doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 593

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 128 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
konzultační hodiny v zimním a letním semestru nejsou - studijní zahraniční pobyt konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem

Ústav právních dějin

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Řepa K., Hofmannová H."Lhostejná demokracie" a neliberální politika2018článek v časopise2533-736X
Hofmannová H., Řepa K.National Report on Multicultural Challenges in Family Law (Czech Republic)2018článek v časopise1805-8396
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Hofmannová H., Řepa K.Prezident jako garant stability parlamentní republiky?2018část knihy978-80-7380-749-8
Hofmannová H.Taking into Account Ethnicity in Continuity in Upbringing when Arranging Substitute Family Care in the Czech Republic in the Context of Article 20 (3) of the Convention on the Rights of the Child2017článek v časopise1805-8396
Hofmannová H.Poznámky k pojetí lidské důstojnosti v judikatuře soudů2017část knihy978-80-7380-705-4
Kuklík J., Hofmannová H., Petráš R., Šturma P., Kukanová K.Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění2015kniha978-80-246-2798-4
Hofmannová H.Menšiny bez hranic?2015článek v časopise0323-0619
Hofmannová H.Hodnocení postavení národnostních menšin v ČR z pohledu Rady Evropy2014článek v časopise0323-0619
Pavlíček V., Hofmannová H., Lehmannová Z., Zemanová Š., Krejčí J., Šturma P., Kindlová M., Tomášek M., Fáberová A.Občanská a lidská práva v současné době2014kniha978-80-87284-51-3
Hofmannová H.Princip rovnosti v kontextu lidských práv v USA2014část knihy978-80-87284-51-3
Hofmannová H.Právo na život v komparativním pohledu2014část knihy978-80-87284-51-3
Hofmannová H.Ochrana národnostních menšin v komparativním pohledu2014část knihy978-80-87284-51-3
Hofmannová H.Pojetí lidských práv v judikatuře Ústavního soudu České republiky2014část knihy978-80-87284-51-3
Hofmannová H.Legal Status of Stateless Persons in the Czech Republic2013článek v časopise1805-840X
Hofmannová H.Restitution law and the constitutional review of the restitutions in the Czech Republic (principles of the decisions of the Constitutional court regarding the restitution of jewish property)2012článek v časopise1805-8396
Hofmannová H.Právní postavení osob bez státní příslušnosti v České republice2012článek v časopise1802-3843
Petrův H.Ústavní systémy v pohybu2011článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Petrův H.Zákonné bezpráví : Židé v Protektorátu Čechy a Morava2011kniha978-80-87284-19-3
Hofmannová H.K pojetí lidských práv v judikatuře Ústavního soudu České republiky2011část knihy978-80-87284-23-0
Petrův H.Restitution Law and the Constitutional Review of the Restitutions in the Czech Republic (Principles of the Decisions of the Constitutional Court regarding the Restitution of Jewish Property)2011část knihy978-83-7611-900-7
Hofmannová H.Očista po stránce národní spolehlivosti2011část knihy978-80-260-1296-2
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Petrův H. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Petrův H.Ústavně právní aspekty posuzování existence veřejného zájmu2010článek v časopise0323-0619
Petrův H.Citlivá místa právní úpravy postavení národnostních menšin v České republice. (Současný stav, náměty a inspirace).2010část knihy978-80-7440-036-0
Petrův H.Judikatura Ústavního soudu k restitucím židovského majetku2010článek v časopise1802-3843
Scheu H., Petráš R., Petrův H.Definice menšiny2009část knihy978-80-87284-00-1
Petrův H., Vedral J.Právní postavení národnostních menšin v ČR2009část knihy978-80-87284-00-1
Petrův H.Vývoj koncepce rovnosti v USA2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R., Petrův H., Scheu H.Menšiny a právo v České republice2009kniha978-80-87284-00-1
Kindlová M., Petrův H., Kudrna J., Antoš M.The Introduction to Czech Constitutional Law2009kniha978-80-87146-23-1
Petrův H.Kruh americké koncepce rovnosti (od diskriminace menšin k diskriminaci většiny). 2008článek v časopise0037-6833
Petrův H.Michiganský Proposal 2. K vývoji afirmativní a postafirmativní akce v USA2007článek v časopise1210-6410
Petrův H.Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti2007článek v časopise0037-6833
Petrův H., Petráš R.Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti2006článek v časopise0037-6833
Petrův H.Nizozemské referendum a budoucnost Smlouvy o Ústavě pro Evropu2006článek v časopise1210-9126
Petrův H.Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám2006článek v časopise0231-6625
Petrův H.K některým otázkám ochrany práv menšin z hlediska politiky EU1999část knihy80-85889-24-2
Petrův H.K některým otázkám vydávání protižidovských předpisů v Protektorátu Čech a Moravy1999článek v časopise0323-0619
Petrův H.Ústavní úprava principu rovnosti, zákazu diskriminace a postavení menšin ve vybraných státech východní Evropy (Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Estonsko)1999část knihy80-85889-29-3
Petrův H.The Rebirth of Democracy, in Constitutions of Central and Eastern Europe1998článek v časopise1210-3977

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111