prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 311

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 106 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 17:30 - 18 hod. a po dohodě 


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
Veřejná správa
Správní právo
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

1976

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova v Praze

1995

Veřejná správa a správní právo ve vývoji

Prof.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova v Praze

2007

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Správní právo

Univerzita Karlova v Praze

1979

CSc.

Správní právo

ČSAV – Ústav státu a práva

1983

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 1977 do 1982

ČSAV – Ústav státu a práva

Vědecký aspirant

1,0

Od 1983 do 1989

ČSAV – Ústav státu a práva

Vědecký pracovník

1,0

Od 1989 do 1994

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Odborný asistent

1,0

Od 1995 do 2006

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Docent

1,0

Od 2007 dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)

garant

Právnická fakulta UK

Správní právo I

vyučující

Právnická fakulta UK

Správní právo II

vyučující

Právnická fakulta UK

Správní právo III

vyučující

Právnická fakulta UK

Administrative Law I

garant

Právnická fakulta UK

Administrative Law II

garant

Právnická fakulta UK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1998 - 2000

Sbližování českého a evropského práva

MSM 112200001

MŠMT ČR

Hlavní řešitel

2001 -2002

Reforma českého právního řádu se zřetelem k právu EU

MSM 112200004

MŠMT ČR

Hlavní spoluřešitel

2006 -2010

Ochrana práv v oblasti veřejné správy

MSM 21620804

MŠMT ČR

Člen řešitelského týmu

2012 - dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

P06

UK

Člen řešitelského týmu

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od 2008 dosud

vědecká rada

Právnická fakulta UK v Praze

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2000 - 2003

Groupe de Prospective „Cohesion policy after 2006“

Evropská komise

člen

2001 - 2010

Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-government

Rada Evropy

člen

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

latinský

pasivně

ruský

aktivně

anglický

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zrušení veřejného dluhu ve stavu nouze2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zásada zákonnosti trestných činů a trestů2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Francouzský trh s čekankou2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Služby sdílené ekonomiky2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R., Kopecký M., Pítrová L., Prášková H., Staša J.Správní právo. Casebook2018kniha978-80-7552-938-1
Pomahač R.Patnáct let inovovaného správního soudnictví - je čas na změnu?2018článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Veřejná správa za rozcestím2018část knihy978-80-7160-459-4
Pomahač R.Úskalí státní služby2018část knihy978-80-7380-735-1
Pomahač R.Nesnáze správního soudnictví2018část knihy978-80-85305-53-1
Pomahač R.Soudní řád správní 2.02018část knihy978-80-88266-25-9
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Karetní platební transakce2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Hazardní hry on-line2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Pravomoc českých soudů pro řízení o přezkoumání výše protiplnění za akcie vytěsněných akcionářů2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Řešení sporů v rámci dvoustranné dohody o investicích uvnitř Unie2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Paralelní jatka2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinnost chránit důvěrné informace2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zpřístupnění chráněného díla internetové veřejnosti2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Soudní příslušnost v přeshraničních věřitelských sporech2018článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Vyloučení z doplňkové ochrany2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Pracovní činnosti vykonávané v církvích2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinnost sjednat pojištění pro odstavené vozidlo2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Náhodná a řízená mutageneze2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Ochrana spotřebitele v insolvenčním řízení2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Služba Uber Pop2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Právo církve na sebeurčení2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Migrující pracovníci2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Smluvní práva k zemědělské půdě2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Význam psychologických testů pro posouzení sexuální orientace2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Doby odpočinku řidičů nákladních vozidel2018článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Judikatorní obtíže stavebního práva2018část knihy978-80-87975-85-5
Tichý L., Potacs M., Bezemek C., Frösssel A., Fuchs C., Handrlica J., Henčeková S., Hůrka P., Kamínková P., Kodek G., Maslowski S., Šimečková Pipková P., Pomahač R., Risak M.Abuse of Law2017kniha978-80-87975-63-3
Pomahač R.Proměna přestupkového práva2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Ochrana zájmů akcionářů2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Objektivní cenové srovnání2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Právní jistota při realitních transakcích2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Sítě a služby elektronických komunikací2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Použití vnitrostátního práva ve vztahu k ochranným známkám EU2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Reklama na zubní péči2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminace na základě věku2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Důvěrnost elektronických komunikací2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Předání vyžádané osoby2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Podmínky pro vyloučení z postavení uprchlíka2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Ceny telefonních hovorů2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Nošení islámského šátku na pracovišti2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Střet letounu s ptákem2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Práva odvozená z práv dítěte2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Názvy rostlinných potravin2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Nedovolené překročení hranice a přemístění žadatele o mezinárodní ochranu2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Účinnost správního soudnictví2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Předávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě z Unie do Kanady2017článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Internetové hazardní hry2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Kurzové riziko v neprospěch spotřebitele2017článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Závěrem: veřejné a soukromé právo v mezioborových souvislostech2017část knihy978-80-87975-64-0
Tichý L., Maslowski S., Troup T., Andriantsimbazovina J., Bin F., De Grove Valdeyron N., Blanquet M., Dvořák B., Hrádek J., Kamínková P., Kohajda M., Král R., Ondřejová E., Šimečková Pipková P., Pomahač R. , et al.Zneužití práva2016kniha978-80-87975-43-5
Pomahač R.Úřady a soudy - spory nebo dialog?2016článek v časopise0231-6625
Pomahač R., Pítrová L.Správní právo I2016kniha978-80-87975-53-4
Pomahač R., Handrlica J.Administrative Law without Limits2016kniha978-3-946915-00-3
Pomahač R.Lze se (ve správním právu) spoléhat na zákaz zneužití práva?2016část knihy978-80-87975-43-5
Pomahač R.Soudní dvůr EU: K použití zásady ne bis in idem2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Svoboda usazování a veřejné užívání2016článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Předávání osobních údajů do USA2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Tribunál EU: Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Omezení přístupu k poskytování služeb2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Právo vrátit žadatele o mezinárodní ochranu do bezpečné třetí země2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinnost soudu uplatňovat unijní pravidla na ochranu spotřebitele v insolvenčním řízení2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Neoprávněný průjezd cizince územím členského státu EU2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Důkazní standard v soutěžním právu2016článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Přijímání sázek na účet subjektu usazeného v jiném členském státě EU2016článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Donucovací opatření vůči leteckému dopravci2016článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinnost vyhotovovat faktury ve stanoveném úředním jazyce2016článek v časopise1803-6554
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B., Pomahač R. , et al.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Pomahač R.SOUDNÍ DVŮR EU: Vázaná nabídka při prodeji počítačů2016článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Reorganizace kapitálu a nástrojů podřízeného dluhu2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Služby informační společnosti2016článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Právo užívat digitalizované autorské dílo2015článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Změny cen ve spotřebitelských smlouvách o dodávkách plynu a elektřiny2015článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminace z důvodu obezity2015článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zadávání veřejných zakázek na služby2015článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Vyloučení z pobírání sociálních příspěvků2015článek v časopise1210-6410
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Pomahač R. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M., Pomahač R. , et al.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Riziko přeshraničních přesunů zvířat2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Internetové odkazy umožňující přístup k autorským dílům2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminace registrovaných partnerů2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Reorganizace a likvidace úvěrových institucí2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Blokační menšina pro přijímání některých rozhodnutí akcionářů společnosti Volkswagen AG2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Navracení daní, které jsou v rozporu s právem EU2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Propojené podniky a obratová daň2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminační jazykový režim v civilním řízení2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Poplatky za využití platebního prostředku2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: K zásadě ne bis in idem2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Nárok na dovolenou po smrti pracovníka2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: K vymezení právního postavení pracovníka2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Účinky cenového deštníku2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Přeshraniční poskytování rozhlasových a televizních programů2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Náhrada škody v případě zpoždění letu2014článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zdanění dividendy vyplácené investičním fondům usazených ve třetí zemi2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Obchodovatelné zelené certifikáty2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Individuální povaha nezapsaného průmyslového vzoru2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Přístup k povolání advokáta2014článek v časopise1210-6410
Pítrová L., Pomahač R.Vliv právní komparatistiky na správní soudnictví2014část knihy978-80-7380-509-8
Pomahač R.Prostor svobody, bezpečnosti a práva - navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - uložení trestu z důvodu neoprávněného vstupu na státní území nebo pobytu na něm2014článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Policejní a soudní spolupráce - uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut - povaha a rozsah přezkumu prováděného soudem vykonávajícího členského státu2014článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Omezování hospodářské soutěže v silniční nákladní dopravě2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Design značkových prodejen jako ochranná známka2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Trojrozměrná ochranná známka tvořená výlučně tvarem výrobku2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Příplatky za zavazadla v letecké dopravě2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Videoherní konzole, na nichž lze hrát jen hry povolené výrobcem2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinnost ověřovat úvěruschopnost spotřebitele2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Daňová diskriminace podle sídla společnosti2014článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zajištění pohledávky zástavním právem k nemovitému majetku2014článek v časopise1210-6410
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Žalovatelnost škody vzniklé EU v důsledku kartelové dohody2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Spotřebitelské výhry2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU : Transparentnost v rozhodování o životním prostředí2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R. Soudní dvůr EU: Konkurenční podnik působící na trhu protiprávně2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Vzájemné uznávání řidičských průkazů - osoba, která nesplňuje tělesné a duševní požadavky pro řízení motorového vozidla2013článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Nabývání hlasovacích práv v akciových společnostech strategického významu2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinný odchod starších soudců, státních zástupců a notářů do důchodu2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Poskytování audiovizuálních mediálních služeb2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU : Správní a trestní stíhání za daňový delikt2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Pomazánkové máslo2013článek v časopise1210-6410
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Pomahač R. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Sankce za opožděné provedení směrnice2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminace fotbalisty prezentovaného jako homosexuála2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Zajištění žadatele o azyl pro účel vyhoštění2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Povinné vzdělávání certifikovaných účetních2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Škoda vzniklá vlivem investičního záměru na životním prostředí2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Zásada účinné soudní ochrany2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Obchodní aspekty duševního vlastnictví2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Studijní stipendia2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Nekalé obchodní praktiky a povinnost náležité profesionální péče2013článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Společná obchodní politika - celní právo - zboží v tranzitu - fikce výroby - podmínky přijetí opatření celních orgánů v případech padělků nebo nedovolených napodobenin v tranzitu2013článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Přístup k dokumentům orgánů EU - výjimky vztahující se k ochraně cílů vyšetřování, obchodních zájmů, právního poradenství a rozhodovacího procesu orgánů - povinnost dotyčného orgánu provést konkrétní a individuální přezkum obsahu dokumentů, kterýc...2013článek v časopise0139-6005
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Pomahač R.Local government in the Czech Republic: History, current position, prospective evolution2013část knihy978-0-415-58000-7
Pomahač R.K povaze smluv o vypořádání s církvemi2013článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Blokování komunikace na internetu2012článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Souběžné trestání účastníků kartelových dohod2012článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Průtahy a odklon v daňovém sporu2012článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Tribunál EU: Zpoplatnění zásob zemědělských produktů2012článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Volný pohyb osob - právo na vstup a pobyt - omezení z důvodu veřejného pořádku - Schengenský informační systém2011článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Podpůrná ochrana uprchlíků - vážné ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí - rovnocennost komunitární ochrany s úrovní předvídanou ustanoveními článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech2011článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Soudní dvůr EU: K uznání práva pobytu rodinných příslušníků2011článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Omezení herních příležitostí2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Základy teorie veřejné správy2011kniha978-80-7380-330-8
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Stát jako akcionář a meze správního uvážení2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Zásada omezení ručení do výše majetku společnosti a rozšíření ručení na společníka2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Nákup služeb od společného podniku a právo veřejných zakázek2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU : Volný pohyb kapitálu a zdanění dividend2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU : Územní působnost zákazu porušování práv z ochranné známky Společenství2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU : Reklama na léčivé přípravky2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Přímý marketing a nezávislost účetních expertů2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Diskriminační podmínka pobytu v důchodovém pojištění2011článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Soudní dvůr EU: Opatření vyhlášené ve všech úředních jazycích2011článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr : Monopol na provozování on-line kasin2011článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Rozhodování v Evropské unii2011část knihy978-80-7380-335-3
Pomahač R.Institucionální koordinace při rozhodování na úrovni EU2011část knihy978-80-7380-335-3
Pomahač R.Právo na státní občanství2011část knihy978-80-7380-335-3
Pomahač R.Status občana Unie2011část knihy978-80-7380-335-3
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K rovnému zacházení s cestujícími zpožděných a zrušených letů2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Koncese na služby - subjekt se smíšenou veřejnou a soukromou kapitálovou účastí2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Regulatorní veřejná správa za hranicemi státu2010článek v časopise0323-0619
Pomahač R.Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce - deliktní odpovědnost členského státu - peněžitá sankce2010článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Výběr právního zástupce pojistitelem právní ochrany2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Sporné klauzule ve spotřebitelských smlouvách2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Neplánovaná nemocniční léčba v jiném členském státě2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Přístup k vysokoškolskému vzdělání2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Přiměřenost náhrady za vyvlastnění2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Předběžná opatření týkající se péče o dítě2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Povinnost používat registrační pokladnu2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Kvalifikace držitele diplomu v oboru právo2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Právní úprava zakazující vázané nabídky spotřebitelům2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K nezávislosti profesionálních lékárníků2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K požadavku rovného zacházení s akcionáři2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Obchodování zasvěcených osob2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Přednostní akcie státu2010článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Z judikatury soudního dvora evropské unie: Rovné zacházení - princip proporcionality - princip předběžné opatrnosti - vzájemné uznávání správních a soudních rozhodnutí2010článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Evropské veřejné právo2010kniha978-80-7357-516-8
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Rodičovská dovolená při narození dvojčat2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Z judikatury soudního dvora evropské unie: Občanství Unie - volby do Evropského parlamentu - státní příslušníci třetích zemí, kteří mají pobyt na evropském území2010článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Doložky kolektivních smluv o skončení pracovního poměru z důvodu věku obvyklého pro odchod do důchodu2010článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Európské správne právo2010část knihy978-80-89447-27-5
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K regulovaným cenám knih2009článek v časopise1210-6410
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Pomahač R. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Handrlica J., Pomahač R.6.5 K úřední aplikaci evropského správńího práva2009část knihy978-80-246-1662-9
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K readmisi občanů Unie2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K požadavku integrace občanů Unie v hostitelském státě2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Veřejnost údajů o příjmech z výdělečné činnosti a kapitálu2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K riziku vyplývajícímu z distančních smluv2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Právo na jméno po obou rodičích2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K přemístění sídla společnosti2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Zákaz žalovat u soudu jiného členského státu vydaný na podporu rozhodčího řízení2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Rozdílné zacházení při poskytování dávek pro uchazeče o zaměstnání2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Lhůta pro doměření daně2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Uznávání soudních rozhodnutí v rozvodových věcech2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Soudní příslušnost ve sporech o náhradu škody cestujícím v případě zrušení letů2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Výběr právního zástupce pojistitelem právní ochrany2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Soudní spolupráce při doručování mimosoudních písemností2009článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Svědecká výpověď oběti, jíž je soukromý žalobce2009článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Právo na slyšení ve vazebním řízení2009článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Ne bis in idem a nevykonatelný trestní rozsudek2009článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Soudcovské uvážení a presumpce neviny2009článek v časopise1213-5313
Pomahač R., Vopálka V.Prameny správního práva2009kniha978-80-7400-049-2
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K právu na ochranu obchodního tajemství2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Koncese na provozování veřejné služby distribuce plynu2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K právu na požitky z držby akcií2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Důvody pro vyloučení z účasti v soutěži o veřejnou zakázku2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Daňové zacházení se zisky rozdělovanými dceřinou společností2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Porušení prestiže ochranné známky2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Reklama na napodobeniny2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Zadání zakázky společnosti s veřejnou kapitálovou účastí2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Nároky obchodních zástupců při ukončení smluvního vztahu2009článek v časopise1803-6554
Pomahač R.Právo2009část knihy978-80-246-1655-1
Pomahač R.Czech administrative law2009kniha978-80-87146-24-8
Pomahač R.Európske správne právo2009část knihy978-80-89447-05-3
Pomahač R.Právo2009část knihy978-80-246-1655-1
Pomahač R.Článek 92 a 98 Ústavy2009část knihy978-80-7380-140-3
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: K použití vnitrostátních migračních pravidel. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: K povinnému odchodu do důchodu. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Diskriminace z důvodu trvalého pobytu. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Skutková jednání spojená týmž protiprávním úmyslem. 2008článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: K právu na kvalitu ovzduší. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K pojmu výkon trestněprávních sankcí. 2008článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: K nepřímé diskriminaci žáků zvláštních škol. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Školné jako daňový odpočet. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Ochrana důvěrnosti elektronických komunikací. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Námitky nesprávného výkladu komunitárního práva. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Diskriminace na základě sexuální orientace. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Přímá diskriminace na základě zdravotního postižení dítěte. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: K podmínkám harmonizace trestního práva. 2008článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Bezplatná výměna použitého zboží. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: K účinnosti daňového dohledu. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: Vzájemné uznávání řidičských průkazů. 2008článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Ahmed Ali Yusuf a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise (rozsudek ESD - Soudu prvního stupně z 21.9.2005)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Lichtenštejnsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Les Verts (rozsudek ESD z 23.4.1986)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: Evropský zatýkací rozkaz a požadavek oboustranné trestnosti2007článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Litva - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Rosmarie Kapferer (rozsudek ESD z 16.3.2006)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Alexander Dory (rozsudek ESD z 11.3.2003)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Estonsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Vatikán - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Jégo-Quéré (rozsudek ESD z 1.4.2004)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Simmenthal (rozsudek ESD z 9.3.1978)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Irsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.San Marino - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Micheletti (rozsudek ESD z 7.7.1992)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Kühne a Heitz (rozsudek ESD z 13.1.2004)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Srbsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Monako - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Nerozumnost - ústavní obsah2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Občanství Evropské unie2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Gerhard Köbler (rozsudek ESD z 30.9.2003)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Omega (rozsudek ESD z 14.10.2004)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Traghetti del Mediterraneo (rozsudek ESD z 13.6.2006)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Chorvatsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Liselotte Hauer (rozsudek ESD z 13.12.1979)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Re-codification of Administrative Procedure in the Czech Republic2007článek v časopise1789-1035
Pomahač R.Lotyšsko - ústavní systém2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: k výkladu pojmu oběť v rámci trestního řízení2007článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Velká Británie - Human Rights Act 19982007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Tanja Kreil (rozsudek ESD z 11.1.2000)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Rámcové rozhodnutí o trestně právní ochraně životního prostředí (rozsudek ESD z 13.9.2005)2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Střet zájmů2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Evropský soudní dvůr2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Island2007část knihy978-80-7357-295-2
Pomahač R.Reforma místní správy a evropské právo. 2007část knihy978-80-7357-300-3
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Služby v obecném zájmu - Kazuistika (Coname)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Spolupráce v civilněprávních sporech - Kazuistika (Götz Leffler)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Riziko z podomních úvěrových smluv - Kazuistika (Elisabeth a Wolfgang Schulte)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Přezkum provádění rezolucí rady bezpečnosti - Kazuistika (Ahmed Ali Yusuf)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Trestněprávní ochrana životního prostředí - Kazuistika (Komise v. Rada - žaloba na zrušení rámcového rozhodnutí č. 2003/80)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Vyslání pracovníků do ciziny - Kazuistika (Pracovní víza)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Slučitelnost komunitárních aktů s pravidly WTO - Kazuistika (Van Parys)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Průhledné stanovení cen léků - Kazuistika (Komise v. Finsko - neprovedení směrnice 89/105/ES)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Směrnice 90/314/ES - Kazuistika (Alberto Garrido)2007článek v časopise
Pomahač R.Princip rovnosti a základní práva - Agentura Evropské unie pro základní práva - Nařízení č. 168/2007/ES2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Princip rovnosti a základní práva - Důstojnost, ochrana soukromí a ochrana dětí v informační společnosti - Doporučení EP a Rady 2006/952/ES2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva - Právo na obhajobu - Kazuistika (Hasan Krasniki)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský právní prostor - Výkon soudních rozhodnutí - Zelená kniha o obstavení bankovních účtů - KOM(2006) 6182007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Res iudicata- Kazuistika (Rosmarie Kapferer)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Odpovědnost státu za porušení komunitárního práva - Kazuistika (Traghetti del Mediterraneo SpA)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Volný pohyb služeb - Kazuistika (Federico Cipolla a spol.)2007článek v časopise
Pomahač R.Evropská rada - Brusel 21. a 22. 6. 2007 - Mandát pro mezivládní konferenci - Obecné otázky reformy základních smluv2007článek v časopise
Pomahač R.Evropská rada - Brusel 21. a 22. 6. 2007 - Mandát pro mezivládní konferenci - Změny smlouvy o Evropské unii2007článek v časopise
Pomahač R.Evropská rada - Brusel 21. a 22. 6. 2007 - Mandát pro mezivládní konferenci - Listina základních práv2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - Volný pohyb nezaměstnaných osob - Kazuistika (Gérard De Cuyper)2007článek v časopise
Pomahač R.Institucionální právo - Rozšíření Evropské unie v roce 2007 - Změny v institucionálních ustanoveních2007článek v časopise
Pomahač R.Reforma základních smluv - Smlouva o Evropské unii - Ustanovení o posílené spolupráci2007článek v časopise
Pomahač R.Reforma základních smluv - Smlouva o Evropské unii - Ustanovení o vnější činnosti Unie2007článek v časopise
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: daňová regulace jako nástroj boje proti kouření2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: zákulisní politické rozhovory a právo na informace2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: veřejné zakázky a společnosti se smíšenou majetkovou účastí2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: k podmínkám zamítnutí návrhu na registraci politické strany2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: právo na účinnou soudní ochranu2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: svoboda podnikání a vykonstruované daňové operace2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: umělé zvýšení ceny převáděných cenných papírů2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: profesní tajemství a nezávislost advokátů2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: k použití zásady res iudicata2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: lustrační procedury a právo na spravedlivý proces2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: k sazbě daně z příjmů pracovníků - nerezidentů2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: zproštění obžaloby z důvodu promlčení2007článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: zprošťující rozsudek z důvodu nedostatku důkazů2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva: zpoždění ústavněprávního přezkumu rozhodnutí o prodloužení vazby2007článek v časopise1213-5313
Pomahač R.Evropský soudní dvůr: k volnému pohybu právníků2007článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Zamyšlení nad vlivem evropského práva na argumentaci soudů2006část knihy80-86898-86-2
Pomahač R.Evropský soudní dvůr - k postavení cizinců vysílaných zaměstnavatelem pracovat v jiném členském státě EU2006článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropský soud pro lidská práva - k nepřímé diskriminaci žáků zvláštních škol2006článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropská nařízení pro strukturální fondy - cesta k decentralizaci2006článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Je špatná správa opakem dobré správy? 2006část knihy80-210-4001-7
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. Díl 4.2006kniha80-7201-584-2
Pomahač R.Část desátá. Evropské správní právo2006část knihy80-7179-442-2
Pomahač R., Vopálka V.Kapitola III. Prameny správního práva2006část knihy80-7179-442-2
Pomahač R.Nový správní řád mezi řádky2005část knihy80-7357-109-9
Pomahač R.Správní spravedlnost2005článek v časopise0231-6625
Pomahač R.Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Kometář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, 733 s.2005článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Důraz na veřejnou infrastrukturu2005článek v časopise1213-6581
Pomahač R.Je právo na dobrou vládu a řádnou správu základním právem?2005část knihy80-86898-45-8
Hoós J., Jenei G., Potůček M., Pomahač R., Vass L.Veřejná správa a řízení ve veřejné správě: přístupy a reformy2005část knihy80-86429-50-4
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. Díl 32005kniha80-7201-550-8
Pomahač R.Správní spravedlnost2005článek v časopise0231-6625
Hoós J., Jenei G., Potůček M., Pomahač R., Vass L.Veřejná správa a řízení ve veřejné správě: přístupy a reformy2005část knihy80-86429-50-4
Pomahač R.Je právo na dobrou vládu a řádnou správu základním právem?2005část knihy80-86898-45-8
Pomahač R.Nový správní řád mezi řádky2005část knihy80-7357-109-9
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. Díl 32005kniha80-7201-550-8
Pomahač R.Syllová, J., Pítrová, L., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Kometář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, 733 s.2005článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Důraz na veřejnou infrastrukturu2005článek v časopise1213-6581
Pomahač R.Základní právo na dobrou zprávu2005příspěvek na konferenci
Pomahač R.Základní právo na dobrou zprávu2005příspěvek na konferenci
Pomahač R.Konstitucionalizace práva na dobrou správu2004část knihy80-7201-487-0
Pítrová L., Pomahač R.Nová rubrika časopisu Správní právo2004článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Evropské veřejné právo2004kniha80-7357-014-9
Pomahač R.Proměny evropské ústavy2004článek v časopise1213-6581
Pomahač R.Řádná péče v evropském správním právu2004část knihy80-246-0838-3
Pomahač R.České správní právo : učební pomůcka pro program Czech Legal System in European Context2004kniha80-85889-54-4
Pomahač R.Nejvyšší správní soud2003část knihy80-86395-65-0
Pomahač R.Správní soudnictví a reforma veřejné správy2003článek v časopise0027-8009
Pomahač R.Evropské správní právo2003část knihy80-7179-671-9
Pomahač R.Evropské právo : stručný přehled2003kniha80-246-0576-7
Pomahač R.Evropské správní právo v reflexi Konventu2003článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Richard A. Chapman (ed.): Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí, Sociologické nakladatelství: Praha 2003, 264 s.2003článek v časopise0027-8009
Pomahač R.Plná jurisdikce správních soudů2002článek v časopise1211-4405
Pomahač R.Modality obecné správní žaloby2002článek v časopise1211-0825
Pomahač R.Evropský správní prostor a reforma veřejné správy2002část knihy80-246-0491-4
Pomahač R.Správní soudnictví a účinná ochrana2002článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Správní či soudní projednávání správních deliktů?2002článek v časopise0139-6005
Pomahač R.Evropská charta regionální samosprávy2002článek v časopise0572-3043
Pomahač R., Widemannová M.Veřejná správa a evropská právní integrace2002kniha80-245-0310-7
Pomahač R., Vidláková O.Veřejná správa2002kniha80-7179-748-0
Pomahač R.Volný pohyb rozsudků2002článek v časopise1210-6410
Průcha P., Pomahač R.Lexikon : Správní právo2002kniha80-7208-314-7
Pomahač R.Evropské správní právo2001část knihy80-7179-470-8
Pomahač R., Pítrová L.Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora - 2. díl2001kniha80-7201-252-5
Pomahač R.Evropské právo2001kniha80-7194-367-3
Pomahač R.K reformě správního soudnictví v České republice2001článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Opravné prostředky ve správním procesu2001článek v časopise
Pomahač R.Evropské správní právo v globální perspektivě2001část knihy80-246-0378-0
Pomahač R.Evropský správní prostor2001článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Zásady správního řízení a evropské právo (K návrhu nového českého zákona o řízení před správními úřady)2001článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Euroobčan a jeho práva2001článek v časopise0323-0619
Pomahač R.Evropská unie : rozhodovací a legislativní procesy a společný právní a správní prostor2001část knihy
Pomahač R.Kodifikační návrh Corpus Iuris. Tresty2000článek v časopise0027-8009
Pomahač R.Návrh Charty základních práv EU. Výkon spravedlnosti2000článek v časopise0027-8009
Pomahač R.Návrh Charty základních práv EU. Důstojnost2000článek v časopise0027-8009
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. 1. díl2000kniha80-7201-204-5
Pomahač R.Naše legislativa pod evropským vlivem2000článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropská civilněprávní úmluva proti korupci2000článek v časopise1210-6410
Pomahač R.České policejní právo v evropských souvislostech2000článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Základní lidská práva a správní právo2000část knihy80-85889-30-7
Pomahač R.Stane se ČR dekoncentrovaným nebo decentralizovaným státem?1999článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Mediální politika, evropské právo a český tiskový zákon1999článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Evropská unie a její občané1999článek v časopise1210-6410
Pomahač R.Místní orgány a evropské právo1999část knihy80-902189-3-8
Pomahač R.Průvodce veřejnou správou1999kniha80-85866-42-0
Pomahač R.Právní principy dobré správy - imaginace či realita?1999část knihy80-901064-5-5
Pomahač R.Justice1999část knihy80-85889-24-2
Pomahač R.Regiony1999část knihy80-85889-24-2
Pomahač R.Občanství1999část knihy80-85889-24-2
Pomahač R.Administrative and Constitutional Justice - Transformation of Administrative Law in Czechia and Slovakia1997článek v časopise1105-1590
Pomahač R.Evropský standard: od místní k regionální samosprávě1997článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Lexikon veřejné správy1997článek v časopise0027-8009
Pomahač R.Proměny správní vědy1997část knihy
Pomahač R.Soukromé osoby vis-a-vis úřady jako problém obecného správního práva1997článek v časopise1210-3977
Pomahač R.Evropská charta místní samosprávy a náš právní řád1995článek v časopise1211-0507
Pomahač R.Evropská charta místní samosprávy a náš právní řád1995článek v časopise1211-0507
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111