prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)

Referát doktorského studia

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Kněžínek J., Kudrna J., Mlsna P., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J., Zářecký P., Mikule V.Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky2015kniha978-80-7502-084-0
Šouša J., Pavlíček V.Legal regulation of expropriation in the Czech republic2015část knihy978-90-13-13179-6
Pavlíček V., Kindlová M.Czech Republic2014část knihy978-90-13-09176-2
Pavlíček V.Vzpomínky na prof. Viktora Knappa a na jeho vztah k ústavnímu právu2014část knihy978-80-7380-509-8
Pavlíček V.Nadační majetek v Lužanech v čase změn2014část knihy978-80-88018-01-8
Pavlíček V.Konflikty o novou etapu europeizace ústavního pořádku2014část knihy978-83-231-3248-6
Pavlíček V., Hofmannová H., Lehmannová Z., Zemanová Š., Krejčí J., Šturma P., Kindlová M., Tomášek M., Fáberová A.Občanská a lidská práva v současné době2014kniha978-80-87284-51-3
Pavlíček V., Grospič J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Syllová J., Zářecký P.Ústavní právo a státověda : 1. díl Obecná státověda2014kniha978-80-7502-053-6
Kohnová J., Štech S., Pavlíček V., Kašpar L., Hauner M., Horváthová J., Rozhoň V., Velhartická Š.Ideologie, ideje, předsudky - protest, obrana, pravda : XXV. letní škola historie : Sborník přednášek2013kniha978-80-7290-633-8
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Čechurová J., Malý K., Adamová K., Pavlíček V., Rákosník J., Rychlík J., Michela M., Petráš R., Šedivý I., Jakubec I.Ústava 1920 : vyvrcholení konstituování československého státu2011kniha978-80-87212-67-7
Pavlíček V.90 let od vzniku Ústavní listiny a československá státní idea2011část knihy978-80-87212-67-7
Pavlíček V.Kdo je v České republice ústavodárcem a problém suverenity2011část knihy978-80-7400-388-2
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Pavlíček V.Aktuální otázky rozvoje ústavního práva po vstupu České republiky do Evropské unie2011část knihy978-80-87212-69-1
Pavlíček V.Přítel prof. PhDr. Jan Kuklík a jeho činnost v Nadání Hlávkových2011část knihy978-80-246-1925-5
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Pavlíček V. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Pavlíček V.Poznámky k právní povaze Listiny základních práv Evropské unie a k sociálním právům2011část knihy978-80-87284-23-0
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Pavlíček V.Foreword by Professor Václav Pavlíček, the chair, board of trustees, "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" foundation2010část knihy978-80-7286-163-7
Pavlíček V.Prof. Ing. Milan Sojka a nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"2010část knihy978-80-87109-21-2
Pavlíček V.Ústavní listina a československá státní idea2010část knihy978-80-86547-89-3
Pavlíček V.Ústavní listina z roku 1920 a odkaz československé státní ideje2010část knihy978-83-89914-36-1
Pavlíček V.Inspirační zdroje a počátky mecenášství Josefa Hlávky2009část knihy0-000-00000-0
Pavlíček V.Setkávání a dialogy se Zdeňkem Jičínským2009část knihy978-80-7357-417-8
Pavlíček V.Miroslav Bělina a Marie Kalenská (eds): Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám, ASPI, Wolters Kluwer 2009, 436 s.2009článek v časopise0231-6625
Pavlíček V.Prof. JUDr. Antonín Randa a odkaz Josefa Hlávky2009část knihy978-80-87146-17-0
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát2009část knihy978-80-246-1642-1
Pavlíček V.Odkaz Josefa Hlávky v projevech předsedy Nadání Prof. Václava Pavlíčka2009část knihy
Pavlíček V.Dějinná paměť, právo a doba nesvobody2009část knihy978-80-86547-79-4
Pavlíček V.Znovu k institutu milosti. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Pavlíček V.Prerogativy nebo správní akty prezidenta republiky?2008část knihy978-80-210-4520-0
Pavlíček V.Odkaz 28. října a listopad 2008článek v časopise1212-5083
Pavlíček V.Hlávkův odkaz v současnosti 2008část knihy80-86729-45-1
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V.Ústavní právo a státověda II. díl Ústavní právo České republiky, Část 1. 2008kniha978-80-7201-694-5
Pavlíček V.O době nesvobody2007část knihy978-80-87146-00-2
Pavlíček V.Náprava křivd nebo návrat minulosti?2007část knihy
Pavlíček V.Právní souvislosti česko-německé deklarace2007část knihy978-80-86547-66-4
Pavlíček V.O době nesvobody. 2007část knihy978-80-87146-00-2
Pavlíček V.Vliv rakouských ústavních tradic na československou ústavnost2006část knihy80-246-1209-7
Pavlíček V.Edvard Beneš a demokratický právní řád2006část knihy80-86747-26-3
Pavlíček V.Náprava křivd nebo návrat do minulosti?2006část knihy80-7005-041-1
Pavlíček V.Rights a freedoms2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.The President of the Republic2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.The government2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The Czech State2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The creation of the constitutional system of the Czech Republic2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The parliament and the legislative power2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.Annexes and Selected bibliography2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.80 let prof. JUDr. Pavla Pešky, DrSc.2006článek v časopise0231-6625
Pavlíček V.Jmenovací a odvolací pravomoci prezidenta republiky (převzato z Lege Artis)2006část knihy80-86547-59-0
Pavlíček V.Několik předběžných otázek ke jmenovacím a odvolacím pravomocem prezidenta republiky 2006článek v časopise1213-242X
Pavlíček V.Svrchovanost zákona v Evropské unii?2005část knihy80-86861-06-6
Pavlíček V.Dokusaikara minshushugiheno kenpouteki henyou katei ni aru Czekosurobakia2005článek v časopise0440-8055
Pavlíček V.Dokusaikara minshushugiheno kenpouteki henyou katei ni aru Czekosurobakia2005článek v časopise0440-8055
Pavlíček V.Svrchovanost zákona v Evropské unii?2005část knihy80-86861-06-6
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2004kniha80-7201-472-2
Pavlíček V.Katalog lidských práv v ústavním řádu České republiky2004část knihy80-245-0769-2
Pavlíček V.Projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu na slavnostním koncertu v Karolinu 18.11.20032004část knihy80-01-03092-X
Pavlíček V.Výňatek z projevu při příležitosti Vánočního koncertu v Betlémské kapli 1.12.20032004část knihy80-01-03092-X
Pavlíček V.Transformace ústav v devadesátých letech 20. století a jejich symbolický význam2004část knihy5-211-06021-0
Pavlíček V.Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn2004kniha80-85889-57-9
Pavlíček V.Bezpečnost a suverenita České republiky v globalizovaném světě2004část knihy80-85889-57-9
Pavlíček V.Obrana, bezpečnost a krizové stavy : souhrn vybraných právních předpisů ČR a mezinárodních smluv2004kniha80-85889-58-7
Pavlíček V.Poválečné dekrety a zákon č. 115/1946 Sb.2004část knihy80-246-0863-4
Pavlíček V.O historických zdrojích právní úpravy politických stran na území České republiky2003část knihy80-86395-82-0
Pavlíček V.Problémy smlouvy se Svatým stolcem2003článek v časopise
Pavlíček V.Desintegrace a integrace v postsocialistických státech : příklad Československa2003část knihy80-8055-875-2
Pavlíček V.Czechoslovakia in the Process of Constitutional Changes from Dictatorship to Democracy2003část knihy
Pavlíček V.O rozwoju prawnej regulacji partii politycznych na terytorium Republiki Czeskiej2003část knihy
Pavlíček V.Pocta B. Čelovskému - Dekrety, dějinná paměť a identita národa2003článek v časopise0037-6833
Pavlíček V.Teoretická koncepce Ústavy ČR2003část knihy80-86432-45-9
Pavlíček V.28. říjen a česká státní idea2002článek v časopise1210-0714
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 1, Český stát a Němci2002kniha80-246-0489-2
Pavlíček V., Dejmek J., Weigl J.Benešovy dekrety : sborník textů2002kniha80-86547-11-6
Pavlíček V.Slavnostní projev2002část knihy80-246-0491-4
Pavlíček V.Několik úvah o aktuálních úkolech státu v kontextu času2002část knihy80-246-0491-4
Pavlíček V.Vznik státu a základy československého ústavního řádu2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Ustavení a prosazení orgánů státu2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.'Československý' národ a obyvatelstvo ČSR2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Uznání suverenity národa a státu2002část knihy80-86010-55-4
Kural V., Pavlíček V.Protektorát a jeho realita2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Uznání československé vlády a vznik dekretální pravomoci2002část knihy80-86010-55-4
Kuklík J., Pavlíček V.Odsun a jeho právní aspekty2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky v kontinuitě státu a práva2002část knihy80-246-0217-2
Pavlíček V.Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Díl 2, Práva a svobody2002kniha80-7201-391-2
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 2, O právech, svobodách a demokracii2002kniha80-246-0564-3
Pavlíček V.Československo - deset let poté2002část knihy80-86395-47-2
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda. II.díl, Ústavní právo České republiky. Část 12001kniha80-7201-273-8
Pavlíček V.K ústavnímu postavení bankovní rady ČNB2001článek v časopise
Pavlíček V.K počátkům a hodnotám československé ústavnosti (Od jednoty moci k dělbě moci)2001část knihy80-7007-144-3
Pavlíček V.Počátky československé státnosti a ústavnosti2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V.Ústavní pořádek České republiky a místo mezinárodních smluv v ústavním řádu2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Hřebejk J.Základní ustanovení předpisů ústavního pořádku2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Svoboda C., Suchánek R.Legislativní proces2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V.Prezident republiky2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Suchánek R.Vláda a jiné orgány veřejné moci2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Mikule V.Zajišťování bezpečnosti České republiky2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Jirásková V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy2001kniha80-85889-48-X
Pavlíček V.O subjektech práv a svobod v Listině, o principech přirozenoprávních a vztahu k ústavnímu zákonu č. 395/2001 Sb.2001část knihy80-210-2947-5
Pavlíček V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. II. část2000kniha80-85889-31-5
Pavlíček V.Ústavní a mezinárodní souvislosti vzniku protektorátu2000část knihy
Pavlíček V.Poznámky k článku Klause Kastnera a k problému odškodnění za dobu války2000článek v časopise1211-0825
Pavlíček V.Úvaha o vnějších vlivech, suverenitě a kontinuitě ústavních změn2000část knihy80-85889-31-5
Pavlíček V.Ústavní princip suverenity a evropská integrace2000část knihy80-85889-30-7
Pavlíček V.Několik poznámek k právním principům v procesu transformace ústavních systémů1999část knihy80-901064-5-5
Pavlíček V., Hřebejk J., Knapp V., Kostečka J., Sovák Z., Suchánek R.Ústava a ústavní řád České republiky:Díl 2.Práva a svobody1999kniha80-7201-170-7
Pavlíček V.Suverenita a evropská integrace : k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské unie1999kniha80-85889-24-2
Pavlíček V.Státnost česká a československá1999článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.O ústavních změnách po rozpadu sovětského bloku1999část knihy80-85889-29-3
Pavlíček V.K ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československa1999část knihy80-85268-99-X
Pavlíček V.Kompetence senátu a funkčnost ústavního systému1999část knihy
Pavlíček V.Suverenita v procesu integrace (retrospektiva a perspektiva)1999část knihy80-85889-24-2
Pavlíček V.Lidská práva na konci 'bipolarity světa'1999část knihy80-224-0624-4
Pavlíček V.Spor o právní principy v České republice1999část knihy83-86134-23-2
Pavlíček V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy1999kniha80-85889-29-3
Suchánek R., Pavlíček V.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Pavlíček V.Czechoslovakia in the Memoirs of Jiří Hájek1998část knihy
Pavlíček V.České ústavní právo v proměnách času1998část knihy80-85889-15-3
Pavlíček V.Československo v Pamětech Jiřího Hájka1998článek v časopise0323-1844
Pavlíček V.Gegenwart und die Dekrete des Präsidenten der Republik1998část knihy
Pavlíček V.Je stát nepřítelem?1998článek v časopise1210-1222
Pavlíček V.Kdo je garant demokratického právního státu?1998článek v časopise
Pavlíček V.Mnichov a dekrety1998část knihy
Pavlíček V.Na téma voleb1998článek v časopise1211-832X
Pavlíček V.O ústavních problémech milosti a amnestie v České republice1998část knihy80-85963-68-X
Pavlíček V.Respektovat historická fakta1998článek v časopise0231-8164
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda I.díl. Obecná státověda1998kniha80-7201-141-3
Pavlíček V.Über die Dekrete des Präsidenten der Republik in der Kontinuität von Staat und Recht1998kniha3-465-02934-8
Pavlíček V., Hřebejk J.Ústava a ústavní řád České republiky.Komentář, 1.díl ústavní systém1998kniha80-7201-110-3
Pavlíček V., Suchánek R.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Pavlíček V., Zavacká K.Žijeme v právnych štátoch?1998článek v časopise
Pavlíček V.Ke genezi (a aktuálnosti) jednoho pokusu o obnovení státovědy a správní vědy na Právnické fakultě UK1997část knihy
Pavlíček V.Některé otázky vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva se zřetelem k čl. 10 Ústavy.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Partnerství reciprocita a lidská práva.Partnerschaft, Gegenseitigkeit und Menschenrechte1997část knihy
Pavlíček V.Právní souvislosti německo-české deklarace1997článek v časopise
Pavlíček V.Problémy právního státu1997článek v časopise
Pavlíček V.Ústavní problémy svobody projevu.In:Tolerance, svoboda projevu a jejich meze1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Stát a právo v postmoderní situaci1997článek v časopise
Pavlíček V.Stát a právo v současné situaci1997část knihy
Pavlíček V.Úvodní slovo.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Zdeněk Mlynář in memoriam1997článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.JUDr. Alfréd Meissner-spoluautor československých ústav, právník, státník a politik.-125 let od jeho narození1996článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Karel Kaplan:Příprava ústavy ČSR v letech 1946-1948, diskuse v Národní frontě a názory expertů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 19931996článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Ke sporu a právnosti odporu proti nacistickému Německu (o zákonu č.115/1946 Sb.)1996část knihy80-85864-19-3
Pavlíček V.Několik poznámek k ústavnímu právu K. Klímy1996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Několik úvah nad učebnicí Pavla Holländera1996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky1996část knihy80-85864-19-3
Pavlíček V.Ústava a ústavní řád.2.díl - Práva a svobody1996kniha80-7201-000-X
Pavlíček V.Ústava České republiky1996část knihy
Pavlíček V.Viktor Knapp.Teorie práva,C.H.Beck,1995,vydání prvé,stran 2471996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Na cestu novému časopisu1995článek v časopise
Pavlíček V.Některé problémy českého konstitutionalismu1995článek v časopise1210-3977
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky1995část knihy80-85864-13-4
Pavlíček V.Občanská společnost a stát1995článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Petiční právo v kontinuitě práva1995část knihy80-7184-092-0
Pavlíček V.Rozhovor s univerzitním profesorem Václavem Pavlíčkem1995článek v časopise
Pavlíček V.Viktor Knapp: Teorie práva1995článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Dekrety prezidenta republiky1995část knihy80-85270-41-2
Pavlíček V.Eva Broklová : Československá ústava : diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920.1995článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Kriminalita a lidská práva1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111