Detail člověka URL

doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

Profile picture for user 31615931

Telefon: +420221005365

Katedra občanského práva

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

  • osoby
  • rodinné právo
  • dědické právo
  • právní regulace přepravy

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2004

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právo

PF UK

2005

Ph.D.

Soukromé právo II

PF UK

2008

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od 2004 do 2008

PF UK

asistent

1,0

od 2008 dosud

PF UK

odborný asistent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo hmotné (osoby, rodinné právo, dědické právo)

vyučující

PF UK

Občanskoprávní vztahy v přepravě

garant

PF UK

Právní ochrana dítěte

vyučující

PF UK

Private Law

garant

PF UK

Contracts and Torts

garant

PF UK

Fundamentals of Private Law for Business and the Judicial Protection of Rights

garant

PF UK

Introduction to English Legal System

garant

PF UK

Právo

vyučující

FTVS UK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Zásada autonomie vůle zůstavitele a její uplatnění v dědickém právu

SVV 260404

MŠMT ČR

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy

MSM0021620804

MŠMT ČR

účastník

2012 - dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

UK

účastník

 


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

 

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2009

Cardiff Law School – Cardfiff University

Spojené království Velké británie a Severního Irska

1 měsíc

studijní pobyt

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od 2008 do 2011

akademický senát

PF UK/ČR

člen

od 2011 do 2014

akademický senát

PF UK/ČR

člen

od 2011 do 2014

ekonomická komise AS

PF UK/ČR

člen

od 2014 dosud

aakdemický senát

PF UK/ČR

člen

od 2014 dosud

komise pro koncepci studia

PF UK/ČR

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - 2014

Rekodifikační komise k novému OZ

Ministerstvo spravedlnosti ČR

člen

2012 – 2014

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

Ministerstvo spravedlnosti ČR

člen

 

Účast na konferencích

 

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Mezinárodní vědecká konference Monseho dny

konference

PF UP Olomouc/ČR

2006

Právní úprava (ne)vstoupení ručitele do práv věřitele

Rekodifikace občanského zákoníku

konference

Ústav státu a práva AV ČR Praha/ČR

2007

Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

konference

PF Univarzity Komenského Bratislava/Častá-Papiernička/SR

2007

Přepravní smlouva a černý pasažér

Monseho debaty mladých právníků

konference

PF UP Olomouc/ČR

2007

Právnická osoba – pohled historický

Rekodifikace občanského zákoníku

konference

Ústav státu a práva AV ČR Praha/ČR

2008

Závěť (nejen) v návrhu nového OZ

Olomoucké právnické dny

konference

PF UP Olomouc/ČR

2008

Určování rodičovství (nejen) v návrhu nového OZ

Rekodifikace soukromého práva

seminář

Ministerstvo spravedlnosti ČR/Praha/ČR

2009

Hlavní rysy rodinného práva v návrhu nového OZ

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Němčina

pasivně

Francouzština

pasivně