Detail člověka URL

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Profile picture for user 67641891

Telefon: +420221005419

Katedra právních dějin

Aktuální oblast odborného zájmu
Církevní právo/všechny oblasti. Konfesní právo/všechny oblasti. Právní dějiny církví/všechny oblasti. Právo a Bible. Právní dějiny/právní dějiny poměru státu a církví; právní dějiny církevního kanonického práva; právní dějiny zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky; dějiny církevních daní a poplatků; dějiny církevních právnických profesí.

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1962

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

církevní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1993

Církevní právo

Prof.

právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

 

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1967

 

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1962–1966

Československá obchodní banka, a. s.

právník

1,0

1966–1967

ZPA Dodavatelský podnik, n. p.

hospodářský právník

1,0

1967–1976

ČKD DUKLA, n. p.

hospodářský právník

1,0

1976–1990

Výstavba hl. m. Prahy – Výstavba inženýrských staveb

vedoucí právního útvaru

1,0

1990–1993

Duchovní správa u sv. Jiljí v Praze

farní vikář, kněz ve společné duchovní správě

1,0

1990–1993

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

externí vyučující

 

1993–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent, od roku 2006 profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Církevní právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní dějiny církví

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Manželské a procesní právo církevní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Správní a majetkové právo církevní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Konfesní právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář z církevního a konfesního práva garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář právo a Bible garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny právnického stavu a právnických profesí vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Kodifikace – mezníky právních dějin (v minulosti)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Církevní právo (1993–1994)

vyučující

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Církevní právo (1994–1995)

vyučující

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta

Církevní právo – postgraduální studium (1996–2003)

vyučující

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2006–2009

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

člen řešitelského tímu

2005–2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

VZ MSM0021620804

MŠMT

člen řešitelského tímu

2011–dosud

PRVOUK P06 - Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK P06

UK

účastník

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264 406

UK

akademický pracovník

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266 406

UK

akademický pracovník

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2001

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Itálie

1 týden

invited speaker

2002

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Kerkelijk Recht, Leuven

Belgie

1 týden

invited speaker

2003

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien

Rakousko

1 týden

invited speaker

2004

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien

Rakousko

1 týden

invited speaker

2005

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien

Rakousko

1 týden

invited speaker

2002

Universität Passau, Theologische Fakultät, Passau

Německo

přednáška

invited speaker

2003

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien

Rakousko

přednáška

invited speaker

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1994–1998

Nadace PF UK

ČR

člen správní rady

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1994–dosud

Společnost pro církevní právo

ČR

předseda

1994–dosud

Česká křesťanská akademie, Právní sekce

ČR

ředitel

1995–dosud

Revue církevního práva

ČR

šéfredaktor

1997–2005

AUC–Iuridica

ČR

člen redakční rady

1995–1998

Poradní komise MK ČR pro otázky kanonického práva

ČR

člen

1999–2001

Expertní komise MK ČR pro vztah státu a církve

ČR

člen

2006–dosud

European Consortium for Church and State Research

EU

člen

Účast na konferencích a jejich organizace

  • Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Systémy financování církevních institucí v Evropě

konference

Sandomierz, Polsko

1999

System czeski – de lege lata i de lege ferenda

III. mezinárodní konference Kultura i prawo

konference

Warszawa, Polsko

2002

Religion und Erziehung in Mittel- und Osteuropa

IV. mezinárodní konference Kultura i prawo

konference

Warszawa, Polsko

2003

Religia i wolność religijna w Republice Czeskiej

Kirche und Sozialismus

konference

Frankfurt am Main, Německo

2005

Zur Situation in der Tschechoslowakei

Restituce církevního majetku

konference

Praha, ČR

2007

Blokovaný církevní majetek a církevní právo

Náboženství a veřejná moc v zemích EU

konference

Olomouc, ČR

2009

Financování církví v zemích EU

Církev a stát – Zvláštní práva církví

konference

Brno, ČR

2013

Zvláštní práva církví – Obecný pohled

  • Organizace konferencí 

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

První ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Financování církví v Evropě a USA“

Praha, ČR

1996

Druhý ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy“

Praha, ČR

1998

Třetí ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Konfesní právo v Německu a USA“

Praha, ČR

2000

16. ročník konference Církev a stát na téma „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“

Brno, ČR

2010

17. ročník konference Církev a stát na téma „Právní aspekty financování církví“

Brno, ČR

2011

18. ročník konference Církev a stát na téma „Církve, stát a vzdělání“

Brno, ČR

2012

19. ročník konference Církev a stát na téma „Zvláštní práva církví“

Brno, ČR

2013

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena poroty za výkladový Slovník
církevního práva

Jednota tlumočníků a překladatelů

2013

Zlatá medaile sv. Vojtěcha

Arcibiskupství pražské

2015

Čestné členství

Česká křesťanská akademie

2015

Ocenění knihy Religion and Law in the
Czech Republic v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK

Univerzita Karlova

2016

Ocenění knihy Konfesní právo v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK Univerzita Karlova 2017
Ocenění knihy Církevní právo v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK Univerzita Karlova 2018

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

aktivně

ruský

aktivně

polský

pasivně

francouzský

pasivně

latinský

pasivně