JUDr. Petra Žikovská

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 246

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 26 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemnice

Konzultační a úřední hodiny:
úterý9:00- 10:00 hod.


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

JUDr. et MgA. PETRA ŽIKOVSKÁ, členka Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 a o pět let později získala na stejném ústavu titul doktor práv (JUDr.) V roce 1995 absolvovala na Akademii múzických umění na Katedře teorie tance. Získala Fulbrightovo stipendium a během svých studií na New York University napsala rigorózní práci na téma Specifické problémy související s autorskoprávní ochranou choreografických děl. Na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního pracuje jako odborná asistentka a zabývá se licenčními smlouvami, výjimkami a omezeními autorského práva, rozdíly mezi evropským a anglo-americkým autorskoprávním systémem. Je členkou expertní skupiny organizované Ministerstvem kultury České republiky, členkou řídícího výboru European Intellectual Property Teachers Network (EIPTN) a působí v předsednictvu národní skupiny International Literary and Artistic Association (ALAI). I mimo akademickou půdu se zabývá autorskými právy. Po působení v hudebních vydavatelstvích BMG Ariola a Supraphon se v roce 2003 stala ředitelkou České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI).

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Dobřichovský T., Císařová Z., Holcová I., Petrlík D., Žikovská P., de Korver Z.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence2018kniha978-80-87975-84-8
Žikovská P.Právo Evropské unie týkající se autorského práva a práv souvisejících2017část knihy978-80-7502-240-0
Dobřichovský T., Andruško A., Císařová Z., Holcová I., Křesťanová V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Europeizace českého práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu2017kniha978-80-87975-75-6
Žikovská P.Mezinárodní seminář o kolektivní správě2017část knihy978-80-87975-75-6
Žikovská P.Odpovědnost jednotlivých účastníků internetu2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Žikovská P. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Žikovská P.Odpovědnost jednotlivých účastníků internetu2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Current trends in the development of copyright from the viewpoint of the European Commission, taking account of the needs of the phonographic industry2016článek v časopise1689-7080
Žikovská P.How to tackle on-line piracy2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Přenositelnost obsahu a reforma copyrightu2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Ochrana duševního vlastnictví ve VVI2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Intellectual property protection in R&D&I2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Autorské právo v kostce2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Autorské právo ve školní praxi2016příspěvek na konferenci
Žikovská P.Teze k návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu2016část knihy978-80-87975-58-9
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Žikovská P.Autorské právo na internetu2015příspěvek na konferenci
Žikovská P.Autorské právo2015příspěvek na konferenci
Žikovská P.Autorské právo ve školním prostředí2015příspěvek na konferenci
Žikovská P.Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze2015příspěvek na konferenci
Žikovská P.Ochrana duševního vlastnictví ve VVI2015příspěvek na konferenci
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Žikovská P., Bednář L.Aktuální trendy ve vývoji autorského práva z pohledu Evropské Komise s přihlédnutím k potřebám hudebního průmyslu2015část knihy978-80-87975-41-1
Žikovská P.Buď toho součástí, podporuj muziku!2015příspěvek na konferenci
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Dobřichovský T., Holý P., Mackovičová M., Zahálka A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám2013kniha978-80-87146-99-6
Duncan M., Žikovská P.The Rise and Fall of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): Lessons for the European Union2013článek v časopise2195-0237
Žikovská P.Teaching IP Law at Secondary Schools2013příspěvek na konferenci
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Žikovská P.Pátá konference Evropské asociace pedagogů v oblasti práva duševního vlastnictví (EIPTN)2011část knihy978-80-87146-56-9
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Žikovská P. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Žikovská P. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Žikovská P., Hák J.Právo duševního vlastnictví2010část knihy978-80-7380-286-8
Žikovská P.Autorský zákon2010část knihy978-80-7008-241-6
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Žikovská P., Faladová A.Problematika osiřelých děl2010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Dobřichovský T., Žikovská P.Z mezinárodních konferencí2009část knihy978-80-246-1751-0
Žikovská P., Wünschová Pujmanová A.Neoprávněné užití autorských děl na internetu a role poskytovatelů připojení - aktuální informace2009část knihy978-80-246-1751-0
Žikovská P.Přehled pirátství v oblasti duševního vlastnictví v České republice.2009příspěvek na konferenci
Žikovská P."Výuka v oboru práv k nehmotným statkům na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze"2009příspěvek na konferenci
Žikovská P."Autorské právo v informační společnosti"2009příspěvek na konferenci
Žikovská - Malá P.Základy práva smluvního a práv duševního vlastnictví. 2008část knihy978-80-86863-24-5
Žikovská - Malá P.Doba trvání autorských práv v USA. 2008část knihy978-80-246-1528-8
Žikovská P.Internet Piracy2007část knihy
Žikovská P.Enforcement of the copyright law2007příspěvek na konferenci

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111