Detail člověka URL

JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.

Profile picture for user 80175262

Telefon: +420221008457

Katedra občanského práva

 

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2009

Eötvös Loránd University Faculty of Law European and International Business Law 2017

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

LL.M.Eur. European and International Business Law Eötvös Loránd University, Faculty of Law 2017

JUDr.

Občanské právo procesní

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2016

Ph.D.

Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práva k nehmotným statkům)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2015

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2016/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

2015/2016

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

 

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo procesní I

 

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Občanské právo procesní II

 

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Občanské právo procesní III   vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení
2017/dosud Soukromé právo a výzvy dneška Progres Q03 Univerzita Karlova řešitel

2016

Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu

SVV 260247

Univerzita Karlova

řešitel

2014/2016

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

Univerzita Karlova

řešitel

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2017 Eötvös Loránd University Maďarsko 10 měsíců studijní

2016

University of Turku

Finsko

3 týdny

invited speaker

2013

Soudní dvůr Evropské unie

Lucembursko

1 týden

studijní

2013

University of Turku

Finsko

5 měsíců

studijní

2012

Evropský soud pro lidská práva

Francie

1 týden

studijní

2012

Academy SJW

Velká Británie

3 týdny

studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013/dosud

Jednota českých právníků

Česká republika

člen

2003/dosud

Mensa České republiky

Česká republika

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Právo jako diskurz konference Olomouc/Česká republika 2017 Předběžná otázka v judikatuře Soudního dvora EU
Soukromé a veřejné v soudobém právu konference Praha/Česká republika 2016 Pojetí role účastníků řízení v nalézacím a vykonávacím (exekučním) procesu
Právo v proměnách času konference Olomouc/Česká republika 2016 Odpovědnost účastníků za výsledek sporného řízení a její posilování

Kontroverzní názory v právu

konference

Olomouc/Česká republika

2015

Povinné zastoupení účastníka sporného řízení a jeho perspektivy

Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě: Česká perspektiva

konference

Praha/Česká republika

2014

Perspectives of the judicial protection of rights in a state governed by a rule of law

Private law and its protection in Europe

seminář

Turku/Finsko

2013

Judicial protection of rights in the Czech republic

Academic presentation skills

seminář

Turku/Finsko

2013

Introduction to the legal language

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Finština

pasivně

Ruština

pasivně