doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 434

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 312 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 9:00 - 11:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1996

Univerzita Karlova

Matematicko fyzikální

Matematické struktury

1997

Univerzita Karlova

Filosofická fakulta

Filosofie

1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Trestní právo hmotné a procesní

Trnavská univerzita v Trnavě

2012

Výjimečný trest

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Trestní právo

Ze zákona

1998

 

Ph.D.

Veřejné právo III

PFUK

1998

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1998/2013

PFUK

odborný asistent

1,0

2013

PFUK

docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo hmotné

vyučující

PFUK

Mezinárodní trestní právo

garant

PFUK

Kriminologie

vyučující

PFUK

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob

vyučující

PFUK

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012

Rozkladová komise MK

ČR

člen

2011

Rozkladová komise MD

ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

„Milníky práva ve stredoeurópskom priestore

konference

Bratislava

2007

Privatizace věznic

Monseho debaty mladých právníků

konference

Olomouc

2007

Nové trendy ve vězeňství

Dny práva

konference

Brno

2009

Stalking

Dny práva – 2010 – Days of Law

konference

Brno

2010

Jak se bránit domácímu násilí prostředky nejen trestního práva

konference INTERAKCE EKONOMIKY A PRÁVA

konference

Ostrava

2010

Trestněprávní souvislosti oddlužení a insolvence

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy

konference

Praha

2013

Přičitatelnost v zahraniční judikatuře

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

španělština

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Gřivna T., Bohuslav L., Danková K., Hořák J., Heranová S., Říha J., Vanduchová M., Šámal P., Pokorná A.Ústavněprávní limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega2019kniha978-80-7502-349-0
Tlapák Navrátilová J.Použitelnost nezákonných důkazů2019část knihy978-80-7502-349-0
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Tlapák Navrátilová J.Trest domácího vězení, promarněná šance?2019část knihy978-80-7502-354-4
Beran K., Pelikán R., Skřejpek M., Pauknerová M., Smolík P., Bažantová I., Tomášek M., Kindl J., Thöndel A., Gřivna T., Bohuslav L., Tlapák Navrátilová J., Dvořák J., Zavadilová M.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové2019kniha978-80-7598-426-5
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L., Tlapák Navrátilová J. , et al.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Tlapák Navrátilová J.Doktrína plodů z otráveného stromu v kontextu nezákonných odposlechů2018část knihy978-80-7502-287-5
Tlapák Navrátilová J.Neoprávněné sledování údajů v kontextu evropského práva2018část knihy978-80-8152-613-8
Jelínek J., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Šimovček I., Polák P., Tittlová M.Criminal Evidence and Procedure2018kniha978-963-295-768-5
Tlapák Navrátilová J.The Fruit of the Poisonous Tree Doctrine2018část knihy978-963-295-768-5
Tlapák Navrátilová J.Význam znaleckých posudků při kvalifikaci trestných činů proti životu a zdraví2018část knihy978-80-7502-313-1
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Jelínek J., Hasch K., Heranová S., Kopečný Z., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Tlapák Navrátilová J., Stejskal V., Syková A., Tejnská K.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2017kniha978-80-7502-236-3
Tlapák Navrátilová J.Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda2017část knihy978-80-7502-205-9
Tlapák Navrátilová J.Right of defence2017část knihy978-963-295-689-3
Jelínek J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Polák P., Šimovček I., Záhora J.Principles of Modern Criminal Procedure2017kniha978-963-295-689-3
Jelínek J., Danková K., Hasch K., Hrušáková M., Tlapák Navrátilová J., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2016kniha978-80-7502-120-5
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Šmejkal V., Březinová K., Dobřichovský T., Galovcová I., Lajsek V., Navrátil P., Tlapák Navrátilová J., Vondráčková A., Zezulka O.Information Technologies and Current EU Law2016kniha978-3-946915-02-7
Tlapák Navrátilová J.Unauthorised Monitoring of Data: Legislation of the EU and Transposition into Czech Law2016část knihy978-3-946915-02-7
Tlapák Navrátilová J.Pojem a účel trestu, systém trestů2016část knihy978-80-7502-120-5
Tlapák Navrátilová J.Druhy trestů2016část knihy978-80-7502-120-5
Tlapák Navrátilová J.Obecný výklad o procesních úkonech2016část knihy978-80-7502-160-1
Tlapák Navrátilová J.Náklady trestního řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Tlapák Navrátilová J.Co je smyslem institutu spolupracujícího obviněného a jaká má být reakce obhájce?2016část knihy978-80-7380-593-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Tlapák Navrátilová J.Aktuální otázky dokazování v trestním řízení2016část knihy978-80-7502-185-4
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Záhora J., Šimovček I., Polák P., Klimek L.Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic2015kniha978-963-295-537-7
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Tlapák Navrátilová J.Protection of the enviroment through criminal law2015část knihy978-963-295-537-7
Tlapák Navrátilová J.Budoucnost trestu domácího vězení v České republice2015část knihy978-80-7502-104-5
Tlapák Navrátilová J.The Right to be forgotten and its Criminal Lax Connotation2015část knihy978-3-9816855-2-7
Tlapák Navrátilová J.Problematika korupce z pohledu Evropské unie2015část knihy978-80-7502-080-2
Tlapák Navrátilová J.Má trestní právo logiku?2015část knihy978-80-8152-390-8
Jelínek J., Hasch K., Hrušáková M., Navrátilová J., Nett A., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F., Danková K., Pelc V.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2014kniha978-80-7502-044-4
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Syková A., Pelc V., Danková K.Trestní právo Evropské unie2014kniha978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Terorizmus2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Praní (špinavých) peněz2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Korupce2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Falšování platebních prostředků2014část knihy
Tlapák Navrátilová J.Počítačová kriminalita2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Poškozování finančních zájmů Evropské unie2014část knihy
Tlapák Navrátilová J.Trestněprávní ochrana životního prostředí2014část knihy978-80-7502-041-3
Tlapák Navrátilová J.Právo na bezpečný domov jako základní lidské právo v právním státě2014část knihy978-953-6597-98-7
Tlapák Navrátilová J.Sankční politika a penologie2014část knihy978-80-7478-614-3
Tlapák Navrátilová J.Praní špinavých peněz2014část knihy978-83-7490-782-8
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Navrátilová J. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Navrátilová J.Jiří Jelínek a kolektiv: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2013článek v časopise1210-6348
Bohuslav L., Gřivna T., Vokoun R., Navrátilová J., Říha J., Vanduchová M.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2013kniha978-80-87576-60-1
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Herczeg J., Jirásek J., Navrátilová J., Syková A., Ščerba F., Říha J.Trestní právo procesní2011kniha978-80-87212-92-9
Navrátilová J.Právo na bezpečný domov jako základní lidské právo v právním státě2011část knihy978-80-7400-388-2
Novotný O., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Vanduchová M., Říha J., Vokoun R.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2011kniha978-80-7357-607-3
Navrátilová J.Nové možnosti v trestání2010část knihy978-80-210-5151-5
Navrátilová J.Aktuální trendy při realizace trestu domácího vězení2010část knihy978-80-8054-493-5
Navrátilová J.Obecný výklad o procesních úkonech2010část knihy978-80-87212-30-1
Navrátilová J.Náklady trestního řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Navrátilová J.Výjimečný trest2010kniha978-80-87212-41-7
Navrátilová J.Pojem a účel trestu, systém trestů2010část knihy978-80-87212-49-3
Navrátilová J.Druhy trestů2010část knihy978-80-87212-49-3
Navrátilová J.Úplatkářství2010část knihy978-80-87212-49-3
Navrátilová J.Trest domácího vězení2009část knihy978-80-87382-00-4
Navrátilová J.Trest domácího vězení2009část knihy978-80-87212-21-9
Navrátilová J.Výkon odnětí svobody v nestátních objektech. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Navrátilová J.Náklady řízení trestního 2007část knihy978-80-210-4430-2
Navrátilová J.Kapitola XIII. Obecný výklad o procesních úkonech2007část knihy978-80-7201-630-3
Navrátilová J.Korupce z mezinárodněprávní perspektivy2006článek v časopise1214-7966
Navrátilová J.Kapitola XVI. Pojem a účel trestu2006část knihy80-7201-630-X
Navrátilová J.Kapitola XVII. Druhy trestů2006část knihy80-7201-630-X
Navrátilová J.Kapitola XXIII. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných2006část knihy80-7201-630-X
Navrátilová J.Soukromé věznice ano či ne?2006článek v časopise1214-7966
Navrátilová J.Pojem a účel trestu (Kapitola XVI.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Druhy trestů (Kapitola XVII.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (Kapitola XXIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Milující otec2005část knihy80-7357-097-1
Navrátilová J.Pan učitel2005část knihy80-7357-097-1
Navrátilová J.Pojem a účel trestu (Kapitola XVI.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Druhy trestů (Kapitola XVII.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (Kapitola XXIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Navrátilová J.Milující otec2005část knihy80-7357-097-1
Navrátilová J.Pan učitel2005část knihy80-7357-097-1
Jelínek J., Hasch K., Nováková J.Trestní právo hmotné: Zvláštní část2003kniha80-86432-62-9
Nováková J.Kapitola III. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J.Trestní právo procesní2003kniha80-86432-58-0
Nováková J.Kapitola XII. Obecné výklady o procesních úkonech2003část knihy80-86432-58-0
Šturma P., Nováková J., Bílková V.Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu2003kniha80-7179-305-1
Jelínek J., Hasch K., Nováková J.Trestní právo hmotné: Zvláštní část2003kniha80-86432-35-1
Nováková J.Kapitola III. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných2003část knihy80-86432-35-1
Nováková J.Obecné výklady o procesních úkonech2002část knihy80-86432-20-3
Nováková J.Rejstřík2002část knihy80-86432-20-3
Vokoun R., Vanduchová M., Nováková J., Matula V.Příklady a klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního2002kniha80-246-0484-1
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J., Sovák Z.Trestní právo procesní2002kniha80-86432-20-3
Nováková J., Vokoun R.La legislazione processuale penale della Repubblica Ceca2002část knihy88-348-2373-7
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J.Trestní právo procesní2001kniha80-86432-07-6
Nováková J.Kapitola XII. Obecné výklady o procesních úkonech2001část knihy80-86432-07-6
Nováková J.Rejstřík2001část knihy80-86432-07-6
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111