JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 008 457

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 233 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa 12:00 - 14:00


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2009

Eötvös Loránd University Faculty of Law European and International Business Law 2017

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

LL.M.Eur. European and International Business Law Eötvös Loránd University, Faculty of Law 2017

JUDr.

Občanské právo procesní

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2016

Ph.D.

Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práva k nehmotným statkům)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2015

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2016/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

2015/2016

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

 

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo procesní I

 

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Občanské právo procesní II

 

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Občanské právo procesní III   vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení
2017/dosud Soukromé právo a výzvy dneška Progres Q03 Univerzita Karlova řešitel

2016

Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu

SVV 260247

Univerzita Karlova

řešitel

2014/2016

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

Univerzita Karlova

řešitel

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2017 Eötvös Loránd University Maďarsko 10 měsíců studijní

2016

University of Turku

Finsko

3 týdny

invited speaker

2013

Soudní dvůr Evropské unie

Lucembursko

1 týden

studijní

2013

University of Turku

Finsko

5 měsíců

studijní

2012

Evropský soud pro lidská práva

Francie

1 týden

studijní

2012

Academy SJW

Velká Británie

3 týdny

studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013/dosud

Jednota českých právníků

Česká republika

člen

2003/dosud

Mensa České republiky

Česká republika

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Právo jako diskurz konference Olomouc/Česká republika 2017 Předběžná otázka v judikatuře Soudního dvora EU
Soukromé a veřejné v soudobém právu konference Praha/Česká republika 2016 Pojetí role účastníků řízení v nalézacím a vykonávacím (exekučním) procesu
Právo v proměnách času konference Olomouc/Česká republika 2016 Odpovědnost účastníků za výsledek sporného řízení a její posilování

Kontroverzní názory v právu

konference

Olomouc/Česká republika

2015

Povinné zastoupení účastníka sporného řízení a jeho perspektivy

Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě: Česká perspektiva

konference

Praha/Česká republika

2014

Perspectives of the judicial protection of rights in a state governed by a rule of law

Private law and its protection in Europe

seminář

Turku/Finsko

2013

Judicial protection of rights in the Czech republic

Academic presentation skills

seminář

Turku/Finsko

2013

Introduction to the legal language

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Finština

pasivně

Ruština

pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Sedláček M.Předběžná otázka v judikatuře Soudního dvora Evropské unie2018část knihy978-80-88266-09-9
Sedláček M.Civilní řád soudní: budoucnost českého civilního procesu?2018příspěvek na konferenci
Sedláček M.Civilní proces, quo vadis?2018část knihy978-80-85305-53-1
Sedláček M.Smlouva rezervační2018část knihy978-80-7552-969-5
Sedláček M.Vybraná judikatura ke smlouvě rezervační2018část knihy978-80-7552-969-5
Sedláček M.Aktivita procesních stran2018příspěvek na konferenci
Sedláček M.K problematice procesního zastoupení na základě rozhodnutí soudu2018článek v časopise2533-4239
Sedláček M.Kontumační rozsudek2018část knihy978-80-210-8989-1
Sedláček M.Kontradiktornost ve sporném procesu2018příspěvek na konferenci
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Sedláček M., Smolík P., Winterová A.Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční2018kniha978-80-7502-299-8
Sedláček M.Přísedící v pracovněprávních věcech2018část knihy978-80-7380-735-1
Sedláček M.Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání2018článek v časopise2533-4239
Sedláček M.Aktivita procesních stran2018část knihy978-80-210-9066-8
Sedláček M.Rozsudek pro uznání2018příspěvek na konferenci
Sedláček M.Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání2018článek v časopise1210-6348
Sedláček M.Kontradiktornost ve sporném procesu2018část knihy978-80-88266-32-7
Sedláček M.Postavení advokáta v řízení před Soudním dvorem EU2017článek v časopise1802-1492
Sedláček M.Starořímská zásada iura novit curia v současném civilním soudním řízení2017část knihy978-80-87284-64-3
Sedláček M.Vybrané aspekty právní úpravy mediace de lege lata2017článek v časopise1211-6386
Sedláček M., Kindlová M.Miluše Kindlová a Miroslav Sedláček - rozhovor se dvěma mladými učiteli2017článek v časopise2570-7507
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Sedláček M.Pojetí účastenství v nalézacím a vykonávacím (exekučním) řízení2017část knihy978-80-7552-595-6
Sedláček M.Předběžná otázka v judikatuře Soudního dvora Evropské unie2017příspěvek na konferenci
Sedláček M.Kontumační rozsudek2017příspěvek na konferenci
Sedláček M.Zrušení rozhodčího nálezu soudem de lege lata2016článek v časopise1213-4023
Sedláček M.Rozsudek pro zmeškání žalobce de lege ferenda2016článek v časopise1802-1492
Sedláček M.Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů2016článek v časopise1211-6386
Sedláček M.Odpovědnost účastníků za výsledek sporného řízení a její posilování2016část knihy978-80-7502-186-1
Sedláček M.Odpovědnost účastníků za výsledek sporného řízení a její posilování2016příspěvek na konferenci
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Sedláček M. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Sedláček M.Perspectives of the judicial protection of rights in a state governed by the rule of law2015část knihy978-3-9816855-4-1
Sedláček M.Zamyšlení nad civilním procesem de lege lata a jeho perspektivy2015článek v časopise1802-1492
Sedláček M.Povinné zastoupení účastníka sporného řízení a jeho perspektivy2015část knihy978-80-7502-111-3
Sedláček M.Povinné zastoupení účastníka sporného řízení a jeho perspektivy2015příspěvek na konferenci

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111