prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 541

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 328 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Vrcholná doba českého právnictví v době předbělohorské, dějiny moderní správy, samosprávy a dějiny trestního práva

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1954

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

České a československé právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1966

Policejní a soudní persekuce dělnické třídy v Čechách

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

nebyla

CSc.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1960

Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století

Doc.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

Policejní a soudní persekuce dělnické třídy v Čechách

DrSc.

Dějiny státu a práva

ČSAV

1988

Trestní právo v Čechách v době předbělohorské

Prof.

Dějiny státu a práva

Prezident ČSR

1990

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od. r. 1954 do současnosti

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník, profesor

1,0

Od r. 1990 do r. 1993

Univerzita Karlova

prorektor pro vědu

1,0

Od r. 1998 do r. 2000

Komerční banka, a.s.

člen dozorčí rady

 

Od r. 1993 do r. 2000

Univerzita Karlova

rektor

1,0

Do r. 2002

Národní galerie

člen vědecké rady

 

Do r. 2009

ČVUT

předseda správní rady

 

Do součanosti

AVČR

Člen dozorčí rady

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny státu a práva, České a Československé právní dějiny

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1990- dosud

Sborník Právně historické studie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Klikněte sem a zadejte text.

šéfedaktor

Ukončeno 2001

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Pořadatel

Ukončeno 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

 

Ukončeno 2006

Sborník Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR

GAČR

 

Ukončeno 2013-2014

Práva městská království českého

GAČR

GAČR

 


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

1998

Trinity College

Dublin

1998

Univerzita Komenského

Bratislava

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Do r. 1990

Komise pro vědecké hodnosti

Vláda ČR

předseda

Do r. 1990

Jednota českých právníků

Jednota Českých prívníků

místopředseda

Od r. 1993

Rada vysokých škol

Rada vysokých škol

předseda

Od r. do r. 2009

Správní rada ČVUT

ČVUT

předseda

Do současnosti

Dozorčí rada Historického ústavu AAVČR

AVČR

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1990 do součanosti

Recenzovaný odborný časopis Právněhistorické studie

Vydavatelství Karolinum

Šéfredaktor

Účast na konferencích

Název konference

Pravidelný účastník mnoha mezinárodních konferencí

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Vznik a vývoj socialistického práva

Karolinum, Praha

2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Karolinum, Praha

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

 

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile I. stupně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT

 

Zlatá medaile UK

UK

 

Jubilejní medaile UK

UK

 

Zlatá Randova medaile

 

 

Zlatá mediale za zásluhy o Rakouskou republiku

Prezident rakouské republiky

1997

Čestný doktorát práv

Trinity College Dublin

1997

Čestný doktorát práv

Komenského univerzita v Bratislavě

1998

Vyznamenání za zásluhy o víru a církev

Papež

1999

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Německý

aktivně

Anglický

aktivně

Ruský

aktivně

Francouzský

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šouša J., Malý K., Šouša J., Woitschová K., Vojtíšková J., Koupil O., Koupilová M.Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Chrestomatie. Díl I. Druhá polovina 17. a počátek 18. století2018kniha978-80-246-3775-4
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Malý K. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Malý K.Profesor Hans Kelsen v archivních dokumentech Karlovy university v Praze2017článek v časopise0323-0619
Malý K.Stopadesáté výročí vydání prosincové ústavy2017článek v časopise0079-4929
Malý K.Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století2016kniha978-80-246-3269-8
Malý K.Hrdelní řád Josefa I. - cesta k vytváření jednotného právního systému pro země Koruny české2016část knihy978-80-246-3269-8
Malý K.České historické státní právo - idea, nebo skutečnost?2016článek v časopise0079-4929
Malý K.Úvod2015článek v časopise0079-4929
Malý K.Jaromír Čelakovský - zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin2015článek v časopise0079-4929
Malý K.České státní právo, realita nebo fikce?2015příspěvek na konferenci
Malý K.Profesor Hans Kelsen v archivních dokumentech Karlovy univerzity2015příspěvek na konferenci
Malý K.Právní povaha mírového návrhu krále Jiřího z Poděbrad2015část knihy978-80-7286-263-4
Havelka M., Skovajsa M., Müller K., Sokol J., Müller K., Zajac P., Marada R., Malý K., Žák V., Prečan V., Loewenstein B., Garsztecki S., Zwicker S., Luft R.Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Europa. Tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich2014kniha978-3-525-37306-4
Malý K.Die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Österreich in den zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts2014část knihy978-3-525-37306-4
Malý K.Trestní právo v Obnoveném zřízení zemském2013článek v časopise0079-4929
Malý K., Slavíčková P., Soukup L., Skřejpková P., Šouša J., Vojtíšková J., Šouša J., Woitschová K.Práva městská Království českého. Edice s komentářem2013kniha978-80-246-2117-3
Malý K.Pařížské mírové smlouvy a jejich vliv na právní úpravu státní občanství v meziválečné ČR2013část knihy978-80-970913-2-3
Malý K.Helena Petrův: Zákonné bezpráví, Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Nakl. Auditorium, Praha 20112013článek v časopise0079-4929
Malý K.Královský Vyšehrad IV., sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vyd. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2012, 474 s2013článek v časopise0079-4929
Malý K.Profesor JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., padesátiletý2013článek v časopise0079-4929
Čechurová J., Malý K., Adamová K., Pavlíček V., Rákosník J., Rychlík J., Michela M., Petráš R., Šedivý I., Jakubec I.Ústava 1920 : vyvrcholení konstituování československého státu2011kniha978-80-87212-67-7
Skřejpková P., Soukup L., Malý K.Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka2011kniha978-80-87109-24-3
Malý K.Československá ústava z roku 1920 - otevření cesty k demokratické společnosti2011část knihy978-80-87212-67-7
Malý K.Právník v letech 1861-19182011část knihy978-80-87439-05-0
Malý K.Československé právní historie v období 1918-19392011část knihy978-80-7160-314-6
Malý K.Czechoslovak Legal History in the Period of 1918-19392011část knihy978-80-7160-314-6
Dvořák J., Malý K.Závěr2011část knihy978-80-7357-753-7
Malý K.Všeobecný občanský zákoník v české právní vědě před sto lety2011část knihy978-80-7357-753-7
Malý K.Viktorin Cornelius ze Všehrd - právník a myslitel českého humanismu2011článek v časopise1210-5740
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Malý K. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Malý K. Freia Anders: Strafjustiz im Sudetengau 1938 - 1945, R. Oldenburg - Verlag München 2008, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 112, 551 s.2010článek v časopise0231-6625
Malý K.Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková: Z dějin české každodennosti, Život v 19. století, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, 430 s.2010článek v časopise0231-6625
Malý K.Československá právní historie v meziválečném období2010část knihy978-80-246-1718-3
Malý K.Tschechen und Deutsche im laufe der geschichte2010část knihy978-80-87146-32-3
Malý K., Hrubá R.Historical impulses for the development of law2010část knihy978-80-246-1785-5
Malý K.Tomáš Garrique Masaryk a jeho rozchod s rakouskou monarchií2010část knihy978-80-7000-058-8
Malý K.Československá ústava z roku 1920 - počátky demokratické ústavnosti2010příspěvek na konferenci
Malý K.Předmluva2009část knihy978-80-7201-750-8
Malý K.Právní dějiny2009část knihy978-80-7201-750-8
Malý K.Václav Vaněček2009část knihy978-80-7201-750-8
Malý K.Michal Tomášek: Přehled dějin vietnamského práva. Scripta luridíca 4, Universitas Carolina, Facultas luridica, Praha 2008. 106 s.2009článek v časopise0231-6625
Malý K.Tradice české právní minulosti v díle Antonína Randy2009část knihy978-80-87146-17-0
Malý K.Obyčej - nález, zákon v právu doby předbělohorské2009část knihy978-80-80823-35-1
Malý K.Umwandlungsprocess der rechtlichen Stellung der böhmischen Stände nach dem Jahre 16202009část knihy978-3-7694-1059-4
Malý K.Proměny právního postavení vysokých škol v ČSR po roce 1990 - cesta k jejich autonomii2008článek v časopise1213-4449
Malý K.Právní kultura v dějinách českého státu.2008část knihy978-80-7106-985-0
Malý K.K izmeneniji pravoporjadka v Čechoslovakiji posle vtoroj mirovoj vojny. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Malý K.Akademické tradice jako zdroj akademické samosprávy. 2008část knihy
Malý K.K počátkům Crimen laese Maiestatis v Čechách - Vyšehradský proces z roku 11302007část knihy978-80-7195-161-2
Malý K.Tradice české právní minulosti v díle Antonína Randy2007část knihy
Malý K.Der Böhmische Staat - ein Teil Reiches?2006část knihy3-486-57839-1
Malý K.Die Verfassung des Staates der Böhmischen Krone2006část knihy3-428-12249-6
Malý K.Proměny právního postavení českých vysokých škol po roce 19902006článek v časopise1211-1724
Malý K.Česká konfederace a Obnovené zřízení zemské - dvě české ústavy z počátku 17. století2006část knihy80-246-1209-7
Malý K.Zahajovací projev k mezinárodní konferenci dne 5. září 2005 v pražském Karolinu 2006část knihy80-246-1209-7
Malý K.Die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Österreich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunders2006část knihy80-246-1209-7
Malý K.Vývoj české ústavnosti v letech 1618-19182006kniha80-246-1209-7
Malý K.Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízení zemského2006část knihy80-246-1209-7
Malý K.Dr.h.c. Emil F. Smidak a jeho 'Principy'2006část knihy80-903609-3-9
Malý K.Dr.h.c. Emil F. Smidak a jeho 'Principy'2006část knihy80-903609-4-7
Malý K.Vývoj středověkého trestního práva2006část knihy80-903609-4-7
Malý K.K počátkům crimen laese maiestatis v Čechách2006část knihy
Malý K.Tradice české právní minulosti v díle Antonína Randy 2006část knihy
Malý K.K tradicím českého státu2005část knihy80-246-0753-0
Malý K.Michal Tomášek, Dějiny čínského práva, Academia, nakladat. AV ČR, Praha 2004, 372 s.2005článek v časopise0231-6625
Malý K.Zánik nedílného majetkového společenství v Obnoveném zřízení zemském2005část knihy80-7357-057-2
Malý K.Die Böhmische Konföderationsakte und die Verneuerte Landesordnung - zwei böhmische Verfassungsgestaltungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts2005článek v časopise0323-4045
Malý K.Michal Tomášek, Dějiny čínského práva, Academia, nakladat. AV ČR, Praha 2004, 372 s.2005článek v časopise0231-6625
Malý K.Zánik nedílného majetkového společenství v Obnoveném zřízení zemském2005část knihy80-7357-057-2
Malý K.K tradicím českého státu2005část knihy80-246-0753-0
Malý K.Die Böhmische Konföderationsakte und die Verneuerte Landesordnung - zwei böhmische Verfassungsgestaltungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts2005článek v časopise0323-4045
Malý K.Tschechen und Deutschen in der Geschichte2004část knihy80-85889-59-5
Malý K.České historické státní právo a státoprávní diskuze ve vídeňské poslanecké sněmovně (1892-1893)2004část knihy80-7201-487-0
Malý K., Soukup L.Vývoj práva v Československu v letech 1945-19892004kniha80-246-0863-4
Malý K.Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 jako předmět vědeckého zkoumání : (úvodní slovo při zahájení konference)2004část knihy80-246-0863-4
Malý K.Vývoj vědy o dějinách práva v českých zemích2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Dějiny českého a československého práva do roku 19452003kniha80-7201-433-1
Malý K.Základní etapy vývoje dějin státu a práva v českých zemích do roku 19452003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Dějiny státu a práva za feudalismu2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Dějiny státu a práva za kapitalismu2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Cesty ke státní samostatnosti2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Závěrem2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Seznam příloh z pramenů2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Předmluva2003část knihy80-7201-433-1
Malý K.Poznámky ke stavu studia na právnické fakultě a potřebě jeho reformy2003článek v časopise0231-6625
Malý K.K teorii a praxi socialistického zákonodárství2002část knihy80-246-0217-2
Malý K.Úvodní slovo2002část knihy80-246-0217-2
Malý K.Kreuz, Petr: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 1526-15472002článek v časopise0523-8587
Malý K., Pánek J.Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619)2001kniha80-7286-035-6
Malý K.Právní kultura v českém stavovském státě2001část knihy80-7286-035-6
Malý K.Ochrana vlastnictví ve Vladislavském zřízení zemském2001část knihy80-7286-035-6
Malý K.Mistr Jan Hus a Univerzita Karlova2001část knihy
Malý K.Kultura prawna w stanowym państwie czeskiem2001část knihy
Malý K.Český stát a německá říše2000příspěvek na konferenci
Malý K.Ochrana vlastnictví ve Vladislavském zřízení zemském2000příspěvek na konferenci
Malý K.Právní kultura v českém stavovském státě2000příspěvek na konferenci
Malý K.Mírový návrh krále Jiřího z Poděbrad2000příspěvek na konferenci
Malý K.Metoden und Formen der totalitären Transformation der demokratischen Rechtsordnung der Tschechoslowakei in den Jahren 1948-19501999část knihy3-465-02797-3
Malý K.Vom Rechtsstaat zur sozialistischen Gesetzlichkeit in der Tschechoslowakischen Republic1999část knihy3-465-02798-1
Malý K.Dějiny českého a československéha práva po r. 19451999kniha80-721-167-7
Malý K.Předmluva1999část knihy80-721-167-7
Malý K.Vývoj vědy o dějinách práva v Českých zemích1999část knihy80-721-167-7
Malý K.Základní etapy vývoje dějin státu a práva v Českých zemích do roku 19451999část knihy80-721-167-7
Malý K.Dějiny státu a práva za feudalismu1999část knihy80-721-167-7
Malý K.Dějiny státu a práva za kapitalismu1999část knihy80-721-167-7
Malý K., Soukup L., Adamová K.Vznik ČSR1999část knihy80-721-167-7
Malý K.Závěrem1999část knihy80-721-167-7
Malý K.Das böhmische Recht und die Rechtskultur in der Periode vor der Schlacht am Weißen Berg1998část knihy
Malý K.Die Karls-Universität-Schöpfer und Bestandteil der Europäischen Kulturellen Traditionen1998článek v časopise1010-1721
Malý K.Tschechoslowakei (1944-1989)1998kniha3-465-02934-8
Malý K.Der böhmische Beitrag zum Modell des europäischen Absolutismus1997část knihy3-406-42994-7
Malý K.Die Bibel und das hussitische Rechtsdenken in den Vier Prager Artikeln1997část knihy486-56149-9
Malý K.Dějiny českého a československého práva do roku 19451997kniha80-7201-045-X
Malý K.Dějiny státu a práva za feudalismu.Kap.IV1997část knihy
Malý K.Dějiny státu a práva za kapitalismu.V.-A,B.C11997část knihy
Malý K.Gábor Klaniczay:Gerard van Swieten und die Anfänge des Kampfes gegen Aberglauben in der Habsburger-Monarchie, Budapest 1998, s. 225-2561997článek v časopise80-7184-229-X
Malý K.Idea samosprávy v české politice v 19. století1997část knihy
Malý K.Österreichisches Recht in der Tschechoslowakei1997část knihy3-7007-1156-5
Malý K.Předmluva.Kap.I1997část knihy
Malý K.Vývoj vědy o dějinách práva v českých zemích.Kap.II.1997část knihy
Malý K.Základní etapy vývoje dějin státu a práva v českých zemích do roku 1945.Kap.III1997část knihy
Malý K.Český stát a německá říše - Vztah vazala či suveréna1996část knihy80-7184-227-3
Malý K.Několik poznámek k trestnímu právu v Čechách v době stavovské1996část knihy80-86046-06-0
Malý K.Zur Entwicklung und Transformation des Stadtrechts in Böhmen am Ausgang des Mittelalters1996část knihy
Malý K.České právo v minulosti1995kniha80-85903-01-6
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111