doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra evropského práva

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 107 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
po dohodě

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 313

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 107 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
po dohodě

Ústav právních dějin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pomahač R., Kopecký M., Pítrová L., Prášková H., Staša J.Správní právo. Casebook2018kniha978-80-7552-938-1
Šmejkal V., Francová O., Kohajda M., Král R., Kunertová T., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Svobodová M., Vondráčková A., Vybíral R., Zemánek J.Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální budoucnost evropské integrace2018kniha978-80-7598-098-4
Pítrová L., Sládeček V.Náhrada veřejnoprávní škody2018část knihy978-80-85305-53-1
Pítrová L.The Institutional Changes after BREXIT - a Challenge or Threat?2018část knihy978-3-452-29186-8
Tomášek M., Týč V., Malenovský J., Pelikánová I., Petrlík D., Křepelka F., Pítrová L., Šmejkal V., Kunertová T., Převrátil J., Sehnálek D., Smolek M., Svobodová M., Vondráčková A.Právo Evropské unie2017kniha978-80-7502-184-7
Pítrová L.Několik poznámek k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci2017článek v časopise1210-6410
Landovský J., Pítrová L., Gantner F., Waitzmanová S.The Czech Asylum and Migration Policies within the EU Framework2017část knihy978-83-8088-847-0
Landovský J., Pítrová L., Gantner F., Waitzmanová S.Integration Policies and Programmes of the Czech Republic - Key Documents and Responsible Institutions2017část knihy978-83-8088-847-0
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Munková J., Svobodová M., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva2016kniha978-80-87975-48-0
Pomahač R., Pítrová L.Správní právo I2016kniha978-80-87975-53-4
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J., Pítrová L. , et al.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2015kniha978-80-87975-25-1
Pítrová L.Právní aspekty návrhu na zavedení daně z finančních transakcí2014článek v časopise0323-0619
Pítrová L., Pomahač R.Vliv právní komparatistiky na správní soudnictví2014část knihy978-80-7380-509-8
Tomášek M., Tichý L., Král R., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T., Navrátil P.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2014kniha978-80-87146-93-4
Pítrová L.Evropská dimenze legislativního procesu2014kniha978-80-7502-035-2
Pítrová L.The judgment of the Czech constitutional court in the “slovak pensions” case and its possible consequences (in light of the fortiter in re suaviter in modo principle)2013článek v časopise1805-8396
Kusák M., Pítrová L.Legal aspects of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary union2013článek v časopise1805-8396
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2012kniha978-80-87146-51-4
Mlsna P., Boháč R., Bohadlo D., Horčička E., Kněžínek J., Kohajda M., Kysela J., Pítrová L., Valachová K., Vavera F., Váňa L., Vedral J., Veselský O., Vopálka V.Legislativní proces: (teorie a praxe)2011kniha978-80-7312-074-0
Pítrová L.Evropská dimenze legislativního procesu2011část knihy978-80-7312-074-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Pítrová L. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Pítrová L.Listina základních práv Evropské unie2011část knihy978-80-87284-23-0
Pítrová L.Irské a české záruky sjednané k Lisabonské smlouvě2010článek v časopise0323-0619
Pítrová L.Lisabonská smlouva pod lupou Ústavního soudu ČR2010článek v časopise0323-0619
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J.Příklady z evropského práva2010kniha978-80-87146-28-6
Syllová J., Pítrová L., Paldusová H.Lisabonská smlouva : komentář2010kniha978-80-7400-339-4
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Pítrová L. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Pítrová L.6.4 Český transpoziční deficit2009část knihy978-80-246-1662-9
Pítrová L., Kust J.Lisabonská smlouva a předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv. 2008článek v časopise0231-6625
Pítrová L.Euro-amendement to the Czech Constitution. 2008část knihy978-90-76871-87-5
Pítrová L.Parliamentary control of EU Decision-making in the Czech Republic2007část knihy978-90-76871-81-3
Pítrová L.Z judikatury soudního dvora Evropské unie2007článek v časopise0139-6005
Pítrová L.Princip subsidiarity v EU - od virtuální reality k efektivní parlamentní kontrole2007část knihy978-80-87125-01-4
Pítrová L.Komunitarizace bez Ústavy? Diskuse o rozsahu legislativních pravomocí společenství v oblasti trestního práva2007část knihy978-80-7380-027-7
Pítrová L.Ke koncepci oboustranné flexibility2007článek v časopise1212-8694
Pítrová L.Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová: Ústava České republiky, komentář2007článek v časopise0139-6005
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. Díl 4.2006kniha80-7201-584-2
Pítrová L., Pomahač R.Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. Díl 32005kniha80-7201-550-8

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111