honusková, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra mezinárodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 433

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 222 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Čt 12:00 - 13:00 + po domluvě

Katedra mezinárodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 433

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 222 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Mezinárodní právo veřejné
Azylové, uprchlické a migrační právo (mezinárodní, evropské i vnitrostátní)
Lidská práva
Mořské právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

2002

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Ph.D.

Teoretické právní vědy (mezinárodní právo veřené)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2011

JUDr.

Mezinárodní právo veřejné

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2011

Mgr.

Právo

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2002

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2007-dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra mezinárodního práva

Odborná asistentka

0.5 (do 2012 úvazek 1.0, poté MD a RD)

2004-2005

Liga lidských práv

Právnička, projektová manažerka

0.5

2004-2005

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Právnička

0.5

2000-2004

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Právnička, projektová manažerka, mentorka

1.0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Mezinárodní právo veřejné

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Teorie a praxe azylu a uprchlictví

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Odborná praxe – praxe ve státní správě

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Evropská ochrana lidských práv

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

International Asylum Law Moot Court

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mooting Skills

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu vnitra ČR

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Migrační právo

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

International and European Migration Law (LL.M.)

garant

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2014

Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny

SVV

UK (SVV)

Členka řešitelského týmu

2012-dosud (roční přestávka MD a RD)

Výzkumné centrum pro lidská práva

204006

UK (UNCE)

Členka řešitelského týmu - junior

2012-dosud (roční přestávka MD a RD)

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

13-DF12PO10VV013

MK ČR (program NAKI)

Členka řešitelského týmu

2010-2013

Právo pro praxi – Rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a prvání věda na PFUK

CZ.2.17/3.1.00/33286

Magistrát hl.m. Prahy (Program OPPA – Operační program Praha – Adaptabilita)

Spoluřešitelka

2011

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace Mezinárodní ochrana lidských práv:regionální a tematická diferenciace

SVV 262403

UK

Členka řešitelského týmu

2010-2013

Občané třetích států a jejich problémy v systémech českého sociálního pojištění a pobytového práva

P408/10/1938

GAČR

Spoluřešitelka

2007-2008

Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů

Klikněte sem a zadejte text.

MZV ČR

Spoluřešitelka


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2010

Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg

Německo

2 týdny

Výzkumný pobyt

2010

Center for Migration Law, Radboud University, Nijmegen

Nizozemí

2 týdny

Výzkumný pobyt

2009

UN Library, Geneva

Švýcarsko

8 dní

Výzkumný pobyt

2008

University of Helsinki, Erik Castrén Institute

Finsko

1 týden

Výzkumný pobyt

2008

Northumbria Law School, Newcastle

Velká Británie

3 dny

Výzkumný pobyt

2008

Columbia Law School, New York

USA

2 týdny

Výzkumný pobyt

2008

Library of Congress, Washington

USA

2 týdny

Výzkumný pobyt

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2011/dosud

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

MV ČR

Členka senátu

2008 - dosud

Odysseus Network

 

Členka za ČR

2007-2013

Free Movement of Workers Network

 

Autorka národních zpráv

2007-2011

Zprávy pro Fundamental Rights Agency

 

Spoluautorka národních zpráv

2007-2008

Study on Implementation of 10 EC Directives in the field of Asylum & Immigration for the European

 

Autorka tří zpráv

2009- dosud

European Society of International Law

 

členka

2007-dosud

Česká společnost pro mezinárodní právo

 

členka


Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Otázky spojené s aplikací principu non-refoulement na moři

seminář

Praha, ČR

2014

Extrateritoriální účinek principu non-refoulement

Towards a Common European Asylum System: The Added Value of the Legislative Package of Second Generation

konference

Brusel, Belgie

2014

How to treat minors?

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

konference

Praha, ČR

2013

Občanství EU jako důvod pro sloučení rodiny?

Nové výzvy mezinárodního práva: nepraví uprchlíci

konference

Praha, ČR

2013

Kdo jsou „nepraví uprchlíci“ a jaké je jejich postavení v mezinárodním právu

Pobyt cizinců – vybrané právní problémy

seminář

Brno, ČR

2013

Legalita a legitimita požadavků na cizince v českém cizineckém právu

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha, ČR

2011

Impulsy a výzvy Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody

seminář

Brno, ČR

2009

Aplikace výhrad veřejného pořádku při zásazích do osobní svobody


Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Česko-slovenský azylový moot court

Praha, ČR

2014

Nepraví uprchlíci:

Praha, ČR

2013

Jak učit právo na počátku 21. století?

Praha, ČR

2013

Volný pohyb osob

Brno, ČR

2012

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický jazyk

aktivně

Ruský jazyk

aktivně

Francouzský jazyk

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Honusková V.The Czech Republic and Solidarity with Refugees: There were Times when Solidarity Mattered2018článek v časopise1805-0565
Honusková V.Migration and the Refugee Law at the Law Faculty of Charles University2018článek v časopise1805-0565
Honusková V.Osobní a územní rozsah kvalifikační směrnice. Postavení uprchlíka a status doplňkové ochrany. Oprávněné obavy z pronásledování a reálná hrozba vážné újmy podle kvalifikační směrnice2017příspěvek na konferenci
Honusková V.International and EU legal framework for protection on forced migrants in mass influx situations and its deficiencies2017příspěvek na konferenci
Honusková V.Is there a future for temporary protection?2017příspěvek na konferenci
Ondřejek P., Mrázek J., Červeňáková A., Hřebejk J., Krejčíková H., Růžička K., Kindlová M., Honusková V., Kryska D., Scheu H., Šmigová K., Tymofeyeva A., Lantajová D., Trávníčková Z.Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv2017kniha978-80-87975-66-4
Kindlová M., Honusková V.Odnímání občanství, nebo jeho alternativy?2017část knihy978-80-87975-66-4
Honusková V.Občanství a uprchlický status2017část knihy978-80-7380-705-4
Honusková V.Evropské azylové právo na rozcestí2016článek v časopise1802-3843
Honusková V.Rozsah principu nenavracení se zřetelem k jeho aplikaci na hranicích a mimo území státu2016část knihy978-80-87975-44-2
Honusková V., Scheu H., Flídrová E.Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení2016kniha978-80-87975-44-2
Honusková V.Možné odpovědi na hromadný příliv osob do Evropské unie2016část knihy978-80-87949-36-8
Kindlová M., Honusková V.Citizenship and Denationalization, Current Legal and Theoretical Perspectives2016příspěvek na konferenci
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Honusková V."Solidarity": A Point of View from Eastern Europe2016příspěvek na konferenci
Honusková V., Ošťádalová Š.Mezinárodní ochrana2016část knihy978-80-905942-9-6
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V., Tymofeyeva A.CASEBOOK : Výběr případů z mezinárodního práva veřejného2015kniha978-80-87975-33-6
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Faix M., Hájíčková K., Hýbnerová S., Tymofeyeva A., Honusková V., Flídrová E., Obračajová B., Braum C., Hanko J., Lipovský M., Urbanová K.Mezinárodní právo a státní území2015kniha978-80-87975-42-8
Honusková V.Občanství EU jako důvod pro sloučení rodiny?2014článek v časopise0323-0619
Honusková V., Flídrová E., Janků L., Stojanov R., Kelman I., Duží B., Žákovská K., Šturma P., Lipovský M., Matějková B., Hájková B., Bruner T., Šikuta J., Kulda M.Dnes migranti - zítra uprchlíci? : Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu2014kniha978-80-87975-23-7
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Rišová M., Bureš P., Lipovský M., Majerčík L., Nejedlý J., Tymofeyeva A., Faix M., Hanko J., Lipták T., Maslowski S., Scheu H., Honusková V. , et al.Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva2014kniha978-80-87975-17-6
Šturma P., Bílková V., Faix M., Balaš V., Ondřej J., Lipovský M., Braum C., Tymofeyeva A., Hanko J., Hýbnerová S., Chocholáčková K., Honusková V., Flídrová E., Ošťádalová Š.Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny2014kniha978-80-87975-16-9
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Fatura M., Honusková V., Kloubová K., Sobotka M., Stejskal V., Urban M., Žákovská K.Modelové interaktivní metody výuky práva2013kniha978-80-87146-75-0
Hanko J., Honusková V., Chromá M., Urban M., Žákovská K.(Nejen) teoretická průprava v praktických právních dovednostech: manuál, profesní etika, moot court, právní psaní2013kniha0-000-00000-0
Gřivna T., Honusková V., Flídrová E., Macková A., Potucký J., Sobotka M.Manuál k výuce práva prostřednictvím stáží u spolupracujících externích institucí2013kniha0-000-00000-0
Honusková V.Jak pracovat s „živými” klienty aneb manuál k výuce práva prostřednictvím zapojování klientů do výuky (tzv. právní kliniky)2013kniha0-000-00000-0
Čepelka Č., Šturma P., Bílková V., Fáberová A., Skalková M., Honusková V.Teorie a praxe azylu a uprchlictví2012kniha978-80-87146-68-2
Honusková V.Státní integrační program a jeho institucionální a právní opory2012část knihy978-80-87112-65-6
Uherek Z., Honusková V.Základní data o azylantech v České republice a data o azylantech zařazených do SIP2012část knihy978-80-87112-65-6
Honusková V.Závěr2012část knihy978-80-87112-65-6
Uherek Z., Honusková V.Doporučení a návrhy koncepčních a legislativních změn2012část knihy978-80-87112-65-6
Honusková V.Status dlouhodobě pobývajících cizinců v současném českém právu2011část knihy978-80-87284-07-0
Honusková V.The Implementation of the Returns Directive in the Czech Republic2011část knihy978-90-5850-663-4
Honusková V.Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu2011kniha978-80-87146-45-3
Honusková V.Impulsy a výzvy Úmluvy o právním postavení uprchlíků2011část knihy978-80-87284-23-0
Honusková V.Ochrana lidských práv v asijském a americkém regionu2011část knihy978-80-87146-54-5
Šturma P., Bílková V., Honusková V., Faix M., Ondrovičová J., Hanko J., Kaštyl M., Ondřej J., Hýbnerová S., Kopuletá G., Tymofeyeva A., Hlaváčová J., Šrolerová K., Balaš V.Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace2011kniha978-80-87146-54-5
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Honusková V. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Honusková V.Aplikace výhrad veřejného pořádku při zásazích do osobní svobody2010část knihy978-80-7357-490-1
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Honusková V. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V.Casebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87146-37-8
Honusková V.Hlava VII. Práva a povinnosti, §41-56b2010část knihy978-80-7357-476-5
Honusková V.Překážky v aplikaci definice uprchlíka v evropském prostoru2010část knihy978-80-7408-031-9
Honusková V.Teaching public international law through a clinical method of teaching?2010článek v časopise1804-543X
Honusková V.R. Petráš, H.Petrův, H.Ch.Scheu (eds.): Minorities and Law in the Czech Republic [Menšiny a právo v České republice]2010část knihy978-80-904209-7-7
Honusková V.Hlava VIII. Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz povolení k pobytu azylanta.2010část knihy978-80-7357-476-5
Honusková V., Molek P., Kosař D., Lupačová H., Jurman M.Zákon o azylu : komentář2010kniha978-80-7357-476-5
Honusková V.Výklad definice uprchlíka z genderového hlediska2010část knihy978-80-87146-42-2
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Honusková V.Praktické využití znalostí získaných při studiu práva2009část knihy978-80-87284-03-2
Šturma P., Hýbnerová S., Ondřej J., Balaš V., Bílková V., Honusková V.Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů2009kniha978-80-87146-19-4
Balaš V., Bílková V., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Šturma P.Univerzalita mezinárodního práva: jaké je místo obecného mezinárodního práva v období jeho fragmentace?2009část knihy978-80-246-1662-9
Honusková V., Hýbnerová S.Mezinárodní právo ochrany lidských práv2009část knihy978-80-246-1662-9
Honusková V.Konkurující jurisdikce v právu na sloučení rodiny2009část knihy978-80-904209-1-5
Honusková V.Status uprchlíka v kontextu vznikajícího Společného evropského azylového systému.2008část knihy978-80-7160-271-2
Honusková V.Pojem uprchlík v acquis a jeho transpozice do vnitrostátního práva. 2008část knihy978-80-254-3615-8
Honusková V.Směrnice o minimálních normách pro řízení - krok vpřed v aplikaci Úmluvy o právním postavení uprchlíků?2006část knihy80-210-4058-0
Čepelka Č., Šturma P., Bílková V., Fáberová A., Skalková M., Honusková V.Teorie a praxe azylu a uprchlictví2006kniha80-85889-79-X
Honusková V.Úvod do právního postavení cizinců v České republice2006část knihy80-85889-79-X
Honusková V.Azyl a uprchlictví v České republice2006část knihy80-85889-79-X
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111