JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 318

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 109 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa  14:00  - 16:00 hod  konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailemOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Flídr J., Havel B., Brodec J., Josková L., Rozehnal A., Zvára M., Štenglová I., Lála D., Slavíková L., Hurychová K., Sztefek M., Patěk D., Králik D., Pichrt J., Staša J. , et al.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1 Pocta Stanislavě Černé2019kniha978-80-7598-426-5
Pomahač R., Kopecký M., Pítrová L., Prášková H., Staša J.Správní právo. Casebook2018kniha978-80-7552-938-1
Staša J.K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona oho zákona2018článek v časopise0139-6005
Staša J.O osudu správněprávního dědictví federálních zákonů2018část knihy978-80-7160-459-4
Staša J.Ve foyeru reformované akreditace studijních programů2018část knihy978-80-85305-53-1
Staša J.K trestnosti neoprávněného podnikání2018část knihy978-80-7400-709-5
Staša J.Co je pracovní a co je služební?2018část knihy978-80-7380-735-1
Staša J.Kvalita právních předpisů a ústavnost rozhodování veřejné správy2018část knihy978-80-7160-480-8
Staša J.Zpochybnitelnost rudimentální triády správních žalob2018část knihy978-80-88266-25-9
Pichrt J., Poruban A., Stonjek P., Demová K., Matějka Řehořová L., Morávek J., Elischer D., Mocek O., Andrášek M., Steininger M., Přenosilová K., Staša J., Kopecký M., Vácha J.Sdílená ekonomika a delikty2018kniha978-80-7598-235-3
Kühn Z., Staša J.Deference to the Administration in Judicial Review in the Czech Republic2018článek v časopise1805-8396
Staša J.Sdílení vs. podnikání2018část knihy978-80-7598-235-3
Staša J.Peripetie právní moci a vykonatelnosti2018část knihy978-80-7160-486-0
Staša J.Nad stavem českého stavebního práva2018část knihy978-80-87975-85-5
Staša J.Sondy do stavebního práva2018kniha978-80-87975-85-5
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání: konspekt přednášek2018kniha
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T., Staša J. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Staša J.Veřejnoprávní regulace digitálního trhu2017část knihy978-80-8152-528-5
Staša J.Nad významy termínu "opatření" v předpisech správního práva2017článek v časopise1210-6410
Staša J.Sdílení z pohledu správního práva2017část knihy978-80-7552-874-2
Pichrt J., Barancová H., Hůlka T., Řehořová L., Tkadlec M., Mlýnková A., Poruban A., Tomšej J., Vácha J., Dařílková L., Boháč R., Králik D., Petrášek Z., Martiník P., Staša J. , et al.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017kniha978-80-7552-874-2
Staša J.Veřejnoprávní úkon, nebo soukromoprávní jednání?2017část knihy978-80-87975-64-0
Staša J.Správní disciplinární delikty2017část knihy978-80-7400-680-7
Staša J.Tzv. pořádkové správní delikty2017část knihy978-80-7400-680-7
Staša J.Správní delikty a jejich klasifikace2017část knihy978-80-7400-680-7
Staša J.Ochrana subjektivních práv v procesních postupech týkajících se závazných stanovisek2017část knihy978-80-7400-647-0
Staša J.Disciplinární (?) odpovědnost právnických osob2017část knihy978-80-7502-205-9
Staša J.Závazná stanoviska ve slepých uličkách2017článek v časopise1211-6386
Staša J.Typologie deliktů a předmět obecné úpravy správního trestání2017část knihy978-80-568-0027-0
Staša J.Zásadní peripetie, nebo pouhá epizoda v debatě o postavení autorizovaného inspektora?2016článek v časopise1211-6386
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P., Staša J. , et al.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B., Staša J. , et al.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Staša J.Poznámky k charakteru služebních vztahů2016část knihy978-80-7552-429-4
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2016kniha
Staša J., Vopálka V.Vztahy správního práva2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Správní akty2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Veřejnoprávní smlouvy2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Faktické zásahy2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Neregulativní úkony2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Správní dozor2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Veřejné užívání2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Vyvlastnění a omezení majetkových práv2016část knihy978-80-7400-624-1
Staša J.Právní aspekty ochrany státních hranic České republiky v podmínkách evropské migrační krize2016část knihy978-80-7502-162-5
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Staša J.Kvazitrestní důsledky porušení právní povinnost ve správním právu2016část knihy978-80-7160-430-3
Staša J.O neposuzování některých stavebních úprav posouzených staveb2015článek v časopise1211-6386
Staša J.O regulacji prawnej ochrony zabytków kultury w Republice Czieskej2015část knihy978-83-942926-0-7
Staša J.Role dokazování při opatřování podkladů pro vydání správního rozhodnutí2015část knihy978-80-7160-411-2
Staša J.Správní delikty a jejich klasifikace2015část knihy978-80-7400-567-1
Staša J.Tzv. jiné správní delikty fyzických osob2015část knihy978-80-7400-567-1
Staša J.Veřejné disciplinární delikty2015část knihy978-80-7400-567-1
Staša J.Tzv. pořádkové delikty2015část knihy978-80-7400-567-1
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání: konspekt přednášek2015kniha
Staša J.2.3.2. Ústavnoprávny a administratívnoprávny režim vlastnického práva2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H., Staša J., Čebišová T., Henych V.Vzpomínky na Vladimíra Vopálku od kolegů a přátel2014článek v časopise0139-6005
Staša J.Rozhodnutí a/nebo opatření jako "předmět" obecné správní žaloby2014část knihy978-80-7160-374-0
Staša J.Vztah mezi povahou a důsledky správní činnosti z hlediska právního dualismu2014část knihy978-80-87975-10-7
Staša J.Hranice správní odpovědnosti2014článek v časopise0139-6005
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H., Staša J. , et al.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Staša J.O umisťování staveb v nezastavěném území2013článek v časopise1211-6386
Staša J.K právní povaze mimořádných "prohibičních" opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví2013článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Staša J. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Staša J.Chapter 5. Czech Republic2013část knihy978-2-8027-4347-7
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Staša J.K některým veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům podnikání2011článek v časopise0139-6005
Staša J.O zdánlivě správních úkonech podle trestního řádu2011část knihy978-80-7400-388-2
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2011kniha0-000-00000-0
Staša J.Transformace nebo deformace? (Úvaha nad nepovedeným promítáním evropských práv do národního právního řádu)2011část knihy978-80-8082-460-0
Staša J.Divergence české a slovenské právní úpravy specifických kontrol správních rozhodnutí2011část knihy978-80-970760-0-9
Staša J.Postavení osob dotčených správními postupy a základní práva2011část knihy978-80-87284-23-0
Staša J.Význam novely soudního řádu správního pro stavebněprávní praxi2011článek v časopise1211-6386
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Staša J. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Staša J.O vztazích správního práva2010článek v časopise0323-0619
Staša J.Hranice mezi všeobecnou úpravou a zvláštními úpravami správního řízení2010část knihy978-80-7160-293-4
Staša J.Divergence české a slovenské úpravy správního řízení2010část knihy978-80-7160-304-7
Staša J.Správní delikty a jejich klasifikace2010část knihy978-80-7400-357-8
Staša J.Tzv. jiné správní delikty fyzických osob2010část knihy978-80-7400-357-8
Staša J.Tzv. pořádkové delikty2010část knihy978-80-7400-357-8
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2010kniha0-000-00000-0
Staša J.Veřejné disciplinární delikty2010část knihy978-80-7400-357-8
Staša J.Ob administrativnoj dejatelnosti i jejo formach2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Staša J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Staša J.Zákonnost a věcná správnost rozhodnutí správního orgánu2009část knihy978-80-8082-269-9
Staša J.O akreditaci vysokoškolských studijních programů2009část knihy978-80-87212-23-3
Staša J.K vývoji a aktuálnímu stavu českého živnostenského práva2009část knihy978-80-7380-250-9
Staša J.Správní akty2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Veřejnosprávní smlouvy2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Faktické pokyny a donucovací úkony2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Jiné úkony2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Správní dozor2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Veřejné užívání2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.Vyvlastnění a omezení majetkových práv2009část knihy978-80-7400-049-2
Staša J.6.8 Statutární normotvorba profesní a akademické samosprávy2009část knihy978-80-246-1662-9
Staša J.Stavebněprávní titul ke vstupu na pozemek nebo do stavby2009článek v časopise1211-6386
Staša J.Jaká je a jaká má být povaha autorizovaného inspektora a jeho činnosti?2009článek v časopise1211-6386
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2009kniha0-000-00000-0
Staša J.Slovníková hesla ze správního práva2009část knihy978-80-7400-059-1
Staša J.K problematice administrativněsprávních režimů formování právních vztahů2009část knihy978-80-86775-22-7
Staša J.Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy. 2008část knihy978-80-246-1604-9
Staša J.Divergence českého a slovenského stavebního práva. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Staša J.O tzv. černé stavbě. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Staša J.Správní postupy podle nového stavebního zákona (teze). 2008část knihy978-80-86920-27-6
Staša J.Soukromé osoby jako nositelé výsostné správy. 2008část knihy978-80-86855-34-9
Prášková H., Mates P., Čechmánek B., Staša J.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy 2008část knihy978-80-79-806-4
Staša J.Hybridní akty ve stavebním právu. 2007část knihy978-80-85889-85-7
Staša J.Nová právní úprava stavebního řádu a správní soudnictví2007článek v časopise0139-6005
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání. Konspekt přednášek2007kniha
Staša J.Živnostenské podnikání2005kniha80-86905-06-3
Staša J.Poznámky k úpravě nicotných rozhodnutí v novém správním řádu2005část knihy80-7357-109-9
Staša J.O novém správním řádu2005článek v časopise1210-6348
Staša J.Dopravní stavby2005kniha80-86905-06-3
Staša J.Vodní díla2005kniha80-86905-06-3
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2005část knihy
Staša J., Srbová I.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související : komentář2005kniha80-7179-925-4
Staša J., Srbová I.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související : komentář2005kniha80-7179-925-4
Staša J.Dopravní stavby2005část knihy80-86905-06-3
Staša J.Vodní díla2005část knihy80-86905-06-3
Staša J.Živnostenské podnikání2005část knihy80-86905-06-3
Staša J.Poznámky k úpravě nicotných rozhodnutí v novém správním řádu2005část knihy80-7357-109-9
Staša J.O novém správním řádu2005článek v časopise1210-6348
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2005příspěvek na konferenci
Staša J.Doplněk k úvodu do českého správního práva2004kniha80-7251-151-3
Staša J.K problematice účastenství ve správním soudnictví a v řízení podle části páté O. S. Ř.2003část knihy80-86395-65-0
Staša J.Hesla z oboru stavební a správní právo2003část knihy80-7179-740-5
Staša J.Kapitola VII. Správní akty2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola VIII. Veřejnoprávní smlouvy2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola IX. Faktické pokyny a donucovací úkony.2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola X. Jiné úkony2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola XII. Správní dozor2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola XIII. Veřejné užívání2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.Kapitola XIV. Vyvlastnění a omezení majetkových práv2003část knihy80-7179-671-9
Staša J.K problematice účastenství ve správním soudnictví a v řízení části páté občanského soudního řádu2003část knihy80-86395-65-0
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání : konspekt přednášek2003příspěvek na konferenci
Staša J.O stavu a perspektivě českého živnostenského práva2002část knihy80-86395-47-2
Staša J., Srbová I.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související2002kniha80-7179-760-X
Staša J.Úvod do českého správního práva2001kniha80-7251-067-3
Staša J.Správní akty. Veřejnoprávní smlouvy. Faktické pokyny a donucovací úkony. Jiné úkony2001část knihy80-7179-470-8
Staša J.Správní dozor. Veřejné užívání. Vyvlastnění a omezení majetkových práv2001část knihy80-7179-470-8
Staša J.O kategorizaci účastníků ve správním řízení2001článek v časopise
Staša J.Problém subsumpce správních aktů2001článek v časopise0323-0619
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2001kniha
Staša J.Správní delikty a jejich klasifikace2000část knihy80-7179-224-1
Staša J.Tzv. jiné správní delikty fyzických osob2000část knihy80-7179-224-1
Staša J.Disciplinární delikty2000část knihy80-7179-224-1
Staša J.Tzv. pořádkové delikty2000část knihy80-7179-224-1
Staša J., Srbová I.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související2000kniha80-7179-278-0
Staša J.Vztah policie a soukromých bezpečnostních služeb. In: Záznam z kolokvia k otázkám policejních služeb2000článek v časopise0139-6005
Staša J.Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu2000článek v časopise1210-7697
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání2000příspěvek na konferenci
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání1999kniha
Staša J.Vysokoškolské vzdělávání jako předmět činnosti právnických osob soukromého práva1999článek v časopise1211-1120
Srbová I., Orlová M., Staša J.Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákona1999kniha80-7179-134-2
Staša J.Vydávání periodického tisku jako předmět podnikání1999část knihy
Staša J.Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu1999část knihy
Staša J.Doprava a výstavba. Výstavba a horní předpisy1998část knihy80-80765-15-9
Staša J.Rozhodování podle správního řádu a soudní přezkoumávání rozhodnutí ve věcech výstavby1998část knihy80-80765-15-9
Staša J.Správní akty.Veřejnoprávní smlouvy.Faktické pokyny a donucovací úkony.Jiné úkony1998část knihy80-7179-184-9
Staša J.Správní dozor.Veřejné užívání.Vyvlastnění a omezení majetkových práv1998část knihy80-7179-184-9
Staša J.Úvod do českého správního práva1998kniha80-85981-79-3
Staša J.Potřeba nového správního řádu a východiska jeho úpravy1997článek v časopise0139-6005
Staša J.Vysoká škola a její postavení1997část knihy
Mikule V., Kopecký M., Staša J.Správní řízení ve věcech stavebních1997kniha1211-6386
Staša J.Dotčené a ohrožené zájmy podle horních předpisů1996část knihy
Staša J.Nad návrhem zákona o vysokém školství1996část knihy80-85341-57-3
Staša J.Správní akty.Veřejnoprávní smlouvy.Donucovací úkony.Právně nezávazné správní úkony.Správní dozor.Veřejné užívání.Vyvlastnění a omezení majetkových práv1996část knihy
Staša J.Stavební činnost obce1996část knihy
Staša J.Veřejnoprávní úprava podnikání1996kniha
Staša J.Úvod do českého správního práva1996kniha80-85981-20-3
Staša J.Změny v živnostenském právu1996článek v časopise1211-1120
Staša J., Srbová I.Živnostenský zákon.Komentář1996kniha80-7179-067-2
Staša J.Disciplinární delikty1995část knihy
Staša J.Nad novelou živnostenského zákona1995článek v časopise
Staša J.Obce a živnostenské podnikání1995článek v časopise1211-0507
Staša J.Pořádkové delikty1995část knihy
Staša J.Podmínky provozování živnosti - 1. část1995článek v časopise1210-4817
Staša J.Podmínky provozování živnosti - 2. část1995článek v časopise1210-4817
Staša J.Správní delikty a jejich klasifikace1995část knihy
Staša J.Státní správa v oblasti zadávání veřejných zakázek1995článek v časopise
Staša J.Tzv. jiné správní delikty fyzických osob1995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111