Detail člověka URL

JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.

Profile picture for user 36396223

Telefon: +420221005338

Katedra politologie a sociologie

Katedra ústavního práva

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Oblast ústavního, evropského a mezinárodního práva, státověda

Lidská práva, státní občanství, dělba moci, ústavní zvyklosti

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

2003

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

M. Jur.

Právo

University of Oxford, Faculty of Law

2006

Ph.D.

Ústavní, mezinárodní, evropské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

 

Od r. 2007 dosud (od 2008-2013 MD a RD)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborná asistentka

1,0

Od 2017 do 2019

Od 2007 do 2008 (nástup na MD)

 

Ústavní soud ČR 

Ministerstvo spravedlnosti, Kancelář pro zastupování státu před ESLP a VLP OSN

asistentka ústavní soudkyně

Právník

 

 

0,6

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Státověda

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

The Introduction to Czech Constitutional Law (Erasmus course)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

The Czech and European Constitutional Perspectives of Fundamental Rights Protection (LL.M. course)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ochrana občanských a lidských práv

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012 - dosud

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK 04

Univerzita Karlova

Řešitel

2012 - dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

Univerzita Karlova

Řešitel

2013

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE

Univerzita Karlova

Řešitel - junior

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2008 dosud

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Česká republika

člen

Od r. 2007 dosud

Oxford and Cambridge Alumni Society Czech Republic

Česká republika

člen

Od r. 2006 dosud

Society of Legal Scholars

Spojené království

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Odborný seminář pro Justiční akademii

seminář

Stráž pod Ralskem

2007

Náboženství a veřejný prostor v kontextu lidských práv a demokracie

Transitional Justice

konference

Budapešť, Maďarsko

2003

Transitional Justice in the Czech Republic

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena Josefa Hlávky

Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

2004

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický jazyk

aktivně

Německý jazyk

pasivně