JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.

 • O mně
 • Životopis
 • Publikace
 • Výuka
 • Rozvrh
 • Školitel
 • OBD

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 312

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 105 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 16,00 - 18,00 hod Konzultační hodiny platí pouze v období výuky.  Jinak je nutné dohodnout si termín mailem

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 312

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 105 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
 


 

 
Aktuální oblast odborného zájmu

Správní právo hmotné a procesní
Věřejnoprávní úprava energetiky, jaderné energetiky, nakládání se zbožím dvojího užití
Stavební právo, horní právo, právo územního plánování
Evropské a mezinárodní správní právo
Veřejné právo Ruské federace a zemí bývalého SSSR

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Université Montpellier 1

Service formation continue

Droit nucléaire international

2008

Ruhr Universitat Bochum

Juristische fakultat

Offentliches Recht

2007

Universita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

2006

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

Ph.D.

Veřejné právo

Právnická fakulta UK v Praze

2009

LL.M.

Veřejné právo

Juristische fakultat, Ruhr Universitat Bochum

2007

JUDr.

Správní právo

Právnická fakulta UK v Praze

2007

Mgr.

Právo a právní věda

Právnická fakulta UK v Praze

2006

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 2009/dosud

Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta UK v Praze

Odborný asistent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Správní právo I, II, III, IV

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Právní problémy mírového využívání jaderné energie (VP)

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Administrative Law I, II

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Soutěžní právo a liberalizace síťových odvětví v Evropě (VP)

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2017/2018 Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady - výzvy pro českou právní úpravu 17-16764S GAČR řešitel

2012/2014

Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice

P408/12/P617

GAČR

řešitel

2009/2010

Právní aspekty energetických trhů ve sjednocené Evropě

MEB100911

MŠMT

řešitel

2007/2008

Aplikace komunitárního práva českými správními orgány

4607

GAUK

řešitel

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2017 Moskevský státní institut pro mezinárovní vztahy (MGIMO) Ruská federace 1 týden Výzkumný pobyt v rámci řešení projektu GAČR
2017 Faculty of Law/Aristotle University of Thessaloniki Řecko 1 týden Výuka v rámci projektu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Milano

Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II"

Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016 Faculty of Law/Aristotle University of Thessaoniki Řecko 1 týden výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2013

Institut fur Berg und Energierecht/Ruhr Universitat Bochum

SRN

1 týden

výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2007/2008

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Francie

6 měsíců

pracovní stáž

2007

International School of Nuclear Law/Université Montpellier 1

Francie

2 týdny

studijní pobyt

2006/2007

Institut fur Berg und Energierecht/Ruhr Universitat Bochum

Německo

12 měsíců

studijní pobyt

2006

Summer Training in German and European Law/Ludwig-Maximillians Universitat Munchen

Německo

1 měsíc

studijní pobyt

2004

International Summer School/University of Oslo

Norsko

1 měsíc

studijní pobyt

2003

Agency for International Co-operation/Ministry of Foreign Affaires

Israel

2 měsíce

studijní pobyt

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2011/2013

Expert Group on Nuclear Liability

Evropská komise/Belgie

člen

2011/dosud

Chaudfontaine Group on Duel Use Items

Université Liége/Belgie

člen

2011/dosud

Working Group on Nuclear Liability and Insurance

International Nuclear Law Association

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013/dosud

Rozkladová komise

Státní úřad pro jadernou bezpečnost/Česká republika

člen

2013/dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo financí/Česká republika

člen

2013/dosud

Unie podnikových právníků

Česká republika

člen

2012/dosud

Česká společnost pro stavební právo

Česká republika

člen

2011/dosud

Česká společnost pro mezinárodní právo

Česká republika

člen

2007/dosud

International Nuclear Law Association

 

člen

 

Účast na konferencích a jejich organizace  

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

 

Rok konání

Název přednášky/referátu

Energy Transitions konference Joensuu/Finsko   2016 New Nuclear Technologies and International Framework for Peacefull Use of Nuclear Energy

Energy Transitions

konference Joensuu/Finsko
 
 

2015

European Atomic Energy Community and the Russian Federation: Towards a Framework of mutual co-operation.

Nuclear Inter Jura: Bi-Annual Congress of the International Nuclear Law Association

kongres Buenos Aires/Argentina
 
 

2014

The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention: a chance to strenghten the liability regime in Europe

III. St. Petersburg Legal Forum

kongres

St. Petersburg/Ruská federace

 

2013

Euratom and the Russian Federation: From Antipathy towards Co-operation (?)

Energy Transitions: Regulation of Energy Markets at Domestic, Regional and International Level

konference

Joensuu/Finsko

 

2013

Perspectives of the European Integration in the Field of Peacefull Use of Nuclear Energy

Atomexpo 2012 International Forum

kongres

Moskva/Ruská federace

 

2012

Legal Basis for Radioactive Waste Management in the EU

Atomexpo 2011 International Forum

kongres

Moskva/Ruská federace

 

2011

State and Supplementary Compensation for Nuclear Third Party Liability

Energy Law Futures: Markets, Environment and Security?

konference

Cambridge/Velká Británie

 

2010

Euratom Supply Policy vis-á-vis the third States

Political responsability of industrial operators in trade: blurring of the differences between sensitive and classical industrial items

seminář

Liége/Belgie

 

2010

Import and export of dual use items in the Czech Republic

Nuclear Inter Jura: Bi-Annual Congress of the International Nuclear Law Association

kongres

Toronto/Kanada

 

2009

Nuclear Liability and Compensation in the „New“ Member States

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Nuclear Law Panel, Energy Transitions: Regulation of Energy Markets at Domestic, Regional and International Level

Joensuu/Finsko

2013

Perspectives of a nuclear liability regime in the framework of the European Union

Brussels/Belgie

2010

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena Randovy nadace za nejlepší článek v časopisu "Právník" (ex aequo s Richardem Pomahačem)

Randova nadace

2016

Podnikový právník – kategorie správní právo Unie podnikových právníků 2015

INLA Prize 2009

International Nuclear Law Association

2009

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Německý

aktivně

Ruský

pasivně

 

 

 

 

 

 

Monografie

 • Transteritoriální správní akty. Praha, Národohospodářský ústav J. Hlávky, 2017, 202 s.
 • Administrative Law without Limits, Passau-Berlin-Praha, RWW, 2016, 210 s. (společně s R. Pomahačem)
 • Strenghtening of Nuclear Liability Régime. Passau-Berlin-Praha, RWW, 2015, 220 s. (společně s M. Novotnou)
 • Vybrané problémy vnitrostátní úpravy mírového využívání jaderné energie. Praha, Vyd. Právnické fakulty, 2014, 220 s.
 • Ochranná a bezpečnostní pásma. Praha, C. H. Beck, 2014, 200 s.
 • Jaderné právo. Praha, Vyd. Auditorium, 2012, 294 s.
 • Evropské společenství pro atomovou energii. Praha, Vyd. Právnické fakulty, 2012, 198 s.
 • Zodpovednosť za jadrové škody. Bratislava, Veda, 2011, 374 s. (společně s M. Novotnou)
 • Nezávislé správní orgány. Praha, Národohospodářský ústav J. Hlávky, 2009, 204 s.


Učebnice a učební texty

 • Administrative Law. Praha, Charles University, 2017, 79 s. (společně s R. Pomahačem)
 • Veřejná správa. Praha, C. H. Beck, 2013, 315 s. (společně s R. Pomahačem, R. Baťou a D. Špačkem)
 • Evropské správní právo. Praha, C. H. Beck, 2012, 158 s. (společně s R. Pomahačem)


Kapitoly v monografiích

 • Veřejný zájem prosazovaný subjekty soukromého práva. in: Pomahač, R. (ed.) Veřejné a soukromé právo (Správní a trestní aspekty). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2017,s. 26 - 42.
 • Abuse of Law and Abuse of Discretion. in: Potacs, M. (ed.) Abuse of Law. Praha: Centre for Comparative Law, 2017, s. 237 - 245 (společně s R. Pomahačem).
 • Správní řád a úřední akty cizí moci. in: Rajchl, J. (ed.) Správní řád – 10 let v akci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016, s. 251 - 262.
 • Jednání soukromoprávních subjektů s důsledky ve sféře veřejného práva. in: Handrlica, J. (ed.): Veřejné právo a právo soukromé, Vyd. Právnické fakulty, 2014, s. 111 - 128.
 • Between the public and private responsability for the management of spent nuclear fuel and radioactive waste in the EU. in: Delvaux, B., Hunt, M., Talus, K. (eds.): EU Energy Law and Policy Issues, Vol. IV. Cambridge, Intersentia, 2014, s. 59 - 92.
 • Veřejná správa za hranicemi státu (zvláště na příkladu Evropské unie). in: Pomahač, R. (ed.) Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe). Vyd. Právnické fakulty, 2012, s. 117 - 156.
 • European Nuclear Liability Law at a Cross-Road. in: Delvaux, B., Hunt, M., Talus, K. (eds.): EU Energy Law and Policy Issues, Vol. III. Cambridge, Intersentia, 2011, s. 145 – 180.
 • The Czech Republic. in: Michel, Q. (ed.): Sensitive Trade: Perspective of European States . Bruxelles, Peter Lang, 2011, s. 159 – 172.
 • K úřední aplikaci evropského práva. in: Tomášek, M., Šturma, P. (eds.): Proměny veřejného práva. Praha, Karolinum, 2009, s. 344 - 354. (společně s R. Pomahačem).
   

Komentáře

 • Komentář k §§ 2/2 (1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26), 15a, 16, 24/3, /4, /8, /9, 30a, 30b, 30c, 30d, 46, § 57/2, /3, /4, 58, 59/2, /3, /4, 60/2, /3, /4, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 90, 91, 91a, 91b, 91d, 96, 96c, 96d, 97a, 98, 99. in: Eichlerová, K, Handrlica, J., Jasenský, M., Košťál, V., Kořán, J., Plášilová, D., Zákoucký, P.: Energetický zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer, 2016.
 • Komentář k §§ 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1267, 1268. in: Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§§ 976 - 1474). Praha, C. H. Beck, 2013.

 
Odborné články

 • "Inter-administrativní pouto" správních aktů v předpisech unijního práva, Societas et Iurisprudentia, 2017, č. 3, s. 82 - 109.
 • Vybrané problémy spojené s aplikací modelu transteritoriálních správních aktů, Studia Iuridica Cassoviensa, 2017, č. 2, s. 49 - 59.
 • Model vzájemného pasivního uznávání správních aktů, Právní rozhledy, 2017, č. 17, s. 589 - 595.
 • Tři poznámky k prolínání veřejného a soukromého práva v právní úpravě nakládání s radioaktivními odpady, Bezpečnost jaderné energie, 2017, č. 7/8, s. 193 - 196.
 • Odpovědnost státu a přepracování jaderného paliva v zahraničí, Revue pro právo a technologie, 2017, č. 15, s. 1 - 15.
 • International Administrative Law and Administrative Acts: Transterritorial Decision Making Revisited, Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2016, s. 105 - 117.
 • Expropriační tituly subjektů soukromého práva, Právník, 2016, č. 10, s. 818 - 828.
 • Mezinárodní správní právo: minulost, současnost a perspektivy, Studia Iuridica Cassoviensa, 2016, č. 2, s. 39 - 52.
 • Ochranná pásma ropovodů a produktovodů nově, Revue pro právo a technologie, 2016, č. 13, s. 5 - 28.
 • Oprávnění držitelů licencí na podnikání v odvětvích plynárenství k nemovitým věcem v novelizovaném energetickém zákoně, Plyn, č. 5, 2016, s. 102 - 106.
 • Strategické stavební záměry a normování veřejného zájmu právním předpisem, Bulletin Stavební právo, č. 1, 2016, s. 40 - 47.
 • Coordinated Administrative Decisions in the EU Law: Some Thorny Issues Arising from the Application of this New Model, The Lawyers Quarterly, 2016, No. 2, pp. 109 - 116.
 • ядерные технологии и междуиародная ответствеииость в рамках венской конвенции, вестник омского университета, Серия «право», 2016, No. 1, с. 113 – 121.
 • Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení po novele energetického zákona. Plyn, č. 2, 2016, s. 41 - 44.
 • Nad novým slovenským zákonom o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu. Bezpečnost jaderné energie, č. 11/12, 2015, s. 321 - 332.
 • Omezení vlastnických práv k nemovitým věcem v novelizovaném energetickém zákoně. Bulletin Stavební právo, č. 3, 2015, s. 28 - 35.
 • The Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and Nuclear Installations: Application Problems Revisited. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2015, s. 149 - 160.
 • Vyvlastňování nemovitostí a veřejný zájem stanovený ex lege. Bulletin Stavební právo, č. 1, 2015, s. 22 - 25.
 • Česká republika a Úmluva o dodatečné kompenzaci z r. 1997. Bezpečnost jaderné energie, č. 11/12, 2014, s. 325 - 328.
 • The Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships: Expectations, Basic Principles and Reasons of Failure. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2014, s. 121 – 138.
 • Věcné břemeno a ochranné pásmo v energetickém zákoně. Právní rozhledy, č. 21, 2014, s. 731 - 736.
 • Soukromoprávní osoby nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, č. 13/14, 2014, s. 473 – 478.
 • Soukromoprávní jednání autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní důsledky. Právní rozhledy, č. 8, 2014, s. 267 – 273.
 • Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého práva. Právní rozhledy, č. 3, 2014, s. 77 – 82.
 • Deset let od přistoupení k Euratomu. Bezpečnost jaderné energie, č. 1/2, č. 3/4, č. 5/6, 2014, s. 1 – 9, s. 69 – 78, s. 129 – 136.
 • Protokol z r. 1997 a Európska únia. Justičná revue, č. 2, 2014, s. 252 – 268 (společně s M. Novotnou).
 • The Vienna Convention on Nuclear Liability Revisited. The Lawyers Quarterly, č. 4, 2013, s. 296 – 310 (společně s M. Novotnou).
 • Medzinárodná energetická agentúra. Právny obzor, č. 2, 2013, s. 149 – 164.
 • 55 let evropské integrace v oblasti mírového využívání jaderné energie: vývoj, současnost a perspektivy právního řádu Euratomu. Právník, č. 9, 2013, s. 895 – 913.
 • Řízení o odnětí, nebo omezení vlastnických práv nově. Právní rozhledy, č. 7, 2013, s. 229 – 235.
 • The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention on Nuclear Liability and European Union. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2013, s. 55 – 66.
 • Minulost, přítomnost a perspektivy české právní úpravy mírového využívání jaderné energie. Správní právo, č. 2, 2013, s. 65 – 87.
 • Omezení vlastnických práv k nemovitostem v energetickém zákoně ve vztahu k postupům podle stavebního zákona. Stavební právo, č. 2, 2013, s. 5 – 22.
 • Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy, č. 11, 2013, s. 406 – 412.
 • Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení. Právní rozhledy, č. 10, 2012, s . 347 – 353.
 • Interkomunitární dozor. Správní právo, č. 5/6, 2012, s. 292 – 298.
 • Výstavba energetické infrastruktury po novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Právní rozhledy, č. 6, 2012, s. 164 – 169.
 • Stanovení průzkumného území a příspěvek dotčené obci podle atomového zákona. Správní právo, č. 3, 2012, s. 171 – 181.
 • Nová úprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech výstavby technické infrastruktury. Správní právo, č. 7, 2012, s. 437 – 447.
 • Proč není zavedení práva veta dotčených obcí konstruktivním řešením. Bezpečnost jaderné energie, č. 9/10, 2012, s. 308 – 318.
 • K vybraným problémům ukládání radioaktivních odpadů do podzemních prostor. Právník, č. 10, 2012, s. 1122 – 1142.
 • Česká právní úprava odpovědnosti za jaderné škody v post-fukushimském období. Právník, č. 8, 2012, s. 817 – 842.
 • Příspěvky obcím z jaderného účtu v novelizovaném atomovém zákoně. Bezpečnost jaderné energie, č. 3/4, 2012, s. 117 – 121.
 • Evropská komise zřídila pracovní skupinu expertů pro oblast odpovědnosti za jaderné škody a jejich kompenzace. Bezpečnost jaderné energie, č. 1/2, 2012, s. 62 – 64.
 • European Atomic Energy Community and the Nuclear Third Party Liability. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2012, s. 41 – 61.
 • Nové právní úpravy odpovědnosti za jaderné škody v zahraničí. Bezpečnost jaderné energie, č. 5/6, 2011, s. 129 – 140.
 • Channelling of Nuclear Third Party Liability to the Operator jeopardised by the Brussels Regulation. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2011, s. 69 – 82.
 • Le Réglement de Bruxelles I et la responsabilité nucléaire. Bulletin de droit nucléaire, č. 2, 2010, s. 33 – 54.
 • Smluvní monopol ohledne dodávek rud, surovin, nebo zvláštních štěpných materiálů. AUC Juridica, č. 1, 2010, s. 271 – 284.
 • Euratom powers in the field of nuclear liability revisited. International Journal of Nuclear Law, č. 1, 2010, s. 1 – 18.
 • Nad aktuálními otázkami evropské integrace v oblasti mírového využívání jaderné energie. Bezpečnost jaderné energie, č. 5/6, 2009, s. 213 – 222.
 • Harmonisation de la responsabilité civile nucléaire au sein de l´Union européenne. Bulletin de droit nucléaire, č. 2, 2009, s. 37 – 70.
 • Právní úprava elektrifikace a všeužitečných elektrárenských podniků. Právněhistorické studie, č. 40, 2009, s. 459 – 485.
 • Agentury Evropského společenství. Správní právo, č. 4/5, 2008, s. 283 – 300.
 • Odbourávání bariér pro investice ve strategických podnicích v judikatuře ESD. Jurispridence, č. 4, 2008, s. 8 – 15.
 • Primárne právo a energetický priemysel. Právny obzor, č. 5, 2008, s. 388 – 415.
 • K některým aspektům stávající právní úpravy zřizování a provozu veřejné technické infrastruktury na cizích nemovitostech. Právní rozhledy, č. 18, 2008, s. 674 – 679.
 • Intrakomunitární správní akt. Správní právo, č. 8, 2007, s. 598 – 616.
 • Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí stavebního úřadu. Správní právo, č. 3, 2007, s. 129 – 144.
 • Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem (v sektorech elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, vodovodů a kanalizací). Správní právo, č. 1, 2007, s. 1 – 26.
 • Pravidla oddělení podniků v energetickém sektoru (unbundling). Obchodní právo, č. 12, 2007, s. 16 – 26.
 • Nová úprava věcných břemen zřízených v souvislosti s provozem podniku. Obchodní právo, č. 10, 2006, s. 10 – 13.
 • Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Právní fórum, č. 10, 2006, s. 366 – 372.
 • Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná břemena podle občanského práva. Správní právo, č. 8, 2006, s. 453 – 485.
 • Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávního omezení. Jurisprudence, č. 6, 2006, s. 42 – 51.
 • Přípustnost státních monopolů v rámci vnitřního trhu ES. Evropské a mezinárodní právo, č. 6, 2005, s. 51 – 58.
 • Správní řízení ve věcech podnikatelských sporů. Obchodní právo, č. 7/8, 2005, s. 21 – 25.
 • Služby obecného hospodářského zájmu v komunitárním právním řádu. Právní rozhledy, č. 5, 2005, s. 167 – 175.
 • Právna úprava správneho konania sporového v novom českom zákone o správnom konaní. Justičná revue, č. 11, 2005, s. 1465 - 1470.
 • Transformace železniční dopravy v České republice před Ústavním soudem. Jurisprudence, č. 8, 2005, s. 64 - 69.
 • Ke koncepci tzv. nezávislých správních orgánů a k problematike jejich nezávislosti. Správní právo, č. 4, 2005, s. 222 - 242.
   

Příspěvky ve sbornících

 • Odpovědnost za škody v jaderné energetice: analýza současného stavu a perspektivy dalšího vývoje. in: Novotná, M., Handrlica, J. (eds.) Konvergenia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového práva, Praha: Leges, 2015, s. 13 - 30.
 • Úmluva o dodatečné kompenzaci z r. 1997 a střední Evropa. in: Novotná, M., Handrlica, J. (eds.) Konvergenia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového práva, Praha: Leges, 2015, s. 42 - 55.
 • Najzásadnejšie zmeny pripravované v rámci novej úpravy právneho režimu zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republike. in: Novotná, M., Handrlica, J. (eds.) Konvergenia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového práva, Praha: Leges, 2015, s. 177 - 190.
 • The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention: A chance to strenghten the liability Framework in Europe. in: Manovil, R. (ed.): Derecho nuclear en evolución, Buenos Aires: Legis Argentina, 2014, s. 671 - 680.
 • Správní soudnictví a výstavba strategické infrastruktury státu. in: Posobonosť a organizácia správneho súdnictva, Bratislava: Právnická fakulta UK, 2012, s. 304 – 312.
 • Reactions to the E.C. Legal Study from a Legal and Policy Viewpoint of a Vienna state. in: Beyens, M., Philippe, D., Reyners, P. (eds.): Prospects for civil nuclear liability in the European Union, Brussels: Bruylant, 2012, s. 32 - 76.
 • Aktuelle Entwicklungen des Atomhaftungsrecht in der Tschechischen Republik. in: Pelzer, N. (ed.): Europaeisches Atomhaftungsrecht im Umbruch, Baden Baden: Nomos Verlag, 2010, s. 128 – 136.
 • Výlučné nabývací právo Zásobovací agentury Euratomu ohledně smluv o dodávkách rud, surovin, nebo zvláštních štěpných materiálů. in: COFOLA 2009, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, s. 564 - 576.
 • Reforma Smlouvy o založení Euratomu. in: Gerloch, A. (ed.): Relace Lisabonské smlouvy a ústavního pořádku České republiky, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 263 – 280.
 • Europeizace správního práva prostřednictvím správně relevantního jednání evropských agentur. in: Dny práva 2008, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, s. 287 - 298.
 • K aktuálnemu vývoju v oblasti úpravy cezhraničného pohybu, ochrany a zaobchádzania s investíciami do energetických odvetví v medzinárodnom a európskom práve. in: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov, Bratislava: Vydavatelstvo Ekonóm, 2008, s. 128 – 136.
 • Sporné řízení podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a rozhodovací činnost regulačních orgánů v oblasti energetiky a telekomunikací. in: Vopálka, V. (ed.): Nový správní řád, Praha, Aspi Publishing, 2005, s. 257 - 279.
 • Dienstleistungen vom allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im europaischen und tschechischen Wirtschgaftsrecht. in: Zivil- und Wirtschaftsrecht under dem Einfluss der Europaischen Rechts, Prag: Juristische Fakultat der Karls-Universitat zu Prag, 2005, s. 123 – 150.

 

Recenze a anotace

 • Viktorija Romanova: Problemy i tendencii pravovogo regulirovanija v oblasti ispolzovanija atomnoj energii, Bezpečnost jaderné energie, 7/8, 2017, s. 239 - 240.
 • 4th Annual "Energy Transitions" Conference was held at the University of Eastern Finland, The Lawyers Quarterly, 2, 2016, pp. 128 - 129.  
 • V Buenos Aires se konal 21. kongres Mezinárodní asociace pro jaderné právo, Bezpečnost jaderné energie, 11/12, 2014, s. 368 - 370.
 • L. Pokorný, Zpravodajské služby. Obrana a strategie, 1, 2012, s. 79 – 80.
 • S. Tromans, Nuclear Law. Journal of World Energy Law and Business, 1, 2011, s. 93 – 95.
 • Conference Report. Political responsibility of industrial operators in trade: blurring of the differences between sensible and classical industrial items (Château des Thermes Chaudfontaine, Belgium, 13–15 October 2010). International Journal of Nuclear Governance, č. 3, 2011, s. 287 – 289.
 • W. Scharf, Europaeisches Nuklearrecht. Recht der Energiewirtschaft, 4/5, 2010, s. 160.
 • Conference report: Prospects for nuclear liability in the EU. International Journal of Nuclear Law, č. 2, 2009, s. 150 – 153.

 

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pomahač R., Handrlica J.Administrative Law from a comparative and European Perspective2017kniha978-80-87975-62-6
Handrlica J.Viktorija Romanova: Problemy i tendencii pravovogo regulirovanija v oblasti ispolzovanija atomnoj energii2017článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Odpovědnost státu a přepracování jaderného paliva v zahraničí2017článek v časopise1804-5383
Handrlica J., Novotná M.Transport of radioactive waste: liability issues revisited2017článek v časopise1857-1999
Handrlica J.The Ultimate Responsibility of State for Radioactive Waste Disposal: A concept of International Law2017článek v časopise2409-627X
Handrlica J.Tři poznámky k prolínání veřejného a soukromého práva v nové úpravě nakládání s radioaktivními odpady2017článek v časopise1210-7085
Tichý L., Potacs M., Bezemek C., Frösssel A., Fuchs C., Handrlica J., Henčeková S., Hůrka P., Kamínková P., Kodek G., Maslowski S., Šimečková Pipková P., Pomahač R., Risak M.Abuse of Law2017kniha978-80-87975-63-3
Handrlica J.Transteritoriální správní akty. Studie z mezinárodního správního práva2017kniha978-80-88018-15-5
Handrlica J.Model vzájemného pasivního uznávání správních aktů2017článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Vybrané problémy spojené s aplikací modelu transteritoriálních správních aktů2017článek v časopise1339-3995
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Handrlica J."THE PRIMARY RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER": A PRINCIPLE OF EUROPEAN NUCLEAR LAW2017článek v časopise1220-045X
Handrlica J."Inter-administrativní pouto" správních aktů v předpisech unijního práva2017článek v časopise1339-5467
Handrlica J.Griščenko, A. I. Jadernoe pravo Rossii. Moskva: Jurist, 2017, ISBN 978-5-91835-330-12017článek v časopise1210-7085
Handrlica J., Novotná M.Between public and private responsibility: The case of inter-state transport of radioactive waste2017článek v časopise2409-5087
Handrlica J.Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení po novele energetického zákona2016článek v časopise0032-1761
Handrlica J.Coordinated Administrative Decisions in the EU Law: Some Thorny Issues Arising from the Application of this New Model2016článek v časopise1805-8396
Handrlica J.The 4th Annual "Energy Transitions" Conference, Joensuu 3rd to 4th March 2016, University of Eastern Finland in Joensuu2016článek v časopise1805-8396
Handrlica J.Ochranná pásma ropovodů a produktovodů nově2016článek v časopise1805-2797
Handrlica J.Oprávnění držitelů licencí na podnikání v odvětvích plynárenství k nemovitým věcem v novelizovaném energetickém zákoně2016článek v časopise0032-1761
Handrlica J.Mezinárodní správní právo: minulost, současnost a perspektivy2016článek v časopise1339-3995
Handrlica J.Expropriační tituly subjektů soukromého práva2016článek v časopise0231-6625
Handrlica J.International Administrative Law and Administrative Acts: Transterritorial Decision Making Revisited2016článek v časopise1805-0565
Handrlica J.Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření2016část knihy978-80-7380-602-6
Pomahač R., Handrlica J.Administrative Law without Limits2016kniha978-3-946915-00-3
Handrlica J., Jasenský M., Plášilová D., Košťál V., Zákoucký P.Energetický zákon. Komentář Hlava I § 2 odst. 2 písm. b)2016část knihy978-80-7552-412-6
Eichlerová K., Handrlica J., Kořán J., Košťál V.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 572016část knihy978-80-7552-412-6
Eichlerová K., Handrlica J., Kořán J., Košťál V.Hlava II § 57 odst. 5 až 82016část knihy978-80-7552-412-6
Eichlerová K., Handrlica J., Kořán J., Košťál V.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 592016část knihy978-80-7552-412-6
Eichlerová K., Handrlica J., Kořán J., Košťál V.Hlava II § 59 odst. 5 až 92016část knihy978-80-7552-412-6
Eichlerová K., Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 762016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava I § 15a2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava I § 162016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava I § 17a2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J., Košťál V.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 24 odst 3-42016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J., Kořán J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 252016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 30a-30d2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 582016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J., Košťál V.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 602016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 64-662016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 672016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 68-692016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 702016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 872016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 902016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 912016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 91a - § 91d2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 962016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 96c - § 96d2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 97a2016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 982016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava III § 992016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Energetický zákon. Komentář Hlava II § 462016část knihy978-80-7552-412-6
Handrlica J.Právo elektroenergetické a plynárenské2016část knihy978-80-7380-641-5
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J., Handrlica J. , et al.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Handrlica J.Omezení vlastnických práv k nemovitým věcem v novelizovaném energetickém zákoně2015článek v časopise1211-6386
Handrlica J.The Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and Nuclear Installations: Application Problems Revisited2015článek v časopise1805-0565
Handrlica J.Vyvlastňování nemovitostí a veřejný zájem stanovený ex lege2015článek v časopise1211-6386
Handrlica J.Úmluva o dodatečné kompenzaci z r. 1997 a střední Evropa2015část knihy978-80-7502-102-1
Handrlica J., Novotná M., Varga P.Strengthening of Nuclear Liability Regime on National, International and European Level : A Tool to Enhance Nuclear New Build2015kniha978-3-9816855-8-9
Handrlica J., Novotná M.Nad novým slovenským zákonom o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu2015článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Odpovědnost za škody v jaderné energetice: analýza současného stavu a perspektivy dalšího vývoje2015část knihy978-80-7502-102-1
Handrlica J.Between public and private responsibility for the management of spent fuel and radioactive waste in EU member states2014část knihy978-1-78068-187-0
Handrlica J.Deset let od přistoupení k Euratomu: Úprava nakládání s rudami, surovinami a zvláštními štěpnými materiály2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J., Novotná M.Protokol z roku 1997 a Európska únia (východiská a analýza současného stavu)2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J., Novotná M.Európska únia a Protokol z r. 1997, ktorým sa doplňuje Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z r. 19632014článek v časopise1335-6461
Handrlica J.Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého práva2014článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Soukromoprávní jednání autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní důsledky2014článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Deset let od přistoupení k Euratomu: Ochrana zdraví a bezpečnosti2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Deset let od přistoupení k Euratomu: Úprava podpory rozvoje jaderné energie2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J., Novotná M.Protokol z r. 1997 a Európska únia (Európska únia a zodpovednostné konvencie "druhej generácie")2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Ochranná a bezpečnostní pásma2014kniha978-80-7400-532-9
Handrlica J.Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění v předpisech veřejného práva2014článek v časopise1210-6410
Handrlica J.The Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships: Expectations, Basic Principles and the Reasons of Failure2014článek v časopise1805-0565
Handrlica J.Věcné břemeno a ochranné pásmo v energetickém zákoně2014článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie2014kniha978-80-87975-07-7
Handrlica J.Česká republika a Úmluva o dodatečné kompenzaci z r. 19972014článek v časopise1210-7085
Handrlica J.V Buenos Aires se konal 21. kongres Mezinárodní asociace pro jaderné právo2014článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Jednání soukromoprávních subjektů s důsledky ve sféře veřejného práva2014část knihy978-80-87975-10-7
Handrlica J.Minulost, přítomnost a perspektivy české právní úpravy mírového využívání jaderné energie2013článek v časopise0139-6005
Handrlica J.Služebnost inženýrské sítě2013článek v časopise1210-6410
Handrlica J.K nové působnosti ústředních orgánů státní správy v oblasti stavebního řádu2013článek v časopise0139-6005
Handrlica J.Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově2013článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Medzinárodná energetická agentúra a jej význam pri harmonizácii administratívnych opatrení vo vzťahu k energetickej bezpečnosti štátu2013článek v časopise0032-6984
Handrlica J.55 let evropské integrace v oblasti mírového využívání jaderné energie: vývoj, současnost a perspektivy právního řádu Euratomu2013článek v časopise0231-6625
Handrlica J.Věcná práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích2013článek v časopise1212-0855
Handrlica J.The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention on Nuclear Liability and the European Union2013článek v časopise1805-0565
Handrlica J.Omezení vlastnických práv k nemovitostem v energetickém zákoně ve vztahu k postupům podle stavebního zákona2013článek v časopise1211-6386
Handrlica J., Novotná M.The Viena Convention on Nuclear Liability Revisited: Challenges for Updating the Czech and Slovak Legal Framework2013článek v časopise1805-840X
Handrlica J.§ 1240 Právo stavby jako právo věcné2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.Tzv. "zákonná" věcná břemena k nemovitostem2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1267 Služebnost inženýrské sítě2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1268 Náhlé poškození inženýrské sítě2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1241 Nemožnost zřídit právo stavby2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1242 Právo stavby jako věc nemovitá2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1243 Vznik práva stavby2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.§ 1244 Dočasnost práva stavby2013část knihy978-80-7400-499-5
Handrlica J.Spojené státy americké, třístranná smlouva o konžském uranu a počátky západoevropské integrace2013článek v časopise0079-4929
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Handrlica J.Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení2012článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Evropská komise zřídila pracovní skupinu expertů pro oblast odpovědnosti za jaderné škody a jejich kompenzace2012článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Stanovení průzkumného řízení a příspěvek dotčené obci podle atomového zákona2012článek v časopise0139-6005
Handrlica J.Reactions to the E.C. Legal Study from a Legal and Policy Viewpoint2012část knihy28-027-3746-5
Handrlica J.Příspěvky obcím z prostředků jaderného účtu v novelizovaném atomovém zákoně2012článek v časopise1210-7085
Handrlica J.European Nuclear Liability Law at a Cross-Road2011část knihy978-1-78068-048-4
Handrlica J.Nové právní úpravy odpovědnosti za jaderné škody v zahraničí2011článek v časopise1210-7085
Handrlica J."European exceptionalism" and nuclear third party liability2011článek v časopise1741-6388
Handrlica J.Czech Republic2011část knihy978-90-5201-775-4
Handrlica J.Channeling of Nuclear Third Party Liability Towards the Operator Jeopardised by the Brussels Regulation2011článek v časopise978-80-87488-02-7
Handrlica J.Resolution of the government of the Czech Republic on the time schedule of preparatory works for enlarging the nuclear power plant Temelín (2011)2011článek v časopise0304-341X
Handrlica J.Nuclear Law (The Law Applying to Nuclear Installations and Radioactive Substances in its Historical Context) (Stephen Tromans QC)2011článek v časopise1754-9957
Handrlica J.Conference Report. Political responsibility of industrial operators in trade: blurring of the differences between sensible and classical industrial items2011článek v časopise1742-4186
Handrlica J.Amendments to the Act on Peaceful Use of Nuclear Energy of 1997 (2011)2011článek v časopise0304-341X
Handrlica J., Novotná M.Zodpovednosť za jadrové škody2011kniha978-80-224-1218-6
Handrlica J.Smluvní monopol ohledně dodávek rud, surovin nebo zvláštních štěpných materiálů ve Smlouvě o založení Euratomu2010článek v časopise978-80-246-1788-6
Handrlica J.Návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury2010článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Aktuelle Entwicklungen des Atomhaftungsrechts in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republik2010část knihy978-3-8329-5281-5
Handrlica J.Exclusive jurisdiction vs. forum shopping in European Nuclear Liability Law2010článek v časopise1741-6388
Handrlica J.The Brussels I Regulation and Liability for Nuclear Damage2010článek v časopise0304-341X
Handrlica J.Conference report: Prospects of a civil nuclear liability authority in the framework of the European Union2010článek v časopise1741-6388
Handrlica J.Wolf Georg Schärf: Europäisches Nuklearrecht. Berlin: De Gruyter Recht, 2008, 382 S.2010článek v časopise0944-128X
Handrlica J.Harmonisation de la responsabilité civile nucléaire au sein de l'Union européenne : Défis, options et limites2010článek v časopise0304-3428
Handrlica J.Supreme Administrative Court on the legal status of ČEZ (2010)2010článek v časopise0304-341X
Handrlica J.Facing plans for multiplying nuclear-powered vessels: lessons gained from the Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships of 19622010článek v časopise1741-6388
Handrlica J.Euratom powers in the field of nuclear liability revisited2010článek v časopise1741-6388
Handrlica J.Nuclear liability law in the Czech Republic and Slovakia: current legislation and prospects for development2010článek v časopise1741-6388
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Handrlica J.Evropské společenství pro atomovou energii a právní úprava odpovědnosti za jaderné škody2009článek v časopise0231-6625
Handrlica J.Aktuální trendy a výzvy v oblasti odpovědnosti za jaderné škody v evropském kontextu2009článek v časopise0323-0619
Handrlica J.Nad budoucí českou právní úpravou odpovědnosti za jaderné škody2009článek v časopise1213-5542
Handrlica J.Nad aktuálními otázkami právní úpravy evropské integrace v oblasti mírového využití jaderné energie2009článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Odpovědnost za jaderné škody v evropském kontextu2009článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Reforma Smlouvy o založení Euratomu: Opce a limity2009část knihy978-80-7380-192-2
Handrlica J.Opcie a limity možnej harmonizácie režimu zodpovednosti za jadrové škody v rámci Európskeho spoločenstva2009článek v časopise0032-6984
Handrlica J.Základní principy současné právní úpravy jaderné energetiky2009část knihy978-80-02-02116-2
Handrlica J.Perspectives and limits of an EU - wide nuclear liability harmonisation: From the new EU member countries point of view2009část knihy0-000-00000-0
Handrlica J.Výlučné právo Zásobovací agentury Euratomu ohledně smluv o dodávkách rud, surovin, nebo zvláštních štěpných materiálů2009část knihy978-80-210-4821-8
Handrlica J.Nezávislé správní orgány2009kniha978-80-86729-49-7
Handrlica J.Harmonisation of Nuclear Liability in the European Union2009článek v časopise0304-341X
Handrlica J.Prípustnosť vyvlastnenia podielov zahraničných spoločností v slovenských strategických odvetviach z perspektívy európskeho a medzinárodného práva2009část knihy978-80-225-2823-8
Handrlica J.Právní úprava elektrifikace a všeužitečných elektrárenských podniků ve správním právu první ČSR2009článek v časopise0079-4929
Handrlica J., Pomahač R.6.5 K úřední aplikaci evropského správńího práva2009část knihy978-80-246-1662-9
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Handrlica J.Európske spoločenstvo atómovej energie a jeho právny poriadok.2008článek v časopise1335-6461
Handrlica J.Odbourávání bariér pro investice ve strategických podnicích v judikatuře Evropského soudního dvora. 2008článek v časopise1802-3843
Handrlica J.Odpovědnost za jaderné škody způsobené akty jaderného a radiologického terorismu.2008článek v časopise1210-7085
Handrlica J.Nezávislé regulačné orgány.2008článek v časopise1335-6461
Handrlica J.Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou nehodou.2008článek v časopise0032-6984
Handrlica J.K aktuálnemu vývoju v oblasti úpravy cezhraničného pohybu, ochrany a zaobchádzania s investíciami do energetických odvetví v medzinárodnom a európskom práve. 2008část knihy978-80-225-2616-6
Handrlica J.Konsolidace pozemkových knih ve Spolkové republice Německo.2008článek v časopise0016-7096
Handrlica J.K některým aspektům stávající právní úpravy zřizování a provozu veřejné technické infrastruktury na cizích nemovitostech.2008článek v časopise1210-6410
Handrlica J.Primárne európske právo a energetický priemysel.2008článek v časopise0032-6984
Handrlica J.Právní rámec pro projekty zachycování a skladování oxidu uhličitého (Carbon capture and storage, CCS) 2008článek v časopise1213-5542
Handrlica J.Vyvlastňovací řízení 2008část knihy
Handrlica J.Císařská cura aquarum: státní správa Římské říše a zabezpečování zásobování vodou za císařství 2007článek v časopise0079-4929
Handrlica J.Pravidla oddělení podniků v energetickém sektoru (unbundling)2007článek v časopise1210-8278
Handrlica J.Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí stavebního úřadu ve vyvlastňovacím řízení (podle energetického a telekomunikačního zákona)2007část knihy
Handrlica J.Prezumpcia správnosti a zákonnosť správneho aktu vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora 2007článek v časopise0032-6984
Handrlica J.Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem (v sektorech elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací)2007článek v časopise0139-6005
Handrlica J.Intrakomunitární správní akt2007článek v časopise0139-6005
Handrlica J.Právna úprava vyvlastnenia a núteného obmedzenia vlastníckeho práva v novom českom zákone o vyvlastnení2007článek v časopise1335-6461
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111