doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 365

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 5. nadzemní podlaží - 4. patro >> 406 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 08:00 - 10:00Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

osoby
rodinné právo
dědické právo
právní regulace přepravy

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2004

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právo

PF UK

2005

Ph.D.

Soukromé právo II

PF UK

2008

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od 2004 do 2008

PF UK

asistent

1,0

od 2008 dosud

PF UK

odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo hmotné (osoby, rodinné právo, dědické právo)

vyučující

PF UK

Občanskoprávní vztahy v přepravě

garant

PF UK

Právní ochrana dítěte

vyučující

PF UK

Private Law

garant

PF UK

Contracts and Torts

garant

PF UK

Fundamentals of Private Law for Business and the Judicial Protection of Rights

garant

PF UK

Introduction to English Legal System

garant

PF UK

Právo

vyučující

FTVS UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Zásada autonomie vůle zůstavitele a její uplatnění v dědickém právu

SVV 260404

MŠMT ČR

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy

MSM0021620804

MŠMT ČR

účastník

2012 - dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

UK

účastník


Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2009

Cardiff Law School – Cardfiff University

Spojené království Velké británie a Severního Irska

1 měsíc

studijní pobyt

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od 2008 do 2011

akademický senát

PF UK/ČR

člen

od 2011 do 2014

akademický senát

PF UK/ČR

člen

od 2011 do 2014

ekonomická komise AS

PF UK/ČR

člen

od 2014 dosud

aakdemický senát

PF UK/ČR

člen

od 2014 dosud

komise pro koncepci studia

PF UK/ČR

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - 2014

Rekodifikační komise k novému OZ

Ministerstvo spravedlnosti ČR

člen

2012 – 2014

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

Ministerstvo spravedlnosti ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Mezinárodní vědecká konference Monseho dny

konference

PF UP Olomouc/ČR

2006

Právní úprava (ne)vstoupení ručitele do práv věřitele

Rekodifikace občanského zákoníku

konference

Ústav státu a práva AV ČR Praha/ČR

2007

Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

konference

PF Univarzity Komenského Bratislava/Častá-Papiernička/SR

2007

Přepravní smlouva a černý pasažér

Monseho debaty mladých právníků

konference

PF UP Olomouc/ČR

2007

Právnická osoba – pohled historický

Rekodifikace občanského zákoníku

konference

Ústav státu a práva AV ČR Praha/ČR

2008

Závěť (nejen) v návrhu nového OZ

Olomoucké právnické dny

konference

PF UP Olomouc/ČR

2008

Určování rodičovství (nejen) v návrhu nového OZ

Rekodifikace soukromého práva

seminář

Ministerstvo spravedlnosti ČR/Praha/ČR

2009

Hlavní rysy rodinného práva v návrhu nového OZ

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Němčina

pasivně

Francouzština

pasivně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Sedláček M., Smolík P., Winterová A.Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční2018kniha978-80-7502-299-8
Frintová D., Frinta O.Surrogate motherhood from perspective of Czech private law: legislation, jurisprudence and doctrine2018příspěvek na konferenci
Frinta O., Frintová D.Určování otcovství nad rámec zákonných domněnek - ohlédnutí po patnácti letech2018část knihy978-80-85305-53-1
Frinta O.Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu2018kniha978-80-7552-886-5
Frinta O.Smlouva o přepravě cestovního zavazadla jako užitečný zvláštní smluvní typ2018část knihy978-80-89453-47-4
Frinta O.Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva2018článek v časopise1210-6348
Frinta O.Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu (část V. oddíl C kapitola 3)2018část knihy978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních (část I. oddíl D kapitola 3)2018část knihy978-80-7502-299-8
Frinta O., Frintová D.Zaopatření pozůstalých osob pohledem občanského práva2018část knihy978-80-7380-735-1
Frinta O.Smlouva ve prospěch třetí osoby v přepravě osob2017část knihy978-80-87284-64-3
Frinta O.Zdánlivé manželství - vývoj právní úpravy v 19. a 20. století2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Zuklínová M., Dvořák J., Švestka J., Elischer D., Frinta O., Frintová D.Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo2016kniha978-80-7478-937-3
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Frinta O.Private Law in the Czech Republic - Development, Presence and Prospects2015část knihy978-3-9816855-2-7
Frinta O., Frintová D.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních2015část knihy978-80-7502-077-2
Frinta O.Ochrana vlastnického práva, držby a detence2015část knihy978-80-7478-935-9
Frinta O.Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu2015část knihy978-80-7502-076-5
Frinta O.Určování rodičovství - aktuální otázky2015část knihy978-80-7400-578-7
Frintová D., Frinta O.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních2015část knihy978-80-7502-077-2
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Frinta O.Michaela Zuklínová: Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. - Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. Linde Praha, 2013, 2.vydání, 192 stran, 340 Kč2014článek v časopise1210-6348
Frinta O.Občanský zákoník. Komentář § 3020 - 30212014část knihy978-80-7478-630-3
Frinta O.Za jakých podmínek lze osvojit dítě?2014článek v časopise1805-6822
Frinta O.Musí dítě nést příjmení svých rodičů?2014článek v časopise1805-6822
Frinta O.Jak se určuje otcovství podle nové právní úpravy?2014článek v časopise1805-6822
Frinta O.Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu (část V. oddíl C kapitola 3)2014část knihy978-80-7201-940-3
Frinta O.Občanský zákoník. Komentář § 928-9522014část knihy978-80-7478-457-6
Frinta O.Občanský zákoník. Komentář § 22-372014část knihy978-80-7478-370-8
Frinta O.Občanský zákoník. Komentář § 66-762014část knihy978-80-7478-370-8
Elischer D., Frinta O., Pauknerová M.Recodification of Private Law in the Czech Republic2013část knihy978-94-007-7941-9
Frinta O.Personality Rights in Central and Eastern Europe. The Czech Republic2013článek v časopise1731-8297
Frinta O.Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku2011článek v časopise1210-6348
Frintová D., Frinta O.Určování a popírání rodičovství - vývoj právní úpravy a judikatury v 19. a 20. století2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Frinta O. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Frinta O. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Frinta O.Právní rámec náhradní rodinné péče ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska2010článek v časopise0231-6625
Frinta O., Frintová D., Chromá M.Selected issues of the recodification of family law in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Frinta O.Kdy je železniční přeprava osob mezinárodní?2010část knihy978-80-7380-265-3
Frinta O.Povinná rodinná mediace?2009článek v časopise1214-7966
Frinta O., Frintová D.Okružní jízdy a smlouva o přepravě osob podle občanského zákoníku2009část knihy978-80-87212-23-3
Frinta O., Knapp V., Knappová M.Prameny občanského práva2009část knihy978-80-7357-468-0
Frinta O., Knapp V., Knappová M.Právní způsobilost2009část knihy978-80-7357-468-0
Frinta O., Knapp V., Knappová M.Osoby fyzické2009část knihy978-80-7357-468-0
Frinta O., Knapp V., Knappová M.Subjekty závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Frinta O., Knapp V., Knappová M.Druhy závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Frinta O., Kopáč L.Smlouvy o přepravě2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Frinta O.Význam analýzy DNA: nad jedním nálezem ústavního soudu2009část knihy978-80-87146-25-5
Frintová D., Frinta O.Právní subjektivita a způsobilost být účastníkem řízení – dvě strany téže mince?2009část knihy978-80-903400-9-1
Frinta O.Povinná rodinná mediace?2009část knihy978-80-7357-432-1
Frinta O.Právní subjektivita a právnická osoba - dvě strany téže mince?2009část knihy978-80-7160-280-4
Frinta O., Tégl P.O návrhu nového občanského zákoníku a jeho kritice (a taky o kontinuitě a diskontinuitě)2009článek v časopise1210-6410
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Frinta O., Frintová D.Mateřství a otcovství2009část knihy978-80-210-4990-1
Frinta O.Moderní trendy ve vývoji institutu právnické osoby2009část knihy978-80-246-1687-2
Frinta O., Frintová D.Vybrané otázky rekodifikace rodinného práva v České republice2009část knihy978-80-246-1687-2
Švestka J., Dvořák J., Elischer D., Frinta O., Pohl T., Tégl P., Šustek P.Občanské právo hmotné 12009kniha978-80-7357-468-0
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Frinta O.Pojetí rodičovství a mateřství v britském právu2009část knihy978-80-7160-295-8
Frinta O.Povinná rodinná mediace?2009článek v časopise1214-7966
Frinta O.Subjekt právní v doktríně a platném právu2008část knihy978-80-7160-271-2
Frinta O.Právnické osoby.2008kniha978-80-87146-07-1
Frinta O.§ 760 - § 773.2008část knihy978-80-7201-687-7
Frinta O.Závěť (nejen) v návrhu nového OZ.2008článek v časopise
Frinta O.§ 858.2008část knihy978-80-7201-687-7
Frinta O.Určování otcovství (nejen) v návrhu nového OZ.2008část knihy978-80-903400-3-9
Frinta O.Právnické osoba v návrhu nového Kodexu soukromého práva.2008část knihy978-80-7380-122-9
Frinta O.Pojmy osoby a osobnosti jako determinanty globalizace v právu?2008část knihy978-80-244-1906-0
Frinta O.§ 857.2008část knihy978-80-7201-687-7
Frinta O., Melicharová D.Náhradní péče o dítě - právní rámec v obecných souvislostech.2008část knihy978-80-87146-05-7
Frinta O.§ 878. 2008část knihy978-80-7201-687-7
Frinta O.Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ2007článek v časopise0231-6625
Frinta O.Asistovaná reprodukce-nová právní úprava2007článek v časopise1214-7966
Frinta O.Přepravní smlouva a černý pasažér2007část knihy978-80-7160-250-7
Frinta O.Určování otcovství mimo rámec domněnek zákona o rodině2006část knihy80-7380-002-0
Frinta O.Veřejná víra2006článek v časopise1214-7966
Frinta O.Právní úprava (ne)vstoupení ručitele do práv věřitele2006část knihy
Frinta O.Veřejná víra2005část knihy80-7357-133-1
Frinta O.'Garcia Avello vs Belgie' : změna příjmení v případě občana EU, který je občanem dvou členských států2005článek v časopise0139-6005
Frinta O.Asistovaná reprodukce - právo a současná praxe2005článek v časopise1214-7966
Frinta O.Asistovaná reprodukce - právo a současná praxe2005článek v časopise1214-7966
Frinta O.Veřejná víra2005část knihy80-7357-133-1
Frinta O.'Garcia Avello vs Belgie' : změna příjmení v případě občana EU, který je občanem dvou členských států2005článek v časopise0139-6005

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111