JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 536

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 536

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
- historie obchodního práva
- sruktura totalitních režimů 20. století
- vývoj soukromého práva v českých zemích
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1983

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva v Československu

PFUK

1983

Klikněte sem a zadejte text.

Ph.D.

Právní dějiny

PFUK

2005

Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry v českých zemích (pol. 19. - pol. 20. stol.)

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1983/1991

Ústav státu a práva ČSAV, odd. teorie státu a práva

Studijní pobyt, aspirantka

1,0

1991/dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav právních dějin

Samostatný vědecký pracovník

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Úloha kodifikace v právních dějinách

vyučující

PFUK

Československé právní dějiny

vyučující

FFUK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2003/2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1627 – 1918

407/03/0527

GAČR

řešitel

Do 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

407/00/1692

GAČR

řešitel

2006/2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1939) a jejich místo ve střední Evropě

406/07/0039

GAČR

řešitel

2009/2011

Práva městská království českého

404/09/0813

GAČR

řešitel

1993/1998

Normdurchsetzung in Osteneuropäischen Nachkriegsgesellschaften /1944 – 1989/

 

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

řešitel

2005/2008

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MŠMT

řešitel

2002/2006

Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers

 

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

řešitel

2013/dosud

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

NAKI DF12P0OVV013

MK ČR

řešitel

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

UK

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991 a 1992

UNI Kiel

Německo

1 měsíc a 3 měsíce

studijní

2000, 2001, 2006, 2014

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

Německo

1 až 2 měsíce

studijní

1998, 2003

UNI Konstanz

Německo

1 týden

studijní

1995

UNI Passau

Německo

2 týdny

studijní

2004

UNI Siena

Itálie

1 týden

studijní

2003

UNI Granada

Španělsko

1 týden

studijní

2005

UNI Heidelberg

Německo

2 týdny

studijní

opakovaně

UNI Jena

Německo

1 až 2 týdny

studijní

2006, 2011

UNI Regensburg

Německo

1 až 2 týdny

studijní

opakovaně

UNI Wien

Německo

1 až 2 týdny

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1995/2002

IURIDIKUM

PFUK

vedoucí

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

konference

Praha

2002

Státní zásahy do pracovněprávních vztahů v poválečné době

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2002

Die Modernisierung des Privatrechts in der Tschechischen Rechtsgeschichte

Moderenisierung osteuropäische Rechte zwischen den Weltkriegen

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2003

Umwandlung der tschechoslowakischen Rechtsordnung 1918 - 1938

Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Erten Weltkrieg

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2004

Juristen Ausbildung in der Bömischen Ländern

Rechstwissenschaft in Osteuropa

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2005

Rechtswissenschaft in den Böhmischen Ländern seit der Aufklärung bis zum Jahre 1918

Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918

konference

Praha

2005

Promítání zásad rakouských ústav do obchodního práva 19. století

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1948 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Herbertov

2005

Snahy o novelizaci obchodního a živnostenského práva za první republiky

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Vývoj obchodního a živnostenského práva v ČSR

Die Habsburger Monarchie auf der Wege zum Rechtsstaat

konference

Wien/Rakousko

2008

Wirtschaft und Handelsrecht in böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert

The Roots of European Legal Culture (1550 – 1750)

konference

Lille/Francie

2008

The Forms and Ways of Penetration of Roman Law into the Municipal Law in Middle Ages

Práva městská Království českého

konference

Praha

2011

Závazkové vztahy v Koldínově zákoníku

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Nástupnické státy a další osudy Všeobecného občanského zákoníku

Problémy právního postavení menšin

konference

Praha

2012

Zákon a jeho právní jazyk v minulosti a současnosti

Panelová diskuse u příležitosti 20 let vzniku samostatných států - Slovenské a České republiky - rozdělení československého státu z pohledu pamětnického a akademického

kulatý stůl

Praha

2013

Československá federace – retrospekce ústavněprávního vývoje ve zkratce

Češi a Němci v meziválečném Československu

konference

Brno

2013

Robert Mayr - Harting a jeho působení na Německé univerzitě v Praze

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Seminar zur Recht und Verfassungsgeschichte Prag, Böhmen und die Tschechoslowakei

Praha

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Němčina

aktivně

Ruština

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Skřejpková P.Úloha Německé právnické fakulty Německé univerzity v Československu mezi válkami2018část knihy978-80-87284-71-1
Skřejpková P.The beginning of codification of municipal law in the Czech Lands in the 16th century2018příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Počátky zmocňovacího zákonodárství2018příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Úloha Německé právnické fakulty Německé univerzity v Československu mezi válkami2018část knihy978-80-87284-71-1
Skřejpková P.Tschechoslowakische Republik (1918-1938)2018část knihy978-3-16-156127-6
Skřejpková P.Učitelé Německé právnické fakulty a jejich účast na unifikaci právního řádu v meziválečném období2018příspěvek na konferenci
Skřejpková P.H. Lück, Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters2018článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Codification of town law in the Czech lands2018příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Traces of Roman law in legal regulations of violence in the codification of municipal law in Bohemia of 15792018příspěvek na konferenci
Kuklík J., Petráš R., Soukup L., Skřejpková P., Šutajová J., Marzyová K., Piváček M., Halász I., Scheu H., Hochmanová A.Menšiny, vysoké školy a právo2018kniha978-80-87284-71-1
Skřejpková P.Jiří Rajmund Tretera - Záboj Horák. Confessional Law Prague. 2015.2017článek v časopise1805-8396
Skřejpková P.Ius regale montanorum and Roman Law2017příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Thomas Olechowski: Rechtsgeschichte - Euinführung in die historischen Grundlagen des Rechts2017článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Marie Terezie a obchodní politika2017příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Německá universita v Praze2017příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Stručné dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích a ve světě2017část knihy978-80-7502-240-0
Skřejpková P."Nichtgeborene Kinder des Liberalismus? die Zivilgesetzgebung in Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit"2017článek v časopise2042-6402
Skřejpková P.Kolíne, Kolíne aneb z Polabí na Harvard2017část knihy978-80-87475-51-5
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Skřejpková P. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Skřejpková P.Ius mercatorum a právo soukromé2017část knihy978-80-7552-595-6
Skřejpková P.Vančura (Wančura) Josef2017část knihy978-3-7001-8181-1
Skřejpková P.Vavřínek František2017část knihy978-3-7001-8181-1
Skřejpková P.Vážný František2017část knihy978-3-7001-8181-1
Skřejpková P.Migrace v historické perspektivě2016článek v časopise1805-0824
Skřejpková P.Roland jako kamenný symbol moci a práva2016část knihy978-80-89607-44-0
Skřejpková P.Roland jako kamenný symbol moci a práva2016příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Legal panegyric and the formation of legal rhetoric in the lands of the bohemian crown2016článek v časopise1805-8396
Skřejpková P.Právní řešení odchodu a návratu krajanů do Československa z pohledu pasové politiky v historické retrospektivě2016článek v časopise0323-0619
Skřejpková P.Obchodní zákoník (1863)2016část knihy978-80-7380-624-8
Skřejpková P.Právnická fakulta Německé univerzity v Praze2016část knihy978-80-7380-638-5
Skřejpek M., Skřejpková P.Einfluss des römischen Rechts auf das Städterecht in den böhmischen und mährischen Ländern am Beispiel eines Manuskripts vom Ende des 14. Jahrhunderts2016část knihy978-88-6735-387-3
Skřejpková P.Jméno a právo2016článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Právní dějiny na pražské Německé právnické fakultě v Praze2016článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Das weitere Leben des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs in der Tschechoslowakischen Rechtsordnung2016příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Ius mercatorum a právo soukromé2016příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Thomas Habbe, Lastenausgleich. Die rechtliche Behandlung von Kriegsschäden in Deutschland seit dem 30 jährigen Krieg, Rechtshistorische Reihe , 450, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014, 3072016článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Tuna Franz (František, Franz Serafin) - 1800-18622016část knihy978-3-7001-7965-8
Skřejpková P.Juridical Panegyrics anf forming of legal rhetoric in the Czech lands2015příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Nejdřív k notáři a pak k oltáři2015článek v časopise1805-0824
Skřejpková P.Herman-Otavský (Herrmann von Otavsky), Karel Edler (1866-1939), Jurist2015část knihy978-3-7001-3213-4
Skřejpková P.Adamová, Karolína, Lojek Antonín. Právníci doby rudolfinské2014článek v časopise1805-8396
Skřejpková P.Postavení ženy v právu naší minulosti2014článek v časopise1805-0824
Skřejpková P.Pavla Slavíčková: Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací2014článek v časopise1802-3843
Skřejpková P.Právnická fakulta německé univerzity v Praze v období nesvobody2014část knihy978-80-87475-41-6
Skřejpková P.Profesor Peterka a právní dějiny na Právnické fakultě německé univerzity2014příspěvek na konferenci
Skřejpková P.The Lawyers of Rudolfine Age, Prague, Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 120 pp.2014článek v časopise1805-840X
Skřejpková P.Einfluss des römischen Rechts auf das Städterecht'in den böhmischen und mährischen Ländern am Beispiel eines Manuskript vom Ende des 14. Jahrhunderts2014příspěvek na konferenci
Malý K., Slavíčková P., Soukup L., Skřejpková P., Šouša J., Vojtíšková J., Šouša J., Woitschová K.Práva městská Království českého. Edice s komentářem2013kniha978-80-246-2117-3
Adamová K., Skřejpková P.Wagner Gerhard. Das geht auf keine Kuhhaut, Redewendungen aus dem Mittelalter. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 1. Auflage 2011, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Auflage 2012, 160 pp2013článek v časopise1805-840X
Skřejpková P.Michael Geistlinger; Friedrich Harrer; Rudolf Mosler; Johannes M. Rainer: 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen2013článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Lojek, Antonín - České azylové právo 16. - 18. století, Kořeny pozdější úpravy nebo možná inspirace pro současnost? Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2011, 129 s2013článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Ulrike Ingrid Bernhardt, Geschichte des Weinrechts in Deutschen Kaiserreich (1871-1918), Rechtshistorische Reihe, band 432, Frankfurt am Main, 2012, 363 s2013článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Konference k dvacetiletému výročí vzniku Ústavy ČSR2013článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Zpráva o mezinárodní konferenci věnované dvoustému výročí přijetí Všeobecného občanského zákoníku2011článek v časopise0231-6625
Skřejpková P., Soukup L., Malý K.Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka2011kniha978-80-87109-24-3
Skřejpková P.Unifikační pokusy v oblasti soukromého práva v letech 1918 - 19382011část knihy978-80-7380-354-4
Skřejpková P.Nástupnické státy a další osudy Všeobecného občanského zákoníku2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L., Skřejpková P. , et al.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Skřejpková P. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Skřejpková P., Hrubá R."Legality" of authoritarian regimen in the 2Oth century2010část knihy978-80-246-1785-5
Adamová K., Skřejpková P.Dvě publikace, které si zaslouží pozornost - J. Čechura: 5. 5. 1609 - zlom v nejdelším sněmu českých dějin, Praha: Havran 2009, 177 s. a J. Just: 9. 7. 1609 Rudolfův Majestát, Praha: Havran 2009, 158 s.2010článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Pokusy o unifikaci v oblasti obchodního práva v letech 1918-19382010část knihy978-80-246-1718-3
Skřejpková P.Wirtschaftliche und handelsrechtliche Emancipationsbetrebungen in den böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert2010část knihy978-963-9722-77-4
Skřejpková P.Právní úprava hospodářství, právo občanské a rodinné2010část knihy978-80-87212-39-4
Skřejpková P.Občanské a obchodní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpková P.Karel Hermann-Otavský2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpková P.Emil Svoboda2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpková P.Arnošt Wenig-Malovský2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpková P.Thomas Olechowski, Rechtsgeschichte - Einführung in die historischen Grundlagen des modernen Rechts2009článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.Poslední ročníky časopisu Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde, Band 23 a 242009článek v časopise0079-4929
Skřejpková P.36. Deutscher Rechtshistorikertag2009článek v časopise0079-4929
Skřejpková P., Adamová K.Mezinárodní konference 'Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten' ve dnech 23. a 24.- 5. 2009 v Regensburgu2009článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.hesla z právních dějin2009část knihy978-80-7400-059-1
Skřejpková P.Antologie československé právní vědy v letech 1918-19392009kniha978-80-7201-750-8
Adamová K., Skřejpková P.Mezinárodní konference Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten ve dnech 23. a 24.5.2009 v Regensburgu2009článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.The incorporation of Roman law into Bohemian municipal law in the 16th century2009článek v časopise0948-8294
Adamová K., Skřejpková P.Kristoferitsch, H. Vom Staatenbund zum Bundesstaat? Die Europäische Union im Vergleich mit den USA, Deutschland und der Schweiz, Springer Wien - New York 2007, 366 s2008článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Dvě staronové publikace od vynikajícího českého právního historika Jiřího Kejře2008článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.de Soto, H. Mystérium kapitálu, Praha: Rybka Publishers, 2007, 253 s2008článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Jiří Kejř: Z počátků reformace Brno, 2006, 271 s. 2008článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Hernando de Soto: Mystérium kapitálu, Praha: Rybka Publishers, 2007, 253 s. 2008článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Námořní právo : k historii jeho úpravy 2007článek v časopise0079-4929
Adamová K., Skřejpková P.Reichspersonal, Funktionsträger für Kaiser und Reich, hrsg. A. Baumann, P. Oestmann, S. Wendehorast und S. Westphal, Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2003, 406 s. 2007část knihy978-80-246-1366-6
Skřejpková P.Umwandlung der tschechoslowakischen Rechtsordnung 1918-19382006část knihy9783465040170
Skřejpková P.Obchod a obchodní právo v rakouských a českých ústavních dokumentech 19. století2006část knihy80-246-1209-7
Skřejpková P.Hesla týkající se práva2006část knihy80-207-1114-7
Adamová K., Riegrová B., Skřejpková P., Soukup L., Šouša J.Dějiny českého soudnictví od počátku české státnosti do roku 19382005kniha80-86920-07-0
Adamová K., Skřejpková P.Böckenförde, Ernest-Wolfgang. Geschichte der Rechts - und Staatsphilosophie Antike und Mittelalter. Mohr Siebeck - Tübingen 2002, 459 s2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Ascheri, Mario. Siena e la Cittá-Stato del Medioevo Italiano2005článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Stephan Meder, Rechtsgeschichte: eine Einführung, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 20022005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Skřejpková P.O zajímavé knize, která byla vydána, a o zasedání, které se konalo na počest profesora Vídeňské univerzity Wernera Ogrise2005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Skřejpková P.Morgen Witzel, Träume die Geschichte wurden, Die kulturellen Leistungen des Managements (Sny se staly historií, kulturní výsledky managementu), Willey - VCH Verlag GmbH a Co. KGaA., Weinheim 2003, 298 s.2005článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Heinrich Rüping, Günther Jerouschek, Grundriß der Strafrechtsgeschichte, 4. vyd., Verlag C. H. Beck, München, 2002, 148 s.2005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Skřejpková P.Angela De Benedictis, Karl-Heinz Lingeus (Hrsg.), Wissen, Gewissen und Wissenschaft in Widerstandsrecht (16-18 Jh). Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 2003, 376 s.2005článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Z české literatury o soudech a soudcích2005část knihy80-86920-07-0
Adamová K., Skřejpková P.Ernest-Wolfgang Böckenförde, Geschichte der Rechts - und Staatsphilosophie. Antike und Mittelalter. Mohr Siebeck - Tübingen 2002, 459 s.2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Slovníček pojmů z dějin českého soudnictví2005část knihy80-86920-07-0
Adamová K., Skřejpková P.Marion Ascheri, Siena e la Cittá-Stato del Medioevo Italiano (Siena a městský stát v italském středověku), Betti Editrice, Siena 2004, 113 s.2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Dva zajímavé tématické celky z italských časopisů : 1. Giornale di Storia costituzionale 6/II semestre 2003, opinione pubblica storia, politica, constituzione dall XVII al XX secolo (Veřejné mínění, historie, politika, ústava v 17.-20. století), 2...2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Riegrová B., Skřejpková P., Soukup L., Šouša J.Dějiny českého soudnictví do roku 19382005kniha80-86920-07-0
Adamová K., Skřejpková P.Slovníček pojmů z dějin českého soudnictví2005část knihy80-86920-07-0
Skřejpková P.Z české literatury o soudech a soudcích2005část knihy80-86920-07-0
Adamová K., Skřejpková P.Marion Ascheri, Siena e la Cittá-Stato del Medioevo Italiano (Siena a městský stát v italském středověku), Betti Editrice, Siena 2004, 113 s.2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Dva zajímavé tématické celky z italských časopisů : 1. Giornale di Storia costituzionale 6/II semestre 2003, opinione pubblica storia, politica, constituzione dall XVII al XX secolo (Veřejné mínění, historie, politika, ústava v 17.-20. století), 2...2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Morgen Witzel, Träume die Geschichte wurden, Die kulturellen Leistungen des Managements (Sny se staly historií, kulturní výsledky managementu), Willey - VCH Verlag GmbH a Co. KGaA., Weinheim 2003, 298 s.2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Angela De Benedictis, Karl-Heinz Lingeus (Hrsg.), Wissen, Gewissen und Wissenschaft in Widerstandsrecht (16-18 Jh). Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 2003, 376 s.2005článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Ernest-Wolfgang Böckenförde, Geschichte der Rechts - und Staatsphilosophie. Antike und Mittelalter. Mohr Siebeck - Tübingen 2002, 459 s.2005článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Stephan Meder, Rechtsgeschichte: eine Einführung, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 20022005část knihy80-246-0945-2
Skřejpková P.Heinrich Rüping, Günther Jerouschek, Grundriß der Strafrechtsgeschichte, 4. vyd., Verlag C. H. Beck, München, 2002, 148 s.2005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Skřejpková P.O zajímavé knize, která byla vydána, a o zasedání, které se konalo na počest profesora Vídeňské univerzity Wernera Ogrise2005část knihy80-246-0945-2
Skřejpková P.Rechtswissenschaft in den Böhmischen Ländern seit der Aufklärung bis zum Jahre 1918.2005příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Rechtswissenschaft in den Böhmischen Ländern seit der Aufklärung bis zum Jahre 1918.2005příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Code civil (významné výročí francouzské kodifikace občanského práva)2004článek v časopise1211-1120
Skřejpková P.Commerce in Russian Urban Culture 1961 - 19142004článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Klaus Heitman, Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte (Obraz Německa v italských pramenech). Band I, Von den Anfängen bis 1800, Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, 486 s.2004článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Spolkový soudní dvůr (SRN): Prodej pornografických snímků na internetu2004článek v časopise1213-5313
Skřejpková P.Spolkový soudní dvůr (SRN): Odpovědnost ústavních lékařů za trestné činy spáchané pacientem v době jeho vycházky2004článek v časopise1213-5313
Skřejpková P.Zásahy státu v oblasti pracovního práva a jeho deformace v poválečném období2004část knihy80-246-0863-4
Skřejpková P.Juristen Ausbildung in der Bohemischen Laendern2004příspěvek na konferenci
Adamová K., Skřejpková P.Dvě publikace ze středověkých dějin (právněhistorické aspekty)2003článek v časopise0231-6625
Adamová K., Skřejpková P.Právní úprava hospodářství, právo občanské a rodinné2003část knihy80-7201-433-1
Skřejpková P.Proměny právního řádu Československé republiky 1918 - 19382003příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Pokusy o překonávání právního dualismu v meziválečném Československu: kodifikace občanského a obchodního práva2002článek v časopise1211-1120
Skřejpková P.Vývoj čs. obchodního a hospodářského práva po roce 19452002část knihy80-246-0217-2
Skřejpková P.Die Modernisierung des Privatrechts in der tschechischen Rechtsgeschichte2002příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Státní zásahy do pracovněprávních vztahů v poválečné době2002příspěvek na konferenci
Skřejpková P.Die Deformation des tschechoslowakischen Arbeitsrechts durch staatliche Eingriffe in der Nachkriegszeit1999část knihy3-465-02797-3
Adamová K., Skřejpková P.Právní úprava hospodářství.Právo občanské a rodinné1999část knihy80-721-167-7
Skřejpková P.Entwicklung des Handels - und Wirtschaftsrechts nach dem Jahr 1945 - Auswahlbibliografie1998část knihy3-456-02934-8
Skřejpková P.Entwicklung des Tschechoslowakischen Handels- und Wirtschaftsrechts nach dem Jahr 19451998část knihy3-456-02934-8
Skřejpková P.J.Novotný, J.Šouša - Banka ve znamení čtyřlístku (Praha, UK,1996)1998článek v časopise1210-0900
Skřejpková P.Nové pojetí evropských právních dějin1998článek v časopise0231-6625
Skřejpková P.Univerzita Karlova a právnická fakulta slaví1998článek v časopise1210-0900
Skřejpková P.Busta prof.Hermanna-Otavského1997článek v časopise1210-0900
Skřejpková P.Gerhard Kohl:Jagd und Revolution Das Jagdrecht in den Jahren 1848 und 1849, Frankfurt am Main 1993, 396 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpková P.K dějinám obchodu a vzniku obchodního práva1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpková P.Právní úprava hospodářství, právo občanské a rodinné.Kap.H1997část knihy
Skřejpková P.Příspěvek k dějinám práva na vzdělání v českých zemích1995část knihy80-7184-092-0

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111