prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1985

Univerzita Karlova

Filozofická

filozofie a ekonomie

1992

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Prof.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

2002

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

1985

Pojem jus cogens v mezinárodním právu

DrSc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

2001

Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva

CSc.

Mezinárodní právo

Ústav státu a práva ČSAV

1990

Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem

CRA

Mezinárodní právo

Université Paris 2, Institut des Hautes Etudes Internationales

1991

La responsabilité en dehors de l’illicite en droit international économique

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. do r. 1990/1992

Ústav státu a práva ČSAV

Vědecký pracovník

1,0

Od r. do r. 1993/1995

OSN ve Vídni

Pracovník sekretariátu

1,0

Od r. do r. 1995/1996

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. do r. 1996/2002

Od r. do r. 1995/2002

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústav státu a práva AV ČR

Docent

Samostatný vědecký pracovník

1,0

0,5

Od r. do r. 2002/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

1,0

Od r. do r. 2002/dosud

Ústav státu a práva AV ČR

Vedoucí vědecký pracovník

Vedlejší úvazek

Od r. do r. 2006/2013

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Evropská ochrana lidských práv

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Introduction to Public International Law in the Czech Legal Context

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodního smluv a odpovědnosti

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo trestní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo veřejné

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo životního prostředí

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo mezinárodních smluv

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Teorie a praxe azylu a uprchlictví

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Základy akademického psaní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Základy mezinárodního ekonomického práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2009/2011

Mezinárodně právní ochrana investic a její dopad v ČR

GAČR 407/09/0760

GAČR

Spoluřešitel

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

RM 05/01/10

MZV

Hlavní řešitel

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MSM

Oborový řešitel

2008

Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů

MZV 1/2007

MZV

Hlavní řešitel

2012-2017

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE 204006

UK

Hlavní řešitel

2014

Odpověď mezinárodní práva na mezinárodní zločiny

SVV

UK

Hlavní řešitel

2012-2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK 04

UK

Člen rady projektu, řešitel za obor MPV

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1998

1999

Max-Planck Institute for International Law, Heidelberg

Institute of International Public Law and International Relations, Thessaloniki

SRN

Řecko

3 měsíce

14 dní

Visiting researcher

tutor

2001

Université de Paris Sud (XI)

Francie

1 měsíc

visiting professor

2001, 2003

Académie européenne d´été, Université P. Mendès-France,Grenoble

Francie

4 dny

invited speaker

2002,2003,2008

University of Salzburg, Erasmus program

Rakousko

Vždy 1 týden

visiting professor

2002,2003,2007

University of Teramo, International Master programme in International Criminal Law

Itálie

3 dny (opakovaně)

invited speaker

2007

ICRC Summer Course on International Humanitarian Law, Vašava

Polsko

3 dny

invited speaker

2008

2008

2011

2013

2014

2005-2014

39th Summer Session, Institut International des Droits de l’Homme, Strasbourg

University of Siena

Fordham University Law School, New York Kazakh Kazakh Humanities and Law University, Astana Evropska Pravna Fakulteta, Nova Gorica Panevropská vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava

 

Francie

Itálie

USA

Kazachstán

Slovinsko

Slovensko

 

3 dny

5 dní

1 týden

1 týden

3 dny

Průběžně

 

invited speaker

visiting professor

invited speaker

visiting professor

invited speaker

visiting professor

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/2013

Kolegium děkana

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

2006/dosud

Rada SVOČ

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Předseda

2006/dosud

Redakční rada časopisu AUCI

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Předseda

2008/dosud

Redakční rada Právník

Ústav státu a práva AV ČR

Člen

2011/dosud

Redakční rada The Lawyer Quarterly

Ústav státu a práva AV ČR

Člen

2010/dosud

Česká ročenka mezinárodního práva (CYIL)

Česká společnost pro mezinárodní právo

Předseda, šéfredaktor

2009/dosud

2007/dosud

2012/dosud

 

Revista colombiana de Derecho Internacional

East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law RRedakční rada Justičná revue

 

Bogota, Colombia

Penn State University, USA

Ministerstvo sprav.,SR, Bratislava

 

Člen

Člen

Člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2000/dosud

Národní skupina

Stálý rozhodčí soud v Haagu

Rozhodce

2000/2007

Legislativní rada vlády

Vláda ČR

Člen

2007/2012, 2014-

Rada vlády pro lidská práva

Vláda ČR

Člen

2003/2006

Síť nezávislých expertů v oblasti základních práv EU

EU

Člen

2012/2016

Komise OSN pro mezinárodní právo

OSN

Člen

2010/dosud

Správní rada Agentury pro základní práva EU

EU

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law

IACL

Mexico City, Mexico

2008

Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage, Czech Report

International Investment Law and General International Law – From Clinical Isolation to Systemic Integration?

Congress of the International Academy of Comparative Law

Frankfurt Investment Law Workshop

IACL

Frankfurt, SRN

Washington, D.C., USA

2010

2010

International Investment Law and State Responsibility

National Report on the Protection of Foreign Investment

International Investment Law and Its Others

Frankfurt Investment Law Workshop

Frankfurt, SRN

2011

Relations between International Investment Law and Domestic Public Law: No Love at First Sight

Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals

 

Wroclaw, Polsko

2011

International Investment Arbitration and Human Rights

Methodology and Innovation in Mixed legal Systems

World Society of Mixed Jurisdiction Jurists a AISJ

Jeruzalém, Izrael

2011

International Criminal Justice as a New Example of „Mixed Jurisdictions“

Právo ako sjednocovatel Európy – veda a prax

konference PF Univerzity Komenského

Bratislava, SR

2010

Critical comments on the Advisory Opinion of the ICJ on Kosovo from the point of view of the international legal theory

Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe

The Limits of Competence of the UN Security Council Aktuální problémy vztahu mezinárodního práva a vnitrostátního práva

Právní systém České republiky

 

Kolokvium UMR de Droit Comparé de Paris

INP PAN

KAZGYU

Ruská právní akademie Min. spravedl. RF

Paris, Francie

Varšava, Polsko

Astana, Kazachstán

Moskva, Rusko

2012

2013

2013

2013

La doctrine internationaliste en Tchécoslovaquie

Does the Rule of Law also Apply to the Security Council? Limiting Its Powers by Way of Responsibility and Accountability

Implementation of International Law in the Czech Republic

Komise pro mezinárodní práva a perspektivy její kodifikační činnosti (rusky)

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

II. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium na téma „Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci“

IV. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium na téma „Stát vs. nestátní aktéři“

Třešť, ČR

Třešť, ČR

2008

2011

VI. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium „Právo mezinárodních smluv. Výklad a aplikace smluv v průběhu času“

Liblice, ČR

2013

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Prezident Francie

2004

Jazykové znalosti

Jazyk

Anglický

Francouzský

Německý

Ruský

Slovenský

Španělský

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šturma P.The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary: Achivements and Perspectives2019kniha978-90-04-37939-8
Šturma P.The Rome Statute of the ICC and the Recent Works of the International Law Commission2019část knihy978-90-04-37939-8
Šturma P.Reform of Investment Dispute Settlement and Developments in EU Investment Law : Is there any future for investment treaty arbitration in Europe? : Some comments in the light of ACHMEA decision2019část knihy0000-0000
Šturma P.Právo na reparaci v případě sukcese států2019část knihy978-80-571-0030-0
Šturma P.Hans Kelsen als Vorgänger des heutigen völkerrechtlichen Konstitutionalismus?2018část knihy978-3-214-14760-0
Balaš V., Šturma P.Nové mezinárodní dohody na ochranu investic2018kniha978-80-7598-100-4
Šturma P., Linhartová L.Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR2018článek v časopise0352-0730
Šturma P., Ondřej J., Tymofeyeva A.Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí : Lidskoprávní, investiční a jiné křižovatky2018kniha978-80-87488-31-7
Šturma P.Prozatímní provádění smluv2018část knihy978-80-7160-479-2
Šturma P.Případy Yukos a prozatímní provádění Dohody k Energetické chartě: arbitrážní a soudní sága pokračuje2018část knihy978-80-85305-53-1
Šturma P.Customary international Law, interpretation of treaties and other topics at the 70th session of the International Law Commission2018článek v časopise1805-0565
Šturma P.Budoucnost investiční arbitráže po rozsudku Achmea?2018článek v časopise2533-736X
Šturma P., Čepelka Č.Mezinárodní právo veřejné2018kniha978-80-7400-721-7
Šturma P., Tymofeyeva A., Svoboda O., Machoňová Schellongová I., Faix M., Ondřejek P., Brodská J., Scheu H., Archalous M., Ondřejková J., Štefko M., Šustek P., Šolc M., Almada Mozetic V.Business and Human Rights2018kniha978-3-946915-21-8
Šturma P.Preface2018článek v časopise1805-0565
Šturma P.Public Goods and International Investment Law: Does the New Generation of iias Better Protect Human Rights?2018článek v časopise2352-7072
Šturma P.Sborník vítězných prací česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016)2017kniha978-80-87975-61-9
Šturma P., Chovancová K., Šmigová K., Větrovský J.Immunities of States and their Officials in Contemporary International Law2017kniha978-3-946915-05-8
Šturma P.Kelsen jako předchůdce dnešního mezinárodněprávního konstitucionalismu2017článek v časopise0323-0619
Šturma P.The Work of the International Law Commission at the Beginning of the New Term: Crimes Against Humanity and other Topics The Work of the International Law Commission at the Beginning of the New Term: Crimes Against Humanity and other Topics2017článek v časopise1805-0565
Šturma P.Avec Un Brin De Nostalgie. On The Occasion of the 90th Birthday of Professor Cestmir Cepelka2017článek v časopise1805-0565
Šturma P.Vers la penalisation du droit international des droits l'homme?2017část knihy978-2-233-00852-7
Šturma P.Role of agreements in the context of succession of States in respect of international responsibility2017článek v časopise1338-3752
Šturma P.Soukromé a veřejné právo v mezinárodním investičním právu2017část knihy978-80-7380-705-4
Šturma P.Immunities in Contemporary International Law2017část knihy978-3-946915-05-8
Šturma P.Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction2017část knihy978-3-946915-05-8
Šturma P.Ohlédnutí za životem a internacionalistickým dílem profesora Antonína Hobzy2016článek v časopise0231-6625
Šturma P., Bílková V.Damages for the Infringement of Human Rights - The Czech Republic2016část knihy978-3-319-18950-5
Šturma P.Jurisdikční imunity státu a imunity státních představitelů v činnosti Komise OSN pro mezinárodní právo2016část knihy978-80-7478-976-2
Šturma P.State Succession in respect of International Responsibility2016článek v časopise1534-9977
Šturma P.Goodbye, Maffezini? On the Recent Developments of Most-Favoured-Nation Clause Interpretation in International Investment Law2016článek v časopise1569-1853
Šturma P.Imunity v mezinárodním právu2016kniha978-80-87488-25-6
Šturma P.Imunity v současné kodifikační práci Komise pro mezinárodní právo: Co je úřední akt?2016část knihy978-80-87488-25-6
Šturma P.The International Law Commission at the end of its Quinquennium: an exceptional session and positive results2016článek v časopise1805-0565
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Šturma P.Úvod2016část knihy978-80-87284-57-5
Šturma P.How to Limit Immunity of State Officials in Relation to Grave Violations of Human Rights? Between the Definition of Official Acts and Exceptions2016část knihy
Kuklík J., Hofmannová H., Petráš R., Šturma P., Kukanová K.Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění2015kniha978-80-246-2798-4
Šturma P., Baez N., Faix M., Hájíčková K., Ondřejek P., Kindlová M., Ondřejková J., Krejčíková H., Antoš M., Štefko M., Tymofeyeva A., Mozetic A., Streck L., De Marco C.International and internal mechanisms of fundamental rights effectiveness2015kniha978-3-9816855-5-8
Šturma P.Human Rights as an Example of Peremptory Norms of General International Law2015část knihy978-3-9816855-5-8
Šturma P.Back to the ILCʹs Legislative History: Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind2015článek v časopise1805-0565
Šturma P.The work of the International Law Commission in 2015, business as usual?2015článek v časopise1805-0565
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M., Šturma P. , et al.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Šturma P.Responsibility of States: State of play and the way forward2015část knihy978-972-9245-93-0
Šturma P.Protection of Persons in the Event of Disasters2015část knihy978-3-9816855-2-7
Šturma P.Mezinárodněprávní souvislosti odškodňování2015část knihy978-80-246-2798-4
Šturma P.Vztah Evropské úmluvy o lidských právech a práva EU po posudku SDEU 2/132015část knihy978-80-89453-11-5
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V., Tymofeyeva A.CASEBOOK : Výběr případů z mezinárodního práva veřejného2015kniha978-80-87975-33-6
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Faix M., Hájíčková K., Hýbnerová S., Tymofeyeva A., Honusková V., Flídrová E., Obračajová B., Braum C., Hanko J., Lipovský M., Urbanová K.Mezinárodní právo a státní území2015kniha978-80-87975-42-8
Šturma P.Sukcese do odpovědnosti státu v rozsudku MSD ve věci Aplikace Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (Chorvatsko v. Srbsko)2015článek v časopise0000-0000
Šturma P.Globální rozměr společenských procesů jako výzva pro nauku mezinárodního práva2014článek v časopise0323-0619
Šturma P.Pojetí spravedlnosti v právní filosofii a mezinárodním právu2014část knihy978-80-7380-509-8
Šturma P.Povinnost aut dedere aut judicare a nový smíšený trestní tribunál pro stíhání zločinů podle mezinárodního práva2014článek v časopise1802-3843
Šturma P.Úvod: Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv2014část knihy978-80-87975-08-4
Šturma P.Občanství EU z pohledu mezinárodního práva2014článek v časopise0323-0619
Šturma P.Sukcese států ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti: nový kodifikační úkol?2014článek v časopise0231-6625
Šturma P.Otázky smluvního práva na programu Komise OSN pro mezinárodní právo2014část knihy978-80-87488-15-7
Šturma P.Implementation of International Law in the Czech Republic2014část knihy978-601-7450-05-2
Šturma P.Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva2014část knihy978-80-87975-17-6
Šturma P.Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem2014část knihy978-80-87975-16-9
Šturma P.The International Law Commission at the Mid-point of its Quinquennium (Survey of its Work in 2014)2014článek v časopise1805-0565
Šturma P.A Multi-level Protection of Human Rights in Europe2014část knihy978-85-8422-019-9
Pavlíček V., Hofmannová H., Lehmannová Z., Zemanová Š., Krejčí J., Šturma P., Kindlová M., Tomášek M., Fáberová A.Občanská a lidská práva v současné době2014kniha978-80-87284-51-3
Šturma P.Mezinárodní a evropská ochrana lidských práva katalogy lidských práv2014část knihy978-80-87284-51-3
Honusková V., Flídrová E., Janků L., Stojanov R., Kelman I., Duží B., Žákovská K., Šturma P., Lipovský M., Matějková B., Hájková B., Bruner T., Šikuta J., Kulda M.Dnes migranti - zítra uprchlíci? : Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu2014kniha978-80-87975-23-7
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Rišová M., Bureš P., Lipovský M., Majerčík L., Nejedlý J., Tymofeyeva A., Faix M., Hanko J., Lipták T., Maslowski S., Scheu H.Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva2014kniha978-80-87975-17-6
Šturma P., Bílková V., Faix M., Balaš V., Ondřej J., Lipovský M., Braum C., Tymofeyeva A., Hanko J., Hýbnerová S., Chocholáčková K., Honusková V., Flídrová E., Ošťádalová Š.Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny2014kniha978-80-87975-16-9
Šturma P.Nesnesitelná lehkost sankcí? Zamyšlení nad aktuálním problémem z pohledu mezinárodního práva2014část knihy978-80-89640-02-7
Wouters J., Duquet S., Bílková V., Polak Petrič A., Mrázek J., Ondřej J., Handrlica J., Žákovská K., Čepelka Č., Caban P., Cucos D., Ruffer E., Biriukov P., Scheu H., Šturma P. , et al.Czech Yearbook of Public & Private International Law - 20142014kniha978-80-87488-17-1
Šturma P.Responsibility of International Organizations and Their Member States2013část knihy978-90-04-25607-1
Šturma P.Human Rights Protection in a New EU Member State: The Czech Example2013část knihy978-94-007-4509-4
Šturma P.Nová společná politika Evropské unie v oblasti mezinárodních investic (uzavírání smluv a rozdělení odpovědnosti mezi EU a členskými státy)2013článek v časopise1803-6554
Šturma P., Ondřejek P., Ondřejková J., Štefko M.Pojem a teorie lidských práv2013kniha978-80-87146-77-4
Šturma P.European system of protection of economic and social rights2013část knihy978-93-80261-63-8
Šturma P.The Work of the International Law Commission in 20132013článek v časopise1805-0565
Svoboda P., Ondřejek P., Šustek P., Hlaváček K., Povolná M., Šturma P.Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv2013kniha978-80-87146-88-0
Šturma P.The Judge and International Custom. Le judge et la coutume internationale (Soudce a mezinárodní obyčej) Council of Europe, Strasbourg 2013, 116 p2013článek v časopise1805-0565
Šturma P., Balaš V., Žilová D., Bílková V., Faix M., Ošťádalová Š., Hýbnerová S., Flídrová E., Tymofeyeva A., Lipovský M., Ondřej J., Hájíčková K., Pospíšil V.Odškodňování v mezinárodním právu2013kniha978-80-87146-98-9
Chocholáčková K., Lipovský M., Hájíčková K., Štefko M., Šturma P., Žákovská K.Nová lidská práva2013kniha978-80-87146-83-5
Šturma P.Předmluva: Nová lidská práva, nebo nová interpretace starých práv?2013část knihy978-80-87146-83-5
Šturma P.Vztah odpovědnosti států a odpovědnosti mezinárodních organizací2013část knihy978-80-87146-81-1
Šturma P.Rapports entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de ľhomme2013část knihy978-2-8027-3805-3
Šturma P.Does the Rule of Law also Apply to the Security Council? Limiting Its Powers by Way of Responsibility and Accountability2013článek v časopise0554-498X
Šturma P.Úvod : Teorie a politika lidských práv2013část knihy978-80-87146-77-4
Šturma P.Interamerický systém ochrany lidských práv a amnestie2013část knihy978-80-87382-52-3
Šturma P.The Provisional Application of International Treaties2013článek v časopise2307-521X
Čepelka Č., Šturma P., Bílková V., Fáberová A., Skalková M., Honusková V.Teorie a praxe azylu a uprchlictví2012kniha978-80-87146-68-2
Šturma P., Bílková V., Hýbnerová S., Lipovský M., Jungwirth T., Ondrovičová J., Šrolerová K., Budilová D., Faix M., Tymofeyeva A., Balaš V., Klán T., Ondřej J.Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů)2012kniha978-80-87146-73-6
Šturma P.International Investment Law and State Responsibility: Comments2011část knihy978-3-8329-6729-1
Šturma P.Odpovědnost mezinárodních organizací. Některé poznámky k návrhu článků Komise pro mezinárodní právo2011článek v časopise0231-6625
Šturma P., Balaš V., Syllová J., Jirásková V.Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv2011kniha978-80-87146-40-8
Šturma P., Čepelka Č., Balaš V.Právo mezinárodních smluv2011kniha978-80-7380-341-4
Šturma P.K úpravě mezinárodních smluv uzavíraných mezinárodními organizacemi2011článek v časopise1210-6410
Šturma P., Balaš V.Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů2011článek v časopise0231-6625
Šturma P.The International Law Commission and the perspectives of its codification activities2011článek v časopise1805-8396
Šturma P.Drawing a Line between the Responsibility of an International Organization and its Member States under International Law2011článek v časopise1805-0565
Šturma P.Interamerický systém ochrany lidských práv2011článek v časopise1337-6810
Šturma P.Interpretace Evropské úmluvy o lidských právech v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva2011část knihy978-80-87284-23-0
Šturma P.Odpovědnost států a problém diferenciace či integrace mezinárodního práva v oblasti lidských práv a ochrany investic2011část knihy978-80-87146-54-5
Šturma P.Critical Comments on the Advisory Opinion of the ICJ on Kosovo from the Point of View of the International Legal Theory2011část knihy978-80-7160-307-8
Šturma P., Bílková V., Honusková V., Faix M., Ondrovičová J., Hanko J., Kaštyl M., Ondřej J., Hýbnerová S., Kopuletá G., Tymofeyeva A., Hlaváčová J., Šrolerová K., Balaš V.Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace2011kniha978-80-87146-54-5
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Šturma P.Dvoustranné dohody o ochraně investic a právo EU2010článek v časopise1337-6810
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Šturma P. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Šturma P.Univerzální jurisdikce a postih závažných porušení Ženevských úmluv z r.19492010článek v časopise0323-0619
Šturma P.Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva?2010článek v časopise0323-0619
Šturma P.Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out)2010článek v časopise1210-6410
Šturma P.Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu2010článek v časopise1213-5313
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V.Casebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87146-37-8
Šturma P.The history and development of the Czech doctrine of international law2010článek v časopise1804-543X
Ondřej J., Šturma P., Bílková V., Jílek D., Balaš V., Jukl M., Hladík J.Mezinárodní humanitární právo2010kniha978-80-7400-185-7
Šturma P., Chromá M.Universality of international law: what is the role of general international law in the period of its fragmentation?2010část knihy978-80-246-1785-5
Šturma P.Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv2010kniha978-80-7400-318-9
Šturma P.National Report: Czech Republic2010část knihy978-90-04-18044-4
Šturma P.The case of Kosovo and international law2010článek v časopise0554-498X
Šturma P.Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty : Úvod2010část knihy978-80-87146-42-2
Šturma P.Předmluva k českému vydání2010část knihy978-80-904209-9-1
Šturma P.Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty : Závěry a doporučení2010část knihy978-80-87146-42-2
Šturma P.Universalnaja jurisdikcija i nakazanije za serijeznyje narušenija Ženevskich konvencij 1949 g.2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Šturma P.Trestní právo vnitrostátní, mezinárodní právo trestní, trestní právo mezinárodní, evropské trestní právo2009část knihy978-80-7400-042-3
Šturma P.Kodifikace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních investic2009část knihy978-80-87212-23-3
Šturma P., Hýbnerová S., Ondřej J., Balaš V., Bílková V., Honusková V.Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů2009kniha978-80-87146-19-4
Šturma P.Vladislav David. Pavel Sladký, František Zbořil: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, Praha, Leges 2008, 432 s.2009článek v časopise0231-6625
Balaš V., Bílková V., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Šturma P.Univerzalita mezinárodního práva: jaké je místo obecného mezinárodního práva v období jeho fragmentace?2009část knihy978-80-246-1662-9
Šturma P.Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století2009článek v časopise1213-5313
Šturma P.Enforcing International Obligations through the Use of Force?2009článek v časopise0035-3256
Šturma P., Bílková V.Targeted Anti-Terrorist Sanctions and Their Implications for International Law Normative and Institutional Coherency2009část knihy978-90-04-18039-0
Šturma P.Předběžné provádění mezinárodních smluv v ČR: problém (nejen) Protokolu 14bis k Evropské úmluvě lidských právech2009část knihy978-80-8082-306-1
Šturma P.Znovu k otázce pravidel „hard law“ a „soft law“ v mezinárodním právu2009část knihy978-80-969540-5-6
Šturma P.Hesla z mezinárodního práva veřejného2009část knihy978-80-7400-059-1
Šturma P.K otázce fragmentace mezinárodního práva2009část knihy978-80-904209-1-5
Šturma P.Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci. Akta z II. Česko-slovenského mezinárodněprávního symposia2009kniha978-80-904209-1-5
Šturma P.Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva2009část knihy978-80-969540-4-9
Hendrych D., Bělina M., Fiala J., Šámal P., Šturma P., Štenglová I.Právnický slovník2009kniha978-80-7400-059-1
Pauknerová M., Šturma P., Tomášek M.Zpráva o Tématickém kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva „Vliv unifikovaného práva na národní právo: limity a možnosti“, Mexico City, Mexiko, 13.-15.11.20082009článek v časopise0231-6625
Šturma P., Bílková V.Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. 2008článek v časopise0231-6625
Šturma P.The Relationship European Law - Domestic Courts: More than Mere Legal Relevance?2008část knihy978-3-8329-4014-0
Šturma P.1. kapitola: Pojem a předmět mezinárodního práva životního prostředí. 2008část knihy80-903409-2-X
Šturma P.6. kapitola: Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí. 2008část knihy80-903409-2-X
Šturma P.7. kapitola: Aplikace mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí ve vnitrostátním právu ČR.2008část knihy80-903409-2-X
Šturma P.8. kapitola: Mezinárodní odpovědnost za škody v mezinárodním právu životním prostředí. 2008část knihy80-903409-2-X
Šturma P.Požadovaný standard kontroly pro přičtení odpovědnosti státu za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva. 2008část knihy978-80-87146-15-6
Šturma P.Nové trendy vývoje mezinárodních trestních tribunálů. 2008část knihy978-80-969540-2-5
Šturma P.Evropská unie a členské státy před Evropským soudem pro lidská práva (ve světle případu Bosphorus). 2008článek v časopise0231-6625
Šturma P.Dohoda k Energetické chartě a ochrana investic. 2008článek v časopise0323-0619
Šturma P.Režim a ochrana investic na základě mnohostranných instrumentů. 2008článek v časopise1337-6810
Šturma P.Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2008kniha978-80-7201-709-6
Šturma P.Výhrady k mezinárodním smlouvám. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Šturma P.12. kapitola: Mezinárodní obchod, rozvoj a životní prostředí 2008část knihy978-80-903409-8-9
Šturma P.Nové trendy vývoje mezinárodních trestních tribunálů 2008část knihy978-80-969540-2-5
Šturma P.The Relationship ?European Law - Domestic Courts?: More than Mere Legal Relevance?2008část knihy978-3-8329-4014-0
Šturma P.Požadovaný standard kontroly pro přičtení odpovědnosti státu za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva 2008část knihy978-80-87146-15-6
Šturma P.Výhrady k mezinárodním smlouvám 2008část knihy978-80-7357-365-2
Šturma P., Bílková V., Čepelka Č.Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva : kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní odpovědnosti 2008kniha978-80-87146-03-3
Šturma P., Čepelka Č.Mezinárodní právo veřejné2008část knihy978-80-79-728-9
Šturma P.Quo vadis Komise pro mezinárodní právo?2007část knihy978-80-244-1742-4
Šturma P.První mezinárodní trestní tribunál pro stíhání teroristických útoků? Ke zřízení Zvláštního tribunálu pro Libanon2007článek v časopise1213-5313
Šturma P.Návrh Principů rozdělení ztrát v případě přeshraniční škody vzešlé z rizikových činností: příspěvek k rozvoji mezinárodní odpovědnosti za škody na životním prostředí?2007část knihy978-80-85889-85-7
Šturma P.The International Criminal Court and the United Nations Security Council2007část knihy
Šturma P.Mezinárodní trestní soud a Rada bezpečnosti OSN2007část knihy
Šturma P.Is the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights necessary? Some remarks on the European Court of Human Rights? control over EC/EU law in the light of recent case-l aw2007část knihy978-80-85889-90-1
Šturma P.Terorismus a mezinárodní odpovědnost2007část knihy978-80-969320-2-3
Šturma P.MSD k aplikaci Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia2007článek v časopise1212-8694
Šturma P.Princip komplementarity a spouštěcí mechanismus Mezinárodního trestního soudu2007část knihy978-80-969540-1-8
Šturma P.Ochrana základních práv na křižovatce mezi ESLP a ESD2007část knihy978-80-85889-91-8
Šturma P.Co s 'mezinárodním zločinem' aneb problém diferenciace odpovědnosti států za porušení kogentních norem obecného mezinárodního práva2007část knihy978-80-85889-83-3
Šturma P.K návrhu na zařazení zločinu agrese do Římského statutu Mezinárodního trestního soudu2007část knihy978-80-86775-14-2
Šturma P.Mezinárodní obyčej v současném mezinárodním právu2007část knihy978-80-7160-227-9
Šturma P.The Czech Tradition of International Legal Scholarship2007část knihy978-90-04-16413-0
Šturma P.Czech Republic (national report)2006část knihy83-88216-99-6
Šturma P.Mezinárodní terorismus a lidská práva2006část knihy80-969540-0-8
Šturma P.Lidská práva v boji proti terorismu ? mezinárodněprávní aspekty2006článek v časopise1213-5313
Šturma P.The EU Charter of Fundamental Rights and the Governance of Biotechnology in the European Union.2006část knihy1-84113-631-X
Šturma P.The legal basis for coercion through the use of force in International Law2006část knihy83-7383-205-X
Šturma P.Lze vynucovat některé mezinárodní závazky za použití síly? 2006článek v časopise0323-0619
Šturma P.Azyl vs. extradice pachatelů teroristických činů (malé zamyšlení k jednomu aktuálnímu tématu a klinickému právnímu vzdělávání)2006článek v časopise1210-6348
Šturma P.Globalizace a vláda práva (rule of law) v mezinárodním právu. Příklad práva WTO2006článek v časopise0231-6625
Šturma P.VII. studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo trestní : sborník studentských prací2006kniha80-85889-73-0
Šturma P.Republika Czeska2006část knihy83-88216-37-6
Šturma P.Současná mezinárodněprávní ochrana uprchlíků2006část knihy80-85889-79-X
Šturma P.Vztah mezinárodního práva, práva ES/EU a vnitrostátního práva2006část knihy80-85889-79-X
Šturma P.Evropský soud pro lidská práva a nepřímá ochrana uprchlíků 2006část knihy80-85889-79-X
Čepelka Č., Šturma P., Bílková V., Fáberová A., Skalková M., Honusková V.Teorie a praxe azylu a uprchlictví2006kniha80-85889-79-X
Šturma P.Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování terorismu a azyl2005část knihy80-210-3798-9
Šturma P.Jakou bude mít Charta základních práv Evropské unie povahu a účinky v případě neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu?2005článek v časopise0231-6625
Šturma P.The EU Charter of Fundamental Rights in a Broader Context of European Protection of Human Rights2005část knihy80-85889-66-8
Šturma P.Problémy nových mezinárodních smluv proti terorismu: mezi universalismem OSN a regionalismem Rady Evropy2005část knihy80-85889-67-6
Šturma P.K návrhu Principů rozdělění ztrát v případě přeshraniční škody vzešlé z rizikových činností2005článek v časopise0231-6625
Šturma P.Aktuální problémy a perspektivy činnosti Mezinárodního trestního soudu2005část knihy80-86898-29-6
Šturma P.Rozsudek MSD ve věci určitého majetku (Lichtenštejnsko v. Německo)2005článek v časopise1212-8694
Šturma P.Jakou bude mít Charta základních práv Evropské unie povahu a účinky v případě neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu?2005článek v časopise0231-6625
Šturma P.Rozsudek MSD ve věci určitého majetku (Lichtenštejnsko v. Německo)2005článek v časopise1212-8694
Šturma P.K návrhu Principů rozdělění ztrát v případě přeshraniční škody vzešlé z rizikových činností2005článek v časopise0231-6625
Šturma P.Aktuální problémy a perspektivy činnosti Mezinárodního trestního soudu2005část knihy80-86898-29-6
Šturma P.Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování terorismu a azyl2005část knihy80-210-3798-9
Šturma P.The EU Charter of Fundamental Rights in a Broader Context of European Protection of Human Rights2005část knihy80-85889-66-8
Šturma P.Problémy nových mezinárodních smluv proti terorismu: mezi universalismem OSN a regionalismem Rady Evropy2005část knihy80-85889-67-6
Šturma P.Historie a charakter Mezinárodního trestního soudu2004část knihy80-7179-911-4
Šturma P.Posudek MSD o právních následcích stavby zdi na obsazeném palestinském území2004článek v časopise1212-8694
Czapliński W., Šturma P.Poland and the Czech Republic2004část knihy90-04-14090-5
Šturma P.K problému plurality soudobých mezinárodních trestních tribunálů ad hoc2004článek v časopise1214-7966
Šturma P.Vztah Charty základních práv EU k dosavadnímu systému ochrany lidských práv v Evropě2004článek v časopise1210-6410
Šturma P.Vztah Evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva2004článek v časopise1210-6348
Šturma P.Charta základních práv Evropské unie2004část knihy80-246-0838-3
Šturma P.Hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností v odpovědi států a mezinárodních institucí na hrozbu terorismu (evropský pohled)2004část knihy80-85889-57-9
Šturma P.Mezinárodní právo životního prostředí. Část I, (Obecná)2004kniha80-903409-2-X
Šturma P.Pojem a předmět mezinárodního práva životního prostředí2004část knihy80-903409-2-X
Šturma P.Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí2004část knihy80-903409-2-X
Šturma P.Aplikace mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí ve vnitrostátním právu ČR2004část knihy80-903409-2-X
Šturma P.Mezinárodní odpovědnost za škody v mezinárodním právu životního prostředí2004část knihy80-903409-2-X
Šturma P.Mezinárodní obchod, rozvoj a ochrana životního prostředí2003článek v časopise0231-6625
Šturma P.Mnohostranné mezinárodní smlouvy v oblasti mezinárodního trestního práva, které ČR dosud neratifikovala2003článek v časopise1213-5313
Šturma P.Viktor Knapp: Vědecká propedeutika pro právníky, Eurolex Bohemia, Praha 2003, 233 s.2003článek v časopise0231-6625
Šturma P.Zdroje a analogie soukromého práva v mezinárodním právu veřejném2003část knihy80-246-0741-7
Šturma P.Zásady mezinárodního práva životního prostředí2003část knihy80-246-0676-3
Šturma P., Ondřej J., Zástěrová J.Acta Universitatis Carolinae 2-3/2002. Problémy mezinárodněprávní ochrany životního prostředí2003kniha80-246-0676-3
Šturma P.K přijetí protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o potlačování terorismu2003článek v časopise1210-6410
Čepelka Č., Šturma P.Mezinárodní právo veřejné2003kniha80-86432-57-2
Šturma P.Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu2003článek v časopise0231-6625
Šturma P., Nováková J., Bílková V.Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu2003kniha80-7179-305-1
Šturma P.Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv2003kniha80-7179-398-1
Čepelka Č., Jílek D., Šturma P.Mezinárodní odpovědnost2003kniha80-210-3057-7
Šturma P.Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem2003část knihy80-210-3057-7
Šturma P.Procesní aspekty v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu2002článek v časopise1213-5313
Šturma P.Postavení mezinárodních smluv po novele Ústavy ČR2002článek v časopise1213-5542
Šturma P.Definice zločinů a další hmotněprávní aspekty v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu2002článek v časopise1213-5313
Tomášek M., Šturma P.Předmluva2002část knihy80-7201-383-1
Šturma P.Rada Evropy přijala první mezinárodní dokument o lidských právech a boji proti terorismu2002článek v časopise1210-6410
Šturma P.Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva2002kniha80-246-0305-5
Šturma P.Globalizace, stát a mezinárodní právo2002část knihy80-246-0491-4
Šturma P.Mezinárodní ochrana uprchlíků: hmotně a procesně právní pravidla2002část knihy80-86395-47-2
Šturma P.Implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva2002článek v časopise1210-6410
Šturma P.Římský statut Mezinárodního trestního soudu vstupuje v platnost2002článek v časopise1212-8694
Šturma P.Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní terorismus (vybrané otázky)2002část knihy80-210-3009-7
Šturma P.Implementation and Enforcement of International Environmental Law2002kniha80-85889-45-5
Šturma P.International Liability for Injurious Consequences of Activities not Prohibited by International Law : Mision Possible or Impossible?2002část knihy80-85889-45-5
Šturma P.Zpráva o účasti na 70. konferenci International Law Association v New Delhi2002článek v časopise0231-6625
Šturma P.The rule of law in the dokuments and activity of the Council of Europe2001část knihy80-85889-38-2
Šturma P.Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů2001kniha80-7201-222-3
Šturma P.Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva2001kniha80-246-0305-5
Šturma P.Obecný zákaz diskriminace podle protokolu č.12 k Evropské úmluvě o lidských právech2001článek v časopise1210-6410
Šturma P.Přijetí Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu2001článek v časopise1210-6410
Šturma P.K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich2001článek v časopise0231-6625
Šturma P.K mezinárodnímu trestnímu soudnictví na začátku 21.století2001článek v časopise0543-7962
Šturma P.Globalizace a environmentální škody : otázky mezinárodní odpovědnosti2001část knihy80-246-0378-0
Šturma P.Rozhodnutí o jurisdikci arbitrážního tribunálu ICSID ve věci Československá obchodní banka v. Slovenská republika2001článek v časopise1212-9909
Šturma P.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Šturma P.Evropské a mezinárodní instrumenty k boji proti korupci2000článek v časopise1210-6410
Šturma P.Decision on Jurisdiction of the ICSID Tribunal in the Case Československá obchodní banka v. Slovak Republic2000článek v časopise0044-2348
Šturma P., Urbanová V.Evropský soud pro lidská práva: Porušení práva na spravedlivé řízení Ústavním soudem ČR.2000článek v časopise1211-4405
Šturma P.Zpráva o 27. ročníku letního kurzu mezinárodního veřejného práva v Soluni na téma Právo ozbrojených konfliktů2000článek v časopise0231-6625
Šturma P.Nové mezinárodněprávní instrumenty k boji proti korupci a organizovanému zločinu2000článek v časopise0231-6625
Šturma P., Ondřej J.Mezinárodní organizace pro policejní spolupráci (Interpol, Europol)2000článek v časopise0139-6005
Šturma P.Význam přijetí Statutu Mezinárodního trestního soudu1999článek v časopise1210-6410
Šturma P.K ratifikaci Evropské sociální charty Českou republikou1999článek v časopise1210-6410
Šturma P.Svoboda Informací z hlediska mezinárodního práva (zejm. Evropské úmluvy o lidských právech)1999část knihy
Šturma P.Mezinároní právo ve světle kosovské krize1999článek v časopise1212-5431
Šturma P.Mezinárodní právo v oblasti letecké dopravy1999článek v časopise1210-3977
Šturma P.Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv1999kniha80-7179-133-4
Šturma P.Mezinárodní právo na prahu 21. století (dosažený stav, neúspěchy a perspektivy)1999článek v časopise0323-0619
Šturma P.Několik slov úvodem1999článek v časopise0323-0619
Šturma P.Commerce et investissements1999článek v časopise
Šturma P.The European Convention on Human Rights and the Role of National Constitutional Courts1999část knihy80-85889-21-8
Šturma P.Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy1999kniha80-85889-28-5
Šturma P.Mezinárodní závazky v rámci kontrolních mechanizmů v oblasti lidských práv: obecný přehled1999část knihy80-85889-28-5
Šturma P.Účast družstva Právnické fakulty UK ve studentských soutěžích z mezinárodního práva1998článek v časopise1210-6410
Šturma P.ESLP: Vasilescu v. Rumunsko1998článek v časopise1211-4405
Šturma P.K mezinárodněprávním aspektům retroaktivity trestního zákona in malam partem z hlediska výjimek z promlčení1998článek v časopise1210-0900
Šturma P.Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně1998článek v časopise1210-6410
Šturma P.Odpověď mezinárodního práva na organizovaný transnacionální zločin : nové trendy1998část knihy80-85963-68-X
Šturma P.Posouzení smyslu neutrality v Evropě1998část knihy80-85889-18-8
Šturma P.Posouzení smyslu neutrality v Evropě1998článek v časopise0231-6625
Šturma P.Poverty and International Instruments on Economic and Social Rights1998část knihy3-7046-1302-7
Šturma P.Smysl neutrality v dnešní Evropě.Příklad Rakouska1998kniha80-85889-18-8
Šturma P.Ustavení Skupiny států proti korupci (GRECO) a návrh úmluvy o korupci1998článek v časopise1210-6410
Šturma P.Důležitá komentovaná rozhodnutí ESLP1997článek v časopise1210-6410
Šturma P.Důležitá komentovaná rozhodnutí ESLP1997článek v časopise1210-6410
Šturma P.Důležitá komentovaná rozhodnutí ESLP1997článek v časopise1210-6410
Šturma P.Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic1997článek v časopise1210-8278
Šturma P.K problematice protiopatření, sankcí a urovnávání sporů v mezinárodních ekonomických vztazích1997článek v časopise0231-6625
Šturma P.Mnohostranná právní úprava režimu mezinárodních investic1997článek v časopise1210-6410
Šturma P.Odpovědnost států za vyvolání uprchlických proudů1997část knihy
Šturma P.Paul Tavernier (Ed.):Quelle Europe pour les droits de l'Homme? Bruxelles, Bruylant, 1996, 513 s1997článek v časopise0231-6625
Šturma P.Předmluva, Část I.,V.,VI.,VII1997část knihy
Šturma P.Přednostní jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v. český právní řád (K jednomu příkladu vnitrostátní realizace mezinárodních závazků ČR.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Šturma P.Vladimír Pavel:Nejstarší památky mezinárodního práva1997článek v časopise0231-6625
Šturma P.Vývoj v mnohostranné úpravě režimu a ochrany mezinárodních investic1997článek v časopise1210-3977
Šturma P.Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva.S úvodní poznámkou a stručným komentářem1997kniha80-7184-352-0
Šturma P.Z nejnovější judikatury Evropského soudu pro lidská práva1997část knihy80-210-1688-4
Balaš V., Šturma P.Kurs mezinárodního ekonomického práva1997kniha80-7179-150-4
Čepelka Č., Jílek D., Šturma P.Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu1997kniha80-210-1493-8
Šturma P.Aspects récents du contrôle international des drogues et de la lutte contre leur trafic illicite1996část knihy2-271-05428-1
Šturma P.Evropské a mezinárodní instrumenty k boji proti praní špinavých peněz a dalším formám organizovaného zločinu1996článek v časopise1210-0900
Šturma P.Evropský soud pro lidská práva1996článek v časopise1210-6410
Šturma P.Jurisdikce mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (k prvnímu rozsudku ve věci Tadić)1996článek v časopise1210-6410
Šturma P.Kontrola drog a potlačování nedovoleného obchodu s nimi v mezinárodním právu1996kniha
Šturma P.L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert:La convention européenne des droits de l'homme1996článek v časopise
Šturma P.M. Tomášek:Statě o Evropské unii1996článek v časopise0324-7007
Šturma P.Materiální prameny mezinárodní kontroly drog (se zvláštním zřetelem k otázce legalizace)1996článek v časopise0324-7007
Šturma P.Mezinárodní ochrana lidských práv1996článek v časopise
Šturma P.Mezinárodní aspekty spolupráce států při potlačování nedovoleného obchodu s drogami na moři1996článek v časopise0324-7007
Šturma P.Užitečná sbírka mezinárodních smluv mezi ČR a SR1996článek v časopise0324-7007
Šturma P.Zdokonalený mechanismus ochrany sociálních práv podle dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě1996článek v časopise0324-7007
Šturma P.K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrhu statutu mezinárodního trestního soudu1995článek v časopise1210-9126
Šturma P.Mezinárodní právo a kontrola drog : prameny1995článek v časopise0324-7007
Šturma P.Potřeba smluvněprávní regulace kontroly drog a její vývoj1995článek v časopise0324-7007
Šturma P.Potlačování nedovoleného obchodu s drogami v mezinárodním měřítku1995článek v časopise1210-6410
Šturma P.Smluvní a mimosmluvní pravidla kontroly legálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami1995článek v časopise0324-7007
Czaplinski W., Šturma P.La responsabilité des États pour les flux de réfugiés provoqués par eux1995článek v časopise0066-0385

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111