doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 539

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 326 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemník

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 14:00 - 15:45


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

České a Československé právní dějiny

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1963

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Dějiny státu a práva v Československu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1984

nebyla

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

nebyla

CSc.

Československé právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1982

Tiskové zákonodárství předmnichovské ČSR

Doc.

Dějiny státu a práva v Československu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1984

nebyla

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od. r. 1963 do r. 1966

Ústřední výbor ČSM Praha

Právní referent

1,0

Od r. 1966 do r. 1974

Právnická fakulta UK Praha

Asistent, odborný asistent

1,0

Od r. 1974 do r. 1990

Vysoká škola SNB Praha

Učitel, vedoucí katedry

1,0

Od r. 1990 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník, docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny státu a práva, České a Československé právní dějiny

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní dějiny UK

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1990- dosud

Sborník Právně historické studie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Klikněte sem a zadejte text.

Výkonný redaktor

Ukončeno 2001

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Spoluuspořadatel, spoluřešitel

Ukončeno 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Vědecký tajemník

Ukončeno 2000

Vladislavské zřízení zemské

Prvá česká ústava, GAČR

GAČR

Spoluřešitel

Ukončeno 2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918

GAČR

GAČR

Spoluřešitel

Ukončeno 2006

Sborník Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR

GAČR

Uspořadatel

Ukončeno 2009

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

GAČR

GAČR

Spoluřešitel

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od. r. 2013 dosud

Recenzovaný odborný časopis Právněhistorické studie

Vydavatelství Karolinum

Výkonný redaktor

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Vznik a vývoj socialistického práva

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2002

Místní lidové soudy

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2006

Zemský sněm český v 19. stol

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2009

Sociální správa a sociální zákonodárstvíá v první letech republiky

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Vznik a vývoj socialistického práva

Karolinum, Praha

2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Karolinum, Praha

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

Karolinum, Praha

2009

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Ruský jazyk

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Soukup L.Soudy místní lidové2019část knihy978-80-7380-748-1
Soukup L.K národnostní otázce na Univerzitě Karlově2018část knihy978-80-87284-71-1
Soukup L.Sněmy zemské české (1627-1848)2018část knihy978-80-7380-744-3
Kuklík J., Petráš R., Soukup L., Skřejpková P., Šutajová J., Marzyová K., Piváček M., Halász I., Scheu H., Hochmanová A.Menšiny, vysoké školy a právo2018kniha978-80-87284-71-1
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Soukup L. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Soukup L.Návrhy zákonů k zakotvení svobody tisku v ČSR po jejím vzniku2018část knihy978-80-7380-749-8
Soukup L.Právo sociálního zabezpečení (1918-1938)2017část knihy978-80-7380-648-4
Soukup L.Právo tiskové (1848-1938)2017část knihy978-80-7380-648-4
Soukup L.Ignác Antonín Hrdina - Hedvika Kuchařová: záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové: historicko-právní studie z manželského práva2017článek v časopise0079-4929
Soukup L.Jak jsem potkal římské právo2017část knihy978-80-87284-64-3
Soukup L.Občanský zákoník - novelizace ABGB (1914-1916)2016část knihy978-80-7380-624-8
Soukup L.Právněhistorické studie2016část knihy978-80-7380-638-5
Soukup L.Michal Tomášek: Právní systémy Dálného východu2016článek v časopise0079-4929
Soukup L.Vojenské trestní právo v ČSR letech 1945-19502016příspěvek na konferenci
Soukup L.Organizace a příslušnost čs. vojenských soudů po roce 19482016příspěvek na konferenci
Šouša J., Soukup L.Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze2015článek v časopise0079-4929
Soukup L.Snahy o regulaci tuláckého života Cikánů v prvém desetiletí ČSR2014článek v časopise0323-0619
Malý K., Slavíčková P., Soukup L., Skřejpková P., Šouša J., Vojtíšková J., Šouša J., Woitschová K.Práva městská Království českého. Edice s komentářem2013kniha978-80-246-2117-3
Soukup L.Jiří Šouša: Mezi brázdou a bankovním úvěrem, o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20.století. Výbor prací k 60. narozeninám2013článek v časopise0079-4929
Soukup L.Jan Kuklík: Znárodněné Československo (od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě), Auditorium, Praha, 20102013článek v časopise0079-4929
Bláhová I., Blažek L., Kuklík J., Šouša J., Frantalová A., Jarolínová V., Jestříbková P., Němečková D., Koblížková M., Pejskarová A., Pokorná Ž., Václavíková R., Rokoský J., Soukup L.Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století2013kniha978-80-87284-48-3
Skřejpková P., Soukup L., Malý K.Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka2011kniha978-80-87109-24-3
Soukup L.Novelizace Všeobecného občanského zákoníku v letech prvé světové války2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Soukup L.Místní lidové soudy2011část knihy978-80-87284-17-9
Soukup L.Prokuratura2011část knihy978-80-87284-17-9
Soukup L.Část třetí: Cesta ruského státu od samoděržaví k diktatuře proletariátu2011část knihy978-80-87109-24-3
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Soukup L. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Soukup L.Sociální správa a sociální zákonodárství v prvních letech republiky2010část knihy978-80-246-1718-3
Adamová K., Soukup L.Prameny k dějinám práva v českých zemích2010kniha978-80-7380-271-4
Soukup L.Josef Tureček2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Emil Ott2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Jaroslav Kallab2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Albert Milota2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.August Miřička2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Josef Prušák2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Z historie finanční stráže v Čechách a na Moravě2009část knihy978-80-87212-23-3
Soukup L.Trestní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Soukup L.Některá omezení vlastnických práv k nemovitostem v zájmu obrany ČSR před rokem 19382009část knihy978-83-60430-07-1
Soukup L.Ochrana nájemníků a bytová péče v ČSR, aspekty sociálního státu (normativní obraz) 1918-19482009část knihy978-80-246-1686-5
Soukup L.Místní lidové soudy, Prokuratura2009část knihy978-80-7201-741-6
Soukup L.Půhon v řízení českého a moravského zemského soudu2009část knihy978-80-903400-9-1
Soukup L.Práva a zřízení Markrabství moravského 1545. Historický úvod a edice, ed. D. Janiš, Brno 20052009článek v časopise0079-4929
Soukup L.Ján Gronský, Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa2009článek v časopise0079-4929
Soukup L.Martina Lustigová, Karel Kramář2009článek v časopise0079-4929
Soukup L.Lex Schwarzenberg - mimořádný případ vyvlastňování nemovitého majetku v roce 1947. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Soukup L.Životopis profesora Stanislava Balíka. 2008část knihy978-80-7380-120-5
Soukup L.Zemský sněm český v 19. století2006část knihy80-246-1209-7
Soukup L.Organizace zdravotnictví v českých zemích na počátku 19. století 2006část knihy80-239-7694-X
Adamová K., Riegrová B., Skřejpková P., Soukup L., Šouša J.Dějiny českého soudnictví od počátku české státnosti do roku 19382005kniha80-86920-07-0
Soukup L.Marian Małecki, Kryze pokutne na ziemi wodzislawskiej i pszcynskiej, Warszawa 2000, 35 s.2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Ilona Bažantová, Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení, Praha 2002, 208 s. 2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Vojtěch Mastný, Protektorát a osud českého odboje. Přeložil David Falada, I. vydání, EUROLEX BOHEMIA s.r.o., Praha 2003, 238 s.2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Soudy v letech 1848-19182005část knihy80-86920-07-0
Soukup L.Soudy od roku 1918 do roku 19382005část knihy80-86920-07-0
Adamová K., Soukup L.Jiří L. Bílý: Právní dějiny na území České republiky, Edice vysokoškolské právnické učebnice, Linde, Praha 2003, 474 s.2005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Riegrová B., Skřejpková P., Soukup L., Šouša J.Dějiny českého soudnictví do roku 19382005kniha80-86920-07-0
Soukup L.Soudy v letech 1848-19182005část knihy80-86920-07-0
Soukup L.Soudy od roku 1918 do roku 19382005část knihy80-86920-07-0
Adamová K., Soukup L.Jiří L. Bílý: Právní dějiny na území České republiky, Edice vysokoškolské právnické učebnice, Linde, Praha 2003, 474 s.2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Marian Małecki, Kryze pokutne na ziemi wodzislawskiej i pszcynskiej, Warszawa 2000, 35 s.2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Ilona Bažantová, Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení, Praha 2002, 208 s.2005část knihy80-246-0945-2
Soukup L.Vojtěch Mastný, Protektorát a osud českého odboje. Přeložil David Falada, I. vydání, EUROLEX BOHEMIA s.r.o., Praha 2003, 238 s.2005část knihy80-246-0945-2
Adamová K., Soukup L.Prameny k dějinám práva v českých zemích2004kniha80-86898-04-0
Soukup L., Adamová K.Prameny k dějinám práva v českých zemích2004kniha80-86898-04-0
Malý K., Soukup L.Vývoj práva v Československu v letech 1945-19892004kniha80-246-0863-4
Soukup L.Počátky organizace státní bezpečnosti (SNB) v ČSR (1945-1950)2004část knihy80-246-0863-4
Soukup L.Zákon o táborech nucené práce v ČSR z r. 19482004část knihy80-246-0863-4
Soukup L.Kolektivizace zemědělství v ČSR - právní a protiprávní povaha2004část knihy80-246-0863-4
Soukup L.Vyhlášení československé samostatnosti2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L.Prozatímní ústava2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L., Adamová K.Stanovení státních hranic2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L., Adamová K.Ústavní listina ČSR2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L.Tiskové právo2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L.Správní a justiční soustava 1918-19382003část knihy80-7201-433-1
Soukup L.Trestní právo2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L., Adamová K.Mnichov a Česko-slovenská republika2003část knihy80-7201-433-1
Soukup L.Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-19902002kniha80-246-0217-2
Soukup L.Místní lidové soudy v Československu2002část knihy80-246-0217-2
Soukup L.Retribuční dekrety prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše2002část knihy80-246-0217-2
Soukup L.Výběr komentované bibliografie trestního práva hmotného, procesního, kriminalistiky a kriminologie2002část knihy80-246-0217-2
Soukup L., Šamberger Z.Výběr komentované bibliografie správního práva2002část knihy80-246-0217-2
Soukup L., Šamberger Z.Výběr komentované bibliografie ústavního práva2002část knihy80-246-0217-2
Soukup L.Počátky svobody tisku v českých zemích2002část knihy80-246-0415-9
Soukup L.Poddaní a jejich právní postavení v zemských zřízení doby předbělohorské v Čechách2001část knihy80-7286-035-6
Soukup L.Banka ve znamení zeleného čtyřlístku, Agrární banka 1911 - 1938 (1948)2000část knihy80-246-0039-0
Soukup L.Právněhistorická konference. Vývoj československého práva 1945 - 19902000část knihy80-246-0039-0
Soukup L.Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-19982000část knihy80-246-0039-0
Soukup L.Tiskové právo v českých zemích po r. 18482000část knihy80-7286-003-8
Soukup L.Za profesorem dr. Floriánem Sivákem2000část knihy80-246-0039-0
Soukup L.Poddaní a jejich právní postavení v zemských zřízeních doby předbělohorské v Čechách2000příspěvek na konferenci
Soukup L.Örtliche Volksgerichte in der Tschechoslowakei1999část knihy3-465-02797-3
Soukup L.Cikáni v zrcadle rakouské právní reformy před vznikem ČSR1999článek v časopise0323-0619
Soukup L.Čtení o právu a právnické fakultě v současnosti1999článek v časopise1210-0900
Soukup L.Uplatňování svobody tisku v ČSR1999část knihy80-85268-99-X
Malý K., Soukup L., Adamová K.Vznik ČSR1999část knihy80-721-167-7
Soukup L., Adamová K., Kindl V.Ústava z roku 1920 a zakotvení občanských práv1999část knihy80-721-167-7
Soukup L.Správní a justiční soustava 1918-19381999část knihy80-721-167-7
Soukup L.Trestní právo1999část knihy80-721-167-7
Soukup L., Adamová K.Mnichov a Česko-Slovenská republika1999část knihy80-721-167-7
Soukup L.Materielles Straf- und Strafprozeßrecht, Kriminalistik und Kriminologie1998část knihy3-456-02934-8
Soukup L.Občanská práva a svobody v Kroměřížském návrhu ústavy1998část knihy80-7203-190-2
Soukup L.Strafkompetenz und Strafverfahren nach den Retributionsdekreten des Präsidenten der ČSR Dr.Eduard Beneš1998část knihy3-456-02934-8
Soukup L.Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C., mimoř. číslo, 1993, 348 s.1997článek v časopise80-7184-229-X
Soukup L.Česko-slovenská republika.Kap.CH.-21997část knihy
Soukup L.Právněhistorický seminář 'Český stát a Německá říše'1997článek v časopise80-7184-229-X
Soukup L.Správní a justiční soustava 1918-1938.Kap.E1997část knihy
Soukup L.Tiskové právo.Kap.D.-61997část knihy
Soukup L.Trestní právo.Kap.G1997část knihy
Soukup L.Vyhlášení československé samostatnosti.Prozatímní ústava.Kap.C.2-31997část knihy
Soukup L., Adamová K.Mnichovský diktát.Kap.Ch.-11997část knihy
Soukup L., Adamová K.Stanovení státních hranic Československa.Kap.C.-41997část knihy
Soukup L., Adamová K.Ústavní listina ČSR.Kap.D.-21997část knihy
Soukup L.Úvod a 10 kapitol1996část knihy
Soukup L.Vývoj veřejné správy v českých zamích. I. Do r. 18481996kniha80-7082-297-X
Soukup L., Adamová K.Prameny k dějinám práva v Českých zemích1996kniha80-7082-284-8
Soukup L.Omezování prostituce v rakouském zákonodárství 19.století1995část knihy80-7184-092-0
Soukup L.Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám1995kniha80-7184-092-0
Soukup L.Útržky vzpomínek1995část knihy0323-0619

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111