JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 356

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 129 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
dle dohody


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The Process of Budgeting and Issues of Indebtendness in the Czech Republic2016část knihy978-3-319-41203-0
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Kněžínek J., Kudrna J., Mlsna P., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J., Zářecký P., Mikule V.Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky2015kniha978-80-7502-084-0
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The process of budgeting and issues of indebtedness in the Czech Republic2014článek v časopise1805-8396
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Suchánek R.Proměny přezkumu ústavnosti právních předpisů v našem ústavním soudnictví2011část knihy978-80-7400-388-2
Suchánek R.Nepohodlné články Ústavy aneb co nezměníme, to pomineme nebo vyložíme2011část knihy978-80-87212-63-9
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Suchánek R.Bikameralismus v teorii a praxi České republiky2011část knihy978-80-87212-69-1
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Suchánek R.Dvacet let Listiny základních práv a svobod - stabilita ve víru změn2011část knihy978-80-87284-23-0
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Suchánek R. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Suchánek R. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Suchánek R.Antidiskriminační zákon z roku 2009 - nová ochrana před nerovným zacházením2010článek v časopise0323-0619
Suchánek R., Rezková J.Tendenciji razvitija parlamentarizma v češskoj respublike2010článek v časopise0131-8039
Suchánek R.Ústav pro studium totalitních režimů - pokus o návrat 'vědeckého světonázoru'2009část knihy978-80-7357-417-8
Suchánek R.Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář2009článek v časopise1214-3758
Suchánek R.K ústavnímu právu na ochranu zdraví a na bezplatnou zdravotní péči. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Suchánek R.Význam právního pojmu ?bezúhonnosti? v právním řádu České republiky. 2008část knihy80-7357-365-2
Suchánek R.Ústavně politické souvislosti návrhů na zavedení přímé volby hlavy státu v ČR. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Suchánek R.K významu pojmu 'bezúhonnosti' v právním řádu České republiky 2008článek v časopise1214-3758
Suchánek R.Vyhlašování zákonů, dalších aktů státních orgánů a mezinárodních smluv 2008část knihy978-80-7201-694-5
Suchánek R.Vláda a jiné orgány výkonné moci 2008část knihy978-80-7201-694-5
Jirásková V., Suchánek R.Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu : výběr z nálezů a usnesení 2007kniha978-80-7201-663-1
Suchánek R.Obecné referendum v České republice - soumrak parlamentarismu?2007část knihy978-80-87146-00-2
Suchánek R.Obecné referendum v České republice - soumrak parlamentarismu?. 2007část knihy978-80-87146-00-2
Suchánek R.Nouzové zákonodárství2004část knihy80-85889-57-9
Jirásková V., Suchánek R.Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám2004kniha80-7201-487-0
Suchánek R.Charta základních práv Evropské unie jako součást Smlouvy o ústavě pro Evropu2003část knihy80-86395-82-0
Suchánek R.Stát jako tvůrce práva2002část knihy80-246-0491-4
Suchánek R.Ochrana před nezákonnou nečinností orgánů veřejné moci2002část knihy80-86395-47-2
Suchánek R.Dva pokusy o euronovelu Ústavy České republiky2001část knihy80-85665-59-X
Suchánek R.Vyhlašování zákonů, dalších aktů státních orgánů a mezinárodních smluv2001část knihy80-7201-273-8
Suchánek R.Působnost ministerstev a jiných ústředních správních úřadů2001část knihy80-7201-273-8
Suchánek R.Zu einigen Aspekten der Ausuebung des Mandats von Mitgliedern des Parlaments in der Tschechischen Republik2001část knihy80-85889-38-2
Pavlíček V., Svoboda C., Suchánek R.Legislativní proces2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Suchánek R.Vláda a jiné orgány veřejné moci2001část knihy80-7201-273-8
Suchánek R.Právní stát - strukturální princip ústav států střední a východní Evropy2000část knihy80-85889-31-5
Suchánek R.Právní úprava rozpouštění politických stran2000část knihy80-968372-0-6
Suchánek R.Zu einigen Aspekten der Ausübung des Mandats von Mitgliedern des Parlaments in der Tschechischen Republik2000část knihy
Suchánek R.Národní ústavní soudnictví a přístup k EU2000část knihy80-85889-30-7
Pavlíček V., Hřebejk J., Knapp V., Kostečka J., Sovák Z., Suchánek R.Ústava a ústavní řád České republiky:Díl 2.Práva a svobody1999kniha80-7201-170-7
Suchánek R.Vývoj svátkového práva od vzniku ČSR po současnost1999článek v časopise0323-0619
Suchánek R.Nová role Ústavního soudu v procesu evropské integrace1999část knihy80-85889-24-2
Suchánek R.Ústava Litevské republiky1999část knihy80-85889-29-3
Suchánek R.Ústava Lotyšské republiky1999část knihy80-85889-29-3
Suchánek R.Ústavní zákon o právech a povinnostech lidí a státních občanů (Lotyšsko)1999část knihy80-85889-29-3
Suchánek R.Ústavní soudnictví ve státech střední a východní Evropy1999část knihy80-85889-29-3
Suchánek R., Pavlíček V.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Pavlíček V., Suchánek R.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Suchánek R.O státním svátku 28. října1998článek v časopise
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111