prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 509

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 311 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa12:00 - 14:00 hod.

Ústav právních dějin

Email:Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Štangová V., Lang R., Hůrka P., Aldorf L., Zemanová J., Koldinská K., Vysokajová M., Štefko M., Tomšej J., Páv J., Štaňková H.Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady2018kniha978-80-7380-700-9
Štangová V.Pracovní právo - zvláštní část práva soukromého2018část knihy978-80-85305-53-1
Štangová V.Work-Life Balance in the Czech Republic2018část knihy978-94-035-0093-5
Koldinská K., Tröster P., Hůrka P., Lang R., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Vysokajová M., Voříšek V.Právo sociálního zabezpečení2018kniha978-80-7400-692-0
Pichrt J., Koldinská K., Hůrka P., Stránský J., Štefko M., Štangová V.Labor Law and Social Protection in a Globalized World : Changing Realities in the Selected Areas of Law and Policy2018kniha978-94-035-0093-5
Štangová V.Judges from the German Federal Labour Court Visited the Facultay of Law, Charles University, Prague 28th and 29th November 20162017článek v časopise1805-8396
Štangová V.Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992-2013) : předmluva2017článek v časopise0079-4929
Štangová V.The Relationship between Social Security Law and Labour Law2017článek v časopise1805-8396
Štangová V.Ke genezi pracovního práva2017část knihy978-80-87284-64-3
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Štangová V.Reconciling women's family and professional lives2017příspěvek na konferenci
Štangová V.Vývojové tendence důchodové reformy v ČR2016část knihy978-80-7478-976-2
Štangová V.Rodičovský příspěvek2016článek v časopise1805-0824
Štangová V.Mateřská versus rodičovská2016článek v časopise1805-0824
Štangová V.K aktuálním otázkám postavení žen v pracovněprávních vztazích2016článek v časopise1805-0824
Štangová V.Actualités juridiques Internationales - République tchéque : La conciliation des vies familiale et professionnelle2016článek v časopise2117-4350
Štangová V.Rule of law and social protection of people in social situations recognized by law2015část knihy
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Štangová V. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Štangová V.Nová koncepce právní úpravy porodného2015článek v časopise1805-0824
Štangová V.Aktuální otázky zaměstnávání žen2015část knihy978-80-7478-975-5
Štangová V.Zákoník práce po soukromoprávní rekodifikaci2015část knihy978-80-7251-438-0
Štangová V.The rule of law and social protection of individuals in legally recognized social situations2015část knihy978-3-9816855-4-1
Štangová V.Actualités juridiques internationales: République tcheque2014článek v časopise2117-4350
Štangová V.Vývojové tendence sociálního zabezpečení v ČR2014část knihy978-80-8095-087-3
Štangová V.Uzavírání pracovněprávních vztahů2014článek v časopise1805-0824
Štangová V.Právní úprava pracovní smlouvy2014článek v časopise1805-0824
Štangová V.Část první. Obecné výklady; Hlava II. Geneze pracovního práva. Kapitola 1-42014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V., Kalenská M.Část první. Obecné výklady; Hlava II. Geneze pracovního práva. Kapitola 5-82014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V.Část první. Obecné výklady; Hlava II. Geneze pracovního práva. Kapitola 92014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V.Část první. Obecné výklady; Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty2014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XX. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců2014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVII. Překážky v práci. Oddíl 4.2.1.2 - 4.2.1.42014část knihy978-80-7400-283-0
Štangová V.Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu státní příslušnosti2014článek v časopise0323-0619
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2014kniha978-80-7400-283-0
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2014kniha978-80-7478-440-8
Pichrt J., Štangová V.Zpráva o XX. světovém kongresu pracovního práva a sociálního zabezpečení konaném v září 2012 v Santiagu de Chile2013článek v časopise0231-6625
Štefko M., Štangová V.République Tchèque2013článek v časopise2117-4350
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2012kniha978-80-7357-846-6
Bělina M., Drápal L., Hůrka P., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2012kniha978-80-7400-405-6
Štangová V.Mezinárodní aspekty pracovního práva2011část knihy978-80-7380-316-2
Štangová V., Vysokajová M.Překážky v práci2011část knihy978-80-7380-316-2
Štangová V.Péče o zaměstnance2011část knihy978-80-7380-316-2
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců2011část knihy978-80-7380-316-2
Štangová V.Ke vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku2011část knihy978-80-7251-367-3
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2010kniha978-80-7400-186-4
Pichrt J., Štangová V.Hlava XVII. Překážky v práci2010část knihy978-80-7400-186-4
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Přib J., Ryba J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Voříšek V., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení2010kniha978-80-7400-322-6
Štangová V.1989-2009 : Quelle évolution pour la sécurité sociale en République tchèque?2010část knihy0-000-00000-0
Štangová V.Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu2010kniha978-80-7380-277-6
Štangová V.Hlava II. Geneze pracovního práva oddíl 1.až 4.2010část knihy978-80-7400-186-4
Štangová V.Hlava XX. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců2010část knihy978-80-7400-186-4
Štangová V., Kalenská M.Hlava II. Geneze pracovního práva oddíl 5.až 8.2010část knihy978-80-7400-186-4
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Štangová V. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Štangová V.K základním zásadám pracovního práva2009část knihy978-80-903139-1-0
Štangová V.Michal Spirit a kol.: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň, Aleš Čeněk 2009.ISBN 978-80-7380-189-22009článek v časopise
Štangová V.Deux aspects de l´évolution de la sécurité sociale en République tcheque et en Slovaquie: l´égalité entre femmes et hommes et la protection de la famille2009část knihy0-000-00000-0
Štangová V.7.Reforma systému sociálního zabezpečení v České republice 7.5 Státní sociální podpora2009část knihy978-80-246-1662-9
Štangová V.Systém státní sociální podpory2009část knihy978-80-7357-418-5
Štangová V.Nový zákoník práce. 2008část knihy978-80-8054-456-0
Štangová V.Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im tschechischen Recht. 2008část knihy978-3-406-55689-0
Štangová V.Třetí setkání vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy s vybranými absolventy 2008článek v časopise0231-6625
Štangová V.M. Larišová: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník A. Čeněk, Plzeň 2008 2008článek v časopise
Štangová V.Univerzita třetího věku na Právnické fakultě 2008článek v časopise
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení 2008kniha978-80-7400-032-4
Štangová V.Postavení mladistvých v pracovněprávních vztazích2007část knihy978-80-85889-85-7
Štangová V.Disability insurance in Czech Republic2007část knihy
Štangová V.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XIX. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců2007část knihy978-80-7179-672-5
Štangová V.Část první. Obecné výklady; Hlava II. Geneze pracovního práva. Oddíl 1.- 4.2007část knihy978-80-7179-672-5
Štangová V.Vznik zákonodárství o práci; Vývoj zákonodárství o práci v období kapitalismu volné soutěže; Vznik a vývoj ochranného zákonodárství; Vývoj zákonodárství o práci na počátku 20. století; Mezinárodní organizace a jejich dokumenty; Mateřská a rodičovs2007část knihy978-80-7179-672-5
Štangová V., Kalenská M.Část první. Obecné výklady; Hlava II. Geneze pracovního práva. Oddíl 5.- 8.2 2007část knihy978-80-7179-672-5
Štangová V., Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVI. Překážky v práci. Oddíl 4.2.1.1- 4.2.1.32007část knihy978-80-7179-672-5
Štangová V.L´assurance-maladie tchéque : questions actuelles et réponses2006část knihy
Štangová V.Medidas de transición en el ámbito de la libre circulación de trabajadores tras el ingreso de la República Checa en la Unión Europea2006část knihy80-85889-75-7
Štangová V.Nad návrhem zákona o nemocenském pojištění2005článek v časopise1211-1139
Štangová V.Les prestations de la sécurité sociale Tchéque pour les familles2005část knihy
Štangová V.Dohoda o rozvázání pracovního poměru2005článek v časopise1211-1139
Štangová V.Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení (Kapitola II.)2005část knihy80-7179-856-8
Štangová V.Státní sociální podpora (Kapitola XII.)2005část knihy80-7179-856-8
Štangová V.Grußwort der Prodekanin der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität zu Prag2005část knihy80-85889-65-X
Štangová V.Institut odstupného při skončení pracovního poměru2005článek v časopise1801-2193
Štangová V.Grußwort der Prodekanin der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität zu Prag2005část knihy80-85889-65-X
Štangová V.Institut odstupného při skončení pracovního poměru2005článek v časopise1801-2193
Štangová V.Les prestations de la sécurité sociale Tchéque pour les familles2005část knihy
Štangová V.Dohoda o rozvázání pracovního poměru2005článek v časopise1211-1139
Štangová V.Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení (Kapitola II.)2005část knihy80-7179-856-8
Štangová V.Státní sociální podpora (Kapitola XII.)2005část knihy80-7179-856-8
Štangová V.Nad návrhem zákona o nemocenském pojištění2005článek v časopise1211-1139
Štangová V.Rodičovský příspěvek2004článek v časopise1211-1139
Štangová V.Převedení na jinou práci z důvodu těhotenství a mateřství2004článek v časopise1211-1139
Štangová V.Dovolená na zotavenou (Hlava VII.)2004část knihy80-246-0873-1
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých2004část knihy80-246-0873-1
Štangová V.Les prestations en espéces de l´assurance-maladie dans la République tchéque/Autres études2004část knihy
Štangová V.Institu okamžitého zrušení pracovního poměru2004článek v časopise1211-1139
Štangová V.Evropský model sociálního zabezpečení2004část knihy80-246-0838-3
Štangová V.Geneze pracovního práva (část. 1. hlava II.)2004část knihy80-7179-853-3
Štangová V.Pracovní právo Evropské unie (část 1. hlava V.)2004část knihy80-7179-853-3
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých (část 2. hlava XIX.)2004část knihy80-7179-853-3
Štangová V.L´évolution historique de la protection sociale en République tchéque2003část knihy
Štangová V.K připravované euronovele zákoníku práce2003článek v časopise1211-1139
Štangová V.K poskytování rodičovského příspěvku2002článek v časopise1211-1139
Štangová V.Právo zaměstnanců na informace a projednání2002článek v časopise1211-1139
Štangová V.Institut hromadného propouštění v českém právu2002článek v časopise1211-1139
Štangová V.Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení2002část knihy80-7179-669-7
Štangová V.Státní sociální podpora2002část knihy80-7179-669-7
Štangová V.L´egalité entre femmes et hommes dans la sécurité sociale tchéque : ancien régime communiste et situation actuelle2002část knihy
Štangová V.Geneze pracovního práva2001část knihy80-7179-521-6
Štangová V.Pracovní právo Evropské unie2001část knihy80-7179-521-6
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých2001část knihy80-7179-521-6
Štangová V.K právní úpravě mateřské a rodičovské dovolené2001článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě odstupného a odchodného2001článek v časopise1211-1139
Štangová V.K připravenosti ČR ke vstupu do EU v oblasti sociálního zabezpečení2001článek v časopise1211-1139
Štangová V., Tröster P.Práce a podniková ústava v moderním podniku2001článek v časopise1211-1139
Štangová V.Les problemes de l'élargissement de l'Union européenne du point de vue tcheque2001část knihy
Štangová V.Les pensions dans la sécurité sociale de la République tcheque2000článek v časopise
Štangová V.Dovolená na zotavenou2000část knihy80-246-0034-X
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých2000část knihy80-246-0034-X
Štangová V.Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení2000část knihy80-7179-353-1
Štangová V.Státní sociální podpora2000část knihy80-7179-353-1
Štangová V.Obecné a zvláštní otázky péče o zdraví a problematika důchodů2000článek v časopise1211-1139
Štangová V.K připravované novele zákoníku práce2000článek v časopise1211-1139
Štangová V.Právní úprava povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru1999článek v časopise1211-1139
Štangová V.K implementaci směrnice Rady ES č.76/207 do právního řádu ČR1999část knihy80-968219-2-X
Tröster P., Štangová V.Aktuální problémy sociálního zabezpečení v České republice a ve Švýcarsku1997článek v časopise1211-1139
Tröster P., Štangová V.Grundstrukturen des Tschechischen Systems der Socialen Sicherheit1997část knihy
Štangová V.Dovolená na zotavenou.Kap.VII1997část knihy
Štangová V.K právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr1997článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě náhrady škody v pracovním právu.IV.část1997článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě náhrady škody v pracovním právu.V.část1997článek v časopise1211-1139
Štangová V.Postavení ženy v pracovním právu.In:Právní postavení žen v České republice1997článek v časopise0323-0619
Štangová V.Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání1997článek v časopise1211-1139
Štangová V.Zaměstnávání mladistvých1997článek v časopise1211-1139
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých.Kap.XXI1997část knihy
Štangová V.Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých.Kap.XII1997část knihy
Štangová V., Zachariáš J.Nad pracovněprávními vztahy1997kniha80-901938-4-3
Štangová V.K právní úpravě zkušební doby1996článek v časopise
Štangová V.K právní úpravě rodičovského příspěvku1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě zaměstnávání mladistvých1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě vzniku pracovního poměru1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě změny pracovního poměru1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě skončení pracovního poměru.I.díl1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě skončení pracovního poměru.II.díl1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě skončení pracovního poměru.III.díl1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě náhrady škody v pracovním právu.I.díl1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě náhrady škody v pracovním právu.II.díl1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.Základní otázky pracovního práva1996článek v časopise1211-1139
Štangová V., Tröster P.Aktuální problémy sociálního zabezpečení v České republice, Švýcarsku a Francii1996článek v časopise1211-1139
Štangová V.[název neuveden]1995část knihy
Štangová V.K poskytování peněžité pomoci v mateřství1995článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě odstupného při skončení pracovního poměru1995článek v časopise1211-1139
Štangová V.K právní úpravě výpovědi pracovního poměru1995článek v časopise1211-1139
Štangová V.Vznik, změny a skončení pracovního poměru ve světle novely zákoníku práce1995článek v časopise1211-1139
Štangová V.Vznik, změny a skončení pracovního poměru ve světle novely zákoníku práce1995článek v časopise1211-1139
Štangová V.Zabezpečení rodiny1995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111