JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šmejkal V., Francová O., Kohajda M., Král R., Kunertová T., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Svobodová M., Vondráčková A., Vybíral R., Zemánek J.Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální budoucnost evropské integrace2018kniha978-80-7598-098-4
Zemánek J.Právo na účinnou ochranu podle čl. 47 Listiny základních práv EU2018část knihy978-80-85305-53-1
Zemánek J.The application of the Charter of Fundammental Rights EU by constitutional judiciary2018část knihy978-3-86845-155-9
Zemánek J.Constitutional remedies of persons facing consequences of the Council decision on suspension of certain Member State's rights2018článek v časopise1435-5078
Zemánek J.Ústavněprávní prostředky obrany osob dotčených následky rozhodnutí Rady EU o pozastavení některých práv členského státu2017část knihy978-80-87975-76-3
Tichý L., Dumbrovský T., Zemánek J.Evropský delikt : porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus2017kniha978-80-87975-76-3
Zemánek J.Perspektivy konstitucionalizace práva Evropské unie2017část knihy978-80-7380-705-4
Zemánek J.The material core of the constitution: A national identity-based limitation of European integration or a focus of shared European values?2017část knihy978-3-8452-8416-3
Zemánek J.Komparatistika v evropské ústavněsoudní komunikaci2016článek v časopise0323-0619
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Munková J., Svobodová M., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva2016kniha978-80-87975-48-0
Zemánek J.An 'Entirely-Specific' Situation or a Routine Limitation of the National Autonomy? Slovak pensions XVII of the Czech Constitutional Court2016část knihy978-94-017-7471-0
Zemánek J.Access to Services of General Economic Interest Under Article 36 of the Charter of Fundamental Rights EU and the National Law2016část knihy978-94-017-7465-9
Zemánek J.The scope of the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in Member States2016část knihy978-83-7865-429-2
Zemánek J.České ústavní soudnictví v evropském ústavním prostoru2016část knihy978-80-87687-07-9
Zemánek J.Dialogue entre juges constitutionels européens. République tcheque2016část knihy978-2-275-04042-4
Zemánek J.Public interest in the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic2015část knihy978-9975-61-921-9
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2015kniha978-80-87975-25-1
Zemánek J.Das Gemeinwohl-Ziel der Europäischen Union2015část knihy978-3-8487-2088-0
Zemánek J.Effet Utile in the Enforcement of EU Law by National Judiciaries2014část knihy978-80-87146-89-7
Zemánek J.Meze ústavní autonomie v evropském víceúrovňovém svazku2014článek v časopise0323-0619
Zemánek J.Unijní občanství a evropská identita2014článek v časopise0323-0619
Zemánek J.Dopady vývoje právního rámce Evropské integrace2014článek v časopise0323-0619
Tomášek M., Tichý L., Král R., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T., Navrátil P.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2014kniha978-80-87146-93-4
Zemánek J.Verstärkte Verantwortung und Haftung in der demokratisch fundierten WWU-Verfassung2014část knihy978-3-8487-1865-8
Tichý L., Arnold R., Zemánek J., Král R., Dumbrovský T.Evropské právo2014kniha978-80-7400-546-6
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2012kniha978-80-87146-51-4
Tichý L., Arnold R., Zemánek J., Král R., Dumbrovský T.Evropské právo2011kniha978-80-7400-333-2
Zemánek J.Hospodářsko politické cíle EU po Lisabonské smlouvě a meze národní ústavní autonomie2011část knihy978-80-87212-77-6
Zemánek J.Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu podle článku 36 Listiny základních práv EU2011část knihy978-80-87284-23-0
Zemánek J.Fundamental Rights Protection in the European Union ed. by Jan Barcz. Warszawa: C.H.Beck, 2009, 408 pp.2011článek v časopise1351-5993
Zemánek J.The Two Lisbon Judgements of the Czech Constitutional Court2011část knihy978-3-8329-6724-6
Zemánek J.Evropský parlament2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Evropské soudy2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Facilitated Transition to Democracy and Rule of Law2011část knihy978-92-79-17614-2
Zemánek J.Aplikace evropského práva v ČR2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Předpoklady pro přistoupení2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Vzdělávání, mládež a sport2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Hospodářská a měnová unie2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Povaha a postavení evropského práva2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Harmonizace práva členských států2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Výsady a imunity2011část knihy978-80-7400-333-2
Zemánek J.Evropská centrální banka2011část knihy978-80-7400-333-2
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Zemánek J. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Zemánek J.Institucionální reforma EU podle Lisabonské smlouvy: složení Evropské komise2010článek v časopise0323-0619
Zemánek J.Der Vertrag von Lissabon aus tschechischer Sicht2010část knihy978-80-87146-32-3
Zemánek J.Gesetzgebung: Zuständigkeiten, Organe und Verfrahren2010část knihy978-3-8305-1757-3
Zemánek J.A European Mandate of the Czech Constitutional Court2010část knihy978-87-574-2482-9
Zemánek J.Institut Waltera Hallsteina - místo pro otevřený dialog o otevřené Evropě2010článek v časopise1211-1724
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J.Příklady z evropského práva2010kniha978-80-87146-28-6
Zemánek J.Die Kontrolle der Kompetenzübertragung und -ausübung (Ultra-vires-Kontrolle aus tschechischer Sicht)2010příspěvek na konferenci
Zemánek J.Potřeba provázanosti Lisabonské smlouvy s právním řádem České republiky2009část knihy978-80-86855-55-4
Zemánek J.Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky2009článek v časopise1212-9909
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Zemánek J.Ústavní rozměr členství v Evropské Unii a otázka souladu Lisabonské smlouvy2009část knihy
Zemánek J.Lisabonská smlouva a topos ústavnosti Evropské unie. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Zemánek J.Communitarisation of the Third Pillar EU. 2008část knihy978-80-903409-9-2
Zemánek J.The contribution of the Czech Constitutional Court (case Treaty of Lisbon) to the development of the European constitutional law. 2008část knihy
Zemánek J.Reinforcing the horizontal dimension of fundamental rights through the constitutional reform of the European Union. 2008část knihy978-3-428-12686-6
Zemánek J.Konsolidace právního řádu po vstupu české republiky do Evropské unie. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Zemánek J.The criminal cooperation within the Area of Freedom, Security and Justice under the Treaty of Lisbon. 2008část knihy978-3-8329-4132-1
Zemánek J.Zusammenfassende Schlussbemerkungen Conclusions. 2008část knihy978-3-8305-1549-4
Zemánek J.Složení Evropské komise s ohledem na výsledek ratifikace Lisabonské smlouvy 2008kniha
Zemánek J.Meze ústavní autonomie EU a členských států 2008část knihy
Zemánek J.The European Arrest Warrant at the Czech Constitutional Court: fundamental rights not affected2007část knihy978-3-03751-032-2
Zemánek J.The Czech Constitutional Doctrine of European Law2007část knihy978-80-85889-90-1
Zemánek J.Protection of individual rights in systems of european justice - today and for constitutional contract2007část knihy978-80-7380-027-7
Zemánek J.Základní práva EU jako kritérium národních implementačních opatření2006část knihy80-85889-81-1
Zemánek J.Czech Republic2006část knihy90-6704-217-X
Zemánek J.Evropskoprávní meze přezkumu ústavnosti transpozice rámcového rozhodnutí o eurozatykači2006článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Combating terrorism under the European Arrest Warrant : fundamental rights challenged?2006část knihy80-7380-006-3
Zemánek J.Otevření ústavního pořádku komunitárnímu právu potvrzeno, nikoli však nekontrolovatelné2006článek v časopise1212-9909
Zemánek J.The Constitutional Courts in the New Member States and the Uniform Application of European Law2006část knihy3-9329-2157-6
Zemánek J.Zásada rovnosti jako ústavní princip evropského práva2006část knihy80-245-1154-6
Zemánek J.The Principle of Equality2006část knihy2-8027-2312-X
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo2006kniha80-7179-430-9
Zemánek J.Ústava pro Evropu : komentář / Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Magdaléna Svobodová a kolektiv2006článek v časopise0323-1844
Zemánek J.Kapitola 10.7. Evropská centrální banka2006část knihy80-7179-430-9
Zemánek J.Kapitola 13.4. Výsady a imunity2006část knihy80-7179-430-9
Zemánek J.Kapitola 15.5. Harmonizace práva členských států2006část knihy80-7179-430-9
Zemánek J.Kapitola 36. Vzdělávání2006část knihy80-7179-430-9
Zemánek J.Kapitola 42. Hospodářská a měnová unie2006část knihy80-7179-430-9
Zemánek J.Kapitola 46.1. Přidružení na základě Evropské dohody2006část knihy80-7179-430-9
Tichý L., Svoboda P., Zemánek J.Čtyřjazyčný slovník evropského práva. Anglicko-česko-francouzsko-německý2005kniha80-7201-571-0
Zemánek J.The Extension of Qualified Majority under the European Constitution2005část knihy80-85889-66-8
Zemánek J.Jak dál se Smlouvou o Ústavě pro Evropu?2005článek v časopise1212-8694
Zemánek J.Zákon jako pramen práva v evropském ústavním společenství2005část knihy80-86861-06-6
Zemánek J.Ústavodárný proces v Evropské unii2005článek v časopise0543-7962
Zemánek J.Vnitřní soudržnost právního řádu v podmínkách implementace evropského práva2005část knihy80-86898-52-0
Zemánek J.Občanský pilíř ústavního vývoje Evropské unie2005článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Eurokonformní výklad rámcového rozhodnutí - povinnost nebo nepřípustný soudcovský aktivismus?2005článek v časopise1801-2167
Zemánek J.Voting in the Councils: A Compromise, No Revolution2005článek v časopise1574-0196
Zemánek J.The Limit of Consensualism and Pragmatism2005článek v časopise1574-0196
Zemánek J.Consent of Parliament or People´s Referendum?2005část knihy3-8329-1411-0
Zemánek J.Ústavní smlouva - etapa v procesu konstitucionalizace vztahu mezi EU, členskými státy a občany2005část knihy80-86898-30-X
Pernice I., Zemánek J.A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond2005kniha3-8329-1411-0
Zemánek J.Ústavodárný proces v Evropské unii2005článek v časopise0543-7962
Zemánek J.Vnitřní soudržnost právního řádu v podmínkách implementace evropského práva2005část knihy80-86898-52-0
Zemánek J.Občanský pilíř ústavního vývoje Evropské unie2005článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Eurokonformní výklad rámcového rozhodnutí - povinnost nebo nepřípustný soudcovský aktivismus?2005článek v časopise1801-2167
Zemánek J.Voting in the Councils: A Compromise, No Revolution2005článek v časopise1574-0196
Zemánek J.The Limit of Consensualism and Pragmatism2005článek v časopise1574-0196
Pernice I., Zemánek J.A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond2005kniha3-8329-1411-0
Zemánek J.Consent of Parliament or People´s Referendum?2005část knihy3-8329-1411-0
Zemánek J.Ústavní smlouva - etapa v procesu konstitucionalizace vztahu mezi EU, členskými státy a občany2005část knihy80-86898-30-X
Zemánek J.The Extension of Qualified Majority under the European Constitution2005část knihy80-85889-66-8
Zemánek J.Jak dál se Smlouvou o Ústavě pro Evropu?2005článek v časopise1212-8694
Tichý L., Svoboda P., Zemánek J.Čtyřjazyčný slovník evropského práva. Anglicko-česko-francouzsko-německý2005kniha80-7201-571-0
Zemánek J.Zákon jako pramen práva v evropském ústavním společenství2005část knihy80-86861-06-6
Zemánek J.Die Bilanz des ersten Jahres - Tschechien2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Begrenzung der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung des Gesetzesrechts durch die Grundrechte2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Zásada rovnosti jako ústavní princip evropského práva2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Listina základních práv EU před národními soudy2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Principle of Equality2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Constitutional Courts in the New Member States and the Uniform Application of European Law2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Impact of Enlargement on the Constitutional Structure of the New Member States2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Ústavní smlouva - etapa v procesu konstitucionalizace vztahu mezi EU, členskými státy a občany2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Vztah Evropské ústavní smlouvy k ústavnímu pořádku České republiky. Ratifikační strategie v ČR2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Komunitarizace třetího pilíře - potřebná, bez Evropské ústavy ovšem obtížná2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Ústavní smlouva v procesu konstitucionalizace EU2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Die Bilanz des ersten Jahres - Tschechien2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Begrenzung der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung des Gesetzesrechts durch die Grundrechte2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Zásada rovnosti jako ústavní princip evropského práva2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Listina základních práv EU před národními soudy2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Principle of Equality2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Constitutional Courts in the New Member States and the Uniform Application of European Law2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.The Impact of Enlargement on the Constitutional Structure of the New Member States2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Ústavní smlouva - etapa v procesu konstitucionalizace vztahu mezi EU, členskými státy a občany2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Vztah Evropské ústavní smlouvy k ústavnímu pořádku České republiky. Ratifikační strategie v ČR2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Komunitarizace třetího pilíře - potřebná, bez Evropské ústavy ovšem obtížná2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Ústavní smlouva v procesu konstitucionalizace EU2005příspěvek na konferenci
Zemánek J.Evropská centrální banka2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Výsady a imunity2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Uveřejnění a vstup v platnost2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Vzdělávání2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Hospodářská a měnová unie2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Evropská dohoda o přidružení2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Smlouva o přistoupení ČR k EU2004část knihy80-7179-449-X
Zemánek J.Making of the European Constitution - the Czech View2004část knihy3-8329-0536-7
Zemánek J.Charty základních práv2004článek v časopise1210-3977
Zemánek J.Soudnictví v Evropské unii a mezi hiearchií a dialogem2004článek v časopise0323-1844
Zemánek J.Působnost Charty základních práv Evropské unie vůči členským státům2004článek v časopise1210-3977
Zemánek J., Paschke M.Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluß des europäischen Rechts. Deutches und internationales Wirtschaftsrecht Bd. 412004kniha3-8258-7434-6
Zemánek J.Rozhodovací procesy v návrhu Ústavní smlouvy Evropské Unie2004článek v časopise
Zemánek J.Improving the Union´s Democratic Legitimacy: The European Parliament and National Parliaments2004část knihy3-8329-0837-5
Zemánek J.The Judicial System of the European Union in the Draft Constitutional Treaty2004část knihy3-8329-0646-0
Zemánek J.The Czech Human Rights Doctrine as Challenged by the EU Charter of Fundamental Rights2004část knihy90-6704-187-4
Zemánek J.Impact of EU Accession on the National Legal Orders of New Member States: Czech Republic2004část knihy
Zemánek J.The Czech Legal System under Influence of the European Law2004část knihy3-7255-4869-2
Zemánek J.Gerichtlicher Grundrechtsschutz in den Beitrittsstaaten am Beispiel Tschechiens2004část knihy3-8329-0935-4
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo2004kniha80-7179-449-X
Zemánek J., Tichý L., Král R., Svoboda P., Tomášek M.Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie2004část knihy80-246-0838-3
Zemánek J.Ústavní zakotvení účinků práva Evropské unie v České republice2004část knihy80-246-0838-3
Zemánek J.Die verfassungsrechtliche Stellung der Tschechischen Zentralbank2003část knihy3-428-11100-1
Zemánek J.Improving the Union´s democratic legitimacy : the European Parliament and national parliaments2003část knihy84-9772-206-X
Zemánek J.The European Dimension of the Czech Constitution2003část knihy
Zemánek J.Předběžné otázky a komunitární odpovědnost ČR u českých soudů2003článek v časopise1210-3977
Zemánek J.Zpráva o mezinárodní konferenci 'Úloha mezinárodního práva v nových podmínkách zajištění míru a bezpečnosti' v Petrohradě2003článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Ústava České republiky na prahu přistoupení k Evropské unii2003část knihy80-86432-45-9
Zemánek J.Řízení o porušení smlouvy ES členským státem2003článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Transparentnost rozhodovacích procesů v návrhu Smlouvy o Ústavě EU2003článek v časopise1210-3977
Zemánek J.Reforma soudnictví v Evropské unii2003článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti v evropském právu2003článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Introvertní versus otevřené pojetí státu v epoše evropské integrace2002část knihy80-246-0491-4
Zemánek J.Příručka hospodářského práva EU : základy vnitřního trhu, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele2002kniha80-86395-32-4
Zemánek J.Svoboda usazování a volný pohyb služeb. Zásady2002kniha80-86395-32-4
Zemánek J.Předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv2002článek v časopise
Zemánek J.Ústavní prostor pro přistoupení k EU vytvořen2002článek v časopise1212-8694
Zemánek J.Dekrety prezidenta Beneše z hlediska práva EU2002část knihy
Zemánek J.Legal Culture in the Czech Republic as Challenged by the Perspective of Accession to the European Union2001část knihy90-6704-124-6
Zemánek J.The Amendments of the Czech Constitution for the Accession to the European Union2001část knihy906704-132-7
Zemánek J.Der Vorentwurf des neuen tschechischen ZGB im Blickwinkel des europäischen Verbraucherschutzrechts2001část knihy3-16-147630-1
Zemánek J.Eventuality přijetí Ústavy EU2001část knihy
Zemánek J.Hospodářský rozvoj regionů jako problém dělby pravomocí v Evropské unii2001článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Evropské společenství na straně věřitelů2001článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Vynutitelnost práva v podmínkách členství ČR v EU2001část knihy80-246-0431-0
Zemánek J.Institucionální a právní otevřenost Evropské unie2001část knihy
Zemánek J.Legal Culture in the Czech Republic as Challenged by the Perspective of Accession to the European Union2000část knihy90-6740-124-6
Zemánek J.Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts in der Tschechischen Republik nach dem Beitritt zur Europäischen Union - Verfassungsrechtliche Aspekte der Öffnung der Staatlichkeit2000část knihy3-7890-6881-0
Zemánek J.Účinky komunitárního práva v České republice po jejím přístupu k EU2000část knihy80-85889-30-7
Zemánek J.Pravomoci Evropského společenství: mýty a realita2000článek v časopise1212-9771
Zemánek J.The Amendments of the Czech Constitution for the Accession to the European Union2000část knihy
Zemánek J.Adaptation of Law and Economy to the Principle of Non-Discrimination on the Grounds of Nationality, in Particular in Areas of the Right of Establishment and Free Movement of Services and Capital. National Report: Czech Republic2000část knihy83-86973-75-7
Zemánek J., Malenovský J.Zmluva o Európskej únii s úplným znením Zmluvy o založeniu Európskych spoločenstiev, Viera Stráznická2000článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Evropské právo veřejných podpor v České republice2000článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Potřebujeme strategické plánování ke vstupu do Evropské unie?2000článek v časopise1212-8694
Král R., Zemánek J.Ústavně právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie2000část knihy80-210-2291-4
Zemánek J.Ochrana před subvencovanými dovozy v právu EU a ČR1999článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Mittel- und Osteuropa vor dem EU-Beitritt1999část knihy3-7890-6282-0
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo1999kniha80-7179-113-X
Zemánek J.Evropská ústřední banka1999část knihy80-7179-113-X
Zemánek J.Harmonizace práva členských států1999část knihy80-7179-113-X
Zemánek J.Vzdělávání1999část knihy80-7179-113-X
Zemánek J.Hospodářská politika1999část knihy80-7179-113-X
Zemánek J.Měnová politika1999část knihy80-7179-113-X
Tichý L., Král R., Munková J., Svoboda P., Tomášek M., Zemánek J.Dokumenty ke studiu evropského práva1999kniha80-7201-195-2
Zemánek J.Evropská dimenze univerzitního právnického vzdělání1998část knihy80-85889-15-3
Zemánek J.Hospodářská a měnová unie1998článek v časopise1210-6410
Zemánek J.Juristischer Systemtransfer aus Sicht der Tschechischen Republik1998část knihy0340-6709
Zemánek J.Právně-politické aspekty evropeizace práva ČR jako země přidružené k EU1998část knihy80-7184-680-5
Tichý L., Zemánek J., Král R., Svoboda P.Dokumenty ke studiu evropského práva1997kniha
Tichý L., Král R., Zemánek J., Svoboda P.Čtyřjazyčný slovník práva evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý1997kniha80-7201-053-0
Zemánek J.Czech Competition Law Facing the EU Challenge (Rules Applying to Undertakings)1997část knihy
Zemánek J.Implementace směrnic Evropské unie v právním řádu České republiky.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Zemánek J.Poměr práva ES k vnitrostátnímu právu ve světle německého ústavního pořádku1997článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Sjednocení Německa a reforma ústavy1997článek v časopise0231-6625
Zemánek J.Status and Tendencies in the Czech Republic1997část knihy3-7890-4905-0
Tichý L., Zemánek J., Král R., Svoboda P.Dokumenty ke studiu evropského práva1996kniha80-7066-303-2
Zemánek J.Mezivládní konference Evropské unie zahájena1996část knihy80-210-1422-9
Tichý L., Král R., Svoboda P., Zemánek J.Čtyřjazyčný slovník primárního práva EU1995kniha
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111