Detail člověka URL

doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

Profile picture for user 93922153

Telefon: +420221005434

Katedra trestního práva

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1996

Univerzita Karlova

Matematicko fyzikální

Matematické struktury

1997

Univerzita Karlova

Filosofická fakulta

Filosofie

1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Trestní právo hmotné a procesní

Trnavská univerzita v Trnavě

2012

Výjimečný trest

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Trestní právo

Ze zákona

1998

 

Ph.D.

Veřejné právo III

PFUK

1998

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1998/2013

PFUK

odborný asistent

1,0

2013

PFUK

docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo hmotné

vyučující

PFUK

Mezinárodní trestní právo

garant

PFUK

Kriminologie

vyučující

PFUK

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob

vyučující

PFUK

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012

Rozkladová komise MK

ČR

člen

2011

Rozkladová komise MD

ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

„Milníky práva ve stredoeurópskom priestore

konference

Bratislava

2007

Privatizace věznic

Monseho debaty mladých právníků

konference

Olomouc

2007

Nové trendy ve vězeňství

Dny práva

konference

Brno

2009

Stalking

Dny práva – 2010 – Days of Law

konference

Brno

2010

Jak se bránit domácímu násilí prostředky nejen trestního práva

konference INTERAKCE EKONOMIKY A PRÁVA

konference

Ostrava

2010

Trestněprávní souvislosti oddlužení a insolvence

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy

konference

Praha

2013

Přičitatelnost v zahraniční judikatuře

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

španělština

pasivně