PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

 • O mně
 • Životopis
 • Publikace
 • Výuka
 • Rozvrh
 • Školitel
 • OBD

Zaměstnání

Katedra jazyků

Email:

Telefon:
+420 221 005 378

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 140 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemnice

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultační hodiny: pondělí 13,40 – 14,40 + úterý 15,00 – 16,00 Úřední hodiny: středa: 10,00 – 12,00 Platí od 9.10.2017 !


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
Oblast specializace:
 • právnická francouzština
 • právnická italština
 • právní lingvistka a překlad, didaktika odborných jazyků, lexikologie a lexikografie

 

Studium:

 • Magisterské: 1986 - Filozofická fakulta UK. Obor: francouzština – italština, učitelství pro jazykové školy
 • Doktorské: 2015 – Filozofická fakulta UK. Obor: lingvistika románských jazyků
   
 •  

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Terminologie du droit civil français. Studijní e-learningová opora. Kroměříž: Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2007. Datový soubor přístupný z: http://www.justice.cz

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Le français pour les juristes – Droit civil. Studijní e-learningová opora. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2010. Datový soubor přístupný z: http://www.lmsunifor/com/fr

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Introduction au français juridique – Úvod do právnické francouzštiny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, 2 sv. (410, 445 s.). Scripta iuridica, No 11. ISBN 978-80-87146-44-6

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Kombinovaná výuka právní francouzštiny. Vzdělávací informační systém LMS UNIFOR ve službách justice. In: BENDOVÁ, Šárka (ed.). Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků: soubor vědeckých statí. Praha: MUP, 2008, s. 83 – 91. ISBN 978-80-86855-37-0

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Collocations, polylexicalité, termes juridiques. Pour un traitement lexicographiques des termes juridiques complexes. In: ALBERT, Sándor, FARKAS, Ildikó a Timea GYIMESI (et al.). Le Passé dans le Présent, le Présent dans le Passé. Szeged: JATEPress, 2008, s. 297 – 306. ISBN neuvedeno.

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Monosémie, polysémie et homonymie des termes juridiques. Pour une perspective lexicographique. In: KIELISCZCYK, Anna a Ewa PILECKA (eds.). La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, s. 59 – 70. ISBN 978-83-60178-68-3

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Introduction au français juridique: quelques réflexions sur les problèmes de l’enseignement du français juridique à la Faculté de Droit de l’Université Charles de Prague. In: VYSRČILOVÁ, Renata (ed). Právní jazyk od teorie k praxi / Legal Language – from Theory to Practice. Olomouc: UPOL – Právnická fakulta, 2013, s. 224 – 228. ISBN 978-80-7409-068-4

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana. Výuka právního cizího jazyka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: VYSRČILOVÁ, Renata (ed). Právní jazyk od teorie k praxi / Legal Language – from Theory to Practice. Olomouc: UPOL – Právnická fakulta, 2013, s. 229 – 232. ISBN 978-80-7409-068-4

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana a Milan DAMOHORSKÝ. Italsko-český právnický slovník. Praha: Leda, 1997, s. 120. ISBN 80-85927-65-9
Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT (s komentářem). Z francouzštiny přeložily LARIŠOVÁ Markéta a Jana TOMAŠČÍNOVÁ. Praha: CODEX Bohemia, 1997, 348 s. ISBN 80-85963-29-9
 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tomaščínová J.Introduction au français juridique - Úvod do právnické francouzštiny2011kniha978-80-87146-44-6
Tomaščínová J.Monosémie, polysémie et homonymie des termes juridiques : Pour une perspective lexicographique2009část knihy978-83-60178-68-3
Tomaščínová J.Collocations, polylexicalité, termes juridiques 2008část knihy
Tomaščínová J.První zkušenosti s kombinovanou výukou právní francouzštiny 2008část knihy978-80-7409-012-7
Tomaščínová J.Právní francouzština v ekonomickém kontextu 2008část knihy978-80-7409-012-7
Tomaščínová J.Kombinovaná výuka právní francouzštiny, Vzdělávací informační systém LMS UNIFOR ve službách justice 2008část knihy978-80-86855-37-0
Tomaščínová J.Collocations, polylexicalité, termes juridiques2007Příspěvek na konferenci
Tomaščínová J., Damohorský M.Italsko-český právnický slovník1999kniha80-85927-65-9
Larišová M., Tomaščínová J., Pauknerová M.Zásady mezinárodních obchodních smluv Unidroit1997kniha80-85963-29-9

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111