prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 375

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 139 (mapa)

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 375

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 139 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Švestka J.Ochrana slabší strany a zásada rovnosti2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Zuklínová M., Dvořák J., Švestka J., Elischer D., Frinta O., Frintová D.Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo2016kniha978-80-7478-937-3
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Švestka J., Dvořák J., Fiala J.Občanský zákoník : Komentář. Svazek I - VI2014kniha978-80-7478-369-2
Švestka J., Frintová D.Culpa in contrahendo im tschechischen Privatrecht2012část knihy978-3-214-06694-9
Švestka J., Stuna S.K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku2011článek v časopise1210-6410
Švestka J.Několik úvah nad pojetím vlastnického práva2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Švestka J. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Mikeš J., Švestka J.Znovu k zákonnému právu podílových spoluvlastníků2010článek v časopise1210-6410
Švestka J.Monika Pauknerová, Michal Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století, IV. svazek: Proměny soukromého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, 425 s.2010článek v časopise0231-6625
Dvořák J., Švestka J., Rezková J.O sovremennom položeniji rekodifikaciji časnogo prava v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Švestka J.Prevence škod a odpovědnost za škodu2009část knihy978-80-7357-473-4
Švestka J.Bezdůvodné obohacení2009část knihy978-80-7357-473-4
Švestka J.Osvojení2009část knihy978-80-7400-061-4
Švestka J.Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana2009část knihy978-80-7400-108-6
Švestka J.Účastníci občanskoprávních vztahů - fyzické osoby, ochrana osobnosti2009část knihy978-80-7400-108-6
Švestka J.Zastoupení2009část knihy978-80-7400-108-6
Švestka J.Právní úkony2009část knihy978-80-7400-108-6
Švestka J.Promlčení2009část knihy978-80-7400-108-6
Švestka J.Vymezení některých pojmů2009část knihy978-80-7400-108-6
Mikeš J., Švestka J.Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby: jasno?2009článek v časopise1210-6410
Švestka J., Knapp V., Knappová M.Třídění práva2009část knihy978-80-7357-466-6
Švestka J., Knapp V., Knappová M.Právo soukromé2009část knihy978-80-7357-466-6
Švestka J., Knapp V., Knappová M.Ochrana osobnosti fyzické osoby2009část knihy978-80-7357-466-6
Švestka J., Dvořák J., Elischer D., Frinta O., Pohl T., Tégl P., Šustek P.Občanské právo hmotné 12009kniha978-80-7357-468-0
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Švestka J., Stuna S.Úvaha nad úpravou právní formy zdravotnických zařízení, jmenovitě univerzitních nemocnic. 2008článek v časopise1210-6410
Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M.Občanský zákoník : komentář. I.,§ 1-459, II.,§ 460-880.2008kniha978-80-7400-004-1
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva : konaných 9 listopadu 2007 a 4 prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2008kniha978-80-7357-394-2
Švestka J.Proč a kdy je stát právnickou osobou, jakož i o právnické osobě vůbec 2007článek v časopise1210-6410
Švestka J.Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví třetí osoby2007článek v časopise1210-6410
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva : konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 2007článek v časopise
Švestka J., Knappová M., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 32007kniha978-80-7357-230-4
Švestka J.Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana (§1 až 5)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Účastníci občanskoprávních vztahů (§11až 16)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Zastoupení (§22 až 33b)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Právní úkony (§34 až 39 a §41 až 51)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Promlčení (§100 až 114)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Vymezení některých pojmů (§115 až 122)2006kniha80-7179-486-4
Švestka J.Hlava XXVI. Prevence škod a odpovědnost za škody 2006část knihy80-7357-131-5
Švestka J.Hlava XXVVII. Bezdůvodné obohacení 2006část knihy80-7357-131-5
Švestka J., Dvořák J., Kanda A.Hlava XXII. Obecné otázky závazkového práva 2006část knihy80-7357-131-5
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzit Karlovy 2006kniha80-7357-207-9
Švestka J., Jehlička O., Škárová M., Spáčil J.Občanský zákoník : komentář2006kniha80-7179-486-4
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 2, díl třetí, Závazkové právo2006kniha80-7357-131-5
Kopáč L., Mikeš J., Švestka J., Dvořák J.Hlava XXIII., §3. Darovací smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Smejkal V., Švestka J.Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na zeď2005článek v časopise1210-6410
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 12005kniha80-7357-127-7
Mikeš J., Švestka J.Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem2005článek v časopise1210-6410
Smejkal V., Švestka J.Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na zeď2005článek v časopise1210-6410
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 12005kniha80-7357-127-7
Jehlička O., Švestka J., Škárová M.Občanský zákoník : komentář2004kniha80-7179-881-9
Švestka J.§ 1. Obsah úpravy2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 2. Vznik občanskoprávních vztahů2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 3. Výkon práv a povinností2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 4. Ochrana práv2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 5. Předběžný zákaz zásahů2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 11. Ochrana osobnosti. Obsah práva2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 12. Licence úřední, vědecké, umělecké a reportážní2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 13. Prostředky ochrany osobnosti2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 15. Posmrtná ochrana2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 16. Odpovědnost za škodu2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 22-33b. Zastoupení2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 34-51. Právní úkony2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 100-114. Promlčení2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J.§ 115-122. Vymezení některých pojmů2004část knihy80-7179-881-9
Švestka J., Zoulík F., Knappová M., Mikeš J.Nad vývojem i současným stavem rekodifikace českého soukromého práva2003část knihy80-246-0741-7
Švestka J.§ 1-6. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana2003část knihy80-7179-797-9
Švestka J.§ 7-16. Fyzické osoby2003část knihy80-7179-797-9
Švestka J.§ 22-33b. Zastoupení2003část knihy80-7179-797-9
Švestka J.§ 34-51. Právní úkony2003část knihy80-7179-797-9
Švestka J.§ 100-114. Promlčení2003část knihy80-7179-797-9
Švestka J.§ 115-122. Vymezení některých pojmů2003část knihy80-7179-797-9
Jehlička O., Švestka J., Škárová M.Občanský zákoník : komentář2003kniha80-7179-797-9
Mikeš J., Švestka J.Nad základními otázkami vrácení daru dárcem2002článek v časopise1210-6410
Musil J., Švestka J., Holländer P.Bezpečnostní výzvy a omezení základních práv v postmoderní realitě.2002část knihy80-210-3009-7
Knappová M., Švestka J.Občanské právo hmotné. Sv. II.2002kniha80-86395-36-7
Kopáč L., Dvořák J., Mikeš J., Švestka J.Darovací smlouva2002část knihy80-86395-36-7
Švestka J.Prevence škod a odpovědnost za škody2002část knihy80-86395-36-7
Švestka J.Bezdůvodné obohacení2002část knihy80-86395-36-7
Knappová M., Švestka J.Občanské právo hmotné. Sv. I.2002kniha80-86395-28-6
Knappová M., Švestka J.Občanské právo hmotné. Sv. III.2002kniha80-86395-44-8
Stuna S., Švestka J.Několik úvah nad postavením církví a náboženských společností v českém právním řádu2001článek v časopise1210-6410
Švestka J.§ 1 až 16, § 22 až 51, § 100 až 1222001část knihy80-7179-339-6
Jehlička O., Švestka J., Škárová M.Občanský zákoník : komentář2001kniha80-7179-339-6
Mikeš J., Švestka J.Nad základními otázkami zajištění závazků převodem práva2001článek v časopise1210-6410
Mikeš J., Švestka J.Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu nemovitostí2000článek v časopise1210-6410
Jehlička O., Švestka J., Škárová M.Občanský zákoník : komentář1999kniha80-7179-225-X
Stuna S., Švestka J.Několik úvah nad státem jako právnickou osobou, zejména nad právní subjektivitou státních orgánů1999článek v časopise1210-6410
Stuna S., Švestka J.Nad některými otázkami připravovaného zákona a spolcích1999článek v časopise1210-6410
Švestka J., Jehlička O., Kratochvíl M., Pokorný M.Právní ochrana spotřebitele v České republice1999kniha80-7179-097-0
Švestka J.Hlava patnáctá1997část knihy
Švestka J.Komentář k občanskému zákoníku1997část knihy
Jehlička O., Mikeš J., Švestka J.K některám aktuálním otázkám občanskoprávního institutu neoprávněné stavby1997článek v časopise1210-6410
Kopáč L., Švestka J.Je obchodní podíl postižitelný při výkonu rozhodnutí (exekuci) či nikoliv1997článek v časopise1210-6410
Kopáč L., Švestka J.K některým následkům odstoupení od smlouvy o prodeji podniku1997článek v časopise1210-6410
Kopáč L., Švestka J.Úvaha nad přístupností tzv. anonymního sponzorství1997článek v časopise1210-6410
Jehlička O., Švestka J.Občanský zákoník1996kniha80-7179-063-X
Knap K., Švestka J., Jehlička O., Plecitý V.Ochrana osobnosti podle občanského práva1996kniha80-7201-029-8
Švestka J.Obecná část.§ 1 - § 1221996část knihy
Švestka J., Kopáč L.Obchodní podíl - bezpodílové spoluvlastnictví manželů a zástavní právo1996článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L.Ochrana akcionářů při změně základního jmění akciové společnosti1996článek v časopise1210-6410
Švestka J.Consumer Protection in the Czech Republic1995část knihy
Švestka J., Knapp V., Knappová M., Kopáč L.Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice1995článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L.Účetní záznamy a vznik zástavního práva k movitým věcem1995článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L., Knappová M., Knapp V.K aktuální otázce kodifikace soukromoprávních rodinných vztahů1995článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L.Lze v zástavní smlouvě platně ujednat propadnutí zástavy ?1995článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L.Nad některými otázkami odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku1995článek v časopise1210-6410
Švestka J., Kopáč L.Úvaha nad možností převodu restitučních nároků k zemědělským pozemkům1995článek v časopise1210-6410
Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Macková A., Mikeš J., Radvanová S.Občanské právo hmotné. Svazek I.1995kniha80-901683-1-0
Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Kanda A., Kopáč L., Mikeš J., Salač J.Občanské právo hmotné. Svazek II.1995kniha80-85963-01-9
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111