Detail člověka URL

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Profile picture for user 87685738

Telefon: +420221005429

Katedra politologie a sociologie

Katedra politologie a sociologie

Centrum právních dovedností
Vedoucí

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Sociologie práva
Profesní etika 
Didaktika práva

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

2005

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

občanská výchova a filozofie; anglický jazyk a literatura

2009

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

JUDr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

Ph.D.

Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

Mgr.

Občanská výchova a filozofie; anglický jazyk a literatura

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

2009

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2010-2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

0,5

2012/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1

2009/dosud

Gymnázium Jana Keplera

učitel

0,2

2009/2013

Gymnázium Jana Nerudy

učitel

0,25

2013/dosud Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta DPP  

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Sociologie pro právníky

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesní etika v právní teorii a praxi

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní praxe na středních školách I. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní praxe na středních školách II. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo a film

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mediální příprava pro právníky

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborná praxe – praxe na středních školách I. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborná praxe – praxe na středních školách II. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Korupce:fenomen,příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Diplomní seminář zaměřený na právo

vyučující

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Čtení sociologických textů

vyučující

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law)

garant

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2006

St Patrick's College, Dublin City University

Irsko

5 měsíců

studijní

2010

Georgetown University, Washington D.C.

USA

13 dní

studijní

2011

University of South Carolina

USA

18 dní

studijní, guest-speaker

2012

Northumbrian University, Newcastle-upon-Tyne

Velká Británie

2

studijní

2016

Georgetown University, Washington D.C.

 

USA

 

14 dní

studijní, guest-speaker

2014

Freie Universität Berlin

 

SRN

4 dny

studijní

Akademické aktivity

 

2009/dosud vedení programu Street Law na PF UK (viz www.streetlaw.eu)
2013/dosud člen Mezioborového centra rozvoje právních dovedností, PF UK
2013-2016 člen Rady Prvouku č. 17 „Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby“ za PF UK
2016-2017 grant nadace Hugo Grotius – výzkum právního vědomí studentů PF UK
2012/2016 spoluřešitel programu PRVOUK č. 04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“
2012/2015 spoluřešitel programu MK, NAKI „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“
2010/2013 spoluřešitel programu OPPA „Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na PF UK“

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

aktivně