JUDr. Dita Frintová, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 457

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 233 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 10:00


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Sedláček M., Smolík P., Winterová A.Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční2018kniha978-80-7502-299-8
Frintová D., Frinta O.Surrogate motherhood from perspective of Czech private law: legislation, jurisprudence and doctrine2018příspěvek na konferenci
Frintová D.Stížnost (ve věcném záměru civilního řádu soudního)2018příspěvek na konferenci
Frinta O., Frintová D.Určování otcovství nad rámec zákonných domněnek - ohlédnutí po patnácti letech2018část knihy978-80-85305-53-1
Frinta O., Frintová D.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních (část I. oddíl D kapitola 3)2018část knihy978-80-7502-299-8
Frinta O., Frintová D.Zaopatření pozůstalých osob pohledem občanského práva2018část knihy978-80-7380-735-1
Frintová D.Stížnost ve věcném záměru civilního řádu soudního2018článek v časopise1210-6410
Frintová D.Zdánlivé manželství a jeho méně známé hmotněprávní i procesní souvislosti2018část knihy978-80-89453-47-4
Frintová D.Řízení ve věcech rodinněprávních (část V. oddíl C kapitola 6)2018část knihy978-80-7502-298-1
Frintová D.Smlouva ve prospěch třetí osoby2017část knihy978-80-87284-64-3
Frintová D.Zdánlivé manželství a smrt člověka2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Zuklínová M., Dvořák J., Švestka J., Elischer D., Frinta O., Frintová D.Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo2016kniha978-80-7478-937-3
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Frinta O., Frintová D.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních2015část knihy978-80-7502-077-2
Frintová D., Frinta O.Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních2015část knihy978-80-7502-077-2
Frintová D.Řízení ve věcech rodinněprávních2015část knihy978-80-7502-076-5
Švestka J., Frintová D.Culpa in contrahendo im tschechischen Privatrecht2012část knihy978-3-214-06694-9
Frintová D.Řízení o rozvod manželství srovnání právní úpravy České republiky s právní úpravou ve Spolkové republice Německo2011článek v časopise0231-6625
Winterová A., Frintová D., Macková A., Mikeš J., Pohl T., Salač J., Smolík P., Zoulík F., Kubešová S.Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice2011kniha978-80-7201-842-0
Frintová D., Frinta O.Určování a popírání rodičovství - vývoj právní úpravy a judikatury v 19. a 20. století2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Frintová D. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Frintová D. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Frintová D.Obecné otázky opravných prostředků civilního řízení ve Spolkové republice Německo2010článek v časopise0231-6625
Frinta O., Frintová D., Chromá M.Selected issues of the recodification of family law in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Frintová D., Šínová R.Účastenství v řízení o rozvod manželství2010část knihy978-80-87212-50-9
Macková A., Frintová D., Winterová A.Nové jevy v procesním právu: Apelace, kasace a revize v civilním procesu2010část knihy978-80-246-1687-2
Frinta O., Frintová D.Okružní jízdy a smlouva o přepravě osob podle občanského zákoníku2009část knihy978-80-87212-23-3
Frintová D.Obhajoby disertačních prací na Právnické fakultě Univerzity Karlovy2009článek v časopise0231-6625
Frintová D., Dvořák B.Zpráva z vědeckého sympozia „Vývoj civilního práva procesního ve střední a jihovýchodní Evropě v letech 1918 až 2008”, konaného ve dnech 24.-25. října 2008 ve Vídni2009článek v časopise0231-6625
Frintová D.Výslech nezletilého v civilním procesu2009část knihy978-80-7160-280-4
Frintová D.Třetí domněnka otcovství – přežitý relikt?2009část knihy978-80-7357-432-1
Frintová D.Dokazování v řízení o určení otcovství2009článek v časopise1211-6432
Frintová D., Frinta O.Význam analýzy DNA: nad jedním nálezem ústavního soudu2009část knihy978-80-87146-25-5
Frintová D., Frinta O.Právní subjektivita a způsobilost být účastníkem řízení – dvě strany téže mince?2009část knihy978-80-903400-9-1
Frintová D.Vysvětlivky k § 176 až 180 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 180a a 180b občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 181 až 185 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 186 až 191 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 191a až 191g občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 192 a 193 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 193a až 193e občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 194 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 194a občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D.Vysvětlivky k § 195 až 200 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Frintová D., Knapp V., Knappová M.Vznik závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Kopáč L.Spotřebitelský úvěr2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Mrázová I.Cestovní smlouva2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Dvořák J.Smlouva o důchodu2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Dvořák J.Smlouva o sázce a hře2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D.Právní rámec náhradní rodinné péče ve Spolkové republice Německo2009článek v časopise0231-6625
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Frintová D.Závěry2009část knihy978-80-246-1687-2
Frinta O., Frintová D.Mateřství a otcovství2009část knihy978-80-210-4990-1
Frinta O., Frintová D.Vybrané otázky rekodifikace rodinného práva v České republice2009část knihy978-80-246-1687-2
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Frintová D.Některé aspekty dokazování v řízení o určení otcovství2009část knihy978-80-7160-295-8
Melicharová D.Insolvenční řízení a společné jmění manželství. 2008část knihy978-80-7380-122-9
Melicharová D.Elektronický platební rozkaz quo vadis rozkazní řízení? 2008část knihy978-80-244-1906-0
Melicharová D.Doručování v civilním procesu - věčný problém české justice.2008část knihy978-80-903400-3-9
Melicharová D.Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení 2008článek v časopise1211-5347
Melicharová D.Část V. oddíl C kapitola 2. Jednotlivé případy nesporného řízení 2008část knihy978-80-7201-726-3
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni 2008část knihy978-80-7201-726-3
Melicharová D.Aktuální otázky rozhodčího řízení v České republice2007část knihy978-80-88931-68-3
Melicharová D.Žaloba pro zmatečnost žaloba nebo opravný prostředek?2007část knihy978-80-7160-250-7
Melicharová D.Dovolání - vývoj právní úpravy a návrhy de lege ferenda2006část knihy80-7380-002-0
Melicharová D.Problematika zavedení evrospkého exekučního titulu pro nesporné nároky do právního řádu České republiky2006článek v časopise1211-5347
Melicharová D.Postavení nezletilého v civilním právu procesním2006část knihy80-244-1565-8
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §4. Smlouva o dílo2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §5. Smlouva o půjčce 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §6. Smlouva o vypůjčce 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §8. Příkazní smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §11. Smlouva o přepravě 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §12. Zprostředkovatelská smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §13. Smlouva o vkladu 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §15. Smlouva o sdružení2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIII., §17. Smlouva o důchodu 2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Melicharová D.Hlava XXIV. Závazkové právní vztahy z jiných zavazovacích důvodů 2006část knihy80-7357-131-5
Melicharová D.Hlava XXIII., §16. Cestovní smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Melicharová D.Část V. oddíl C kapitola 2. Jednotlivé případy nesporného řízení2006část knihy80-7201-595-8
Melicharová D.Zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky do právního řádu ČR2006část knihy80-8082-064-3
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni2006část knihy80-7201-595-8
Melicharová D.Dítě jako svědek a oběť domácího násilí2005článek v časopise1801-0288
Melicharová D.Několik poznámek k problematice zastoupení na základě plné moci2005část knihy80-7357-133-1
Melicharová D.Doručování - základ civilního procesu2005článek v časopise1211-5347
Melicharová D.Ochrana dítěte, které je svědkem nebo obětí domácího násilí2005článek v časopise1211-6432
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111