doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 363

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 134 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Štangová V., Lang R., Hůrka P., Aldorf L., Zemanová J., Koldinská K., Vysokajová M., Štefko M., Tomšej J., Páv J., Štaňková H.Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady2018kniha978-80-7380-700-9
Koldinská K., Tröster P., Hůrka P., Lang R., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Vysokajová M., Voříšek V.Právo sociálního zabezpečení2018kniha978-80-7400-692-0
Vysokajová M.Reflections on the Nature of Czech Social Law2017článek v časopise1805-8396
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Vysokajová M.Změny zákoníku práce a souvisejících předpisů přijaté v roce 2017 a jejich důsledky pro smluvní strany pracovněprávních vztahů2017článek v časopise2533-4239
Štefko M., Vysokajová M.Personální vademecum2016kniha978-80-87975-45-9
Vysokajová M.Novelizace právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce2015článek v časopise1805-6822
Vysokajová M., Kahlle B., Randlová N., Hůrka P., Doležílek J.Zákoník práce: Komentář2015kniha978-80-7478-955-7
Vysokajová M.K hlavním změnám v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem2014článek v časopise1805-6822
Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2014část knihy978-80-7478-440-8
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2014kniha978-80-7400-283-0
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2014kniha978-80-7478-440-8
Vysokajová M.Změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2012 - I. část2012článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2012 - II. část2012článek v časopise1214-7966
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2012kniha978-80-7357-846-6
Bělina M., Drápal L., Hůrka P., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2012kniha978-80-7400-405-6
Vysokajová M.Úvaha nad některými z nových změn pracovněprávních předpisů2011článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Hlavní změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2011 a řešení vybraných problémů skončení pracovního poměru v praxi2011část knihy978-80-87367-17-9
Štangová V., Vysokajová M.Překážky v práci2011část knihy978-80-7380-316-2
Vysokajová M.Odpovědnostní vztahy2011část knihy978-80-7380-316-2
Vysokajová M.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr2011část knihy978-80-7380-316-2
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2010kniha978-80-7400-186-4
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Přib J., Ryba J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Voříšek V., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení2010kniha978-80-7400-322-6
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Vysokajová M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Vysokajová M.Nová právní úprava zaměstnávání akademických pracovníků2009článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Antidiskriminační zákon a jeho uplatnění v pracovněprávních vztazích2009článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Důchodové pojištění2009část knihy978-80-246-1662-9
Vysokajová M.Pracovněprávní podmínky zaměstnávání a personální administrativa2009část knihy978-80-7357-429-1
Vysokajová M.Díl 10. Péče o zaměstnance a bezpečnost práce2009část knihy978-80-7357-429-1
Vysokajová M.Jaké změny přináší novelizace zákoníku práce2008článek v časopise1214-7966
Tröster P., Hůrka P., Koldinská K., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M., Zemanová J.Právo sociálního zabezpečení 2008kniha978-80-7400-032-4
Vysokajová M.Nad novým zákoníkem práce. 2. 2007článek v časopise1211-6432
Vysokajová M.Zákoník práce s komentářem2007kniha80-7357-224-9
Vysokajová M.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVIII. Péče o zaměstnance2007část knihy978-80-7179-672-5
Vysokajová M.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava X. Povinnosti stran pracovního poměru 2007část knihy978-80-7179-672-5
Vysokajová M., Stýblo J., Urban J.3.Pracovněprávní podmínky zaměstnávání a personální administrativa2007část knihy978-80-7357-239-6
Vysokajová M., Stýblo J., Urban J.10.Péče o zaměstnance a bezpečnost práce2007část knihy978-80-7357-239-6
Tröster P., Vysokajová M.International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Suppl. 57. Czech Republic2006kniha98-8800-126-4
Vysokajová M.Nad novým zákoníkem práce2006článek v časopise1211-6432
Vysokajová M.K návrhu nového zákoníku práce2005článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Prameny práva sociálního zabezpečení (Kapitola III.)2005část knihy80-7179-856-8
Vysokajová M.Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení (Kapitola IV.)2005část knihy80-7179-856-8
Vysokajová M.Nová právní úprava agenturního zaměstnávání a její aplikace v praxi2005článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Nová právní úprava agenturního zaměstnávání a její aplikace v praxi2005článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.K návrhu nového zákoníku práce2005článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Prameny práva sociálního zabezpečení (Kapitola III.)2005část knihy80-7179-856-8
Vysokajová M.Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení (Kapitola IV.)2005část knihy80-7179-856-8
Vysokajová M., Doležílek J.Zákoník práce s komentářem2004kniha80-7357-044-0
Vysokajová M.Pracovněprávní vztahy a jejich účastníci (Hlava I.)2004část knihy80-246-0873-1
Vysokajová M.Pracovněprávní skutečnosti (Hlava II.)2004část knihy80-246-0873-1
Vysokajová M.Zaměstnanost a podpora v nezaměstnanosti (Hlava XV.)2004část knihy80-246-0873-1
Vysokajová M.Připravované změny právní úpravy zaměstnanosti2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Co přináší tzv. euronovela zákoníku práce?2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Nová právní úprava pracovního poměru na dobu určitou2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Zaměstnávání v zemích EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Konkurenční dohoda po novele zákoníku práce2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Diskriminace v pracovní a mzdové praxi2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Ochrana osobnosti v pracovním právu2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Nový zákon o zaměstnanosti a související změny některých ustanovení zákoníku práce2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Agenturní zaměstnávání - nová právní úprava a její praktická aplikace2004článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Mzdové a personální pojmy. Díl I2004kniha80-86229-91-2
Vysokajová M.Mzdové a personální pojmy. Díl II2004kniha80-86229-93-9
Vysokajová M.Nový zákon o zaměstnanosti a migrace pracovníků2004článek v časopise1214-7966
Vysokajová M.Povinnosti stran pracovního poměru (část 2. hlava XII.)2004část knihy80-7179-853-3
Vysokajová M.Péče o zaměstnance (část 2. hlava XX.)2004část knihy80-7179-853-3
Vysokajová M.Úprava hromadného propouštění v českém pracovním právu2003článek v časopise
Vysokajová M.Zaměstnávání cizinců z pohledu pracovního práva2003článek v časopise
Vysokajová M.Rozdílný výklad některých ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů - I. část2003článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Rozdílný výklad některých ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů - II. část2003článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Prameny práva sociálního zabezpečení2002část knihy80-7179-669-7
Vysokajová M.Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení2002část knihy80-7179-669-7
Vysokajová M.Vzory smluv z pracovněprávní oblasti s komentářem II2001článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Vzory smluv z pracovněprávní oblasti s komentářem III2001článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Vzory pracovněprávních úkonů s komentářem2001článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Povinnosti stran pracovního poměru2001část knihy80-7179-521-6
Vysokajová M.Péče o zaměstnance2001část knihy80-7179-521-6
Vysokajová M.Family Allowances2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Unemployment2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Pensions2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Handicapped Persons2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Minimum Income Benefit2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Claims and Adjudication2001část knihy90-6544-939-6
Vysokajová M.Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli2001článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci2001článek v časopise1212-1517
Vysokajová M.Vzory smluv z pracovněprávní oblasti s komentářem I2001článek v časopise1212-7140
Vysokajová M.Předpisy pracovního práva2001část knihy80-86395-11-1
Vysokajová M.Zákoník práce v platném znění a předpisy související2001část knihy80-86395-11-1
Koldinská K., Vysokajová M.Právní úprava sociální pomoci ve vybraných evropských zemích2001článek v časopise1211-1139
Vysokajová M.Ochrana lidských práv osob se zdravotním postižením2000článek v časopise0323-0619
Vysokajová M.Zaměstnanost a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti2000část knihy80-246-0034-X
Vysokajová M.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele2000článek v časopise1212-8600
Vysokajová M.Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení2000kniha80-246-0057-9
Vysokajová M.Pracovněprávní vztahy a jejich účastníci2000část knihy80-246-0034-X
Vysokajová M.Prameny práva sociálního zabezpečení2000část knihy80-7179-353-1
Vysokajová M.Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení2000část knihy80-7179-353-1
Vysokajová M.Pracovněprávní skutečnosti2000část knihy80-246-0034-X
Vysokajová M.Zákoník práce1999část knihy80-85963-91-4
Vysokajová M.Právní úprava vzniku a změn pracovního poměru v zemích EU1999článek v časopise1211-1139
Vysokajová M.Právní úprava skončení pracovního poměru v zemích EU1999článek v časopise1211-1139
Vysokajová M.Aktuální problémy zaměstnávání zdravotně postižených1998článek v časopise1211-1139
Vysokajová M.Hlavní pracovněprávní problém z hlediska současného managementu1998článek v časopise
Vysokajová M.Zákoník práce1998část knihy80-85963-45-0
Vysokajová M.Aplikace ustanovení mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech na osoby se zdravotním postižením1997článek v časopise1211-832X
Vysokajová M.Nezaměstnanost v České republice1997článek v časopise
Vysokajová M.Odpovědnost zaměstnance za škodu.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.Kap.X.,XI1997část knihy
Vysokajová M.Předpisy pracovního práva1997část knihy
Vysokajová M.Péče o zaměstnance.Kap.XXII1997část knihy
Vysokajová M.Povinnosti stran pracovního poměru.Kap.XIV1997část knihy
Vysokajová M.Pracovněprávní vztahy a jejich účastníci.Pracovněprávní skutečnosti.Kap.I.,II1997část knihy
Vysokajová M.Rekvalifikace.Kap.XXIV1997část knihy
Vysokajová M.Zákoník práce1996část knihy
Vysokajová M.Bohuslav Kahle - Jiří Stýblo: Praktická personalistika, Pragoeduca, Praha 19941995článek v časopise1211-1139
Vysokajová M.Mezinárodní instituce chránící realizaci lidských práv1995část knihy
Vysokajová M.Pracovní právo a sociální zabezpečení1995část knihy
Vysokajová M.Sociální pomoc1995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111