prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra finančního práva a finanční vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 556

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 339 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultační hodiny všech členů katedry finančního práva a finanční vědy budou ve zkouškovém období dle dohody.


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
Aktuální oblast odborného zájmu
Finanční právo
 
Vzdělání a akademické kvalifikace
Vzdělání
Fakulta
Obor
rok ukončení studia
Univerzita Karlova
Právnická
Právo
1961
Vědeckopedagogický titul
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
název kvalifikační práce (jen Doc.)
Doc.
Finanční právo a finance
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1973
Měnové vztahy a jejich právní problematika
Prof.
Finanční právo a finance
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1983
 
Akademické kvalifikace
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
JUDr.
Finanční právo a finance
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1961
DrSc.
Finanční právo a finance
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1981
Přehled zaměstnání
Od r. do r./dosud
Instituce
Funkční místo
Výše úvazku
1961 - 1964
Transakta
devizověfinanční referent
1,0
1964 - 1973
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
odborný asistent
1,0
1973 - 1983
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
docent
1,0
1983 - dosud
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
profesor
1,0
Pedagogická činnost
Předmět (+ specializace v rámci předmětu)
Garant/vyučující
Instituce
Finanční právo I
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční právo II
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Účetnictví pro právníky I.
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Účetnictví pro právníky II.
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční věda a daňová teorie
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědeckovýzkumná činnost
Rok/roky
Název úkolu
Specifikace úkolu (číslo atp.)
Udělující instituce
Postavení
2005 - 2011
Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy
VZ MSM 0021620804
UK
hlavní řešitel
2011 - 2015
Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace
Prvouk P06
UK
člen Rady programu
2011
Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015
SVV 262410/2011
UK
hlavní řešitel
2012
Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí
SVV 262407/2012
UK
hlavní řešitel
2013
Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie
SVV 266407/2013
UK
člen řešitelského týmu
2014
Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou
SVV 260006/2014
UK
člen řešitelského týmu
 
Akademické pobyty na zahraničních institucích
Rok
Instituce
Stát
Délka pobytu
druh pobytu (studijní, invited speaker)
1986
Univerzita Cairo
Egypt
2 týdny
invited speaker
1986
Univerzita Libre
Bogota
2 týdny
invited speaker
1988
UCLA Los Angeles
USA
3 měsíce
visiting scholar (Fulbright)
Akademické aktivity
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
1975 - 1989
proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Univerzita Karlova, Právnická
 
2011 - 2014
oborová rada
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
2006 - dosud
vědecká rada
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
1989 - 1990
vědecká rada
Univerzita Karlova
člen
2000 - dosud
vědecká rada
Univerzita Karlova
člen
Další odborné aktivity
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
1985 - 1990
Legislativní rada vlády
Vláda ČR
člen
2006 - 2012
Akreditační komise
Akreditační komise ČR
člen
Účast na konferencích
Název konference
Typ konference
Místo/stát konání
Rok konání
Název přednášky/referátu
Nové jevy v právu na počátku 21. století
konference
Praha
2008
Daňové právo ČR v kontextu s právem EU
Pocta profesorovi Slovinskému
konference
Galanta
2009
Laudatio, ale i špetka teorie
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích sřední a východní Evropy po roce 2010 věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize
konference
Praha
2010
Aktuální otázky finančního práva ve světle hospodářské a finannčí krize Hospodářská krize a její jednotlivé aspekty
Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize
konference
Olomouc
2010
Hospodářská krize a její jednotlivé aspekty
Ocenění
Název ocenění
Instituce
Rok udělení
Medaile Právnické fakulty
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2009
Jazykové znalosti
Jazyk
Úroveň znalosti
angličtina
aktivně
ruština
aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Karfíková M., Bakeš M., Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P., Vybíral R.Teorie finančního práva a finanční vědy2018kniha978-80-7552-935-0
Kohajda M., Bakeš M.Finanční systém, finanční trh nebo kapitálový trh jako definiční znak podoboru finančního práva?2018článek v časopise0323-0619
Bakeš M., Vojtěch J.Vliv daní na stabilitu podnikatelského prostředí2018část knihy978-80-210-8974-7
Bakeš M., Eliáš K.K právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům2017článek v časopise0231-6625
Bakeš M., Kohajda M.Finančněprávní instituty související s bojem proti trestné činnosti2016část knihy978-80-7502-185-4
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Bakeš M., Kohajda M.Legal Regulation of and Influence of International Institutions on Financial Markets2014část knihy978-1-57823-344-1
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Finanční právo2012kniha978-80-7400-440-7
Bakeš M.More Financial Regulation, a Better World?2011článek v časopise0000-0000
Bakeš M., Karfíková M., Karfík Z.Tax Aspects of Foreign Investment2011část knihy978-1-57823-305-2
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Bakeš M.Aktuální otázky finančního práva ve světle hospodářské a finanční krize2010část knihy978-80-87212-57-8
Kohajda M., Bakeš M.Hospodářská krize a její jednotlivé aspekty2010část knihy978-80-244-2663-1
Karfíková M., Bakeš M.Daňový systém v České republice2010část knihy978-80-7097-850-4
Karfíková M., Bakeš M., Kotáb P., Boháč R.Pojetí finančního práva v České republice2010článek v časopise0323-0619
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kotáb P., Rezková J.Koncepcija finansovogo prava v Českoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Boháč R., Bakeš M.Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie (kapitoly Obecně k daňovému právu, Ústavní základy daňového práva, Daňová soustava, Daňové právo Evropské unie, Závěry)2009část knihy978-80-246-1662-9
Bakeš M., Vondráčková P.Mezinárodní únosy dětí2009část knihy978-80-7357-432-1
Bakeš M., Jurošková L.Banky a současná finanční krize (teoretické úvahy)2009část knihy978-80-7357-418-5
Balko L., Babčák V., Bakeš M., Marková H., Králik J., Tomášek M.Finančné právo2009kniha978-80-89447-02-2
Bakeš M.Laudatio, ale i špetka teorie2009část knihy978-80-7160-285-9
Bakeš M.Obecně k daňovému právu2009část knihy978-80-246-1662-9
Bakeš M., Kotáb P.Finance a finanční činnost státu2009část knihy978-80-7400-801-6
Bakeš M., Kotáb P.Prameny finančního práva2009část knihy978-80-7400-801-6
Bakeš M., Kotáb P.Finančněprávní vztahy2009část knihy978-80-7400-801-6
Bakeš M., Kotáb P.Základní finančněprávní instituty2009část knihy978-80-7400-801-6
Bakeš M., Kotáb P.Předmět a systém finančního práva2009část knihy978-80-7400-801-6
Bakeš M.Josef Drachovský2009část knihy978-80-7201-750-8
Bakeš M.Finanční právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Bakeš M., Jurošková L.Institucionální uspořádání regulace a dohled nad finančním trhem. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Bakeš M.Národní plán zavedení eura v České republice. 2008část knihy978-80-968637-4-7
Bakeš M., Jurošková L.Integrace dohledu nad finančním trhem. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Bakeš M.Všeobecné otázky finančního práva2007část knihy978-80-88984-99-3
Bakeš M.K historii i současnosti daňového systému České republiky2007část knihy978-80-85889-85-7
Bakeš M.K historii i současnosti daňového systému ČR2006část knihy80-7079-642-1
Bakeš M.Daně, poplatky a ústavní právo2004část knihy80-7201-487-0
Bakeš M.Finanční právo2003kniha80-7179-667-0
Bakeš M., Kotáb P.Kapitola I. Finance a finanční činnost státu2003část knihy80-7179-667-0
Bakeš M.Kapitola II. Předmět a systém finančního práva2003část knihy80-7179-667-0
Bakeš M.Kapitola III. Prameny finančního práva2003část knihy80-7179-667-0
Bakeš M., Vondráčková P.Kapitola IV. Finančněprávní vztahy2003část knihy80-7179-667-0
Bakeš M.Kapitola VI. Základní finančněprávní instituty2003část knihy80-7179-667-0
Bakeš M.K připravované daňové reformě2003část knihy80-7179-820-7
Bakeš M., Vondráčková P.Reformu místo balíčků2002článek v časopise1210-0714
Bakeš M.Michal Tomášek: Evropský systém ochrany bankovního klienta, 1.vyd. Karolinum Praha, 2001, 156 s.2002článek v časopise0231-6625
Bakeš M., Marková H., Tuláček J.Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů2000část knihy80-7201-225-8
Bakeš M., Kotáb P.Finance a finanční hotovost.Kap.I1999část knihy80-7179-264-0
Bakeš M.Předmět a systém finančního práva.Kap.II1999část knihy80-7179-264-0
Bakeš M.Prameny finančního práva.Kap.III1999část knihy80-7179-264-0
Bakeš M.Finanční vztahy.Kap.IV1999část knihy80-7179-264-0
Bakeš M.Základní finančněprávní instituty.Kap.VI1999část knihy80-7179-264-0
Bakeš M.Finanční právo1999kniha80-7179-264-0
Bakeš M., Marková H.Daň z přidané hodnoty1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně z příjmů. Majetkové daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Měna. Silniční daň1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M.Několik poznámek k tzv. velké novele bankovního zákona1998článek v časopise1211-1120
Bakeš M.Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství1998část knihy
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998kniha80-7179-192-X
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998část knihy80-7179-096-6
Bakeš M.Několik poznámek k finančně právním institutům1997část knihy
Bakeš M.Recent Securites IAN Developments1996část knihy
Bakeš M., Blechová E.Devizový zákon a předpisy související1996kniha80-7179-035-4
Bakeš M., Marková H.Zákon o dani z příjmů1996část knihy
Bakeš M.Finance a finanční činnost státu1995část knihy
Bakeš M.Finanční trh1995část knihy
Bakeš M.Finanční právo1995kniha80-7179-037-0
Bakeš M.Předmět a systém finančního práva1995část knihy
Bakeš M.Prameny finančního práva1995část knihy
Bakeš M.Základní finančněprávní instituty1995část knihy
Bakeš M., Marková H.Finančněprávní vztahy1995část knihy
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů - komentář1995kniha80-7179-048-6
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111