JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 268

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 315 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 17:00 - 19:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Adhezní řízení
Pojem trestného činu
Kategorizace trestných činů

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2012

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2012

Pojetí a kategorizace trestného činu v novém trestním zákoníku

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo II

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2013 - 2016

Komparativní analýza právní úpravy adhezního řízení z hlediska práva mezinárodního, evropského a vybraných zahraničních právních řádů (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko)

3643/2013

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Hlavní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2013

Právnická fakulta, Universitӓt Wien

Rakousko

1 týden

studijní

2013

Institut pro trestní právo a kriminologii, Universitӓt Bern

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický jazyk

aktivně

Německý jazyk

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Beranová A.Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda2016článek v časopise1213-5313
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Beranová A.Adhezní řízení ve Švýcarsku - inspirace pro českého zákonodárce2015článek v časopise0231-6625
Beranová A.Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z.: Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 3. vydání. Praha: Leges, 2015, 576 stran.2015článek v časopise1210-9150
Beranová A.Adhezní řízení z pohledu práva EU2015část knihy978-80-7502-080-2
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Beranová A.Uplatňování soukromoprávních nároků v německém adhezním řízení - podněty k rekodifikaci českého trestního práva procesního2013článek v časopise1210-9150
Beranová A.Jiří Jelínek a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy2013článek v časopise1210-6348
Beranová A.Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy", konané dne 24. 9. 20132013článek v časopise1213-5313
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111