JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 429

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 307 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa 13:00–14:00 hodin v místnosti č. 307

Centrum právních dovedností

Email:

Telefon:
+420 221 005 429

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 307 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
středa 13:00–14:00 hodin v místnosti č. 307


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Sociologie práva
Profesní etika
Didaktika práva

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

2005

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

občanská výchova a filozofie; anglický jazyk a literatura

2009

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

JUDr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

Ph.D.

Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

Mgr.

Občanská výchova a filozofie; anglický jazyk a literatura

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

2009

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2010-2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

0,5

2012/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1

2009/dosud

Gymnázium Jana Keplera

učitel

0,2

2009/2013

Gymnázium Jana Nerudy

učitel

0,25

2013/dosud Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta DPP  

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Sociologie pro právníky

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesní etika v právní teorii a praxi

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní praxe na středních školách I. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní praxe na středních školách II. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo a film

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mediální příprava pro právníky

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborná praxe – praxe na středních školách I. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborná praxe – praxe na středních školách II. (Street Law)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Korupce:fenomen,příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Diplomní seminář zaměřený na právo

vyučující

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Čtení sociologických textů

vyučující

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law)

garant

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2006

St Patrick's College, Dublin City University

Irsko

5 měsíců

studijní

2010

Georgetown University, Washington D.C.

USA

13 dní

studijní

2011

University of South Carolina

USA

18 dní

studijní, guest-speaker

2012

Northumbrian University, Newcastle-upon-Tyne

Velká Británie

2

studijní

2016

Georgetown University, Washington D.C.

 

USA

 

14 dní

studijní, guest-speaker

2014

Freie Universität Berlin

 

SRN

4 dny

studijní

Akademické aktivity

2009/dosud vedení programu Street Law na PF UK (viz www.streetlaw.eu)
2013/dosud člen Mezioborového centra rozvoje právních dovedností, PF UK
2013-2016 člen Rady Prvouku č. 17 „Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby“ za PF UK
2016-2017 grant nadace Hugo Grotius – výzkum právního vědomí studentů PF UK
2012/2016 spoluřešitel programu PRVOUK č. 04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“
2012/2015 spoluřešitel programu MK, NAKI „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“
2010/2013 spoluřešitel programu OPPA „Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na PF UK“

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

aktivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Urban M., Krasnitskaya L., Kowalska K.Re-thinking legal education in Central and Eastern Europe2018část knihy978-0-415-79200-4
Draslarová H., Urban M.Street Law - zažít právo jinak?2018článek v časopise2336-3436
Urban M.Shawová Julia. Iluze paměti. Falešné vzpomínky a proč jim věříme. 20172018článek v časopise0231-6625
Urban M.Polsko jako pozitivní právní inspirace. Zpráva z právnické konference "20 years of Academic Legal Clinics in Poland - achievements, future goals and development opportunities". Jagellonská univerzita, Krakov2018článek v časopise0231-6625
Urban M., Trávníčková S.Jací jsou dnešní studenti práv?2018článek v časopise0323-0619
Urban M.Sociologie práva2018část knihy978-80-7380-744-3
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Urban M.Why there is a need for Street Law programmes?2017článek v časopise2514-2135
Urban M., Drápal J.Proč propojovat film a právo ve výuce práva na právnických fakultách?2017část knihy978-80-7502-220-2
Urban M.Starý dobrý právnický svět Karla Čapka2017část knihy978-80-7502-220-2
Urban M.Kniha sociologie2017článek v časopise0231-6625
Urban M.Nastavení mysli : Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál2017článek v časopise1211-4669
Urban M.Why are Street Law programmes win-win situations for everybody involved?2017část knihy
Urban M., Krupová T.Zpráva z "8th Worldwide Global Alliance for Justice Conference, Anadolou University in Eskişehir, Turecko červenec 2015"2016článek v časopise0231-6625
Kysela J., Ondřejek P., Broz J., Grinc J., Kindlová M., Ondřejková J., Urban M.Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí2016kniha978-80-7502-149-6
Urban M., Drápal J.Právo a film. Lze je propojit ve výuce práva na právnických fakultách?2016článek v časopise1802-3843
Kysela J., Urban M.Stát a společnost - spojené nádoby2016část knihy978-80-7502-149-6
Friedel T., Urban M.What Czech Judges Can and Cannot Do? Practice of Judicial Disciplinary Authorities in the Czech Republic: Empirical Analyses of All Disciplinary Decisions between 2008 and 20142016článek v časopise2322-0058
Friedel T., Urban M.Výuka práva pomocí Problem Based Learning. Zpráva ze semináře profesora Richarda Grimese pořádaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy2016článek v časopise0231-6625
Urban M., Draslarová H.Street law for Czech and Slovak young Roma musicians2016článek v časopise1467-1069
Urban M.Zpráva ze zimní školy věnované metodám a technikám výzkumu " Winter School in Methods and Techniques ", Bamberk, Spolková republika Německo, 26. února - 4. března 20162016článek v časopise0231-6625
Urban M., Hodysová E.Je možné změnit postavení romské menšiny v České republice pomocí vzdělávání? Zkušenosti z letní školy pro nadané mladé romské muzikanty2016článek v časopise0323-0619
Urban M., Krupová T.Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference "Justice Education for a Just Society"2016článek v časopise0231-6625
Urban M.Kulatý stůl s profesorem Jamesem Moliternem na téma "Jak do výuky práva co nejlépe zapojit studenty? a navazující ukázková hodina profesní etiky2016článek v časopise0231-6625
Urban M.Sandel Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Praha: Karolinum, 2015, 303 s.2016článek v časopise0231-6625
Urban M.Zakaria Fareed. In Defense of a Liberal Education2016článek v časopise0231-6625
Urban M.Vývoj důvěry v Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky v letech 1993-20162016část knihy978-80-7502-166-3
Urban M.Právní vědomí2016část knihy978-80-7380-641-5
Urban M.KING, M. L. jr.: King Martin Luther jr. Odkaz naděje. Vybrané články a projevy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, 323 s.2015článek v časopise0231-6625
Urban M., Hodysová P., Kaczor J.Právní gramotnost mladých lidí v České republice a role vzdělávání2015článek v časopise0323-0619
Urban M.No Clinic Can Be Better Than its Teachers : Central European Experience with Sustainable Running of Legal Clinics, Including Gathered Best Practices2015článek v časopise2394-1936
Friedel T., Urban M.Jak učit o právech menšin? Odpovědi studentů Pedagogické fakulty UK2015kniha
Urban M.Komu důvěřujeme ve stále složitějším světě?2014článek v časopise0323-0619
Kysela J., Urban M.Societal limits on the State2014část knihy978-3-631-65375-3
Urban M.Viktor Knapp očima mladé generace2014část knihy978-80-7380-509-8
Urban M.Marmor Andrei. Social Conventions: From Language to Law. 20092014článek v časopise0231-6625
Friedel T., Urban M.Are Czech Judges Angels or Devils? The Practice of Judicial Disciplinary Authorities in the Czech Republic2014článek v časopise2336-5811
Urban M.Development of Trust in Courts in the Czech Republic and Other Visegrad Countries2014článek v časopise2336-5811
Kysela J., Ondřejková J., Ondřejek P., Grinc J., Broz J., Urban M.State as a Giant with Feet of Clay2014kniha978-3-631-65375-3
Urban M., Krupová T., Friedel T., Janoušková D., Ondráčková M.Občanská výchova 9.ročník - příručka učitele2014kniha978-80-7489-013-0
Urban M., Krupová T., Friedel T., Janošková D.Občanská výchova 9 pro ZŠ a VG2014kniha978-80-7489-012-3
Urban M.Program Street Law - jak zajímavě učit právo na školách2014část knihy978-80-7308-506-3
Urban M.Práva menšin ve výuce na středních školách2014článek v časopise0323-0619
Urban M.Úvod k průvodci simulovanými soudy2014část knihy978-80-905903-1-1
Urban M.Jak nadchnout pro simulovaný soud2014část knihy978-80-905903-1-1
Urban M.Přípravné aktivity2014část knihy978-80-905903-1-1
Urban M.Jak hodnotit průběh simulovaného soudu2014část knihy978-80-905903-1-1
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Fatura M., Honusková V., Kloubová K., Sobotka M., Stejskal V., Urban M., Žákovská K.Modelové interaktivní metody výuky práva2013kniha978-80-87146-75-0
Hanko J., Honusková V., Chromá M., Urban M., Žákovská K.(Nejen) teoretická průprava v praktických právních dovednostech: manuál, profesní etika, moot court, právní psaní2013kniha0-000-00000-0
Urban M.What Impact Can Teaching Street Law Have on Secondary School Students? Partial Results of the 2012 Pilot Empirical Study in the Czech Republic2013část knihy978-80-244-3935-8
Urban M.Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů (případy z praxe)2013kniha978-80-7502-013-0
Urban M.Frederick Schauer: Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009. 239 s2012článek v časopise0231-6625
Urban M.Zpráva z 10. ročníku mezinárodni konference o výuce práva, která se uskutečnila na anglické University of Warwick2011článek v časopise0231-6625
Urban M.Právní vědomí - právem přežitý, nebo neprávem přehlížený právní pojem?2011část knihy978-80-7380-323-0
Bartonička J., Urban M.Zpráva o návštěvě Marka L. Wolfa, soudce amerického obvodního soudu v Bostonu, na Právnické fakultě UK2011článek v časopise0231-6625
Friedel T., Urban M.Zpráva z mezinárodní odborné konference "Profesní etika právníků - Quo vadis?", která se uskutečnila ve dnech 6.-7. května 2011 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.2011článek v časopise0231-6625
Urban M.Zpráva z osmého ročníku mezinárodní konference věnované klinickému právnímu vzdělávání, která proběhla 6.-9. července 2010 v anglickém Newcastlu2011článek v časopise0231-6625
Urban M.Výuka práva na středních školách2010část knihy978-80-87439-02-9
Urban M.Maslowova pyramida lidských potřeb a současné evropské pojetí lidských práv2010část knihy978-80-87212-62-2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111