JUDr. Zuzana Císařová

 • O mně
 • Životopis
 • Publikace
 • Výuka
 • Rozvrh
 • Školitel
 • OBD

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 246

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 26 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 9:00 - 11:00 hod. (dle individuální dohody na tel: 602215847)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Oblast specializace:

 • práva duševního vlastnictví (autorské právo, průmyslová práva)
 • právo na Internetu
 • právo v reklamě
 • mediální právo
 • soutěžní právo
 • vymáhání práv v soudním řízení, řízení před úřady průmyslového vlastnictví.

 

Aktivity:

 • Akademické – přednášková činnost, účast na mezinárodních konferencích, účast na projektech a grantech v rámci Ústavu autorského práva a práv průmyslových.
 • Odborné – členka znaleckého ústavu pro obor autorské právo – právní vztahy k cizině; členka správní rady ALAI Česká republika v rámci Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI se sídlem v Paříži; předsedkyně odvolacího výboru etické komise MAFS (AIFP) pro regulaci reklamy ve farmaceutickém průmyslu (2001-2006). Účast na legislativních pracech v rámci autorského práva a tiskového zákona.

 

 

Císařová, Z., Křesťanová, V.: Zákon o regulaci reklamy, Linde Praha, 2002; Císařová, Z.: Autorské smlouvy s mezinárodním prvkem v digitálním prostředí.

V: Tomášek, M., Gerloch, A. a kol.: Nové fenomény v právu na prahu 21. století – Sv. 2. Nakladatelství Karolinum, 2010;

Císařová, Z.: Pasivní legitimace (host)providerů v případech porušování autorských práv na Internetu a rozsudky L´Oréal/eBay a Scarlet/SABAM. V: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Nakladatelství Karolinum, 2011;

Císařová, Z.: Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany osobních údajů. Nakladatelství Karolinum, 2012;

Císařová, Z.: Pojem „nová veřejnost“ v rozhodovací praxi SDEU a slučitelnost s mezinárodními úmluvami v oblasti autorského práva. V: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014;

Císařová, Z.: Systém ochrany autorských práv v australském common law a úvahy o zavedení doktríny fair use. V: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.

Spoluautorka informací o autorském právu za Českou republiku publikovaných na portálu EUIPO (Úřad duševního vlastnictví Evropské unie).
Zpracování znaleckých posudků znaleckého ústavu Ústav autorského práva a práv průmyslových.
 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Císařová Z.Copyright in the Digital Age : Private Copying From Illegal Sources: Framing, Embedding and Other Forms of Linking in the CJEU Case Law : Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper2017článek v časopise2336-5811
Císařová Z.Creative Commons ve světle autorského práva2016Příspěvek na konferenci
Císařová Z.Brexit a jeho dopady v oblasti průmyslových práv a autorského práva2016část knihy978-80-87975-58-9
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Císařová Z.Systém ochrany autorských práv v australském common law a úvahy o zavedení doktríny fair use2015část knihy978-80-87975-41-1
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Košík P., Křesťanová V., Lašková B., Vladimír Gabriel N.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi2014kniha978-80-87975-15-2
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Císařová Z.Pasivní legitimace (host)providerů v případech porušování autorských práv na internetu a rozsudky L''Oréal/Ebay a Scarlet/SABAM2011část knihy978-80-87146-56-9
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Císařová Z.Porušení licenčních podmínek k ochranné známce a autorskému dílu jako nezávislý delikt a otázka vyčerpání práva2010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Císařová Z., Kroftová B.Odpovědnost providera za porušení autorských práv v České republice, svoboda projevu2009část knihy978-80-246-1751-0
Císařová Z.Vyčerpání práva v informační společnosti ve vztahu k autorským dílům a jeho mezinárodní účinky2003článek v časopise1210-3977
Císařová Z.Vyčerpání práva v informační společnosti ve vztahu k autorským dílům a jeho mezinárodní účinky2003článek v časopise1210-3977
Císařová Z., Křesťanová V.Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.20022002kniha80-7201-370-X
Císařová Z., Křesťanová V.Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání2002kniha80-7201-370-X

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111