prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 362

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 133 (mapa)

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 362

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 362

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 133 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 15:00 - 16:00 hod.


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze


Vyučuji jako profesor (jmenován v roce 2003) na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy na základě dohody o provedení práce a do konce července 2016 také na Bankovním institutu vysoké škole. Po promoci jsem byl zaměstnán několik let v podnikové praxi a v letech 1968 až 1974 jako odborný asistent na Právnické fakultě UK. Poté do konce roku 1989 jsem působil jako právník na Federálním ministerstvu paliv a energetiky a v letech 1990–1993 ve funkcích náměstka ministrů zdravotnictví a sociálních věcí, později zdravotnictví a 1997–1998 spravedlnosti. Vedle své pedagogické a vědecké činnosti jsem vykonával od února 1994 do ledna 2006 (s přerušením v letech 1997-1998) činnost proděkana Právnické fakulty UK, kde jsem členem vědecké rady a oborové rady pro doktorský studijní program. Dále jsem členem redakční rady AUC-Iuridica a redakční rady časopisu Správní právo. Po dobu deseti let (1996-2005) jsem řídil redakční radu časopisu Právo a zaměstnání. Účastním se evropských a světových kongresů, konferencí a sympózií, pro něž zpracovávám národní zprávy, a přednáším na zahraničních univerzitách v SRN, Maďarsku, Rakousku a Švýcarsku. V letech 2001 až 2005 jsem byl předsedou expertní skupiny MPSV pro přípravu nového zákoníku práce, jsem členem Grémia Jednoty českých právníků, do roku 2016 místopředsedou české sekce a členem správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Od roku 1999 do roku 2011 jsem byl členem odborné rady Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní sociální právo v Mnichově.
Ve vědecké práci se specializuji na obor práva sociálního zabezpečení, kde jsem do června 2015 působil jako člen Rady programu PRVOUK 06. Pravidelně uveřejňuji články v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a dalších publikacích (např. Jahrbuch für Ostrecht, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, Arbeit und Sozialpolitik, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht). Jsem spoluautorem řady skript, učebnic a monografií, např. Právo sociálního zabezpečení (C. H. Beck 2000, 2002, 2005, 2008, 2010, 2013), Pracovní právo (Všehrd 1991, 1997, C. H. Beck 2001, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014), Kodifikace a dekodifikace soukromého práva v dnešním právním vývoji (Karolinum 1998), Slovník českého práva, I. a II. díl (Linde 1995, 1999, 2002), Zákoník práce a předpisy souvisící (Codex 1997, 1998, 1999, 2001), Soziale Sicherheit in Mitteleuropa (Orac Wien 2000), International Encyclopaedia of Social Security Law – Czech Republic (Kluwer Law International 2001, 2006), Arbeitsrecht und Sozialabgaben, Handbuch WIRO, C.H.Beck 2003.
V roce 1992 mi byla udělena pamětní medaile k 650. výročí založení Univerzity Karlovy a v roce 2009 u příležitosti 70. narozenin medaile Právnické fakulty UK; od roku 1997 jsem z rozhodnutí Jednoty českých právníků nositelem stříbrné medaile profesora Antonína rytíře Randy a v roce 2015 jsem byl Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyznamenán Medailí Josefa Hlávky.
Od roku 1971 jsem ženatý a mám dvě dospělé dcery.

 

V Praze dne 24. Listopadu 2016
 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tröster P.Minimální mzda - srovnání české a německé právní úpravy2018článek v časopise0323-0619
Tröster P.Postavení pracovního práva v právním systému České republiky2018část knihy978-80-7380-735-1
Koldinská K., Tröster P., Hůrka P., Lang R., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Vysokajová M., Voříšek V.Právo sociálního zabezpečení2018kniha978-80-7400-692-0
Tröster P.Zpráva z Mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO konané v Zámeckém hotelu v Třešti ve dnech 10.10. až 12.10.20182018článek v časopise0139-6005
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Tröster P.K vývoji sociálního zabezpečení po II. světové válce2017článek v časopise0139-6005
Tröster P.Labour and Social Security Law as Two Related Branches of the Czech Law2016článek v časopise1805-8396
Tröster P.The 29th Labour Law Symposium in Passau 2015 and its Results, with Czech Approach to Facebook-Posting2016článek v časopise1805-8396
Tröster P.Labour Law and Social Security Law in the Czech Republic as Twin Branches of Law2016část knihy978-963-306-479-5
Tröster P.Zpráva o průběhu a výsledcích 29. pracovněprávního sympózia v Pasově 2015, doplněná o český pohled na Facebook-Posting2016článek v časopise1801-3678
Tröster P.K některým otázkám uzavírání kolektivních smluv2014část knihy978-83-7490-769-9
Tröster P.Neuere Entwicklungen im Arbeitsrecht der Tschechischen Republik2014článek v časopise0930-861X
Tröster P.Předmluva2014článek v časopise0323-0619
Tröster P., Knebl P.Zákon o kolektivním vyjednávání : komentář2014kniha978-80-7478-644-0
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2014kniha978-80-7400-283-0
Tröster P.Fuchs Maximilian (ed.). Europäisches Sozialrecht. Nomos Kommentar. 6. vydání. Baden-Baden: Nomos Verlag, Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, Vídeň: Manz´sche Verlags- u. Universitätsbuchhandlung, 2013, 1002 s2013článek v časopise0231-6625
Bělina M., Drápal L., Hůrka P., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2012kniha978-80-7400-405-6
Tröster P.K právní úpravě úrazového pojištění zaměstnanců2011část knihy978-80-7400-388-2
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2010kniha978-80-7400-186-4
Tröster P.Tschechische Republik: Die Unfallversicherung und ihr Leistungssystem2010část knihy0-000-00000-0
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Přib J., Ryba J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Voříšek V., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení2010kniha978-80-7400-322-6
Tröster P.Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie2010část knihy978-80-7400-322-6
Tröster P., Přib J., Voříšek V.Financování sociálního zabezpečení2010část knihy978-80-7400-322-6
Tröster P.Zdravotní pojištění2010část knihy978-80-7400-322-6
Tröster P.Úrazové pojištění2010část knihy978-80-7400-322-6
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Tröster P. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Tröster P.7. Reforma systému sociálního zabezpečení v České republice 7.1. Úvod2009část knihy978-80-246-1662-9
Tröster P.7. Reforma systému sociálního zabezpečení v České republice 7.3 Úrazové pojištění zaměstnanců2009část knihy978-80-246-1662-9
Tröster P.15. Zdravotní správa2009část knihy978-80-7367-483-0
Tröster P.5.4. Die Rolle der behinderten Menschen in der Zivilgesellschaft der Tschechischen Republik2009část knihy978-3-8329-4798-9
Tröster P.7. Reforma systému sociálního zabezpečení v České republice 7.7 Závěry2009část knihy978-80-246-1662-9
Tröster P.Reforma důchodového systému a jeho financování v České republice2009část knihy978-80-87212-23-3
Tröster P.Předmět a systém práva sociálního zabezpečení z českého pohledu2009část knihy978-80-7357-417-8
Tröster P.Die Reform der Rentensysteme in der Tschechischen Republik und der Slowakei2009část knihy0-000-00000-0
Tröster P.Die Änderungen des tschechischen Arbeitsrechts seit 1. Januar 2007.2008část knihy978-3-406-55689-0
Tröster P.Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Tschechischen Republik.2008část knihy978-3-472-06876-1
Tröster P.Der Gegenstand und das System des Rechts der sozialen Sicherheit aus tschechischer Sicht 2008část knihy
Tröster P.Der Gegenstand und das System des Rechts der sozialen Sicherheit aus tschechischer Sicht 2008článek v časopise1424-7410
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení 2008kniha978-80-7400-032-4
Tröster P.Das Berufsrisiko: Sozialer Schutz und die Verantwortung des Arbeitgebers in Tschechien2007část knihy
Tröster P.Die soziale Gesetzgebung fűr alte Menschen 2007článek v časopise1212-5083
Tröster P.Část třetí. Kolektivní pracovní právo. Hlava XXIII. Vznik a vývoj kolektivního pracovního práva. Oddíl 1.-2.2007část knihy978-80-7179-672-5
Tröster P.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Oddíl 1.- 6. 2007část knihy978-80-7179-672-5
Tröster P.Část třetí. Kolektivní pracovní právo. Hlava XXV. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů. Oddíl 8.2007část knihy978-80-7179-672-5
Tröster P.Část třetí. Kolektivní pracovní právo. Hlava XXVI. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy Oddíl 1.-2.2007část knihy978-80-7179-672-5
Tröster P., Vysokajová M.International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Suppl. 57. Czech Republic2006kniha98-8800-126-4
Tröster P.Das kollektive Arbeitsrecht in Tschechien: Arbeitskampfauswirkungen auf das Arbeits- und Sozialrecht2006článek v časopise0943-7525
Tröster P.Die Soziale Gesetzgebung für Alte Menschen in der Tschechischen Republik2006část knihy
Tröster P., Coester M.Europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Sammelband des Gemeinschaftsseminars vom 28. Februar - 02. März 2006 an der Karls-Universität Prag2006kniha80-85889-72-2
Tröster P.Bude nový zákoník práce srozumitelnější?2005článek v časopise1213-5038
Tröster P.Sociální ochrana nezaměstnaných osob v České republice2005část knihy80-7357-057-2
Tröster P.Die soziale Gesetzgebung für alte Menschen in der Tschechischen Republik2005část knihy
Tröster P.Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie (Kapitola V.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht der Tschechischen Republik2005článek v časopise1611-1958
Tröster P.Obecné principy a modely řešení (Kapitola VIII. Oddíl 1.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Financování zdravotnictví a zdravotní péče (Kapitola VIII. Oddíl 2.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Zdravotní pojištění (Kapitola IX.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Bude nový zákoník práce srozumitelnější?2005článek v časopise1213-5038
Tröster P.Fixlovat se bude stále2005článek v časopise1214-746X
Tröster P.Právo sociálního zabezpečení2005kniha80-7179-856-8
Maximilian F., Tröster P.Das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht der Tschechischen Republik2005článek v časopise1611-1958
Tröster P.Fixlovat se bude stále2005článek v časopise
Tröster P.Die soziale Gesetzgebung für alte Menschen in der Tschechischen Republik2005část knihy
Tröster P.Sociální ochrana nezaměstnaných osob v České republice2005část knihy80-7357-057-2
Tröster P.Právo sociálního zabezpečení2005kniha80-7179-856-8
Tröster P.Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie (Kapitola V.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Obecné principy a modely řešení (Kapitola VIII. Oddíl 1.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Financování zdravotnictví a zdravotní péče (Kapitola VIII. Oddíl 2.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Zdravotní pojištění (Kapitola IX.)2005část knihy80-7179-856-8
Tröster P.Kolektivní smlouvy a kolektivní pracovní spory (Hlava XVI.)2004část knihy80-246-0873-1
Tröster P.Současnost a budoucnost pracovního práva a práva sociálního zabezpečení2004článek v časopise1211-1139
Tröster P.Begrüßungsrede2004část knihy80-85889-59-5
Tröster P.Sozialer Schutz für Arbeitslose in Tschechien2004část knihy
Tröster P.K některým otázkám uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně2004část knihy80-7201-487-0
Tröster P.Právo kolektivního vyjednávání (část 3. hlava XXVI., oddíl 8.)2004část knihy80-7179-853-3
Tröster P.Vznik a vývoj kolektivního pracovního práva (část 3. hlava XXIV.)2004část knihy80-7179-853-3
Tröster P.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (část 2. hlava XVIII.)2004část knihy80-7179-853-3
Tröster P.Kolektivní smlouvy (část 3. hlava XXVII.)2004část knihy80-7179-853-3
Tröster P.Arbeitsrecht und Sozialabgaben2003část knihy3-406-50456-6
Tröster P.Die Gesundheits- und Unfallversicherung in der Tschechischen Republik2003část knihy
Tröster P.Národní strategie zaměstnanosti v kontextu Evropské unie2003článek v časopise1211-1139
Tröster P.Úvahy nad legislativním vývojem českého pracovního práva2003část knihy80-246-0741-7
Tröster P., Zemanová J.Otevřená metoda koordinace v oblasti důchodového pojištění2003článek v časopise1211-1139
Tröster P.Kolektivní pracovní právo a evropská právní úprava2002článek v časopise1211-1139
Tröster P.Právo sociálního zabezpečení2002kniha80-7179-669-7
Tröster P.Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie2002část knihy80-7179-669-7
Tröster P.Obecné principy a modely řešení2002část knihy80-7179-669-7
Tröster P.Financování zdravotnictví a zdravotní péče2002část knihy80-7179-669-7
Tröster P.Zdravotní pojištění2002část knihy80-7179-669-7
Tröster P.Das tschechische Gesundheitssystem: Gesundheitsversorgung und Gesundheitsversicherung2002část knihy3-472-05183-3
Tröster P.Die Gesundheitspolitik und Gesundheitsversicherung: Die Struktur und die rechtliche, finanzielle und administrative Gestaltung in der Tschechischen Republik2002část knihy90-807503-IX
Tröster P.K problematice vzdání se práva v českém právním řádu2002část knihy80-246-0415-9
Tröster P.Das System der Pflege behinderter Personen in der Tschechischen Republik2002část knihy0179-2318
Tröster P.Pracovní právo a sociální zabezpečení v současné Evropě. (Zpráva o průběhu a výsledcích VII. evropského regionálního kongresu)2002článek v časopise1211-1139
Tröster P.Kapitola 12. Zdravotní správa2002část knihy80-7178-560-1
Tröster P.Hesla ve slovníku2002část knihy80-7201-377-7
Tröster P.Hilfe für Menschen mit Behinderung - Landesbericht Tschechische Republik2002část knihy3-7890-8332-1
Tröster P.Gesellschaft für Europäische Sozialpolitik2002příspěvek na konferenci
Tröster P.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci2001část knihy80-7179-521-6
Tröster P.Vznik a vývoj kolektivního pracovního práva2001část knihy80-7179-521-6
Tröster P.Právo kolektivního vyjednávání - 8.oddíl2001část knihy80-7179-521-6
Tröster P.Kolektivní smlouvy2001část knihy80-7179-521-6
Štangová V., Tröster P.Práce a podniková ústava v moderním podniku2001článek v časopise1211-1139
Tröster P.Evropské sociální právo2001článek v časopise1211-1139
Tröster P.Historical Development of the System2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Sources of Social Security Law2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.The Institutions2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Contributions and Financing2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Health Care2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Incapacity to Work2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Industrial Accidents and Occupational Diseases2001část knihy90-6544-939-6
Tröster P.Soziale Grundrechte in Europa und ihre Rechtsregelung in der Tschechischen Republik2001část knihy
Tröster P.Entwicklung der tschechischen Sozialgesetzgebung2001článek v časopise
Tröster P.Zákon o kolektivním vyjednávání2001část knihy80-86395-11-1
Tröster P.Soziale Grundrechte in Europa - Landesbericht Tschechische Republik2001část knihy3-7890-7425-X
Tröster P.Zákoník práce ve znění platném od 1.1.2001 a předpisy související v aktuálním znění s komentářem2001kniha80-86395-11-1
Tröster P.Individuelles Arbeitsrecht in der Tschechischen Republik2000část knihy3-8305-0097-1
Tröster P.Slovo úvodem2000článek v časopise0323-0619
Tröster P.Systém sociálního zabezpečení v České republice2000článek v časopise0323-0619
Tröster P.Nad současnými problémy pracovní smlouvy v SRN2000článek v časopise1211-1139
Tröster P.Zákoník práce po pětatřiceti letech2000článek v časopise1211-1139
Tröster P.Kolektivní smlouvy a kolektivní pracovní spory2000část knihy80-246-0034-X
Tröster P., Voříšek V.Starobní důchody (sociální zabezpečení): Národní systémy, sociální zabezpečení a privátní zaopatření2000článek v časopise0323-2395
Tröster P.Financování sociálního zabezpečení, Financování zdravotnictví a zdravotní péče2000část knihy80-7179-353-1
Tröster P.Právo sociálního zabezpečení2000kniha80-7179-353-1
Tröster P.Das System sozialer Sicherheit in Tschechien2000část knihy3-7007-1944-2
Tröster P.Základní sociální práva v evropském kontextu2000článek v časopise0139-6005
Tröster P.Landesbericht Tschechische Republik2000článek v časopise
Tröster P.České pracovní právo 1965-20002000článek v časopise
Tröster P.Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie2000část knihy80-7179-353-1
Tröster P.Financování sociálního zabezpečení. Obecné principy a modely řešení2000část knihy80-7179-353-1
Tröster P.Zdravotní pojištění2000část knihy80-7179-353-1
Tröster P.Systems des Gesundheitswesens in der tschechischen Republik1999článek v časopise
Tröster P.Evropská strategie zaměstnanosti - zamyšlení nad jednou mezinárodní konferencí1999článek v časopise1211-1139
Tröster P.Transformace zdravotnictví v České republice (1990-1999)1999článek v časopise1211-6432
Tröster P.Evropský pakt zaměstnanosti - jeho příprava a přijetí1999článek v časopise1211-1139
Tröster P.Zur Entwicklung des Privatrechts in der ČR nach dem Jahre 19891999část knihy80-85889-25-0
Tröster P.Wirtschaftliche, soziale und rechtliche Aspekte des Eintritts der Tschechischen Republik in die Europäische Union1999článek v časopise0075-2746
Tröster P.Zákoník práce a předpisy související v aktuálním znění s komentářem1999kniha80-85963-91-4
Tröster P.Zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání1999část knihy80-85963-91-4
Tröster P.Hesla ve slovníku1999část knihy80-7201-150-2
Kalenská M., Tröster P.Ke vzniku, postavení a perspektivám dalšího vývoje českého pracovního práva1998část knihy80-85889-15-3
Tröster P.Das Arbeitsrecht der Tschechischen Republik - Teil 11998článek v časopise0340-8434
Tröster P.Das Arbeitsrecht der Tschechischen Republik - Teil 21998článek v časopise0340-8434
Tröster P.K hospodářským, sociálním a právním aspektům vstupu ČR do EU1998článek v časopise1211-1139
Tröster P.K přijetí Před-přístupového paktu o organizovaném zločinu1998článek v časopise1210-0900
Tröster P.Lidská práva a sociální zebezpečení - Národní zpráva ČR1998část knihy90-429-0597-2
Tröster P.O změnách v právním myšlení ve SRN1998článek v časopise1211-1139
Tröster P.Postavení pracovního práva v právním systému České republiky1998část knihy80-7184-680-5
Tröster P.Zabezpečení zdraví- zdravotní pojištění1998část knihy80-85305-39-9
Tröster P.Zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání1998část knihy80-85963-45-0
Tröster P.Zákoník práce a předpisy související v aktuálním znění1998kniha80-85963-45-0
Tröster P.Zpráva z XV. světového kongresu pracovního práva a sociálního zabezpečení1998článek v časopise1211-1139
Tröster P.K transformaci sociálního zabezpečení v České republice1997část knihy
Tröster P.Kolektivní smlouvy.Kap.XI1997část knihy
Tröster P.Několik slov úvodem.In:Stati o právu SRN1997článek v časopise0323-0619
Tröster P.Sbližování českého pracovního práva s právem Evropské unie1997článek v časopise0231-6625
Tröster P.Sbližování českého pracovního práva s právem Evropské unie1997článek v časopise1211-1139
Tröster P.Sbližování českého pracovního práva s právem Evropské unie1997část knihy80-901938-5-4
Tröster P.Vážení čtenáři, Pracovní právo na přelomu tisíciletí1997článek v časopise1211-1139
Tröster P.Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání1997část knihy
Tröster P.Zákoník práce a předpisy související v aktuálním znění1997kniha80-85963-20-5
Tröster P., Štangová V.Aktuální problémy sociálního zabezpečení v České republice a ve Švýcarsku1997článek v časopise1211-1139
Tröster P., Štangová V.Grundstrukturen des Tschechischen Systems der Socialen Sicherheit1997část knihy
Tröster P.A 1.5, A 2, A 3, A 3.1, A 3.21996část knihy
Tröster P.Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení1996článek v časopise1211-1139
Tröster P.K semináři na téma 'Problematika pracovněprávních vztahů'1996článek v časopise1211-1139
Tröster P.Nad návrhem německého zákona o pracovní smlouvě z roku 19951996článek v časopise0323-0619
Tröster P.Národní zpráva (Česká republika)1996část knihy
Tröster P.Požadavky na reformu českého pracovního práva1996článek v časopise1211-1139
Tröster P.Pracovní právo s komentářem1996kniha80-85963-11-6
Tröster P.Úvod1996část knihy
Štangová V., Tröster P.Aktuální problémy sociálního zabezpečení v České republice, Švýcarsku a Francii1996článek v časopise1211-1139
Tröster P., Kalenská M., Bělina M., Falbr R., Součková M.Pracovní právo dnes a zítra1995článek v časopise2100-0765
Tröster P.Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče : poznámky a komentáře pro ČR1995část knihy
Tröster P.[název neuveden]1995část knihy
Tröster P.Kam kráčíš, pracovní právo?1995článek v časopise0322-8800
Tröster P.Zabezpečení zdraví - zdravotní pojištění1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111