JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 361

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 126 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Úterý 10,00 - 11,30 hod. konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky, v jinou dobu dohoda mailem

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 361

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 126 (mapa)

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 361

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 126 (mapa)Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblasti odborného zájmu
ústavní problémy politického systému
dluhové brzdy v ústavách evropských zemí
racionalizovaný parlamentarismus
přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv
financování politických stran a vnitrostranická demokracie
volby a volební právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Central European University

 

Comparative Constitutional Law

2013

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

Politologie

2005

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2003

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

LL.M.

Comparative Constitutional Law

Central European University

2013

Ph.D.

Veřejné právo I. (ústavní,

mezinárodní a evropské právo)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2008

PhDr.

Politologie

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2005

JUDr.

Ústavní právo a státověda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2004

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2007–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Ústavní právo I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní právo II.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Státověda

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Volební právo a volební systémy

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Comparative Constitutional Law garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politický kontext soudní moci I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

The Introduction to Czech Constitutional Law

(Erasmus course)

vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2011–2013

Parlamentní forma vlády v České republice a možnosti její racionalizace

P408/11/P366

Grantová agentura ČR

řešitel

2011–2013

Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR

P408/11/2406

Grantová agentura ČR

člen řešitelského týmu

2017–2019 Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace PRIMUS Univerzita Karlova člen řešitelského týmu - post doc
2017–2019 Aktuální problémy ústavního práva SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel
2016 Vývojové trendy ústavního práva SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel
2015 Teorie ústavy a lidských práv SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel

2014

Aktuální otázky ústavního práva: rovnost a diskriminace, politický systém

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2012

Ústavněprávní problémy aplikace práva orgány výkonné a soudní moci

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2011

Principy demokratického a sociálního státu a jejich kolize

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2010

Politická práva a jejich limity v demokratické společnosti

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2012–2016

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE 204006

Univerzita Karlova

řešitel - junior

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012/2013

Central European University

Maďarsko

10 měsíců

studijní

2006/2007

Stockholm University

Švédsko

10 měsíců

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2018–dosud

proděkan pro komunikaci, IT a finance

PF UK

 

2006–2008,

2014–2018

Akademický senát

PF UK

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2016–dosud

časopis Jurisprudence

Wolters Kluwer ČR

šéfredaktor

2016–dosud Česká společnost pro evropské a srovnávací právo   člen výboru

2017–dosud

Hodnotící panel P408: Právní vědy, politologie

Grantová agentura České republiky

člen

2008–dosud

redakční rada časopisu Jurisprudence

Wolters Kluwer ČR

člen

2011–dosud

redakční rada časopisu Acta Iuridica Olomucensis

PF UP

člen

2004–dosud Česká společnost pro politické vědy   člen
2013–dosud International Association of Constitutional Law   člen
2017–dosud Pracovní komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 3 Legislativní rada vlády člen
2017–dosud Výbor pro základní práva a předcházení diskriminaci Rada vlády pro lidská práva člen
2015–dosud rozkladová komise Ministerstvo zdravotnictví ČR člen

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Outstanding Academic Achievement Award

Central European University

2013

Sasakawa Young Leaders Fund Fellow

SYLF/UK

2006

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2005


Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Antoš M., Boháč R., Rosůlková J.(R)evoluce na pražských právech2019článek v časopise1210-4817
Antoš M.Fiscal stability rules in Europe: We may speak German, but do we understand?2018příspěvek na konferenci
Antoš M.Zdanění církevních restitucí: the power to tax is the power to destroy?2018příspěvek na konferenci
Antoš M.Referendum v českém ústavním pořádku2018příspěvek na konferenci
Antoš M.The Constitutional Right to Information in the Czech Republic. Theory and Practice2018příspěvek na konferenci
Antoš M.Současné ústavní soudnictví: nepravý dědic Hanse Kelsena?2017článek v časopise1802-3843
Kysela J., Antoš M.Czech Constitutional Court: Twists and Turns of Recent Judgments of the Highests Courts in Cases of Parliamentary Immunity2017článek v časopise2306-3734
Antoš M., Kratochvílová K.Blokování internetu je zásah do základních práv : Rozhovor2016článek v časopise1210-4817
Antoš M.Referenda v Evropě: když pětadvacet států dělá totéž, není to totéž2016část knihy978-80-210-8351-6
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Antoš M., Wintr J.Ústavní právo a ekonomie2016kniha978-80-87975-54-1
Wintr J., Antoš M.Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě2016kniha978-80-87975-56-5
Antoš M.Finanční ústava: raději maják než stěžeň!2015článek v časopise0231-6625
Šturma P., Baez N., Faix M., Hájíčková K., Ondřejek P., Kindlová M., Ondřejková J., Krejčíková H., Antoš M., Štefko M., Tymofeyeva A., Mozetic A., Streck L., De Marco C.International and internal mechanisms of fundamental rights effectiveness2015kniha978-3-9816855-5-8
Antoš M.The Czech Constitutional Court and Social Rights: Analysis of the Case Law2015část knihy978-3-9816855-5-8
Antoš M.Lék pro české politické strany? Peníze!2015část knihy978-80-210-7994-6
Antoš M.Fiscal Stability Rules in Central European Constitutions2014část knihy978-1-84946-580-9
Antoš M.Ústavněprávní požadavky na podobu internetových voleb2014část knihy978-80-7419-168-8
Antoš M.Social Welfare Rights and Judicial Review: Czech Republic in Central European Context2014část knihy978-85-8422-019-9
Antoš M.Diskriminace vězňů při výkonu volebního práva2014část knihy978-80-87975-08-4
Antoš M.Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší?2014článek v časopise1802-3843
Wintr J., Antoš M., Askari D., Bečvářová B., Derka V., Friedel T., Géryk J., Holakovská Z., Chmel J., Krausová P., Kuk M., Nehasilová P., Ochodek T., Růžičková S.Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi2014kniha978-80-87975-04-6
Antoš M., Wintr J., Koloušek M., Horák F., Léko K., Andreska D., Holakovská Z., Vodehnal O., Chmel J., Malý M., Hořeňovský J., Bernardová A., Kubitová A., Ochodek T.Ústavní rámec politiky2014kniha978-80-87975-09-1
Brunclík M., Antoš M., Trávníček M.Definice internetových voleb, jejich historie, výhody a rizika2014část knihy978-80-7419-168-8
Antoš M.Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními principy volebního práva2013článek v časopise0139-6005
Antoš M.Dluhové brzdy střední Evropě: proč všichni nemluvíme německy?2013část knihy978-80-210-6214-6
Antoš M.Malapportionment a gerrymandering: lze se jich při 200 volebních obvodech vyvarovat?2013část knihy978-80-7325-304-2
Antoš M.Volební obvody ve volbách do Senátu2013článek v časopise1211-3247
Antoš M.Zákonodárný proces pro rozpuštění Poslanecké sněmovny2013článek v časopise0139-6005
Antoš M.Ulysses and Sirens: Constitutionalization of Budgetary Constraints in Europe2013část knihy978-80-7160-365-8
Antoš M.Používání datových schránek, svobodný přístup k informacím a obecní úřady2012článek v časopise0139-6005
Antoš M.Constitutional complaint and its Limits in the Czech Republic2012článek v časopise0524-899X
Šlosarčík I., Antoš M.Komentář k oceněnému judikátu2011článek v časopise1802-3843
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Antoš M. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Antoš M.Politická práva cizinců v České republice2011část knihy978-80-87284-23-0
Wintr J., Antoš M.Proč se zabývat sociálními právy?2011část knihy978-80-87576-02-1
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M.Slavný případ Marbury vs. Madison aktuální i po dvou stoletích2010článek v časopise1802-3843
Antoš M.Vyjádření autora původního článku2010článek v časopise1802-3843
Antoš M.Mohou se senátní volební obvody měnit účelově ve prospěch vládních stran?2009část knihy978-80-7357-417-8
Antoš M.Volby a volební zákonodárství2009část knihy978-80-87212-18-9
Antoš M.Volební hrátky s bonusem pro vítěze2009článek v časopise1210-6410
Antoš M.Jak poměrný musí být volební systém do Poslanecké sněmovny, aby obstál u Ústavního soudu?2009článek v časopise1802-3843
Kindlová M., Petrův H., Kudrna J., Antoš M.The Introduction to Czech Constitutional Law2009kniha978-80-87146-23-1
Antoš M.Principy voleb v Ćeské republice2008kniha978-80-7201-734-8
Antoš M.Jak se mění počet členů výborů Poslanecké sněmovny vprostřed volebního období2008část knihy978-80-903400-2-2
Antoš M.Hlasování po Internetu: Estonsko2008část knihy978-80-7380-122-9
Antoš M.Rovnost volebního práva v Československu v období 1918-19382008část knihy978-80-7380-094-9
Antoš M.Princip rovnosti volebního práva v československém ústavním vývoji. 2008část knihy978-80-7160-271-2
Antoš M.Jak se mění počet členů výborů Poslanecké sněmovny vprostřed volebního období. 2008část knihy978-80-903400-2-2
Antoš M.Hlasování po internetu: Estonsko.2008část knihy978-80-7380-122-9
Antoš M.Rovnost volebního práva v Československu v období 1918-1938. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Antoš M.Principy voleb v ČR2008kniha978-80-7201-734-8
Antoš M., Kindlová M.Interpretace Ústavy ČR a SR a evropeizace ústavních systémů - Zpráva o společném zasedání katedry ústavního práva PF UK v Praze a katedry státního práva PF UK v Bratislavě 2008článek v časopise0231-6625
Wintr J., Antoš M.Parlamentarismus jako téma výjezdního semináře PF UK 2008část knihy978-80-85889-99-4
Záruba I., Antoš M.Nejsme výjimkou 2008článek v časopise1210-0714
Antoš M.Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných voleb versus distanční hlasování2007článek v časopise1210-9126
Antoš M.Právo na svobodné volby v Evropské úmluvě o lidských právech a jeho vztah k českému volebnímu zákonodárství2007článek v časopise1210-3977
Antoš M.Volební právo cizinců žijících v České republice 2007část knihy978-80-87146-00-2
Antoš M.Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou?2007článek v časopise1210-9126
Antoš M.Problémy soudního přezkumu výsledků voleb2007článek v časopise1210-6410
Antoš M.Ústavní konformita volebního zákona ve světle voleb do Poslanecké sněmovny2007článek v časopise1210-3977
Antoš M.Všichni voliči jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. 2007část knihy978-80-244-1925-1
Antoš M.Volební účast v prezidentských volbách v USA2006článek v časopise1211-3247
Antoš M.Rozhodly letošní volby do Poslanecké sněmovny hlasy ze zahraničí? 2006článek v časopise1211-3247
Antoš M.Vliv hlasování ze zahraničí na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny.2006část knihy80-7380-002-0
Antoš M., Wintr J.Volební právo a volební systémy české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. 9. 4. 2006)2006kniha80-85889-77-3
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111