JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 537

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 537

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Centrum mimosoudního řešení sporů

Email:

Centrum mimosoudního řešení sporů

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Petráš R.Ohlas sovětského řešení národnostní otázky v meziválečném Československu2019článek v časopise0037-6922
Petráš R.Menšinové konflikty a bezpečnost v Evropské unii2018část knihy978-80-8054-751-6
Petráš R., Scheu H.Předmluva: Integrační právo2018článek v časopise0323-0619
Petráš R.Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu2018článek v časopise0079-4929
Kuklík J., Petráš R.Právní postavení menšin a vysoké školy v meziválečném Československu2018část knihy978-80-87284-71-1
Kuklík J., Petráš R., Soukup L., Skřejpková P., Šutajová J., Marzyová K., Piváček M., Halász I., Scheu H., Hochmanová A.Menšiny, vysoké školy a právo2018kniha978-80-87284-71-1
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Petráš R. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Petráš R.Kontinuita ústavního řešení postavení menšin od Československa k České republice2018část knihy978-80-7380-749-8
Petráš R.Revoluční národní shromáždění v Československu 1918-1920 - sporné právní aspekty2018část knihy978-80-86296-57-9
Petráš R.Spotřebitelský kodex a právní úprava cestovního ruchu2017článek v časopise1212-4281
Kuklík J., Petráš R.Minorities and Law in Czechoslovakia 1918 - 19922017kniha978-80-246-3583-5
Petráš R.The End of the International Protection of Minorities under the Auspices of the League of Nations2017část knihy978-80-246-3701-3
Petráš R., Kuklík J.Current Problems of Research on the Legal Status of Minorities2017část knihy978-80-89946-01-3
Petráš R., Kuklík J.Aktuální problémy výzkumu právního postavení menšin v České republice2017část knihy978-80-89946-00-6
Petráš R.Definition of Minorities in Czechoslovakia2017článek v časopise0014-2492
Kuklík J., Petráš R.The legal status of minorities and universities in inter-war Czechoslovakia2017článek v časopise2336-3312
Petráš R.DLOUHODOBÝ VÝVOJ KONCEPCE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE2017část knihy978-80-88064-30-5
Petráš R.Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Novelizace zákona č. 159/1999 Sb.2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Národnostní menšiny2016část knihy978-80-7380-624-8
Petráš R., Uhlíková N.Migrace do českých zemí za komunistické éry a po roce 1989 z hlediska práva a policejní praxe2016část knihy978-80-87975-50-3
Petráš R.Tradice právní úpravy cestovního ruchu a současnost2016článek v časopise0323-0619
Petráš R.Organisational aspects of the Paris Peace Conference (1919-1920)2016článek v časopise2336-3312
Petráš R.Právo jazykové2016část knihy978-80-7380-641-5
Petráš R.Zákony zasahující do cestovního ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Právní historie a výzkumy národnostní otázky2016část knihy978-80-553-3040-2
Petráš R.Současné změny právní úpravy cestovního ruchu2016část knihy978-80-88064-21-3
Petráš R.Vinařství, vinařská turistika a právo2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Pojištění cestovních kanceláří a další legislativní změny2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Hotely a složitá právní úprava cestovního ruchu2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.Migrační krize a cestovní ruch2016článek v časopise1212-4281
Petráš R.The Revolutionary National Assembly in Czechoslovakia 1918-1920. Contentious Issues2015část knihy978-3-7001-7564-3
Kuklík J., Hofmannová H., Petráš R., Šturma P., Kukanová K.Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění2015kniha978-80-246-2798-4
Petráš R.Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa2015článek v časopise0323-0619
Petráš R.Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy "mateřských států" menšin2015článek v časopise0323-0619
Petráš R.The Creation and Legal Status of the Slovac, Roma and Vietnamese Minorities in the Czech Republic2015článek v časopise0866-6628
Petráš R., Uhlíková N.Práva menšin a bezpečnostní situace v České republice v evropském kontextu2015část knihy978-80-8054-631-1
Petráš R.Transformace právní úpravy cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii2015část knihy978-80-88064-09-1
Petráš R.Právní problematika ve vztahu k cestovnímu ruchu2015část knihy978-80-7452-109-6
Petráš R.Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Nová právní úprava památkové péče?2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Cestovní ruch a právní úprava lázeňství2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Vinařství, gastronomie a právo2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Aktuální změny zákona č. 159/1999 Sb. a pojištění cestovních kanceláří2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Právní úprava hotelů2015článek v časopise1212-4281
Petráš R.Turizm v Evrope ožidajut peremeny2015článek v časopise1212-2661
Petráš R.Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující směrnici 90/314/EHS2015část knihy978-80-210-8117-8
Petráš R.Transformace právní úpravy cestovního ruchu a lázeňství2015část knihy978-80-7510-140-2
Petráš R.Uznávání států po první světové válce a vytvoření mezinárodněprávní ochrany menšin v rámci Společnosti národů2014část knihy978-83-7490-791-0
Kuklík J., Petráš R.Práva menšin a uznávání vlád za druhé světové války2014část knihy978-83-7490-791-0
Petráš R.Zánik mezinárodněprávní ochrany menšin z éry Společnosti národů a Pařížská mírová konference 1946-19472014článek v časopise0323-0619
Kuklík J., Petráš R.Předmluva2014článek v časopise0323-0619
Petráš R.Náboženské menšiny v české minulosti2014článek v časopise0323-0619
Petráš R.Nová smlouva o zájezdu?2014článek v časopise1805-6822
Petráš R.Historie obchodního práva2014část knihy978-80-7380-524-1
Petráš R.Právní úprava cestovního ruchu prochází zásadní transformací2014článek v časopise1212-4281
Petráš R.Právní úprava lázeňství2014článek v časopise1212-4281
Petráš R.Vinařství a právo2014článek v časopise1212-4281
Petráš R.Pojištění a právo2014článek v časopise1212-4281
Petráš R.Nový občanský zákoník a jeho dopady na společnost a cestovní ruch2014část knihy978-80-87035-87-0
Petráš R.Právo a cestovní ruch2013kniha978-80-7452-032-7
Petráš R.Mezinárodněprávní postavení menšin a Pařížská mírová konference v roce 19462013část knihy978-80-970913-2-3
Petráš R.Systém právní úpravy postavení menšin v ČSR2013část knihy978-80-87475-37-9
Petráš R.Aktuální zásadní přeměny právní úpravy cestovního ruchu2013část knihy978-80-87035-70-2
Petráš R.Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností2013článek v časopise1335-3608
Kuklík J., Petráš R.Právní systém ČSSR, menšiny a experimenty s právem v šedesátých letech2013článek v časopise1335-3608
Petráš R.Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj2013článek v časopise0079-4929
Petráš R.Cizinci ve vlastní zemi : Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě2012kniha978-80-87284-32-2
Petráš R.Ústavní systém a práva menšin2011část knihy978-80-87212-67-7
Petráš R.Migrace a právní postavení přistěhovalců v českém právu z historické perspektivy2011část knihy978-80-87284-07-0
Petráš R.Mezinárodní ochrana menšin v teorii a praxi meziválečné Evropy2011část knihy978-80-7286-188-0
Petráš R.Benno Gammerl, Untertanen, Staatsbürger und Andere2011článek v časopise0523-8587
Petráš R.Židovská otázka ve Všeobecném občanském zákoníku2011část knihy978-80-7357-753-7
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Petráš R. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Petráš R.Problematická koncepce práv menšin v Listině základních práv a svobod2011část knihy978-80-87284-23-0
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Petráš R. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Petráš R.Problémy právního postavení menšin2010část knihy978-80-7440-036-0
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Petráš R. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Petráš R.Mezinárodní konference "Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946-1948)"2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Jana Osterkamp: Verfassunsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939): Verfassungsidee Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Odborný seminář Menšiny a pravo v České republice2010článek v časopise0231-6625
Petráš R.Právo národnostních menšin v justiční a správní praxi2010část knihy978-80-246-1718-3
Petráš R.Policie, četnictvo, správní přestupky2010část knihy978-80-246-1718-3
Petráš R.Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry2010část knihy978-80-86488-70-7
Petráš R.Dušan Drbohlav (ed.), Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Praha 20082010článek v časopise0037-6833
Petráš R.Jakub Rákosník, Odvrácená tvář meziválečné prosperity / Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha 20082010článek v časopise1210-6860
Petráš R.Mezinárodní konference „Migrace a kulturní konflikty“2010článek v časopise0009-0794
Petráš R.K problémům právní terminologie v národnostní otázce2010část knihy978-80-89046-64-5
Petráš R.Mezinárodní právo a transfery obyvatelstva po druhé světové válce2010část knihy978-80-89046-64-5
Petráš R.Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám..., Historický ústav AV ČR - Historický ústav FF MU - Matice moravská, Brno 2003, 405 s.2009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10.-11. listopadu 2005 v Brně2009článek v časopise0079-4929
Scheu H., Petráš R., Petrův H.Definice menšiny2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Menšiny v meziválečném Československu : právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana2009kniha978-80-246-1639-1
Petráš R.Historie právního postavení menšin v českých zemích2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R., Šrajerová O.Specifické menšiny v České republice2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Švýcarská specifika řešení národnostní otázky2009část knihy978-80-87284-00-1
Petráš R.Ústavní vývoj Československa 60. let a národnostní otázka2009část knihy978-80-246-1686-5
Petráš R., Petrův H., Scheu H.Menšiny a právo v České republice2009kniha978-80-87284-00-1
Petráš R.Karolina Adamová, Světla a stíny středověkého práva, Praha 2006. Karolina Adamová, Úsvit moderního konstitucionalismu, Praha 20072009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Vědecký seminář „Přemyslovci a Vyšehrad“ 26.září 20062009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Slavnostní prezentace sborníku „Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918“2009článek v časopise0079-4929
Petráš R.Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 – srovnávací aspekty2009článek v časopise0231-6625
Petráš R.Menšiny a integrující se Evropa2009článek v časopise0231-6625
Petráš R.Meziválečné Polsko, Československo a mezinárodněprávní ochrana menšin2009část knihy978-83-60430-07-1
Petráš R.Karel Laštovka2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Emil Stodola2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Heinrich Rauchberg2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Josef Kliment2009část knihy978-80-7201-750-8
Petráš R.Menšiny – národnosti v letech 1948-19892009část knihy978-80-7201-741-6
Petráš R., Kuklík J.Menšiny v období 1946-19482009část knihy978-80-7201-741-6
Petráš R.Karel Kramář a prvorepubliková menšinová legislativa2009článek v časopise1210-6860
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin v letech 1919-1939 jako specifická forma integrace2009část knihy978-80-86879-23-9
Petráš R.Ústavní zákon č. 144/1968 Sb. z 27.10.1968, o postavení národností. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Petráš R.Zasedání českých právních historiků v rámci mezinárodní konference Nové jevy v právu na počátku 21.století. 2008článek v časopise0862-6111
Petráš R.Právo, právní historie a národnostní výzkumy v ČR 2008část knihy978-80-86224-69-5
Petráš R.Maďarská menšina v procesoch transformácie ? historické, politologické a právne súvislosti 2008článek v časopise0231-6625
Petráš R.Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948-19702007kniha978-80-87134-35-1
Petráš R.Právněhistorické kolokvium ?Současnost a perspektivy právní historie?, Praha, 26.října 20052007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Výzkum českých a československých právních dějin po roce 19892007část knihy978-80-246-1366-6
Kuklík J., Petráš R.Nadnárodní integrace v Evropě2007kniha978-80-87109-02-1
Petráš R.Ústavní zakotvení práv národností v Československu v roce 1968 a maďarská otázka. 2007část knihy978-80-89046-46-1
Zoubek V., Petráš R., Mastný V.Dokumenty k státoprávním a mezinárodněprávním otázkám2007kniha978-80-7251-251-5
Matulová H., Petráš R.Drahomír Jančík ? Eduard Kubů, ?Arizace? a arizátoři, Praha 20052007článek v časopise978-80-246-1426-7
Petráš R.Cikánská/romská otázka v Československu na počátku komunistického režimu a návaznost na starší vývoj2007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918 / Sborník z konference (Praha, 18.-19.listopadu 2002), k vydání připravili Harald Binder ? Barbora Křivohlavá ? Luboš Velek, Praha 20032007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Jerzy Ogonowski, Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 20022007článek v časopise
Petráš R.Harald Christian Scheu, Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu, Praha 20052007článek v časopise
Petráš R.Karel Schelle, Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990, vydání 2., Praha 20052007část knihy
Petráš R.Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. K vydání připravili Michal Svatoš ? Luboš Velek ? Alice Velková, Praha 20052007část knihy
Petráš R.Mezinárodní konference ?Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918?, Praha, 4.-8.září 20052007část knihy
Petráš R.Konference o právnickém vzdělání před první světovou válkou, Frankfurt nad Mohanem, 26.-29.listopadu 20042007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Nový vědecký projekt Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2007část knihy978-80-246-1426-7
Petráš R.Mezinárodní konference právních historiků v Německu a výzkum nejnovějších právních dějin2007článek v časopise0231-6625
Petráš R.Zasedání k problémům právních dějin nad novým sborníkem 'Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918'2007článek v časopise0231-6625
Petráš R., Matulová H.Karel Durman, Popely ještě žhavé / Velká politika 1938-1991, díl I., Praha 20042007část knihy978-80-246-1426-7
Petrův H., Petráš R.Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti2006článek v časopise0037-6833
Petráš R.Židé a Židovská náboženská obec v Kutné Hoře v letech 1899-19202006část knihy80-86403-07-6
Petráš R.Národní otázka v českých zemích na sklonku monarchie2006část knihy80-246-1209-7
Petráš R.Konference středoevropských právních historiků2006článek v časopise0862-6111
Petráš R.Mezinárodní konference Migrace ? tolerance ? integrace2006článek v časopise0231-6625
Petráš R.Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva2005kniha80-246-1005-1
Petráš R.Die tschechische rechtshistorische Literatur in den Jahren 1984 bis 20032005článek v časopise0250-6459
Petráš R.Právo a romské kočování v českých zemích - historický přehled2005část knihy80-86224-51-1
Petráš R.Mezinárodní konference věnovaná otázkám migrace, tolerance a integrace tradičních menšin i přistěhovalců2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 20022005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Mohanem o právnickém vzdělání před první světovou válkou2005článek v časopise0231-6625
Petráš R.Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století / Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Karolina Adamová - Ladislav Křížkovský, Stručné dějiny diplomacie, Praha, C. H. Beck (Beckovy mezioborové učebnice) 2002, 346 + IX s.2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vědecký projekt - vývoj české ústavnosti a státnosti v letech 1627-19182005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) / Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8.prosince 2000 v Praze, uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek, redakce Dalibor Janiš, Praha, His...2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Peter Švorc - Michal Danilák - Harald Heppner (usp.), Veĺká politika a malé regióny / Malé regióny vo veĺkej politike, veĺká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918-1939)2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 2002 2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Mohanem o právnickém vzdělání před první světovou válkou2005článek v časopise0231-6625
Petráš R., Falada D.Die tschechische rechtshistorische Literatur in den Jahren 1984 bis 20032005článek v časopise0250-6459
Petráš R., Starý M.Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva2005kniha80-246-1005-1
Petráš R.Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) / Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8.prosince 2000 v Praze, uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek, redakce Dalibor Janiš, Praha, His...2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Peter Švorc - Michal Danilák - Harald Heppner (usp.), Veĺká politika a malé regióny / Malé regióny vo veĺkej politike, veĺká politika v malých regiónoch. Karpatský priestor v medzivojnovom období (1918-1939)2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Roma Migration. Ed. András Kováts, Budapest 20022005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Mezinárodní konference věnovaná otázkám migrace, tolerance a integrace tradičních menšin i přistěhovalců2005článek v časopise0037-6833
Petráš R.Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století / Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Karolina Adamová - Ladislav Křížkovský, Stručné dějiny diplomacie, Praha, C. H. Beck (Beckovy mezioborové učebnice) 2002, 346 + IX s.2005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Vědecký projekt - vývoj české ústavnosti a státnosti v letech 1627-19182005část knihy80-246-0945-2
Petráš R.Minderheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei - ihre rechtliche und faktische Stellung2004článek v časopise1210-8499
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin2004část knihy80-246-0923-1
Petráš R.Mezinárodněprávní ochrana menšin2004část knihy80-246-0923-1
Petráš R.Minderheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei - ihre rechtliche und faktische Stellung2004článek v časopise1210-8499
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918 - pracovní setkání v Lázních Sedmihorky2004článek v časopise0862-6111
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918 : druhá konference spolupracovníků2004článek v časopise0231-6625
Petráš R.K právům národnostích- menšin v českých zemích na počátku komunistického režimu2004část knihy80-7201-487-0
Petráš R.Menšiny v Československu 1945-19892004část knihy80-246-0863-4
Petráš R.Václav Veber, Mikuláš II. a jeho svět / Rusko 1894-1917, Praha 20002003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Marija Georgieva Manolova, Istorija na daržavata i pravoto, Tretata Balgarska daržava 1878-1944, 2., Sofija 20012003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Ruben Avakjan (ed.), Pamjatniki armjanskogo prava, Erevan 20002003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Vývoj české ústavnosti v letech 1627-19182003článek v časopise0231-6625
Petráš R.K ohlasu župní reformy na lokální úrovni (oblast Kolín, Kutná Hora, Čáslav)2003část knihy80-246-0579-1
Petráš R.Právní aspekty národnostní politiky ČSR2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Správní reformy za první republiky a Němci2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Porovnání právního postavení menšin v ČSR se zahraničím2002část knihy80-86010-55-4
Petráš R.Vliv mezinárodního práva na postavení menšin v meziválečném Československu2002část knihy80-86403-01-7
Petráš R.Reforma správy a národní otázka na počátku první republiky2002článek v časopise1210-6097
Petráš R.K problematice správní reformy za první ČSR2002část knihy80-86395-47-2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111