doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 488

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 132 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa  9:40 - 11:40


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Občanské právo procesní
Občanské právo
Insolvenční právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo a právní věda

1998

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Občanské právo procesní

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2000

Ph.D.

Soukromé právo II

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2001

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1999/dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Asistent/Odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo procesní I

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Občanské právo procesní II

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Občanské právo procesní III

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Insolvenční právo

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/dosud

P05 Soukromé právo XXI. století

formou 3. programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)

Univerzita Karlova v Praze

řešitel

2005/2011

„Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“

Výzkumný záměr MSM0021620804

Univerzita Karlova v Praze

řešitel

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha, ČR

2011

Svoboda testovací ve Všeobecném občanském zákoníku a nauce právní – několik poznámek hmotněprávních a procesních

Desáté výročí ustavení Exekutorské komory České republiky

konference

Praha, ČR

2011

Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963

Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkách európskej integrácie

konference

Bratislava, Slovensko

2010

Rozhodčí řízení ve věcech spotřebitelských – obecný nebo zvláštní režim?

The Failure of Contracting: Financial Crisis, Financial Services and General European Contract Law

konference

Istanbul, Turecko

2010

-

From Exchange to Cooperation - Networks and Long-Term Relationships in European Contract Law

konference

Florencie, Itálie

2009

 

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha, ČR

2008

Nové jevy v procesním právu – Hromadné žaloby (spoluautor: A. Winterová)

Býkov 2007: Mezinárodní setkání mladých vědeckých pracovníků

konference

Býkov, ČR

2007

Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku – nová naděje dlužníků i věřitelů?

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Ruský

aktivně

Německý

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Sedláček M., Smolík P., Winterová A.Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční2018kniha978-80-7502-299-8
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Smolík P.Procesní ochrana spotřebitele - obecné principy a zvláštnosti2017část knihy978-80-7552-595-6
Smolík P.Autorizovaná konverze dokumentů advokáty2012článek v časopise1214-7966
Winterová A., Frintová D., Macková A., Mikeš J., Pohl T., Salač J., Smolík P., Zoulík F., Kubešová S.Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice2011kniha978-80-7201-842-0
Smolík P.Svoboda testovací ve Všeobecném zákoníku občanském a nauce právní - několik poznámek hmotněprávních a procesních2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Smolík P. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Radvanová S., Smolík P.Jsou domyšleny všechny souvislosti? (Souhlas rodiče s osvojením není bezproblémový)2010článek v časopise0323-0619
Smolík P.Stručný přehled vývoje anglo-amerického insolvenčního práva2009část knihy978-80-7357-432-1
Smolík P.Doručování ve světle posledních změn občanského soudního řádu2009článek v časopise1214-7966
Smolík P.Řízení o vydání evropského platebního rozkazu2009článek v časopise1214-7966
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Smolík P. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Smolík P.Komentář k § 45 - 50l Občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7357-460-4
Smolík P.Evropský platební rozkaz2009část knihy978-80-903400-9-1
Smolík P.Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku - nová naděje dlužníků a věřitelů. 2008část knihy978-80-7380-122-9
Smolík P.Několik poznámek k nové úpravě předběžných opatření 2007část knihy80-244-1565-8
Smolík P.Přehled nové úpravy českého insolvenčního práva2007část knihy
Smolík P.Meze užití skupinové žaloby v ČR2007část knihy
Smolík P.Sanační způsoby řešení úpadku v českém právním řádu2007část knihy
Smolík P.Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku 2007část knihy
Smolík P., Dvořák B.Zpráva ze zasedání Vědeckého sdružení pro mezinárodní právo procesní, konaného ve dnech 11.-14. dubna 2007 v Regensburgu2007článek v časopise0231-6625
Smolík P.Hromadné žaloby : současnost a výhledy české právní úpravy2006článek v časopise1214-7966
Smolík P.Část IX. Alternativní řešení sporů2006část knihy80-7201-595-8
Smolík P.Finanční arbitr: rozhodčí, nebo správní řízení?2005část knihy80-7357-057-2
Smolík P.Doručování v občanském soudním řízení po 1. lednu 20052005článek v časopise1214-7966
Smolík P.Hromadné žaloby - současnost a výhledy české právní úpravy2005část knihy80-7357-133-1
Smolík P.Doručování v občanském soudním řízení po 1. lednu 20052005článek v časopise1214-7966
Smolík P.Hromadné žaloby - současnost a výhledy české právní úpravy2005část knihy80-7357-133-1
Smolík P.Finanční arbitr: rozhodčí, nebo správní řízení?2005část knihy80-7357-057-2
Mikeš J., Smolík P.Výkon rozhodnutí2004část knihy80-7201-464-1
Smolík P.Rodina a práva osobního stavu v ČR : seminář katedry občanského práva PF UK v Praze2004článek v časopise1210-6348
Smolík P.Advokát versus exekutor - ochrana zájmů klienta versus exekuce?2002článek v časopise1210-6348
Smolík P.Uspokojení práv na nepeněžitá plnění2002část knihy80-7201-345-9
Smolík P.Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí2002část knihy80-7201-345-9
Smolík P.Alternativní řešení sporů2002část knihy80-7201-345-9
Smolík P.Prohlášení o majetku (1. část)2001článek v časopise1210-0825
Smolík P.Prohlášení o majetku (2. část)2001článek v časopise1210-0825
Smolík P.Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu.Přikázání jiných peněžitých pohledávek.Postižení jiných majetkových práv2001část knihy80-85305-47-X
Smolík P.Překážky postupu řízení2000část knihy80-85305-35-7
Smolík P.Nesporná řízení ve věcech obchodního rejstříku a některých dalších2000část knihy80-85305-35-7

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111