Detail člověka URL

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.

Profile picture for user 77608848

Telefon: +420221005111

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Vrcholná doba českého právnictví v době předbělohorské, dějiny moderní správy, samosprávy a dějiny trestního práva

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1954

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

České a československé právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1966

Policejní a soudní persekuce dělnické třídy v Čechách

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

nebyla

CSc.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1960

Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století

Doc.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

Policejní a soudní persekuce dělnické třídy v Čechách

DrSc.

Dějiny státu a práva

ČSAV

1988

Trestní právo v Čechách v době předbělohorské

Prof.

Dějiny státu a práva

Prezident ČSR

1990

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od. r. 1954 do současnosti

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník, profesor

1,0

Od r. 1990 do r. 1993

Univerzita Karlova

prorektor pro vědu

1,0

Od r. 1998 do r. 2000

Komerční banka, a.s.

člen dozorčí rady

 

Od r. 1993 do r. 2000

Univerzita Karlova

rektor

1,0

Do r. 2002

Národní galerie

člen vědecké rady

 

Do r. 2009

ČVUT

předseda správní rady

 

Do součanosti

AVČR

Člen dozorčí rady

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny státu a práva, České a Československé právní dějiny

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1990- dosud

Sborník Právně historické studie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Klikněte sem a zadejte text.

šéfedaktor

Ukončeno 2001

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Pořadatel

Ukončeno 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

 

Ukončeno 2006

Sborník Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR

GAČR

 

Ukončeno 2013-2014

Práva městská království českého

GAČR

GAČR

 

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

1998

Trinity College

Dublin

1998

Univerzita Komenského

Bratislava

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Do r. 1990

Komise pro vědecké hodnosti

Vláda ČR

předseda

Do r. 1990

Jednota českých právníků

Jednota Českých prívníků

místopředseda

Od r. 1993

Rada vysokých škol

Rada vysokých škol

předseda

Od r. do r. 2009

Správní rada ČVUT

ČVUT

předseda

Do současnosti

Dozorčí rada Historického ústavu AAVČR

AVČR

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1990 do součanosti

Recenzovaný odborný časopis Právněhistorické studie

Vydavatelství Karolinum

Šéfredaktor

Účast na konferencích

Název konference

Pravidelný účastník mnoha mezinárodních konferencí

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Vznik a vývoj socialistického práva

Karolinum, Praha

2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Karolinum, Praha

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

 

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile I. stupně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT

 

Zlatá medaile UK

UK

 

Jubilejní medaile UK

UK

 

Zlatá Randova medaile

 

 

Zlatá mediale za zásluhy o Rakouskou republiku

Prezident rakouské republiky

1997

Čestný doktorát práv

Trinity College Dublin

1997

Čestný doktorát práv

Komenského univerzita v Bratislavě

1998

Vyznamenání za zásluhy o víru a církev

Papež

1999

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Německý

aktivně

Anglický

aktivně

Ruský

aktivně

Francouzský

pasivně