PhDr. Hana Linhartová

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra jazyků

Email:

Telefon:
+420 221 005 404

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 201 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace - pondělí  12:00- 14:00 hodin Úřední  hodiny  - úterý 14:00  - 16:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Německý autorský zákon
Překlady odborných textů i beletrie

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Filozofická

Němčina, ruština

1976

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

PhDr.

Německá literatura

Filozofická fakulta UK

1977

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1977-1978

Stavební fakulta ČVUT

Asistent

1,0

1978-1989

Stavební fakulta ČVUT

Odborný asistent

1,0

1989-dosud

Právnická fakulta UK

Odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Německý právnický jazyk

vyučující

Právnická fakulta UK

Německý právnický jazyk

garant

Panevropská VŠ Praha

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1978-1981

Valence N sloves

 

ČVUT

řešitel


Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1996

UNI Pasov

SRN

3 měsíce

Výuka češtiny

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1995 - dosud

Obec překladatelů

ČR

Předsedkyně

2000

Porota pro udělení Státní ceny za překladatelské dílo

Ministerstvo kultury ČR

členka

2014 -

Poradní orgán MK

Ministerstvo kultury ČR

členka

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

 

Název přednášky/referátu

Kirschen aus dem Nachbarsgarten

kulatý stůl

Literarisches Colloquium Berlin

2006

Status des Übersetzers in der ČR

Kein Kinderspiel

kulatý stůl

R. Bosch Stiftung Hamburg

2011

Kinderliteratur in der ČR

Slovinsko-slovensko-české setkání př.

kulatý stůl

Národní knihovna Praha

2012

Postavení překladatele v ČR

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Německý autorský zákon

Goethe-Institut Praha

2004

Překlad středověké literatury

Goethe-Institut Praha

2005

Překlad písňových textů

Goethe-Institut Praha

2006

Odvaha k jazyku

Goethe-Institut Praha

2010

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Prémie rakouského spolkového úřadu za překlady rakouské literatury

Österreich-Bundeskanzleramt

2003

Ocenění v rámci Ceny JJ za př M. Doerryho

OP

2006

Nejužší nominace na Zlatou stuhu za př. A. Steinhöfela

IBBY

2013

Plaketa Dilia za úspěchy v oblasti kultury

Dilia

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

ruština

aktivně

francouzština

aktivně

angličtina

pasivně

 
Učebnice a učební texty
Horálková, Linhartová, Rezková: Německý jazyk pro právníky, Všehrd, Praha 2000
Horálková, Linhartová, Henkel: Němčina pro právníky, Čeněk, Plzeň 2005, 2006, 2010


Překlady
Pausewangová, Gudrun: Karneval a Velký pátek, Vyšehrad, Praha 1981
Wander, Fred: Sedmá studna, Vyšehrad 1982
Westphalová, Jutta: A nikdo ho nechtěl, Vyšehrad, 1985
Härtling, Peter: Opožděná láska, Vyšehrad 1987
Roth, Joseph: Legenda o svatém pijanovi, Práce 1992
Haumann, Heiko: Dějiny východních Židů, Votobia, Olomouc 1997
Sternová, Carola: Isadora Duncanová, Sergej Jesenin, MF 1997
Kaminski, André: Příští rok v Jeruzalémě, Paseka, 1997
Nöstlingerová, Christine: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros 1997
: Markétka, Amulet 2000, 2001,2002
Freyová, Jane: Nosatá Natálie, Amulet 1999
Welshová, Renate: Naježený svět, Amulet 2000
Reiche, Dietlof: Křeček Ferda vypravuje, Amulet 2001
Kishon, Ephraim: Picassova sladká pomsta, Epocha 2003
Doerry, Martin: Mé zraněné srdce, Prostor 2005
Solomon Volkov: Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče, AMU 2005
Židovské pohádky a legendy, Vitalis 2007
Vertlib, Vladimir: Vyhoštění, Kalich 2007
Knapp, Radek: Co mi pan Kuka nakukal, Kalich 2008
Ribi, Hana: E.G.Craig – Figura a abstrakce, AMU 2008
Adorjánová, Johanna: Výjimečná láska, MF 2010
Reiche, Dietlof: Křeček Ferda v ohrožení, MF 2012
Becker, Zdenka: Kolombína, Akropolis 2012
Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar a přízraky, MF 2012
Vertlib, Vladimir: Šimonovo mlčení, Kalich 2013
Ödön von Horváth: Věčný šosák, Akropolis 2013
(Výběr z cca 100 publikací)


Odborné články
Podmínky uměleckého překladu, MF online, říjen 2008
Jak se člověk stane překladatelem, CD obč. sdružení Abeceda, 2012


Recenze a anotace
Průběžně pro vnitřní potřeby nakladatelství – Vyšehrad, Mladá fronta, Kalich, Albatros, Amulet

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Linhartová H.Co mi pan Kuka nakukal 2008kniha978-80-70-081-6
Linhartová H.E G Craig - Figura a abstrakce 2008kniha987-80-7331-138-4
Linhartová H.Židovské pohádky a legendy2007kniha978-80-7253-272-8
Linhartová H.Vyhoštění2007kniha978 80 7017 067 0
Linhartová H., Ullrichová H.1000 důvodů, proč se nelíbat2007kniha978-80-00-0164-9
Linhartová H., Winterfeld H.Gaius je osel2007kniha978-80-87027-40-0
Linhartová H.1000 důvodů, proč se nezamilovat2006kniha80-00 01672-9
Linhartová H.Martin Doerry: Mé zraněné srdce2005kniha80-7260-127-X
Linhartová H., Sommer V.Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče2005kniha80-7331-050-3
Horálková M., Linhartová H., Henkel B.Němčina pro právníky2005kniha80-86898-16-4
Linhartová H.Martin Doerry: Mé zraněné srdce2005kniha80-7260-127-X
Linhartová H., Sommer V.Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče2005kniha80-7331-050-3
Linhartová H.Picassova sladká pomsta2003kniha80-86328-22-8
Linhartová H.Markétka má trable2001kniha
Linhartová H.Tajemství hory Mordýř2001kniha8086299643
Linhartová H.Uebersetzer - staendiger Vermittler zwischen den Kulturen2001část knihy3-00-008383-9
Linhartová H.Růženka, ta má nápady2000kniha80-86299-44-9
Linhartová H.Naježený svět2000kniha80-86299-26-0
Linhartová H.Markétka2000kniha80-86299-26-0
Horálková M., Linhartová H., Rezková J.Německý jazyk pro právníky1997kniha80-85305-35-6
Linhartová H.Dějiny východních židů1997kniha80-7198-181-8
Linhartová H.Působení základních práv v právním řádu SRN.In:Stati o právu SRN1997článek v časopise0323-0619
Linhartová H.Vývoj směrem k mezinárodnímu soutěžnímu právu.In:Stati o právu SRN1997článek v časopise0323-0619

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111