prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 352

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 127 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Pavlíček V. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Pavlíček V.100 let od vzniku Československa a obnovené české státnosti - kontinuita a diskontinuita2018část knihy978-80-7380-749-8
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Kněžínek J., Kudrna J., Mlsna P., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J., Zářecký P., Mikule V.Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky2015kniha978-80-7502-084-0
Šouša J., Pavlíček V.Legal regulation of expropriation in the Czech republic2015část knihy978-90-13-13179-6
Pavlíček V., Kindlová M.Czech Republic2014část knihy978-90-13-09176-2
Pavlíček V.Vzpomínky na prof. Viktora Knappa a na jeho vztah k ústavnímu právu2014část knihy978-80-7380-509-8
Pavlíček V.Předmluva2014část knihy978-80-87284-51-3
Pavlíček V.Vývoj a stav pojetí lidských práv v nové době2014část knihy978-80-87284-51-3
Pavlíček V.Nadační majetek v Lužanech v čase změn2014část knihy978-80-88018-01-8
Pavlíček V.Konflikty o novou etapu europeizace ústavního pořádku2014část knihy978-83-231-3248-6
Pavlíček V., Hofmannová H., Lehmannová Z., Zemanová Š., Krejčí J., Šturma P., Kindlová M., Tomášek M., Fáberová A.Občanská a lidská práva v současné době2014kniha978-80-87284-51-3
Pavlíček V., Grospič J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Syllová J., Zářecký P.Ústavní právo a státověda : 1. díl Obecná státověda2014kniha978-80-7502-053-6
Kohnová J., Štech S., Pavlíček V., Kašpar L., Hauner M., Horváthová J., Rozhoň V., Velhartická Š.Ideologie, ideje, předsudky - protest, obrana, pravda : XXV. letní škola historie : Sborník přednášek2013kniha978-80-7290-633-8
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Čechurová J., Malý K., Adamová K., Pavlíček V., Rákosník J., Rychlík J., Michela M., Petráš R., Šedivý I., Jakubec I.Ústava 1920 : vyvrcholení konstituování československého státu2011kniha978-80-87212-67-7
Pavlíček V.90 let od vzniku Ústavní listiny a československá státní idea2011část knihy978-80-87212-67-7
Pavlíček V.Kdo je v České republice ústavodárcem a problém suverenity2011část knihy978-80-7400-388-2
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Pavlíček V.Aktuální otázky rozvoje ústavního práva po vstupu České republiky do Evropské unie2011část knihy978-80-87212-69-1
Pavlíček V.Přítel prof. PhDr. Jan Kuklík a jeho činnost v Nadání Hlávkových2011část knihy978-80-246-1925-5
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Pavlíček V. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Pavlíček V.Poznámky k právní povaze Listiny základních práv Evropské unie a k sociálním právům2011část knihy978-80-87284-23-0
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Pavlíček V.Foreword by Professor Václav Pavlíček, the chair, board of trustees, "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" foundation2010část knihy978-80-7286-163-7
Pavlíček V.Prof. Ing. Milan Sojka a nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"2010část knihy978-80-87109-21-2
Pavlíček V.Ústavní listina a československá státní idea2010část knihy978-80-86547-89-3
Pavlíček V.Ústavní listina z roku 1920 a odkaz československé státní ideje2010část knihy978-83-89914-36-1
Pavlíček V.Inspirační zdroje a počátky mecenášství Josefa Hlávky2009část knihy0-000-00000-0
Pavlíček V.Setkávání a dialogy se Zdeňkem Jičínským2009část knihy978-80-7357-417-8
Pavlíček V.Miroslav Bělina a Marie Kalenská (eds): Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám, ASPI, Wolters Kluwer 2009, 436 s.2009článek v časopise0231-6625
Pavlíček V.Prof. JUDr. Antonín Randa a odkaz Josefa Hlávky2009část knihy978-80-87146-17-0
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát2009část knihy978-80-246-1642-1
Pavlíček V.Odkaz Josefa Hlávky v projevech předsedy Nadání Prof. Václava Pavlíčka2009část knihy
Pavlíček V.Dějinná paměť, právo a doba nesvobody2009část knihy978-80-86547-79-4
Pavlíček V.Znovu k institutu milosti. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Pavlíček V.Prerogativy nebo správní akty prezidenta republiky?2008část knihy978-80-210-4520-0
Pavlíček V.Odkaz 28. října a listopad 2008článek v časopise1212-5083
Pavlíček V.Hlávkův odkaz v současnosti 2008část knihy80-86729-45-1
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V.Ústavní právo a státověda II. díl Ústavní právo České republiky, Část 1. 2008kniha978-80-7201-694-5
Pavlíček V.O době nesvobody2007část knihy978-80-87146-00-2
Pavlíček V.Náprava křivd nebo návrat minulosti?2007část knihy
Pavlíček V.Právní souvislosti česko-německé deklarace2007část knihy978-80-86547-66-4
Pavlíček V.O době nesvobody. 2007část knihy978-80-87146-00-2
Pavlíček V.Vliv rakouských ústavních tradic na československou ústavnost2006část knihy80-246-1209-7
Pavlíček V.Edvard Beneš a demokratický právní řád2006část knihy80-86747-26-3
Pavlíček V.Náprava křivd nebo návrat do minulosti?2006část knihy80-7005-041-1
Pavlíček V.Rights a freedoms2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.The President of the Republic2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.The government2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The Czech State2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The creation of the constitutional system of the Czech Republic2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.The parliament and the legislative power2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V., Kindlová M.Annexes and Selected bibliography2006část knihy978-90-13-03468-4
Pavlíček V.80 let prof. JUDr. Pavla Pešky, DrSc.2006článek v časopise0231-6625
Pavlíček V.Jmenovací a odvolací pravomoci prezidenta republiky (převzato z Lege Artis)2006část knihy80-86547-59-0
Pavlíček V.Několik předběžných otázek ke jmenovacím a odvolacím pravomocem prezidenta republiky 2006článek v časopise1213-242X
Pavlíček V.Svrchovanost zákona v Evropské unii?2005část knihy80-86861-06-6
Pavlíček V.Dokusaikara minshushugiheno kenpouteki henyou katei ni aru Czekosurobakia2005článek v časopise0440-8055
Pavlíček V.Dokusaikara minshushugiheno kenpouteki henyou katei ni aru Czekosurobakia2005článek v časopise0440-8055
Pavlíček V.Svrchovanost zákona v Evropské unii?2005část knihy80-86861-06-6
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2004kniha80-7201-472-2
Pavlíček V.Katalog lidských práv v ústavním řádu České republiky2004část knihy80-245-0769-2
Pavlíček V.Projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu na slavnostním koncertu v Karolinu 18.11.20032004část knihy80-01-03092-X
Pavlíček V.Výňatek z projevu při příležitosti Vánočního koncertu v Betlémské kapli 1.12.20032004část knihy80-01-03092-X
Pavlíček V.Transformace ústav v devadesátých letech 20. století a jejich symbolický význam2004část knihy5-211-06021-0
Pavlíček V.Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn2004kniha80-85889-57-9
Pavlíček V.Bezpečnost a suverenita České republiky v globalizovaném světě2004část knihy80-85889-57-9
Pavlíček V.Obrana, bezpečnost a krizové stavy : souhrn vybraných právních předpisů ČR a mezinárodních smluv2004kniha80-85889-58-7
Pavlíček V.Poválečné dekrety a zákon č. 115/1946 Sb.2004část knihy80-246-0863-4
Pavlíček V.O historických zdrojích právní úpravy politických stran na území České republiky2003část knihy80-86395-82-0
Pavlíček V.Problémy smlouvy se Svatým stolcem2003článek v časopise
Pavlíček V.Desintegrace a integrace v postsocialistických státech : příklad Československa2003část knihy80-8055-875-2
Pavlíček V.Czechoslovakia in the Process of Constitutional Changes from Dictatorship to Democracy2003část knihy
Pavlíček V.O rozwoju prawnej regulacji partii politycznych na terytorium Republiki Czeskiej2003část knihy
Pavlíček V.Pocta B. Čelovskému - Dekrety, dějinná paměť a identita národa2003článek v časopise0037-6833
Pavlíček V.Teoretická koncepce Ústavy ČR2003část knihy80-86432-45-9
Pavlíček V.28. říjen a česká státní idea2002článek v časopise1210-0714
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 1, Český stát a Němci2002kniha80-246-0489-2
Pavlíček V., Dejmek J., Weigl J.Benešovy dekrety : sborník textů2002kniha80-86547-11-6
Pavlíček V.Slavnostní projev2002část knihy80-246-0491-4
Pavlíček V.Několik úvah o aktuálních úkolech státu v kontextu času2002část knihy80-246-0491-4
Pavlíček V.Vznik státu a základy československého ústavního řádu2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Ustavení a prosazení orgánů státu2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.'Československý' národ a obyvatelstvo ČSR2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Uznání suverenity národa a státu2002část knihy80-86010-55-4
Kural V., Pavlíček V.Protektorát a jeho realita2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.Uznání československé vlády a vznik dekretální pravomoci2002část knihy80-86010-55-4
Kuklík J., Pavlíček V.Odsun a jeho právní aspekty2002část knihy80-86010-55-4
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky v kontinuitě státu a práva2002část knihy80-246-0217-2
Pavlíček V.Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Díl 2, Práva a svobody2002kniha80-7201-391-2
Pavlíček V.O české státnosti : úvahy a polemiky. 2, O právech, svobodách a demokracii2002kniha80-246-0564-3
Pavlíček V.Československo - deset let poté2002část knihy80-86395-47-2
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda. II.díl, Ústavní právo České republiky. Část 12001kniha80-7201-273-8
Pavlíček V.K ústavnímu postavení bankovní rady ČNB2001článek v časopise
Pavlíček V.K počátkům a hodnotám československé ústavnosti (Od jednoty moci k dělbě moci)2001část knihy80-7007-144-3
Pavlíček V.Počátky československé státnosti a ústavnosti2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V.Ústavní pořádek České republiky a místo mezinárodních smluv v ústavním řádu2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Hřebejk J.Základní ustanovení předpisů ústavního pořádku2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Svoboda C., Suchánek R.Legislativní proces2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V.Prezident republiky2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Suchánek R.Vláda a jiné orgány veřejné moci2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Mikule V.Zajišťování bezpečnosti České republiky2001část knihy80-7201-273-8
Pavlíček V., Jirásková V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy2001kniha80-85889-48-X
Pavlíček V.O subjektech práv a svobod v Listině, o principech přirozenoprávních a vztahu k ústavnímu zákonu č. 395/2001 Sb.2001část knihy80-210-2947-5
Pavlíček V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. II. část2000kniha80-85889-31-5
Pavlíček V.Ústavní a mezinárodní souvislosti vzniku protektorátu2000část knihy
Pavlíček V.Poznámky k článku Klause Kastnera a k problému odškodnění za dobu války2000článek v časopise1211-0825
Pavlíček V.Úvaha o vnějších vlivech, suverenitě a kontinuitě ústavních změn2000část knihy80-85889-31-5
Pavlíček V.Ústavní princip suverenity a evropská integrace2000část knihy80-85889-30-7
Pavlíček V.Několik poznámek k právním principům v procesu transformace ústavních systémů1999část knihy80-901064-5-5
Pavlíček V., Hřebejk J., Knapp V., Kostečka J., Sovák Z., Suchánek R.Ústava a ústavní řád České republiky:Díl 2.Práva a svobody1999kniha80-7201-170-7
Pavlíček V.Suverenita a evropská integrace : k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské unie1999kniha80-85889-24-2
Pavlíček V.Státnost česká a československá1999článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.O ústavních změnách po rozpadu sovětského bloku1999část knihy80-85889-29-3
Pavlíček V.K ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československa1999část knihy80-85268-99-X
Pavlíček V.Kompetence senátu a funkčnost ústavního systému1999část knihy
Pavlíček V.Suverenita v procesu integrace (retrospektiva a perspektiva)1999část knihy80-85889-24-2
Pavlíček V.Lidská práva na konci 'bipolarity světa'1999část knihy80-224-0624-4
Pavlíček V.Spor o právní principy v České republice1999část knihy83-86134-23-2
Pavlíček V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy1999kniha80-85889-29-3
Suchánek R., Pavlíček V.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Pavlíček V.Czechoslovakia in the Memoirs of Jiří Hájek1998část knihy
Pavlíček V.České ústavní právo v proměnách času1998část knihy80-85889-15-3
Pavlíček V.Československo v Pamětech Jiřího Hájka1998článek v časopise0323-1844
Pavlíček V.Gegenwart und die Dekrete des Präsidenten der Republik1998část knihy
Pavlíček V.Je stát nepřítelem?1998článek v časopise1210-1222
Pavlíček V.Kdo je garant demokratického právního státu?1998článek v časopise
Pavlíček V.Mnichov a dekrety1998část knihy
Pavlíček V.Na téma voleb1998článek v časopise1211-832X
Pavlíček V.O ústavních problémech milosti a amnestie v České republice1998část knihy80-85963-68-X
Pavlíček V.Respektovat historická fakta1998článek v časopise0231-8164
Pavlíček V.Ústavní právo a státověda I.díl. Obecná státověda1998kniha80-7201-141-3
Pavlíček V.Über die Dekrete des Präsidenten der Republik in der Kontinuität von Staat und Recht1998kniha3-465-02934-8
Pavlíček V., Hřebejk J.Ústava a ústavní řád České republiky.Komentář, 1.díl ústavní systém1998kniha80-7201-110-3
Pavlíček V., Suchánek R.O některých otázkách majetkových nároků v česko-německých vztazích1998část knihy80-85864-50-9
Pavlíček V., Zavacká K.Žijeme v právnych štátoch?1998článek v časopise
Pavlíček V.Ke genezi (a aktuálnosti) jednoho pokusu o obnovení státovědy a správní vědy na Právnické fakultě UK1997část knihy
Pavlíček V.Některé otázky vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva se zřetelem k čl. 10 Ústavy.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Partnerství reciprocita a lidská práva.Partnerschaft, Gegenseitigkeit und Menschenrechte1997část knihy
Pavlíček V.Právní souvislosti německo-české deklarace1997článek v časopise
Pavlíček V.Problémy právního státu1997článek v časopise
Pavlíček V.Ústavní problémy svobody projevu.In:Tolerance, svoboda projevu a jejich meze1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Stát a právo v postmoderní situaci1997článek v časopise
Pavlíček V.Stát a právo v současné situaci1997část knihy
Pavlíček V.Úvodní slovo.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Pavlíček V.Zdeněk Mlynář in memoriam1997článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.JUDr. Alfréd Meissner-spoluautor československých ústav, právník, státník a politik.-125 let od jeho narození1996článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Karel Kaplan:Příprava ústavy ČSR v letech 1946-1948, diskuse v Národní frontě a názory expertů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 19931996článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Ke sporu a právnosti odporu proti nacistickému Německu (o zákonu č.115/1946 Sb.)1996část knihy80-85864-19-3
Pavlíček V.Několik poznámek k ústavnímu právu K. Klímy1996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Několik úvah nad učebnicí Pavla Holländera1996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky1996část knihy80-85864-19-3
Pavlíček V.Ústava a ústavní řád.2.díl - Práva a svobody1996kniha80-7201-000-X
Pavlíček V.Ústava České republiky1996část knihy
Pavlíček V.Viktor Knapp.Teorie práva,C.H.Beck,1995,vydání prvé,stran 2471996článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Na cestu novému časopisu1995článek v časopise
Pavlíček V.Některé problémy českého konstitutionalismu1995článek v časopise1210-3977
Pavlíček V.O dekretech prezidenta republiky1995část knihy80-85864-13-4
Pavlíček V.Občanská společnost a stát1995článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Petiční právo v kontinuitě práva1995část knihy80-7184-092-0
Pavlíček V.Rozhovor s univerzitním profesorem Václavem Pavlíčkem1995článek v časopise
Pavlíček V.Viktor Knapp: Teorie práva1995článek v časopise1210-0900
Pavlíček V.Dekrety prezidenta republiky1995část knihy80-85270-41-2
Pavlíček V.Eva Broklová : Československá ústava : diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920.1995článek v časopise1211-0353
Pavlíček V.Kriminalita a lidská práva1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111