JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 537

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 537

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Centrum mimosoudního řešení sporů

Email:

Centrum mimosoudního řešení sporů

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Petráš R.Menšinové konflikty a bezpečnost v Evropské unii2018část knihy978-80-8054-751-6
Petráš R., Scheu H.Předmluva: Integrační právo2018článek v časopise0323-0619
Petráš R.Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu2018článek v časopise0079-4929
Kuklík J., Petráš R.Právní postavení menšin a vysoké školy v meziválečném Československu2018část knihy978-80-87284-71-1
Petráš R.Spotřebitelský kodex a právní úprava cestovního ruchu2017článek v časopise1212-4281
Kuklík J., Petráš R.Minorities and Law in Czechoslovakia 1918 - 19922017kniha978-80-246-3583-5
Petráš R.The End of the International Protection of Minorities under the Auspices of the League of Nations2017část knihy978-80-246-3701-3
Petráš R., Kuklík J.Current Problems of Research on the Legal Status of Minorities2017část knihy978-80-89946-01-3
Petráš R., Kuklík J.Aktuální problémy výzkumu právního postavení menšin v České republice2017část knihy978-80-89946-00-6
Petráš R.Definition of Minorities in Czechoslovakia2017článek v časopise0014-2492
Kuklík J., Petráš R.The legal status of minorities and universities in inter-war Czechoslovakia2017článek v časopise2336-3312
Petráš R.Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Novelizace zákona č. 159/1999 Sb.2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Národnostní menšiny2016část knihy978-80-7380-624-8
Petráš R., Uhlíková N.Migrace do českých zemí za komunistické éry a po roce 1989 z hlediska práva a policejní praxe2016část knihy978-80-87975-50-3
Petráš R.Tradice právní úpravy cestovního ruchu a současnost2016článek v časopise0323-0619
Petráš R.Organisational aspects of the Paris Peace Conference (1919-1920)2016článek v časopise2336-3312
Petráš R.Právo jazykové2016část knihy978-80-7380-641-5
Petráš R.Zákony zasahující do cestovního ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Právní historie a výzkumy národnostní otázky2016část knihy978-80-553-3040-2
Petráš R.Současné změny právní úpravy cestovního ruchu2016část knihy978-80-88064-21-3
Petráš R.Vinařství, vinařská turistika a právo2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Pojištění cestovních kanceláří a další legislativní změny2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Hotely a složitá právní úprava cestovního ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Migrační krize a cestovní ruch2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.The Revolutionary National Assembly in Czechoslovakia 1918-1920. Contentious Issues2015část knihy978-3-7001-7564-3
Kuklík J., Hofmannová H., Petráš R., Šturma P., Kukanová K.Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění2015kniha978-80-246-2798-4
Petráš R.Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa2015článek v časopise0323-0619
Petráš R.Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy "mateřských států" menšin2015článek v časopise0323-0619
Petráš R.The Creation and Legal Status of the Slovac, Roma and Vietnamese Minorities in the Czech Republic2015článek v časopise0866-6628
Petráš R., Uhlíková N.Práva menšin a bezpečnostní situace v České republice v evropském kontextu2015část knihy978-80-8054-631-1
Petráš R.Transformace právní úpravy cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii2015část knihy978-80-88064-09-1
Petráš R.Právní problematika ve vztahu k cestovnímu ruchu2015část knihy978-80-7452-109-6
Petráš R.Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Nová právní úprava památkové péče?2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Cestovní ruch a právní úprava lázeňství2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Vinařství, gastronomie a právo2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Aktuální změny zákona č. 159/1999 Sb. a pojištění cestovních kanceláří2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Právní úprava hotelů2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Turizm v Evrope ožidajut peremeny2015článek v časopise1212-2661
Petráš R.Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující směrnici 90/314/EHS2015část knihy978-80-210-8117-8
Petráš R.Transformace právní úpravy cestovního ruchu a lázeňství2015část knihy978-80-7510-140-2
Petráš R.Uznávání států po první světové válce a vytvoření mezinárodněprávní ochrany menšin v rámci Společnosti národů2014část knihy978-83-7490-791-0
Kuklík J., Petráš R.Práva menšin a uznávání vlád za druhé světové války2014část knihy978-83-7490-791-0
Petráš R.Zánik mezinárodněprávní ochrany menšin z éry Společnosti národů a Pařížská mírová konference 1946-19472014článek v časopise0323-0619
Petráš R.Náboženské menšiny v české minulosti2014článek v časopise0323-0619
Petráš R.Nová smlouva o zájezdu?2014článek v časopise1805-6822
Petráš R.Právo a cestovní ruch2013kniha978-80-7452-032-7
Petráš R.Mezinárodněprávní postavení menšin a Pařížská mírová konference v roce 19462013část knihy978-80-970913-2-3
Petráš R.Systém právní úpravy postavení menšin v ČSR2013část knihy978-80-87475-37-9
Petráš R.Aktuální zásadní přeměny právní úpravy cestovního ruchu2013část knihy978-80-87035-70-2
Petráš R.Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností2013článek v časopise1335-3608
Kuklík J., Petráš R.Právní systém ČSSR, menšiny a experimenty s právem v šedesátých letech2013článek v časopise1335-3608
Petráš R.Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj2013článek v časopise0079-4929
Petráš R.Cizinci ve vlastní zemi : Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě2012kniha978-80-87284-32-2
Petráš R.Ústavní systém a práva menšin2011část knihy978-80-87212-67-7
Petráš R.Migrace a právní postavení přistěhovalců v českém právu z historické perspektivy2011část knihy978-80-87284-07-0
Petráš R.Mezinárodní ochrana menšin v teorii a praxi meziválečné Evropy2011část knihy978-80-7286-188-0
Petráš R.Benno Gammerl, Untertanen, Staatsbürger und Andere2011článek v časopise0523-8587
Petráš R.Židovská otázka ve Všeobecném občanském zákoníku2011část knihy978-80-7357-753-7
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Petráš R. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Petráš R.Problematická koncepce práv menšin v Listině základních práv a svobod2011část knihy978-80-87284-23-0
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Petráš R. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Petráš R.Problémy právního postavení menšin2010část knihy978-80-7440-036-0
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Petráš R. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Petráš R.Mezinárodní konference "Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946-1948)"2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Jana Osterkamp: Verfassunsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939): Verfassungsidee Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Odborný seminář Menšiny a pravo v České republice2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Právo národnostních menšin v justiční a správní praxi2010část knihy978-80-246-1718-3
Petráš R.Policie, četnictvo, správní přestupky2010část knihy978-80-246-1718-3
Petráš R.Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry2010část knihy978-80-86488-70-7
Petráš R.Dušan Drbohlav (ed.), Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Praha 20082010článek v časopise0037-6833
Petráš R.Jakub Rákosník, Odvrácená tvář meziválečné prosperity / Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha 20082010článek v časopise1210-6860
Petráš R.Mezinárodní konference „Migrace a kulturní konflikty“2010článek v časopise0009-0794
Petráš R.K problémům právní terminologie v národnostní otázce2010část knihy978-80-89046-64-5
Petráš R.Mezinárodní právo a transfery obyvatelstva po druhé světové válce2010část knihy978-80-89046-64-5
Petráš R.Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám..., Historický ústav AV ČR - Historický ústav FF MU - Matice moravská, Brno 2003, 405 s.2009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10.-11. listopadu 2005 v Brně2009článek v časopise0079-4929
Scheu H., Petráš R., Petrův H.Definice menšiny2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Menšiny v meziválečném Československu : právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana2009kniha978-80-246-1639-1
Petráš R.Historie právního postavení menšin v českých zemích2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R., Šrajerová O.Specifické menšiny v České republice2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Švýcarská specifika řešení národnostní otázky2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Ústavní vývoj Československa 60. let a národnostní otázka2009část knihy978-80-246-1686-5
Petráš R., Petrův H., Scheu H.Menšiny a právo v České republice2009kniha978-80-87284-00-1
Petráš R.Karolina Adamová, Světla a stíny středověkého práva, Praha 2006. Karolina Adamová, Úsvit moderního konstitucionalismu, Praha 20072009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Vědecký seminář „Přemyslovci a Vyšehrad“ 26.září 20062009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Slavnostní prezentace sborníku „Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918“2009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 – srovnávací aspekty2009článek v časopise0231-6625
Petráš R.Menšiny a integrující se Evropa2009článek v časopise0231-6625
Petráš R.Meziválečné Polsko, Československo a mezinárodněprávní ochrana menšin2009část knihy978-83-60430-07-1
Petráš R.Karel Laštovka2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Emil Stodola2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Heinrich Rauchberg2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Josef Kliment2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Menšiny – národnosti v letech 1948-19892009část knihy978-80-7201-741-6
Petráš R., Kuklík J.Menšiny v období 1946-19482009část knihy978-80-7201-741-6
Petráš R.Karel Kramář a prvorepubliková menšinová legislativa2009článek v časopise1210-6860
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin v letech 1919-1939 jako specifická forma integrace2009část knihy978-80-86879-23-9
Petráš R.Ústavní zákon č. 144/1968 Sb. z 27.10.1968, o postavení národností. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Petráš R.Zasedání českých právních historiků v rámci mezinárodní konference Nové jevy v právu na počátku 21.století. 2008článek v časopise0862-6111
Petráš R.Právo, právní historie a národnostní výzkumy v ČR 2008část knihy978-80-86224-69-5
Petráš R.Maďarská menšina v procesoch transformácie ? historické, politologické a právne súvislosti 2008článek v časopise0231-6625
Petráš R.Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948-19702007kniha978-80-87134-35-1
Petráš R.Právněhistorické kolokvium ?Současnost a perspektivy právní historie?, Praha, 26.října 20052007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Výzkum českých a československých právních dějin po roce 19892007část knihy978-80-246-1366-6
Kuklík J., Petráš R.Nadnárodní integrace v Evropě2007kniha978-80-87109-02-1
Petráš R.Ústavní zakotvení práv národností v Československu v roce 1968 a maďarská otázka. 2007část knihy978-80-89046-46-1
Zoubek V., Petráš R., Mastný V.Dokumenty k státoprávním a mezinárodněprávním otázkám2007kniha978-80-7251-251-5
Matulová H., Petráš R.Drahomír Jančík ? Eduard Kubů, ?Arizace? a arizátoři, Praha 20052007článek v časopise978-80-246-1426-7
Petráš R.Cikánská/romská otázka v Československu na počátku komunistického režimu a návaznost na starší vývoj2007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918 / Sborník z konference (Praha, 18.-19.listopadu 2002), k vydání připravili Harald Binder ? Barbora Křivohlavá ? Luboš Velek, Praha 20032007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Jerzy Ogonowski, Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 20022007článek v časopise
Petráš R.Harald Christian Scheu, Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu, Praha 20052007článek v časopise
Petráš R.Karel Schelle, Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990, vydání 2., Praha 20052007část knihy
Petráš R.Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. K vydání připravili Michal Svatoš ? Luboš Velek ? Alice Velková, Praha 20052007část knihy
Petráš R.Mezinárodní konference ?Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918?, Praha, 4.-8.září 20052007část knihy
Petráš R.Konference o právnickém vzdělání před první světovou válkou, Frankfurt nad Mohanem, 26.-29.listopadu 20042007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Nový vědecký projekt Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Mezinárodní konference právních historiků v Německu a výzkum nejnovějších právních dějin2007článek v časopise0231-6625
Petráš R.Zasedání k problémům právních dějin nad novým sborníkem 'Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918'2007článek v časopise0231-6625
Petráš R., Matulová H.Karel Durman, Popely ještě žhavé / Velká politika 1938-1991, díl I., Praha 20042007část knihy978-80-246-1426-7
Petrův H., Petráš R.Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti2006článek v časopise0037-6833
Petráš R.Židé a Židovská náboženská obec v Kutné Hoře v letech 1899-19202006část knihy80-86403-07-6
Petráš R.Národní otázka v českých zemích na sklonku monarchie2006část knihy80-246-1209-7
Petráš R.Konference středoevropských právních historiků2006článek v časopise0862-6111
Petráš R.Mezinárodní konference Migrace ? tolerance ? integrace2006článek v časopise0231-6625
Petráš R.Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva2005kniha80-246-1005-1
Petráš R.Die tschechische rechtshistorische Literatur in den Jahren 1984 bis 20032005článek v časopise0250-6459
Petráš R.Právo a romské kočování v českých zemích - historický přehled2005část knihy80-86224-51-1
Petráš R.Mezinárodní konference věnovaná otázkám migrace, tolerance a integrace tradičních menšin i přistěhovalců2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 20022005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Mohanem o právnickém vzdělání před první světovou válkou2005článek v časopise0231-6625
Petráš R.Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století / Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Karolina Adamová - Ladislav Křížkovský, Stručné dějiny diplomacie, Praha, C. H. Beck (Beckovy mezioborové učebnice) 2002, 346 + IX s.2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vědecký projekt - vývoj české ústavnosti a státnosti v letech 1627-19182005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) / Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8.prosince 2000 v Praze, uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek, redakce Dalibor Janiš, Praha, His...2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Peter Švorc - Michal Danilák - Harald Heppner (usp.), Veĺká politika a malé regióny / Malé regióny vo veĺkej politike, veĺká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918-1939)2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 2002 2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Mohanem o právnickém vzdělání před první světovou válkou2005článek v časopise0231-6625
Petráš R., Falada D.Die tschechische rechtshistorische Literatur in den Jahren 1984 bis 20032005článek v časopise0250-6459
Petráš R., Starý M.Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva2005kniha80-246-1005-1
Petráš R.Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) / Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8.prosince 2000 v Praze, uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek, redakce Dalibor Janiš, Praha, His...2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Peter Švorc - Michal Danilák - Harald Heppner (usp.), Veĺká politika a malé regióny / Malé regióny vo veĺkej politike, veĺká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918-1939)2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 20022005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference věnovaná otázkám migrace, tolerance a integrace tradičních menšin i přistěhovalců2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století / Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Karolina Adamová - Ladislav Křížkovský, Stručné dějiny diplomacie, Praha, C. H. Beck (Beckovy mezioborové učebnice) 2002, 346 + IX s.2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vědecký projekt - vývoj české ústavnosti a státnosti v letech 1627-19182005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Minderheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei - ihre rechtliche und faktische Stellung2004článek v časopise1210-8499
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin2004část knihy80-246-0923-1
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin2004část knihy80-246-0923-1
Petráš R.Minderheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei - ihre rechtliche und faktische Stellung2004článek v časopise1210-8499
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918 - pracovní setkání v Lázních Sedmihorky2004článek v časopise0862-6111
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918 : druhá konference spolupracovníků2004článek v časopise0231-6625
Petráš R.K právům národnostích- menšin v českých zemích na počátku komunistického režimu2004část knihy80-7201-487-0
Petráš R.Menšiny v Československu 1945-19892004část knihy80-246-0863-4
Petráš R.Václav Veber, Mikuláš II. a jeho svět / Rusko 1894-1917, Praha 20002003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Marija Georgieva Manolova, Istorija na daržavata i pravoto, Tretata Balgarska daržava 1878-1944, 2., Sofija 20012003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Ruben Avakjan (ed.), Pamjatniki armjanskogo prava, Erevan 20002003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-19182003článek v časopise0231-6625
Petráš R.K ohlasu župní reformy na lokální úrovni (oblast Kolín, Kutná Hora, Čáslav)2003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Právní aspekty národnostní politiky ČSR2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Správní reformy za první republiky a Němci2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Porovnání právního postavení menšin v ČSR se zahraničím2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Vliv mezinárodního práva na postavení menšin v meziválečném Československu2002část knihy80-86403-01-7
Petráš R.Reforma správy a národní otázka na počátku první republiky2002článek v časopise1210-6097
Petráš R.K problematice správní reformy za první ČSR2002část knihy80-86395-47-2
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111