prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 319

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 110 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
po dohodě


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pítrová L., Sládeček V.Náhrada veřejnoprávní škody2018část knihy978-80-85305-53-1
Sládeček V.Veřejný ochránce práv: současný (právní) stav2017článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Správní tresty za přestupky a principy jejich ukládání2017část knihy978-80-7502-250-9
Sládeček V.Příslušnost správních orgánů k řízení o přestupku2017část knihy978-80-7502-250-9
Sládeček V.Latinská právnická rčení v rozhodnutích Ústavního soudu2017část knihy978-80-87284-64-3
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J., Sládeček V. , et al.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Kněžínek J., Kudrna J., Mlsna P., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J., Zářecký P., Mikule V.Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky2015kniha978-80-7502-084-0
Sládeček V.Dualismus práva v judikatuře Ústavního soudu2014část knihy978-80-87975-10-7
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H., Sládeček V. , et al.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Pavlíček V., Grospič J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Syllová J., Zářecký P.Ústavní právo a státověda : 1. díl Obecná státověda2014kniha978-80-7502-053-6
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Sládeček V.Kapitola 20. Státní policie2011část knihy978-80-87212-80-6
Sládeček V.Kapitola 21. Obecní policie2011část knihy978-80-87212-80-6
Sládeček V.Zákon o Veřejném ochránci práv - komentář2011kniha978-80-7400-158-1
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Sládeček V.Ústřední státní správa ve víru změn2010článek v časopise0323-0619
Sládeček V.Ke koncepci správního řádu2010část knihy978-80-7160-293-4
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M.Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy2010kniha978-80-7357-518-2
Sládeček V.K rozsahu působnosti správního řádu2010část knihy978-80-7160-304-7
Sládeček V.Právní moc správního rozhodnutí: několik poznámek2010část knihy978-80-7399-923-0
Sládeček V.Byl jsem při tom (střípky vzpomínek a trochu jarního přemítání)2010část knihy0-000-00000-0
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Sládeček V. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Sládeček V.Dobrá "správa" v České republice2009část knihy978-80-8082-269-9
Sládeček V.K instituci finančního arbitra2009část knihy978-80-87212-23-3
Sládeček V.Veřejný ochránce práv: několik glos (zejména k postavení a povaze instituce)2009část knihy978-80-7357-417-8
Sládeček V.Obecné správní právo2009kniha978-80-7357-382-9
Sládeček V.Opatření obecné povahy: staronový jev v našem právním řádu2009část knihy978-80-246-1662-9
Sládeček V.Přehled názorů na (samo)správu soudnictví2009část knihy978-80-87382-00-4
Sládeček V.K postupům veřejné správy2009část knihy978-80-87382-03-5
Sládeček V."Nové" správní soudnictví po pěti letech2008část knihy978-80-903400-3-9
Sládeček V.Veřejný ochránce práv de (constitutione) et lege ferenda: několik poznámek2008část knihy978-80-903400-8-4
Sládeček V.Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy. 2008článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Prezident republiky a moc soudní: ustanovování soudců. 2008část knihy978-80-210-4520-0
Sládeček V.K takzvané samosprávě soudnictví. 2008část knihy
Sládeček V.Prezident republiky a soudní moc: ustanovování (a odvolávání) soudních funkcionářů. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Sládeček V.Ústavní soud 2008část knihy978-80-7201-694-5
Sládeček V.Jiné orgány ochrany práv 2008část knihy978-80-7201-694-5
Sládeček V.Stížnosti a správní řád 2008článek v časopise
Sládeček V., Mikule V., Syllová J.Ústava České republiky: komentář2007kniha978-80-7179-869-9
Sládeček V.The New Code of Administrative Procedure : A Few Remarks2007část knihy978-80-85889-90-1
Sládeček V.Publikace jako obligatorní studium tvorby právního předpisu2007část knihy978-80-7357-287-7
Sládeček V.Nečinnost správního orgánu a návaznost soudní ochrany (ke vztahu § 79 odst. 1 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád a § 80 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád)2007článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Dosavadní novelizace zákona o Ústavním soudu a jejich vliv na koncepci zákona2006část knihy80-86861-57-0
Sládeček V.Zákon o Veřejném ochránci práv a dobrá správa2006část knihy80-210-4001-7
Sládeček V.Rovnost a zákaz diskriminace2006část knihy80-244-1387-6
Sládeček V.Dozorčí prostředky ve správním řízení: k institutu přezkumného řízení2005část knihy80-7357-109-9
Sládeček V.Obecné správní právo2005kniha80-7357-060-2
Sládeček V.Public Defender of Rights : Ombudsman in the Czech Republic2005část knihy80-85889-66-8
Sládeček V.Zákon a správní právo2005část knihy80-86861-06-6
Sládeček V.Úprava jednání zaměstnanců veřejné správy s fyzickými a právnickými osobami2005část knihy80-210-3792-X
Sládeček V.Úprava jednání zaměstnanců veřejné správy s fyzickými a právnickými osobami2005část knihy80-210-3792-X
Sládeček V.Obecné správní právo2005kniha80-7357-060-2
Sládeček V.Dozorčí prostředky ve správním řízení: k institutu přezkumného řízení2005část knihy80-7357-109-9
Sládeček V.Public Defender of Rights : Ombudsman in the Czech Republic2005část knihy80-85889-66-8
Sládeček V.Zákon a správní právo2005část knihy80-86861-06-6
Sládeček V.Ústavní soud a jeho vliv na tvorbu práva2004část knihy80-7043-305-1
Sládeček V.Rozhodování kompetenčních konfliktů soudními a jinými státními orgány2004část knihy80-210-3318-5
Sládeček V.Ke způsobu naplnění závazků vyplývajících z Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení2004část knihy80-85889-60-9
Sládeček V.O (neúzemní) samosprávě2004část knihy80-7201-487-0
Sládeček V.Soudní přezkum správního řízení2003část knihy80-86395-65-0
Sládeček V.Teoretické problémy působnosti ombudsmana, jeho působení ve vztahu k jiným orgánům a institucím2003část knihy80-210-3202-2
Sládeček V.Několik poznámek k vyhlášce č. 150/1958 Ú.l.2003část knihy80-210-3202-2
Sládeček V.Parlament České republiky a Ústavní soud : zkušenosti uplynulých let2003část knihy80-86432-45-9
Sládeček V.K vývoji právní úpravy ústavního soudnictví2003část knihy80-7179-820-7
Sládeček V.The Czech Constitutional Court and Expected Integration of the Czech Republic in the EU : A Few Remarks2003část knihy80-75889-51-X
Sládeček V.Ústavní soudnictví2003kniha80-7179-694-8
Sládeček V.Hlava státu a bezpečnost země2002část knihy80-210-3009-7
Sládeček V.Veřejný ochránce práv: první rok činnosti2002článek v časopise1210-9126
Sládeček V.Ústavní soud České republiky: K přezkumu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole ve správním soudnictví2002článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Může 'nové' správní soudnictví nahradit Veřejného ochránce práv?2002článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Konstrukce moci zákonodárné v československé federaci: neuskutečněné návrhy z let 1990-19922002část knihy80-246-0491-4
Sládeček V.Správní soudnictví místo Veřejného ochránce práv?2002článek v časopise1210-0021
Mikule V., Sládeček V.Listina základních práv a svobod a její osudy2002část knihy80-246-0415-9
Sládeček V.Ombudsman ve Slovenské republice2002část knihy80-86395-47-2
Mikule V., Sládeček V.Nad nálezem Ústavního soudu, kterým byla zrušena úprava správního soudnictví2002článek v časopise1210-6348
Sládeček V.Ústavní soud ve Slovenské republice: vznik, vývoj, současnost.2002článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Ombudsman a jeho role při ochraně práv2002část knihy80-210-2944-7
Mikule V., Sládeček V.Zákon o ústavním soudu : komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod2001kniha80-86432-10-6
Sládeček V.Veřejný ochránce práv: Česká varianta ombudsmana skutečností2001článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2001článek v časopise1211-0825
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2001článek v časopise1211-0825
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2001článek v časopise1211-0825
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2001článek v časopise1211-0825
Sládeček V.Zřízení instituce ombudsmana a spolupráce s nevládními organizacemi2001článek v časopise
Sládeček V.K vyhlašování předpisů2001článek v časopise0323-0619
Sládeček V.Veřejný ochránce práv. Část A 13.12001část knihy80-902189-4-6
Sládeček V.Ústavní soud2001část knihy80-7201-273-8
Sládeček V.Jiné orgány ochrany práv2001část knihy80-7201-273-8
Sládeček V.Aplikace základních práv a svobod: Ústavní soud a Veřejný ochránce práv (vztahy a souvislosti)2001část knihy80-210-2749-5
Mikule V., Sládeček V.K jednomu z problému právnických osob jako stěžovatelů v judikatuře Ústavního soudu2000část knihy80-210-2451-8
Sládeček V.Ústavní soudnictví ve státech střední a východní Evropy2000část knihy80-85889-31-5
Sládeček V.Parliamentary Commissioners for Civil Rights in the Republic of Hungary2000část knihy1-58603-044-2
Sládeček V.Ombudsman and the Human Rights2000část knihy1-58603-044-2
Sládeček V.Právní obrana proti zásahům policie. In: Záznam z kolokvia k otázkám policejního práva2000článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Šimíček, V.:Ústavní stížnost. Linde. Praha 19992000článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu2000článek v časopise1210-0980
Sládeček V.Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář2000kniha80-7179-445-7
Sládeček V.Human Rights Protection in the Czech Republic1999část knihy1-84014-719-9
Sládeček V.Smlouvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Ústavní soud (několik poznámek)1999část knihy80-85889-28-5
Sládeček V.Ústavní soudnictví v Ústavě České republiky1999část knihy80-210-2250-7
Sládeček V.Ústavní soudnictví1999kniha80-7179-289-6
Sládeček V.Rozhodování Ústavního soudu týkající se věcí tiskových1999část knihy
Sládeček V.Ještě k otázce souvislosti platnosti a účinnosti zákona s vydáváním obecně závazných vyhlášek1999článek v časopise0027-8009
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1999článek v časopise1210-0900
Sládeček V.Ještě k otázce rozhodování pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona1998článek v časopise1210-9126
Sládeček V.Ještě k problematice obecně závazných vyhlášek obcí a jejich přezkoumávání Ústavním soudem1998článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Nástin vývoje ústavního soudnictví na území Československa (a České republiky)1998článek v časopise1210-6410
Sládeček V.Ombudsman: charakteristika instituce (část II.)1998článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Ombudsman: charakteristika instituce (část I.)1998článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě1998článek v časopise0323-0619
Sládeček V.Ombudsman a jeho role1998část knihy80-7201-141-3
Sládeček V.Ústavní soud v roce 19971998část knihy80-902393-1-5
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1998článek v časopise
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1998článek v časopise
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1998článek v časopise
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1998článek v časopise
Sládeček V.Z judikatury Ústavního soudu1998článek v časopise
Sládeček V.Ještě k otázce komentářů tisku o trestních věcech1997článek v časopise1210-6348
Sládeček V.Nové ombudsmanské instituce: Arizona a Gruzie1997část knihy
Sládeček V.Svoboda projevu, tolerance a tisk (tiskový ombudsman ve Švédsku) In:Tolerance, svoboda projevu a jejich dimenze1997článek v časopise0323-0619
Mikule V., Sládeček V., Vopálka V.Veřejná správa a právo. Pocta prof.JUDr.Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám1997kniha80-7179-191-1
Sládeček V.Doporučení Výboru ministrů členských států Rady Evropy o instituci ombudsmana1996článek v časopise0139-6005
Sládeček V.K jednomu aspektu práva na spravedlivý proces: Judikatura evropská a česká1996článek v časopise1210-6410
Sládeček V.K poslaneckému návrhu zákona o veřejném ochránci práv1996článek v časopise
Sládeček V.Ke 'konkretizaci' samostatné působnosti obcí1996článek v časopise2100-0765
Sládeček V.Ombudsman in the Czech Republic1996část knihy
Sládeček V.The Ombudsman Plan: the Czech Republic1996část knihy
Sládeček V.Rezoluce přijatá Výborem ministrů Rady Evropy o spolupráci mezi ombudsmany členských států a mezi nimi a Radou Evropy1996článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Zkušenosti s městským ombudsmanem v Detroitu1996článek v časopise1210-9126
Sládeček V., Mikule V.Připomínky k návrhu zákona o veřejném ochránci práv1996článek v časopise1211-832X
Sládeček V., Veselý T.Stížnosti na policii v České republice1996článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky : poznámky a komentáře pro ČR1995část knihy
Sládeček V.Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti : poznámky a komentáře pro ČR1995část knihy
Sládeček V.Nové ombudsmanské instituce v postkomunistických státech1995článek v časopise0139-6005
Sládeček V.Ombudsman, ochránce před byrokracií1995článek v časopise1211-832X
Sládeček V.Ombudsman ve Spojených státech amerických1995článek v časopise0324-7007
Sládeček V.Právo novinářů na informace a ochranu informačního zdroje v některých státech1995článek v časopise1211-832X
Sládeček V.Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel: poznámky a komentáře pro ČR1995část knihy
Sládeček V.Stížnosti na policii v Anglii a ve Walesu1995článek v časopise0139-6005
Mikule V., Sládeček V.Ještě k otázce povinnosti Ústavního soudu ustanovit advokáta1995článek v časopise1210-6348
Mikule V., Sládeček V.O závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu1995článek v časopise1210-6348
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111