Mgr. Kamila Stloukalová

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Vědecká činnost

Email:

Telefon:
+420 221 005 480

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 5. nadzemní podlaží - 4. patro >> 411 (mapa)

Administrativní zařazení:
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti

Konzultační a úřední hodiny:
Středa 10:00 - 11:00 (dle dohody)

Vědecká činnost

Email:

Telefon:
+420 221 005 480

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 5. nadzemní podlaží - 4. patro >> 411 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

 Římské právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2012

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2013 dosud

Advokátní kancelář

Advokátní koncipient

1,0

Od r. 2013 dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vyučující římského práva a základů novodobého práva soukromého I a II – kurzy CŽV

DPP

Od r. 2013 dosud

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomie a práva

Vyučující římského práva a základů novodobého práva soukromého I a II

DPP

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2013-2015

Rodina v římském právu. Postavení jejích členů jako formativní rámec pro fungování právního systému.

GAUK 1222213

GAUK

Řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266406/2013

UK

Člen řešitelského týmu – student doktorského studijního programu

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264406/2012

UK

Člen řešitelského týmu – student doktorského studijního programu

 Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012/2013

Seconda Università di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza

Itálie

4 měsíce

Studijní

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

IX. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità”

konference

Suzdal/Rusko

2013

Lex Rhodia de iactu e Tabula de Amalpha. Influence, analogy, differences.

I. česko-slovenská konference doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

konference

Brno/Česká republika

2013

Adoptio, arrogatio a jejich rozlišení v pramenech římského práva

VIII. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità

konference

Sofia, Haskovo/Bulharsko

2012

Influenza del diritto romano sul nuovo Codice Civile ceco

Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo

konference

Novosibirsk/Rusko

2012

Influenza dello ius civile romano, della sua terminologia e dei principi della legge naturale, sull’aspetto finale degli istituti prescelti del nuovo Codice Civile ceco.

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

VII. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità” (Římské právo a současnost)

Praha/Česká republika

2011

Mezinárodní konference „Římské právo a kodifikace“

Praha/Česká republika

2010

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

italština

aktivně

němčina

pasivně

latina

pasivně

francouzština

pasivně

ruština

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Stloukalová K., Falada D.Římskoprávní základy úpravy závislé práce2019článek v časopise0323-0619
Stloukalová K.Zadržování podřízených osob a jak se mu bránit podle justiniánských Digest2018část knihy978-80-568-0124-6
Stloukalová K.Mancipatio and in iure cessio - a few remarks on their resemblances and differences in the Institutions of Gaius2018příspěvek na konferenci
Stloukalová K.Plus ratio quam vis - Ať rozum převáží nad silou2018článek v časopise0079-4929
Stloukalová K.Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc2018článek v časopise0079-4929
Stloukalová K.Právní aspekty v neprávní literatuře: Liviův popis spiknutí proti rodící se republice2018část knihy978-80-8168-990-1
Stloukalová K.Transitio ad plebem - případ Publia Clodia Pulchera2017článek v časopise0079-4929
Stloukalová K.Personae alieni iuris as Objects of Theft2017příspěvek na konferenci
Stloukalová K.Perechod iz patriciata v plebs kak sredstvo borby za vlast2017článek v časopise2309-4567
Stloukalová K.Publius Clodius Pulcher a jeho (ne)povedená adrogace2017část knihy978-80-87284-64-3
Stloukalová K.Mancipace a noxální ručení2017část knihy978-80-87975-70-1
Stloukalová K.Noxal Liability or How Many Mancipations of the Son Are Necessary?2017část knihy978-88-6995-157-2
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Stloukalová K. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Stloukalová K.Actio rerum amotarum2017část knihy978-80-7552-595-6
Stloukalová K.ODPOVĚDNOST OTCE RODINY ZA ZACHOVÁNÍ FAMILIE2016část knihy978-80-8168-561-3
Skřejpek M., Bělovský P., Stloukalová K., Falada D., Šlosar M., Fruthová V., Ullmann J., Šejdl J., Novák M., Starý M., Tretera J., Horák Z., Csukás A., Kindl V.Cizinci, hranice a integrace v dějinách2016kniha978-80-87284-62-9
Stloukalová K.Věkové hranice v Digestech2016část knihy978-80-87284-62-9
Stloukalová K.Vztah rodičů a dětí ve starověkém Římě2015část knihy978-80-210-7938-0
Stloukalová K.Reflexe některých institutů římského práva osob v moderních kodifikacích2015část knihy978-80-87975-29-9
Stloukalová K.Le controversie tra i Sabiniani e i Proculiani nelle Istituzioni di Gaio2015příspěvek na konferenci
Stloukalová K., Talanda A.Zpráva z XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky konané ve dnech 15. - 16. května 20152015článek v časopise0231-6625
Stloukalová K.Svěřenský fond a jeho paralely v římském právu2014článek v časopise1801-0288
Stloukalová K.Roman Legal Maxims in the Light of Modern Civil Codes2014příspěvek na konferenci
Stloukalová K.Personae alieni iuris as the Subjects and the Objects of the Theft2014příspěvek na konferenci
Stloukalová K.Influenza dello ius civile romano, della sua terminologia e dei principi della legge naturale, sull’aspetto finale degli istituti prescelti del nuovo Codice Civile ceco2013článek v časopise1818-7986
Stloukalová K.Adopce, arrogace a jejich rozlišení v pramenech římského práva2013část knihy978-80-210-6381-5
Stloukalová K.Zpráva z konference " Diritto romano pubblico e privato: l'esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo"2013článek v časopise0079-4929

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111