JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Děkanát

Email:

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 524

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 318 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemník

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 12:00 - 14:00 hod.Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

Oblast specializace:

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Morávek J.Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů2018část knihy978-80-210-8930-3
Morávek J.K pracovněprávní úpravě kontroly a sledování zaměstnanců v České republice2018článek v časopise1339-5467
Morávek J.Ke změně některých sociálních paradigmat z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů2018část knihy978-80-7380-735-1
Koldinská K., Tröster P., Hůrka P., Lang R., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Vysokajová M., Voříšek V.Právo sociálního zabezpečení2018kniha978-80-7400-692-0
Morávek J.Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií2018část knihy978-80-7598-235-3
Morávek J.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (nejen) při stavebních pracích2018část knihy978-80-87975-85-5
Morávek J.Skutečná tvář obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve vztahu k marketingu2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Aktuální otázky pracovního práva v České republice a vybrané aspekty GDPR z hlediska pracovněprávních vztahů2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Změny tradičních institutů a institucí v době 4.0. a jejich reflexe v rámci pracovněprávní legislativy2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích z hlediska GDPR2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (nejen) při stavebních pracích2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Ochrana dat zaměstnanců: stačí drobně seřídit stroj2018článek v časopise1210-4817
Morávek J.Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie?2018článek v časopise1210-6410
Morávek J.Seznámení zaměstnance s rozvržením pracovní doby v perspektivách času2018část knihy978-80-261-0809-2
Morávek J.Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích v kontextu právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí2018část knihy978-80-7598-233-9
Morávek J.Změny tradičních institutů a institucí v době 4.0. a jejich reflexe v rámci pracovněprávní legislativy2018část knihy978-80-7502-312-4
Morávek J.Nejčastější chyby a omyly při zavádění GDP2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Úskalí při interpretaci a aplikaci obecného nařízení2018příspěvek na konferenci
Morávek J.Legal regulation of working time and its layout in the Czech Republic2018příspěvek na konferenci
Morávek J.K některým novelizačním bodům zákoníku práce ve světle zahraničních úprav2018příspěvek na konferenci
Pichrt J., Poruban A., Stonjek P., Demová K., Matějka Řehořová L., Morávek J., Elischer D., Mocek O., Andrášek M., Steininger M., Přenosilová K., Staša J., Kopecký M., Vácha J.Sdílená ekonomika a delikty2018kniha978-80-7598-235-3
Morávek J.Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií2018část knihy978-80-7598-235-3
Tomšej J., Pichrt J., Morávek J., Falada D., Lang R., Matějka Řehořová L., Stonjek P., Štefko M.Zaměstnávání cizinců v České republice2018kniha978-80-7598-233-9
Morávek J.O vhodnosti a nevhodnosti novelizace zákoníku práce2017část knihy978-80-210-8528-2
Morávek J.Limity právního řádu a sociální stát v době moderních technologií2017část knihy978-80-7552-874-2
Pichrt J., Barancová H., Hůlka T., Řehořová L., Tkadlec M., Mlýnková A., Poruban A., Tomšej J., Vácha J., Dařílková L., Boháč R., Králik D., Petrášek Z., Martiník P., Morávek J. , et al.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017kniha978-80-7552-874-2
Morávek J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 191-2102017část knihy978-80-7552-609-0
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Morávek J.K souběhu funkcí nejen z hlediska překvapivé judikatury vysokých soudů2017příspěvek na konferenci
Morávek J.K problematickým aspektům překážek v práci2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Sdílená ekonomika a limity právního řádu na semináři Sdílená ekonomika v ČR - Výzvy a příležitosti2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Platnost právního řádu, služby sdílené ekonomiky a moderní technologie2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Prostředky moderní techniky a právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Právní nástroje a limity (ne)využívání lidského kapitálu2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Pověřenec pro ochranu osobních údajů - povinně zřizovaná pracovní pozice nebo externí spolupracovník?2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Kontrola a sledování zaměstnanců - výklad § 316 ZPr2017článek v časopise1210-6410
Morávek J.Skončení pracovního poměru - mancipace v pracovním právu?2017část knihy978-80-87284-64-3
Morávek J.Prostředky moderní techniky a právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice2017část knihy978-80-7502-259-2
Morávek J.Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů2017článek v časopise1339-5467
Morávek J.O (ne)předvídatelnosti judikatury, aneb nad několika rozhodnutími vysokých soudů2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Ochrana osobních údajů v marketingových kampaních - best & bad practices2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Ochrana osobních údajů v kontextu nové evropské úpravy - Nové nařízení EU2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Vyslání z pohledu inspekce práce v České republice2017příspěvek na konferenci
Morávek J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 312-3162017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Doležílek J., Drápal L., Knebl P., Morávek J., Novotný Z., Ptáček L., Putna M., Rothová E., Stádník J., Štefko M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.2017kniha978-80-7552-609-0
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Morávek J. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Morávek J.Prostředky právní ochrany a právní úprava pracovněprávních vztahů - problematické aspekty2017část knihy978-80-7552-595-6
Pichrt J., Morávek J.Whistleblowing: National Report for the Czech Republic2016část knihy978-3-319-25575-0
Pichrt J., Štefko M., Morávek J.Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích2016kniha978-80-7552-137-8
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Morávek J.Několik úvah nad (ne)možnou novelizací zákoníku práce v souvislosti s právní úpravou chráněného oznamování škodlivých jednání2016článek v časopise0323-0619
Morávek J.Právní principy, nové soukromé právo a liberalizace soukromého práva2016článek v časopise1801-0288
Morávek J.Chráněné oznamování ve služebních vztazích - ústavněprávní aspekty2016část knihy978-80-7552-429-4
Morávek J.Nový právní rámec ochrany osobních údajů a pracovněprávní vztahy2016část knihy978-80-7502-176-2
Morávek J.Internet z perspektivy obecného nařízení o ochraně osobních údajů - vybrané aspekty2016část knihy978-80-7160-432-7
Morávek J.Právní principy, nové soukromé právo a liberalizace pracovního práva2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Ochrana oznamovatelů v právním řádu České republiky2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Právní úprava pracovněprávních vztahů v kontextu rekodifikace soukromého práva2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Chráněné oznamování ve služebních vztazích - ústavněprávní aspekty2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Nový právní rámec ochrany osobních údajů a pracovněprávní vztahy2016příspěvek na konferenci
Morávek J.O vhodnosti a nevhodnosti novelizace zákoníku práce2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Prostředky právní ochrany a právní úprava pracovněprávních vztahů - problematické aspekty2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Sdílená ekonomika: šance nebo hrozba?2016příspěvek na konferenci
Morávek J.Význam zásady contra proferentem z hlediska kolektivních smluv v kontextu právního řádu České republiky2016část knihy978-80-89149-50-6
Morávek J.Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů2016článek v časopise1210-6410
Morávek J.Recodification, labour law and legal certainly2015část knihy978-3-9816855-4-1
Morávek J.K autonomii vůle a zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci2015článek v časopise0323-0619
Morávek J.Vybrané aspekty job-sharingu2015část knihy978-80-7478-975-5
Morávek J.Whistleblowing (úvod do problematiky)2015příspěvek na konferenci
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Morávek J. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Pichrt J., Morávek J.Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti2015kniha978-80-7478-975-5
Morávek J.Whistleblowing2015příspěvek na konferenci
Morávek J.Vybrané aspekty job-sharingu2015příspěvek na konferenci
Morávek J.Právní předpisy, právní normy, legislativní aktivismus a právní jistota - právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice2015příspěvek na konferenci
Morávek J.Zaměstnanci ve světě moderních technologií - právní aspekty2015příspěvek na konferenci
Morávek J.Ochrana oznamovatelů nejen v pracovněprávních vztazích2015příspěvek na konferenci
Morávek J.Zákon o státní službě, komentář § 153-1582015část knihy978-80-7478-843-7
Morávek J.Zákon o státní službě, komentář § 204-2072015část knihy978-80-7478-843-7
Morávek J.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr2015část knihy978-80-7400-582-4
Morávek J.Překážky v práci na straně zaměstnance2015část knihy978-80-7400-582-4
Morávek J.Dovolená2015část knihy978-80-7400-582-4
Morávek J.Sledování zaměstnanců a jiná zpracování osobních údajů2015část knihy978-80-7400-582-4
Morávek J.O (ne)flexibilitě2015článek v časopise1210-6410
Morávek J.JUDr. Jiří Doležílek: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru2015článek v časopise1806-8280
Morávek J.Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům2015kniha978-80-7552-018-0
Bělina M., Morávek J.(Ne)potřebná novela zákoníku práce2015článek v časopise1210-6410
Morávek J.Právní předpisy, právní normy, legislativní aktivismus a právní jistota - právní úprava pracovněprávních vztahu v České republice2015část knihy978-80-7160-411-2
Morávek J.Zákon o státní službě, komentář § 153-1582015část knihy978-80-7478-843-7
Morávek J.Zákon o státní službě, komentář § 204-2072015část knihy978-80-7478-843-7
Morávek J.K návratu z rodičovské dovolené, k předškolnímu vzdělávání a ke skončení pracovního poměru2015část knihy978-80-210-8121-5
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Kahle B., Kaucký J., Kopecký M., Morávek J., Rothová E., Smejkal L., Stádník J., Štefko M., Tomší I.Zákon o státní službě : Komentář2015kniha978-80-7478-843-7
Morávek J.Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci2014článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Morávek J.The Czech Republic and whistleblowing2014článek v časopise1805-8396
Pichrt J., Morávek J.Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce2014článek v časopise1210-6410
Morávek J.K zásadě contra proferentem v pracovněprávních vztazích2014článek v časopise1210-6410
Morávek J.K prodloužení lhůty pro žalobu na určení neplatnosti skončení pracovního poměru2014článek v časopise1210-6410
Morávek J.Když se potká teorie s praxí aneb o dovolené a překážkách v práci2014část knihy978-83-7490-769-9
Morávek J.Zákon o ochraně osobních údajů - komentář2014část knihy978-80-7263-857-4
Morávek J.Autonomie vůle, ochrana slabší strany a profesionální sport2014část knihy978-80-7478-655-6
Morávek J.O některých případech emancipace a neplatnosti2014část knihy978-80-210-7785-0
Pichrt J., Dvořák T., Scheu H., Hamerník P., Eichlerová K., Bělina T., Stádník J., Morávek J., Štefko M., Hořáková J., Gábriš T., Čollák J., Kvočáková L., Frťalová A.Sport a (nejen) pracovní právo2014kniha978-80-7478-655-6
Morávek J.Právní úprava předávání osobních údajů - překážka přeshraničního pohybu pracovních sil?2014článek v časopise0323-0619
Hůrka P., Morávek J., Schmied Z., Trylč L., Eliáš K., Bezouška P.Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným komentářem k 1. 1. 20142014kniha978-80-7263-857-4
Morávek J.Jaká žádost je ještě žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.?2013článek v časopise1804-9664
Morávek J.K nabídkové povinnosti ve smyslu § 73 odst. 6, resp. § 73a odst. 2 ZPr2013článek v časopise1210-6410
Morávek J.Cesta tam a zase zpátky2013článek v časopise1804-9664
Pichrt J., Morávek J.O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce2013článek v časopise1210-6410
Morávek J.Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích2013kniha978-80-7478-139-1
Pichrt J., Koldinská K., Morávek J., Hejduk V., Rejchrt L., Stádník J., Štefko M.Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech2013kniha978-80-7400-481-0
Morávek J.O whistleblowingu, jeho legitimitě a problémech mezinárodních přenosů osobních údajů2013část knihy978-80-7478-393-7
Morávek J.Culpa in contrahendo v pracovněprávních vztazích2013část knihy978-80-7160-365-8
Morávek J.Skončení pracovního poměru v kontextu nového občanského zákoníku2013část knihy978-80-7380-443-5
Morávek J.Skončení pracovního poměru – aspekty NOZ2013článek v časopise1805-9554
Morávek J.K vybraným dopadu NOZ a rekodifikace soukromého práva do úpravy pracovněprávních vztahů2013část knihy978-80-210-6718-9
Štefko M., Morávek J.Profesionální sportovci v kolektivních sportech2013článek v časopise1210-9126
Morávek J.Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví2012článek v časopise1804-9664
Morávek J., Burian D.Předávání osobních údajů do zahraničí : česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi2012kniha978-80-7201-878-9
Morávek J.K právu odepřít výpověď (součinnost) při státní kontrole2012článek v časopise1804-9664
Morávek J., Štefko M.Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách2012článek v časopise1210-9126
Morávek J.K zákazu sdružování osobních údajů, jejich zabezpečení a souvisejícím otázkám - část 12012článek v časopise1804-9664
Morávek J.K zákazu sdružování osobních údajů, jejich zabezpečení a souvisejícím otázkám - část 22012článek v časopise1804-9664
Morávek J.K poskytování údajů o zaměstnancích odměňovaných z veřejných prostředků v kontextu rozhodnutí NSS2012článek v časopise0231-6625
Morávek J.Ke kopírování občanského průkazu při ověřování podpisů advokátem2012článek v časopise1210-6348
Morávek J., Hůrka P., Bezouška P., Schmied Z., Šubertová Z., Trylč L.Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.4.20122012kniha978-80-7263-727-0
Morávek J.Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení2012článek v časopise1210-6410
Morávek J.O profesionálním sportu, závislé práci a kompletní sbírce2012část knihy
Morávek J.Kdy lze jako důkazní prostředek připustit záznam z kamerového systému?2011článek v časopise1210-6410
Morávek J.Nad rozhodováním Nejvyššího správního soudu ohledně pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů2011článek v časopise1210-6410
Morávek J.Flexicurity, vyprázdněné pojmy a morální aspekt2011část knihy978-80-210-5358-8
Morávek J.Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochranu v kontextu moderních technologií2011část knihy978-80-8082-503-4
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Morávek J. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Morávek J.Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochrana v kontextu moderních technologií2011část knihy978-80-87284-23-0
Morávek J.Osobní potřeba – neurčitý právní pojem?2010článek v časopise1210-6410
Morávek J.Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?2010článek v časopise1801-6014
Morávek J.Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě2010kniha978-80-86140-64-3
Morávek J.Možnosti monitorování zaměstnanců na pracovišti v právním řádu České republiky2010část knihy978-80-89393-43-5
Pichrt J., Morávek J.Whistleblowing2009článek v časopise1801-6014
Morávek J.Pořizování záznamu kamerovým systémem ze zasedání obecního zastupitelstva.2009článek v časopise1210-6410
Morávek J.BCR (Binding Corporate Rules)2009článek v časopise1801-6014
Morávek J.Whistleblowing - praktické otázky2009článek v časopise1801-6014
Morávek J.Whisteblowing – zákonná opora2009článek v časopise1801-6014
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111