doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra evropského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 436

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 33 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 14:00 - 15:30h

Ústav právních dějin

Email:


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
Právo EU
Mezinárodní právo veřejné
Mezinárodní a evropská ochrana lidských práv
Migrační právo a právo menšin

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šmejkal V., Francová O., Kohajda M., Král R., Kunertová T., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Svobodová M., Vondráčková A., Vybíral R., Zemánek J.Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální budoucnost evropské integrace2018kniha978-80-7598-098-4
Scheu H., Jonášová E.Multikulturalismus a integrační právo v Kanadě2018článek v časopise0323-0619
Petráš R., Scheu H.Předmluva: Integrační právo2018článek v časopise0323-0619
Scheu H.Vysokoškolské vzdělání a ochrana národnostních menšin v Jižním Tyrolsku2018část knihy978-80-87284-71-1
Scheu H.Vnímam ako nebezpečnú démonizáciu konzervatívnych hodnot v mene ľudských práv2018článek v časopise2453-949X
Scheu H.Ako sa postaviť k otázke uznania manželstva osôb rovnakého pohlavia v rámci Európskej únie?2018článek v časopise2453-949X
Scheu H.Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin2018článek v časopise0079-4929
Scheu H.Integrace cizinců a související aspekty2018část knihy978-80-87949-91-7
Šturma P., Tymofeyeva A., Svoboda O., Machoňová Schellongová I., Faix M., Ondřejek P., Brodská J., Scheu H., Archalous M., Ondřejková J., Štefko M., Šustek P., Šolc M., Almada Mozetic V.Business and Human Rights2018kniha978-3-946915-21-8
Kuklík J., Petráš R., Soukup L., Skřejpková P., Šutajová J., Marzyová K., Piváček M., Halász I., Scheu H., Hochmanová A.Menšiny, vysoké školy a právo2018kniha978-80-87284-71-1
Soukupová B., Myslivcová M., Luther D., Salner P., Stawarz A., Godula-Węcławowicz R., Scheu H.Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016)2017kniha978-80-7571-000-0
Ondřejek P., Mrázek J., Červeňáková A., Hřebejk J., Krejčíková H., Růžička K., Kindlová M., Honusková V., Kryska D., Scheu H., Šmigová K., Tymofeyeva A., Lantajová D., Trávníčková Z.Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv2017kniha978-80-87975-66-4
Scheu H.Migrant Integration as a new EU Agenda2017článek v časopise1805-0565
Scheu H., Isensee J.Nelze-li práva vymáhat, jsou celkem k ničemu : Rozhovor s Josefem Isenseem o výjimečném stavu, právním státě a evropské integraci2017článek v časopise1803-6988
Scheu H., Škapová L.Mazák, J. - Janošíkové, M. a kol. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, 256 s" ISBN 978-80-8152-422-62017článek v časopise1802-3843
Scheu H.Horní limity pro přijímání uprchlíků ve světle Ženevské úmluvy a evropské ochrany lidských práv2017část knihy978-80-87949-67-2
Scheu H.Smluvní svoboda a Listina základních práv Evropské unie2017část knihy978-80-7380-705-4
Scheu H.University Education and National Minorities in South Tyrol2017článek v časopise2336-3312
Scheu H.Zákaz popírání genocidy a svoboda projevu2016článek v časopise1802-3843
Scheu H.Európsky súd pre ľudské práva a náboženská sloboda ako neustála ľudskoprávna výzva2016část knihy
Scheu H.Užívání náboženských symbolů ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva2016článek v časopise0323-0619
Scheu H., Villa Yepes L.The Rights of Indigenous Peoples in the Light of International Rights Law2016článek v časopise0323-0619
Scheu H.Agentura FRONTEX a ostraha vnějších hranic EU2016část knihy978-80-87975-44-2
Honusková V., Scheu H., Flídrová E.Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení2016kniha978-80-87975-44-2
Scheu H.Listina základních práv v EU jako referenční rámec národního azylového práva2016článek v časopise0323-0619
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Munková J., Svobodová M., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva2016kniha978-80-87975-48-0
Scheu H.Právní postavení přistěhovalců jako příslušníků tzv. nových menšin2016část knihy978-80-7552-364-8
Scheu H.The status of new minorities in the light of the Framework Convention for the protection on national minorities2016článek v časopise1805-0565
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Scheu H.Nový rakouský zákon o islámu jako vzor pro úpravu vztahů evropské sekulární společnosti a muslimských komunit?2016článek v časopise1802-3843
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Scheu H.Vymezení migračního práva vůči azylovému právu2016část knihy978-80-7502-162-5
Scheu H.Výjimečný stav v kontextu uprchlické krize a jejího řešení ze strany Evropské unie2016část knihy978-80-87284-57-5
Scheu H.Legitimita národních lidskoprávních institucí v systému mezinárodní ochrany lidských práv2016část knihy978-80-87975-59-6
Scheu H.Problematika důkazního břemene v judikatuře Soudního dvora EU2016část knihy978-80-7478-916-8
Šturma P., Scheu H., Lipovský M., Vala O., Machoň L., Lukasová M., Šustek P., Tymofeyeva A., Kundrák V., Konůpka P.Preventivní mechanismy dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení2016kniha978-80-87975-59-6
Koldinská K., Scheu H., Štefko M., Peterka B., Nováčková E., Venzhöferová Š., Aldorf L., Seemanová J., Kulda M.Sociální integrace cizinců2016kniha978-80-87284-60-5
Scheu H., Nováčková E.Sociální status uprchlíků a žadatelů o mezinárodní ochranu z pohledu práva Evropské unie2016část knihy978-80-87284-60-5
Scheu H.Atypická zaměstnání z pohledu tzv. sociální turistiky v Evropské unii2015část knihy978-80-7478-975-5
Scheu H."Sociální turistika" unijních občanů ve světle práva EU2015část knihy978-80-87949-18-4
Scheu H.Trh a antidiskriminační právo: Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality2015článek v časopise1802-3843
Scheu H.Exegeze2015část knihy978-80-7478-762-1
Scheu H.Europäisches und internationales Antidiskriminierungsrecht2015část knihy978-80-87975-24-4
Scheu H.Svoboda svědomí v systému mezinárodní ochrany lidských práv2015část knihy978-80-8168-181-3
Scheu H.The emergence of new minorities in Austria and current issues concerning their legal protection2015článek v časopise0866-6628
Scheu H.Whistleblowing from the perspective of European protection of human rights2015část knihy0-000-00000-0
Scheu H.Několik poznámek k návrhu uprchlických kvót v rámci Evropské unie2015článek v časopise1804-8099
Soukupová B., Jurková Z., Arava-Novotná L., Salner P., Luther D., Stawarz A., Scheu H., Godula-Weclawowicz R.Mýtus - "realita" - identita: Národní metropole v čase "návratu do Evropy"2015kniha978-80-87398-85-2
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V., Tymofeyeva A.CASEBOOK : Výběr případů z mezinárodního práva veřejného2015kniha978-80-87975-33-6
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2015kniha978-80-87975-25-1
Scheu H.Úprava dvojjazyčných topografických označení v Jižním Tyrolsku2015článek v časopise0323-0619
Scheu H.Postavení "mateřské země" a příbuzné menšiny z hlediska mezinárodní ochrany lidských práv2015článek v časopise0323-0619
Scheu H.The limits od so-called benefit tourism and the free movement of EU citizens2015článek v časopise1805-0565
Scheu H.Používání menšinových jazyků ve styku se správními orgány a soudy v Jižním Tyrolsku2015článek v časopise0323-0619
Scheu H.Die Bedeutung des kin-state aus der Perspektive des internationalen Menschenrechts- und Minderheitenschutzes2015část knihy978-3-7086-0879-2
Scheu H.Unijní občanství a antidiskriminační právo EU2014článek v časopise0323-0619
Scheu H.Zákaz zahalování žen a náboženská svoboda v Evropě2014článek v časopise1802-3843
Král R., Scheu H., Kulda M., Mádr P., Matysová M., Navrátil P., Vondráčková A.Zbytečně zatěžující transpozice - neodůvodněný gold-plating směrnic EU v České republice2014kniha978-80-87975-18-3
Pichrt J., Dvořák T., Scheu H., Hamerník P., Eichlerová K., Bělina T., Stádník J., Morávek J., Štefko M., Hořáková J., Gábriš T., Čollák J., Kvočáková L., Frťalová A.Sport a (nejen) pracovní právo2014kniha978-80-7478-655-6
Scheu H.Uznání státu po rozpadu Jugoslávie a práva národnostních menšin2014část knihy978-83-7490-791-0
Scheu H.The Status of Citizens and Migrants in Light of Non-Discrimination Principle2014článek v časopise1212-8112
Scheu H.European Anti-discrimination Law and the Legal Status of Professional Athletes2014článek v časopise1805-0565
Scheu H.Problematika účelových sňatků v perspektivě evropského migračního práva2014část knihy978-80-87949-02-3
Tomášek M., Tichý L., Král R., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T., Navrátil P.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2014kniha978-80-87146-93-4
Scheu H.Koncepce právního pluralismu jako součást menšinového práva2014článek v časopise0323-0619
Scheu H.Pařížské mírové smlouvy v kontextu mezinárodního práva2014článek v časopise0323-0619
Scheu H.Případ FC Steaua Bukureşti - dopady evropského antidiskriminačního práva na zaměstnávání sportovců2014část knihy978-80-7478-655-6
Scheu H.Kulturní konflikt v Čechách. Ke zprávě veřejné ochránkyně práv o zákazu nošení muslimského šátku ve střední zdravotnické škole2014článek v časopise1802-3843
Scheu H.Citizenship, Migration and Anti-Discrimination Law2014článek v časopise1805-8396
Scheu H.Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin2014článek v časopise1335-3608
Scheu H.Die Stellung der Minderheiten in Wien von 1945 bis 19892014část knihy978-80-87398-69-2
Soukupová B., Luther D., Salner P., Myslivcová M., Jurková Z., Stawarz A., Scheu H., Godula-Weclawowicz R.Mýtus - "realita" - identita : Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti2014kniha978-80-87398-69-2
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Rišová M., Bureš P., Lipovský M., Majerčík L., Nejedlý J., Tymofeyeva A., Faix M., Hanko J., Lipták T., Maslowski S., Scheu H.Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva2014kniha978-80-87975-17-6
Wouters J., Duquet S., Bílková V., Polak Petrič A., Mrázek J., Ondřej J., Handrlica J., Žákovská K., Čepelka Č., Caban P., Cucos D., Ruffer E., Biriukov P., Scheu H.Czech Yearbook of Public & Private International Law - 20142014kniha978-80-87488-17-1
Scheu H.Problematika důkazního břemene v evropském antidiskriminačním právu2013článek v časopise1802-3843
Soukupová B., Salner P., Luther D., Stawarz A., Jurková Z., Scheu H., Godula-Weclawowicz R.Mýtus - "realita" - identita, Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu2013kniha978-80-87398-42-5
Scheu H.Die Stellung der Minderheiten in Wien von 1934 bis 19452013část knihy978-80-87398-42-5
Scheu H.Perspektivy ochrany lidských práv EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost2013část knihy978-80-7277-519-4
Scheu H.Účelový sňatek jako institut evropského migračního práva2013část knihy978-80-87125-22-9
Scheu H.Problematika tzv. whistleblowing z pohledu evropské ochrany lidských práv2013část knihy978-80-7478-393-7
Scheu H.The burden of proof in European anti-discrimination law2013článek v časopise1805-0565
Scheu H.Zákaz diskriminace a ochrana menšin2013část knihy978-80-210-6319-8
Scheu H.Pavel Pořízek: Vstup cizince na území státu. Pohled mezinárodního, unijního a českého práva. Linde Praha a.s., Praha 2013, 416 stran, 499 Kč2013článek v časopise1210-6348
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2012kniha978-80-87146-51-4
Scheu H.Rodina bez manželství. Evropský soud pro lidská práva o statusu partnerství osob stejného pohlaví2011článek v časopise1802-3843
Scheu H.Autonomie církve v rozporu s právem na soukromý a rodinný život zaměstnanců2011článek v časopise1802-3843
Scheu H.Princip subsidiarity v právu EU2011článek v časopise0323-0619
Scheu H.Předmluva2011část knihy978-80-87284-07-0
Scheu H.Aktuální otázky svobody svědomí: svoboda svědomí nezakládá jen právní nárok, ale i zodpovědnost2011článek v časopise1214-8458
Scheu H.Pojem kulturního konfliktu2011část knihy978-80-87284-07-0
Scheu H.Kategorie kulturního konfliktu2011část knihy978-80-87284-07-0
Scheu H.Mezinárodní a evropský rámec migračního práva2011část knihy978-80-87284-07-0
Scheu H.Perspektivy řešení kulturních konfliktů z pohledu práva2011část knihy978-80-87284-07-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Scheu H. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Scheu H.Úprava práva na azyl v Listině základních práv EU2011část knihy978-80-87284-23-0
Scheu H.Černá, D.: Standard lidských práv v Evropě, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009, 161 s.2010článek v časopise0231-6625
Scheu H., Černá D.Zpráva o konferenci „Migrace a kulturní konflikty"2010článek v časopise0231-6625
Scheu H.Evropský soud pro lidská práva a islámský šátek. Náboženská svoboda versus sekularismus2010článek v časopise0323-0619
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V.Casebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87146-37-8
Scheu H.Migrační právo EU ve vztahu k členským státům2010část knihy978-80-7408-031-9
Scheu H., Částek M.Úvod2010část knihy978-80-7408-031-9
Scheu H.Úvod do mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87284-05-6
Scheu H.Das europäische und internationale System des Menschenrechtsschutzes und sein Einfluss auf die tschechische Rechtsordnung2010část knihy978-80-87146-32-3
Scheu H.Migranti a mešity v evropských městech. Střet náboženství ve světle základních práv a svobod2010část knihy978-80-88997-44-3
Scheu H.Evropská vízová politika a opatření proti nelegální migraci2010část knihy978-80-7357-605-9
Scheu H., Wieshaider W.Nošení nikábu v soudní síni. Pohled rakouského Nejvyššího soudu na postavení příslušnic muslimské menšiny2010část knihy978-80-7440-036-0
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J.Příklady z evropského práva2010kniha978-80-87146-28-6
Scheu H.Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu2009článek v časopise0139-6005
Tomášek M., Scheu H., Fenyk J., Gřivna T., Herczeg J., Hořák J., Vlastník J.Europeizace trestního práva2009kniha978-80-7201-737-9
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Scheu H. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Scheu H.Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace2009část knihy978-80-7380-204-2
Scheu H.Die europarechtliche Dimension des Subsidiaritätsprinzips2009část knihy978-80-7380-204-2
Scheu H.Řidičský průkaz a turban. Náboženský symbol z pohledu Evropského soudu pro lidská práva2009článek v časopise1802-3843
Scheu H.Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu2009článek v časopise1802-3843
Scheu H.Terorismus2009část knihy978-80-7201-737-9
Scheu H.Pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv2009část knihy978-80-7357-432-1
Scheu H., Petráš R., Petrův H.Definice menšiny2009část knihy978-80-87284-00-1
Scheu H.Konkurence Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora v oblasti procesních práv2009část knihy978-80-246-1662-9
Scheu H.Evropský soud pro lidská práva a jeho vztah k právu evropskému2009část knihy978-80-7201-737-9
Scheu H.Universální ochrana národnostních menšin2009část knihy978-80-87284-00-1
Scheu H.Regionální ochrana národnostních menšin2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R., Petrův H., Scheu H.Menšiny a právo v České republice2009kniha978-80-87284-00-1
Scheu H.Trestní právo v napětí kulturního konfliktu.2008článek v časopise1802-3843
Scheu H.Lidská práva přistěhovalců a vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva.2008článek v časopise1802-3843
Scheu H.Právní koncepce kulturního konfliktu a její praktická aplikace.2008článek v časopise1210-9126
Scheu H.Mezi izolací a členstvím ? vztahy Švýcarska a Evropské unie. 2008článek v časopise0231-6625
Scheu H.Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na harmonizaci trestního řízení v Evropě. 2008článek v časopise0323-0619
Scheu H.Die europäische Integration und die tschechische Politik. 2008článek v časopise0456-2666
Scheu H.Problematika regularizace z pohledu práva EU. 2008část knihy
Scheu H.Vznik nového státu a jeho uznání v mezinárodním právu 2008článek v časopise
Scheu H.The Legal Concept of Cultural Conflict and its Application in International and National Jurisprudence 2008článek v časopise
Scheu H.Všeobecná deklarace lidských práv ve světle vývoje mezinárodního práva 2008článek v časopise
Scheu H.K otázce rituálního usmrcování zvířat podle islámských předpisů. Kulturní konflikt před německými soudy2007článek v časopise1802-3843
Scheu H.Ochrana menšin v právu Evropské unie2007článek v časopise0139-6005
Scheu H.Význam a přínos Evropské charty regionálních či menšinových jazyků2007článek v časopise0139-6005
Scheu H.Pojem a geneze principu subsidiarity2007část knihy978-80-87125-01-4
Scheu H.Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu2007článek v časopise0323-0619
Scheu H., Beran K.O projektu nové ústavy pro Taiwan2005článek v časopise1210-6410
Beran K., Scheu H.O projektu nové ústavy pro Taiwan2005článek v časopise1210-6410
Scheu H.Právní aspekty boje proti terorismu. Legal Aspects of Counter-Terrorism2005kniha80-85889-67-6
Scheu H.The Derogation of International Human Rights Standards and the Fight against Terrorism2005část knihy80-85889-67-6
Scheu H.Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu2005kniha80-86861-37-6
Scheu H.Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu2005kniha80-86861-37-6
Scheu H.Právní aspekty boje proti terorismu. Legal Aspects of Counter-Terrorism2005kniha80-85889-67-6
Scheu H.The Derogation of International Human Rights Standards and the Fight against Terrorism2005část knihy80-85889-67-6
Scheu H.Suverenita státu v mezinárodním právu2004článek v časopise0543-7962
Scheu H.Europa und der Stein der Weisen die argumentative Funktion von Rechtsgutachten im politischen Diskurs2004část knihy3-515-08480-0
Scheu H.Právní nároky sudetských Němců ve světle současného mezinárodního systému na ochranu lidských práv2004článek v časopise0231-6625
Scheu H., Hýbnerová S.Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení2004kniha80-85889-60-9
Scheu H., Exnerová J.Aktuální vývoj mezinárodních mechanismů proti mučení a nelidskému zacházení. Poznámky k Mezinárodnímu sympoziu o implementaci Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení2004článek v časopise0231-6625
Scheu H.O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte2003článek v časopise0136-6005
Scheu H.Die Rechtsordnung2003část knihy3-205-77082-X
Scheu H.K vybraným aspektům Kelsenovy doktríny mezinárodního práva2003část knihy80-210-3052-6
Scheu H., Exnerová J.Vývoj evropského azylového práva a střední Evropa - Poznámky k mezinárodnímu symposiu 'Problematika azylu ve střední Evropě'2003článek v časopise0231-6625
Scheu H.Koncepce komunitárního práva v praxi Evropského soudního dvora a v právní teorii2002článek v časopise0323-1844
Scheu H.Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích2002článek v časopise1210-9126
Scheu H.Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft.2002článek v časopise0231-6625
Scheu H., Štěpánková B., Šťovíček J.The reform of the judiciary in the Czech Republic in the context of EU enlargemenmt2001článek v časopise1615-6048
Scheu H.Případ střelby na vnitroněmecké hranici z hlediska Evropského soudu pro lidská práva2001článek v časopise1212-9905
Scheu H.Die Ausgestaltung des Asylrechts in der Tschechischen Republik2001článek v časopise0014-2492
Scheu H.Die Stellung des Bürgerrechtsbeauftragten in der Tschechischen Republik2001článek v časopise0042-9678
Scheu H.Právo na azyl v rámci EU2001článek v časopise1212-9771
Scheu H.Mezinárodní úprava světového obchodu a komunitární právo. Interakce dvou právních systémů z pohledu Evropského soudního dvora2001článek v časopise1212-9905
Scheu H.Problematika rasové diskriminace v rámci občanskoprávních vztahů podle rakouské dogmatiky2001část knihy80-7239-099-6
Scheu H.Systém ochrany lidských práv podle Charty OSN2001část knihy80-8055-508-7
Scheu H.Molly Cochran. Normative Theory in International Relations. A Pragmatic Approach2001článek v časopise
Scheu H.Die Errichtung eines rechtsstaatlichen Regimes in Krisenregionen - die Aktivitäten der OSZE2001část knihy80-85889-38-2
Scheu H.'Evropská ústava' po přijetí Charty základních práv2001článek v časopise0543-7962
Scheu H.Úprava evropského trhu s banány jako příklad konkurence mezi německým ústavním soudem a Evropským soudním dvorem2001článek v časopise1212-9909
Scheu H.The Contribution of Regional and International Human Rights Bodies to the Development of Constitutionalism2001článek v časopise
Scheu H., Danová E., Urbanová V.Případy a materiály ke studiu mezinárodního práva2000kniha80-246-0075-7
Scheu H.Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo2000kniha80-246-0074-9
Scheu H.Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění2000článek v časopise
Scheu H.Rozdílnost - šance i riziko2000článek v časopise1211-0507
Scheu H.Der schwierige Weg zu einer Volksanwaltschaft in der Tschechischen Republik2000článek v časopise
Scheu H.Die rechtliche und soziale Stellung der Roma in der Tschechischen Republik2000článek v časopise0014-2492
Scheu H.Situace národnostních skupin v Rakousku2000článek v časopise
Scheu H.Veřejná bezpečnost v souvislosti se státní návštěvou2000článek v časopise1212-9909
Scheu H.Svoboda shromažďování ve světle judikatury rakouského Ústavního soudu2000článek v časopise1212-9909
Scheu H.Die Rechte der Minderheiten und Volksgruppen in der tschechischen Rechtsordnung1999část knihy3-8046-8869-1
Scheu H.Teritoriální autonomie ve vnitrostátních právních řádech evropských států1999článek v časopise1211-4073
Scheu H.Territoriale Autonomie als Lösungskonzept für Minderheitenkonflikte in Ost- und Südosteuropa1999část knihy80-85889-21-8
Scheu H.Mezinárodní ochrana práv dítěte1999článek v časopise0323-0619
Scheu H.The Implementation of the UN-Convention on the Rights of the Child1999část knihy80-85889-28-5
Scheu H.Der Rat für Menschenrechte in der tschechischen Republik1999část knihy
Scheu H., Danová E.Rakouské předsednictví v Radě EU1999článek v časopise0543-7962
Scheu H.The Czech Republic and NATO1999článek v časopise
Scheu H.Die neue Sicherheitsarchitektur der OSZE un die Rolle der Neutralen Staaten1998část knihy80-85889-18-8
Scheu H.Mazinárodní zákaz klonování jako součást ochrany lidských práv1998článek v časopise1210-6410
Scheu H.Některé úvahy o návrhu všeobecné deklarace lidských povinností1998článek v časopise0543-7962
Scheu H.Ochrana národnostních menšin podle mezinárodního práva1998kniha80-7184-632-5
Scheu H.Postoj Rakouska k rozšíření EU na východ1998článek v časopise0543-7962
Scheu H.Problematika azylu a postavení uprchlíků v České republice1998část knihy80-902393-1-5
Scheu H.Die Rechte der russichen Minderheit in der Ukraine1997kniha3-7003-1189-3
Scheu H.Mezinárodní organizace a mezinárodněprávní ochrana národnostních menšin1997část knihy80-7079-908-0
Scheu H.Některé úvahy o návrhu Všeobecné deklarace lidských povinností1997článek v časopise0543-7962
Scheu H.Perspektivy rusko-čečenského míru1997článek v časopise0323-1844

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111