Detail člověka URL

doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

Profile picture for user 71398140

Telefon: +420221005488

Katedra občanského práva

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Občanské právo procesní
Občanské právo
Insolvenční právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo a právní věda

1998

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Občanské právo procesní

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2000

Ph.D.

Soukromé právo II

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2001

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1999/dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Asistent/Odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo procesní I

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Občanské právo procesní II

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Občanské právo procesní III

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Insolvenční právo

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/dosud

P05 Soukromé právo XXI. století

formou 3. programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)

Univerzita Karlova v Praze

řešitel

2005/2011

„Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“

Výzkumný záměr MSM0021620804

Univerzita Karlova v Praze

řešitel

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha, ČR

2011

Svoboda testovací ve Všeobecném občanském zákoníku a nauce právní – několik poznámek hmotněprávních a procesních

Desáté výročí ustavení Exekutorské komory České republiky

konference

Praha, ČR

2011

Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963

Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkách európskej integrácie

konference

Bratislava, Slovensko

2010

Rozhodčí řízení ve věcech spotřebitelských – obecný nebo zvláštní režim?

The Failure of Contracting: Financial Crisis, Financial Services and General European Contract Law

konference

Istanbul, Turecko

2010

-

From Exchange to Cooperation - Networks and Long-Term Relationships in European Contract Law

konference

Florencie, Itálie

2009

 

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha, ČR

2008

Nové jevy v procesním právu – Hromadné žaloby (spoluautor: A. Winterová)

Býkov 2007: Mezinárodní setkání mladých vědeckých pracovníků

konference

Býkov, ČR

2007

Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku – nová naděje dlužníků i věřitelů?

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Ruský

aktivně

Německý

pasivně