doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 451

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 130 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 17.50 – 19.00

Centrum zdravotnického práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 451

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 130 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí a úterý  17.50 - 18.50            V době zkouškového období a mimo uvedené hodiny individuální, po dohodě e-mailem : salac @ prf.cuni.czOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Salač J.Dříve vyslovená přání - úvaha2018část knihy978-80-85305-53-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B., Salač J. , et al.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Šustek P., Holčapek T., Hlaváček K., Hrdličková A., Jirásková K., Král J., Povolná M., Salač J., Široká L., Šolc M.Zdravotnické právo2016kniha978-80-7552-321-1
Salač J.Omezení vlastnického práva2015část knihy978-80-7478-935-9
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Winterová A., Frintová D., Macková A., Mikeš J., Pohl T., Salač J., Smolík P., Zoulík F., Kubešová S.Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice2011kniha978-80-7201-842-0
Salač J.Nájem bytu v předválečné Československé republice2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Salač J. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Salač J.Úvod2010část knihy978-80-87146-31-6
Plecitý V., Vrabec J., Salač J.Základy občanského práva2010kniha978-80-7380-293-6
Skřejpek M., Plecitý V., Salač J., Šíma A.Díl VI. Římské rodinné právo2009část knihy978-80-7380-139-7
Salač J.Nájemní smlouva2009část knihy978-80-7357-473-4
Salač J.Vlastnictví bytů a nebytových prostor2009část knihy978-80-7357-468-0
Salač J.Soukromé a veřejné právo2009část knihy978-80-87212-23-3
Salač J.Zamyšlení nad vývojem legislativních řešení bytových potřeb2009část knihy978-80-7357-432-1
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Salač J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Salač J.3.3 Nájem a vlastnictví bytů - uspokojování bytových potřeb a bytová politika ve světle legislativních úprav2009část knihy978-80-246-1687-2
Salač J.Novelizovat ještě současný občanský zákoník - ano či ne?2009část knihy978-80-903400-9-1
Salač J.Quo vadis nájemné z nedružstevních bytů. 2008článek v časopise0323-0619
Salač J.Rekodifikace občanského práva. 2008část knihy
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni 2008část knihy978-80-7201-726-3
Plecitý V., Vrabec J., Salač J.Základy občanského práva2007kniha978-80-7380-051-2
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni2006část knihy80-7201-595-8
Salač J.Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Quo vadis nájemné z bytu2005část knihy80-7357-057-2
Salač J.Zamyšlení nad rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Kauza Hutten-Czapská versus Polsko2005část knihy80-7357-133-1
Plecitý V., Vrabec J., Salač J.Základy občanského práva2005kniha80-86898-25-3
Salač J.Zamyšlení nad rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Kauza Hutten-Czapská versus Polsko2005část knihy80-7357-133-1
Salač J.Quo vadis nájemné z bytu2005část knihy80-7357-057-2
Plecitý V., Vrabec J., Salač J.Základy občanského práva2005kniha80-86898-25-3
Salač J.Historický vývoj občanského práva (Kapitola I.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Spotřebitelské smlouvy (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Smírčí a zajišťovací řízení2004část knihy80-7201-464-1
Salač J.Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení2003kniha80-85889-53-6
Salač J.Nájemní smlouva - quo vadis?2003část knihy80-246-0741-7
Salač J.Nájemní smlouva2002část knihy80-86395-36-7
Salač J.Vlastnictví bytů a nebytových prostor2002část knihy80-86395-28-6
Salač J.Smírčí a zajišťovací řízení2002část knihy80-7201-345-9
Plecitý V., Salač J.Základy rodinného práva2001kniha80-7317-002-7
Salač J.Manželství. Rodičovská zodpovědnost. Zásahy do rodičovské zodpovědnosti - výchovná opatření2001část knihy80-7317-002-7
Salač J.K povaze Evropského práva na ochranu spotřebitele2000článek v časopise1210-6410
Salač J.Společné jmění manželů1998článek v časopise1210-0900
Salač J.[název neuveden]1997část knihy
Salač J.Nájemní smlouva1997část knihy
Salač J.[název neuveden]1996část knihy
Salač J.Hlava 22,§71995část knihy
Salač J.[název neuveden]1995část knihy
Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Kanda A., Kopáč L., Mikeš J., Salač J.Občanské právo hmotné. Svazek II.1995kniha80-85963-01-9

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111