prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Děkan

Email:

Telefon:
+420 221 005 330

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 115 (mapa)

Děkan

Email:

Telefon:
+420 221 005 330

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 115 (mapa)

Katedra právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 414

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 205 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
hrubesoa @ prf.cuni.cz

Ústav právních dějin

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 205 (mapa)

Ústav právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 414

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 205 (mapa)

Centrum právněhistorických studií Historického ústavu Akademie věd ČR a Právnické fakulty UKOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze


Narozen: 1. 8. 1967 v Praze

Vzdělání a kvalifikace:
2005 - profesor pro obor právní dějiny
2001 – vědecký titul doktor právních věd (DrSc.)
1999 – docent českých a československých právních dějin
1995 – ukončení postgraduálního doktorského studia – udělení titulu Dr. (obor právní dějiny a teorie práva)
1991/92 – visiting graduate student, St. Edmund Hall, Oxford
1989 – doktor práv (JUDr.)
1985-1989 – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, státní zkouška

Současné zaměstnání:
Děkan Právnické fakulty UK v Praze
Profesor katedry právních dějin, PF UK v Praze
Ředitel Ústavu právních dějin

Dosavadní zaměstnání a akademické působení na UK:
1995 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, postupně jako odborný asistent, docent a profesor
1996-1999 – vedoucí kanceláře rektora

Členství ve vědeckých institucích a orgánech:
2003 – Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra
2005 – dosud, vědecká rada Právnické fakulty UK
2005 – dosud, komise pro Dsc. pro obor právo, Ústav státu a práva AV ČR
2010 – dosud rada Historického ústavu AV ČR
2008 – 2013, Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů
2014 - vědecká rada PF MU Brno a FP Západočeské univerzity, Plzeň

Zahraniční působení:
2007 – International Visitor Leadership Program (IVLP) ministerstva zahraničí USA zaměřený na právnické vzdělávání na amerických univerzitách
2006-2012 – Bratislavská vysoká škola práva, výuka v magisterském a doktorském studijním programu

V letech 2012, 2013 byly publikace Znárodněné Československo a Dlouhé stíny Mnichova oceněny mezi nejvýznamnějšími vědeckými monografiemi vydanými na Univerzitě Karlově a monografie Osvobozené Československo očima britské diplomacie získala v roce 2011 zvláštní cenu rektora UK.

Od roku 2000 účast celkem v 7 projektech GA ČR ( tři jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel), jednom projektu GA AV (spoluřešitel) a hlavní řešitel evropského projektu OPPA – Právo pro praxi.

V současnosti hlavní řešitel projektu GA ČR Zápisy zasedání exilových vlád a projektu NAKI Ministerstva kultury věnovaného právnímu postavení menšin.

1999 účast v expertním týmu pro problematiku arizace židovského zlata - zpráva pro potřeby smíšení expertní komise vedené místopředsedou vlády P. Rychetským, (vyšlo knižně česky a anglicky pod názvem Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Jewish gold and other precious metals… Praha Sefer 2001. 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Kuklík J.Role ústavního dekretu prezidenta republiky o obnovení právního pořádku při obnově samostatného Československa2018článek v časopise0231-6625
Kuklík J.Proč nebylo Československo republikou hned od 28. října 1918?2018článek v časopise0323-0619
Kuklík J.The Establishment of the Independent Czechoslovak State and its Frontiers in the Light of International Law and Politics of 1918-19202018článek v časopise1805-0565
Kuklík J., Petráš R.Právní postavení menšin a vysoké školy v meziválečném Československu2018část knihy978-80-87284-71-1
Kuklík J.Restitution of Jewish Property in the Czech Republic2018článek v časopise1533-5860
Kuklík J., Petráš R., Soukup L., Skřejpková P., Šutajová J., Marzyová K., Piváček M., Halász I., Scheu H., Hochmanová A.Menšiny, vysoké školy a právo2018kniha978-80-87284-71-1
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Kuklík J. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Kuklík J.K otázkám kontinuity a diskontinuity při vzniku samostatného státu 1918/19202018část knihy978-80-7380-749-8
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Kuklík J.Prozatímní státní zřízení ČSR v emigraci (1940-1945)2017část knihy978-80-7380-657-6
Kuklík J.Myslete na děti! Ian McEwan a jeho kritický pohled na současné anglické právo2017část knihy978-80-7502-220-2
Kuklík J., Němečková D.Majetkové změny v ČSR v letech 1945-19482017článek v časopise1802-8241
Kuklík J., Petráš R.Minorities and Law in Czechoslovakia 1918 - 19922017kniha978-80-246-3583-5
Kuklík J., Němečková D.Retribuce2017část knihy978-80-7380-671-2
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky2017část knihy978-80-200-2781-8
Kuklík J.Národní výbory2017část knihy978-80-200-2781-8
Kuklík J.Znárodnění2017část knihy978-80-200-2781-8
Kuklík J., Němeček J.Jak se připravoval odsun Němců2017část knihy978-80-200-2781-8
Kuklík J.Co by měli vědět představitelé právní praxe o současných diskuzích o podobě vysokoškolského právnického vzdělávání?2017článek v časopise1214-3758
Kuklík J., Němeček J.Was there an Alternative to the "Transfer" of German Minorities from Czechoslovakia and Poland during the 1939-1944 Discussions on Post-War Europe by the Governments-In-Exile?2017část knihy978-80-246-3701-3
Kindl V., Kuklík J."Zásadní usnesení profesorského sboru Právnické fakulty Karlovy univerzity učiněná od 28.10.1918" (Neznámý pramen k dějinám právnického studia v prvním dvacetiletí Československé republiky2017část knihy978-80-87475-51-5
Petráš R., Kuklík J.Current Problems of Research on the Legal Status of Minorities2017část knihy978-80-89946-01-3
Petráš R., Kuklík J.Aktuální problémy výzkumu právního postavení menšin v České republice2017část knihy978-80-89946-00-6
Kuklík J., Petráš R.The legal status of minorities and universities in inter-war Czechoslovakia2017článek v časopise2336-3312
Kuklík J., Januš J., Léko K.Za přístup k migraci jsme se už styděli : Židovské uprchlíky před nacismem vnímala Evropa nepříznivě, připomíná profesor Jan Kuklík, děkan pražské právnické fakulty : Rozhovor2016článek v časopise1213-1385
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky (1940-1945)2016část knihy978-80-7380-587-6
Kuklík J., Němeček J.Mnichovská dohoda (1938)2016část knihy978-80-7380-602-6
Kuklík J.Národní správa2016část knihy978-80-7380-624-8
Kindl V., Skřejpek M., Bělovský P., Císař J., Horák Z., Kuklík J., Seltenreich R., Starý M., Tretera J.Právnický stav a právnické profese v minulosti2016kniha978-80-7552-030-2
Němeček J., Šťovíček I., Nováčková H., Kuklík J., Bílek J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)2016kniha978-80-7286-282-5
Bílek J., Kuklík J., Maršoun E., Němeček J.Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-19452016kniha978-80-7286-293-1
Němeček J., Kuklík J., Jedličková B., Němečková D.Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)2015kniha978-80-7286-250-4
Kuklík J., Hofmannová H., Petráš R., Šturma P., Kukanová K.Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění2015kniha978-80-246-2798-4
Kuklík J.Czech law in historical contexts2015kniha978-80-246-2860-8
Kuklík J., Němeček J.Frontiers, minorities, transfers, expulsions : British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII. Vol. I., Plans2015kniha978-80-87488-22-5
Kuklík J.Československý národní výbor v Paříži (1939-1940)2015část knihy978-80-7418-239-6
Kuklík J.Hungarian Population in the Czech Lands between 1945 and 1949: A Traditional Minority or a New One2015článek v časopise0866-6628
Němeček J., Nováčková H., Šťovíček I., Kuklík J., Bílek J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. IV.2. (červenec-prosinec 1944)2015kniha978-80-7286-243-6
Němeček J., Kuklík J., Jedličková B., Němečková D.Československá zahraniční politika na sklonku války 1945 : (1. leden - 16. květen 1945)2015kniha978-80-7286-273-3
Kuklík J.Konečně ukážeme, k čemu je něco vědět o Všeobecném občanském zákoníku2014článek v časopise1210-4817
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.EXEGÉSIS. Výklad právních textů2014kniha978-80-7380-489-3
Kuklík J., Petráš R.Práva menšin a uznávání vlád za druhé světové války2014část knihy978-83-7490-791-0
Kuklík J., Němeček J.Britové a atentát na Reinharda Heydricha I. Politické aspekty2014článek v časopise1210-6860
Kuklík J., Petráš R.Předmluva2014článek v časopise0323-0619
Kuklík J.Britská diplomacie, československá otázka a konec meziválečného systému smluv o ochraně menšin v letech 1938-19452014článek v časopise0323-0619
Kuklík J.Jan Krčmář přední osobnost české a československé civilistiky2014část knihy978-80-7478-411-8
Kuklík J.Restitution of Jewish property in the Czech Republic 1989-20122014část knihy978-80-260-7335-2
Kuklík J., Němeček J., Šťovíček I., Nováčková H., Bílek J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. IV.1. (leden-červen 1944)2014kniha978-80-7286-242-9
Kuklík J., Bláhová I., Blažek L., Šouša J., Němečková D., Pejskarová A., Šouša L., Jarolínová V., Frantalová A., Jestříbková P., Koblížková M., Kubišová S., Pokorná Ž., Sojková A.Právnická dvouletka : Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století2014kniha978-80-87284-52-0
Kuklík J.Diskuze o provedení socializace v Československu v prvních letech jeho samostatné existence2013část knihy978-83-7490-587-9
Kuklík J.Poodhalené tváře anglického práva2013kniha978-80-7380-441-1
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Kuklík J., Němeček J.Od národního státu ke státu národností? : národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 19382013kniha978-80-246-2377-1
Kuklík J., Němeček J., Šťovíček I., Nováčková H., Bílek J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Část 3.2. 19432013kniha978-80-87782-01-9
Kuklík J.K problematice restituce židovského majetku v ČR v letech 1989-20122013část knihy978-80-260-4936-4
Kuklík J.Britská diplomacie a československé požadavky na mírovou smlouvu s Maďarskem2013část knihy978-80-970913-2-3
Kuklík J., Petráš R.Právní systém ČSSR, menšiny a experimenty s právem v šedesátých letech2013článek v časopise1335-3608
Bláhová I., Blažek L., Kuklík J., Šouša J., Frantalová A., Jarolínová V., Jestříbková P., Němečková D., Koblížková M., Pejskarová A., Pokorná Ž., Václavíková R., Rokoský J., Soukup L.Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století2013kniha978-80-87284-48-3
Kohnová J., Schmelzová R., Doubek V., Hauner M., Kuklík J., Smolík J., Kropáček L., Opatrný J., Kostičová Z., Kepartová J.Dědictví materiální i dědictví idejí : XXIV. letní škola historie : Sborník přednášek2012kniha978-80-7290-556-0
Kuklík J., Hamerník P., Sup M., Haindlová M., Kohout D., Kučera V., Carpenter K., Radostová K., Chizzola P.Sportovní právo2012kniha978-80-87284-28-5
Kuklík J., Němeček J., Šťovíček I., Nováčková H., Bílek J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Část 3.1. 19432012kniha978-80-87782-00-2
Kohnová J., Hroch M., Kuklík J., Souček J., Helan P., Charvát P., Marek J., Rozhoň V., Smolík J., Mareš M.Rozmanité podoby státnosti : XXIII. letní škola historie : Sborník přednášek2011kniha978-80-7290-506-5
Kuklík J.Pokus o přijetí československého občanského zákoníku v letech 1918 - 19482011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Kuklík J., Němeček J.Národnostní problematika v Československu očima americké diplomacie (1933-1938)2011článek v časopise1210-6860
Kuklík J., Němeček J.Sir Frederick Leith-Ross a jednání o pomnichovské půjčce Česko-Slovensku2011článek v časopise1210-6860
Němeček J., Kuklík J., Šebek J.Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo2011kniha978-80-87284-18-6
Němeček J., Nováčková H., Bílek J., Šťovíček I., Kuklík J.Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Část 2. 19422011kniha978-80-86495-71-2
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Kuklík J. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Kuklík J.Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě2010kniha978-80-87284-12-4
Kuklík J.K problematice restituce židovského majetku2010část knihy978-80-7440-036-0
Kuklík J., Němeček J.Osvobozené Československo očima britské diplomacie : (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945)2010kniha978-80-246-1849-4
Kuklík J., Němeček J.Polsko-československý spor o "oduznání" Mnichovské dohody na podzim 19422009článek v časopise0079-4929
Kuklík J., Němeček J.Právo v komunistickém Československu očima Štefana Osuského a dalších expertů Mezinárodní komise právníků (International Commission of Jurists) v 50. letech a v první polovině 60. let 20. století2009článek v časopise0079-4929
Kuklík J.Jan Krčmář2009část knihy978-80-7201-750-8
Kuklík J.Dalo se zabránit znárodnění britských investic v Československu v roce 1945?2009část knihy978-80-87212-23-3
Kuklík J."Vnější " a "vnitřní" prostředí a jejich limity pro diskuze o reformě právnického pregraduálního vzdělávání2009část knihy978-80-87284-03-2
Kuklík J.Místo studentských stáží v novém studijním programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy2009část knihy978-80-87284-03-2
Kuklík J.Moduly povinně volitelných a volitelných předmětů ve vztahu k využití interaktivních forem výuky a výuky právních dovedností2009část knihy978-80-87284-03-2
Kuklík J.Vybrané problémy restituce židovského majetku v českých zemích po druhé světové válce2009část knihy978-80-87284-00-1
Kuklík J.Zásahy do majetkových práv v českých zemích (národní správa, konfiskace, znárodnění a restituce) v období 1945-1948 a jejich reflexe v mezinárodních jednáních o tzv. "náhradových dohodách" a v privatizačním a "restitučním zákonodárství" po roce 19892009část knihy978-80-246-1686-5
Petráš R., Kuklík J.Menšiny v období 1946-19482009část knihy978-80-7201-741-6
Kuklík J., Skřejpková P.Kořeny a inspirace velkých kodifikací : příspěvek k aplikaci Principů E. F. Smidaka. 2008kniha978-80-87109-07-6
Kuklík J.Profesor Jan Krčmář. Polozapomenutá osobnost pražské civilistiky. 2008kniha978-80-87146-06-4
Kuklík J.Sovetskoje vlijanije na pravo v kommunističeskoj Čechoslovakiji v 50-yje gody i v prvoj polovine 60-ych godov 20-ogo stoletija glazami ekspertov biblioteki kongressa i meždunarodnoj komissiji juristov.2008část knihy978-80-87146-13-2
Kuklík J.Osudy Mnichova za druhé světové války a po ní. 2008část knihy978-80-86547-68-8
Kuklík J., Němeček J.Počátky britské vojenské (spojovací) mise No. 22 u československých vojenských jednotek 2008část knihy978-80-7285-105-8
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.Exegésis Výklad právních textů 2008kniha978-80-7380-088-8
Kuklík J., Petráš R.Nadnárodní integrace v Evropě2007kniha978-80-87109-02-1
Kuklík J.Do poslední pence2007kniha978-80-246-1332-1
Kuklík J.Benešovy dekrety - fakta a mýty2007část knihy978-80-86547-66-4
Kuklík J.Českoslovenští právníci v londýnském exilu za druhé světové války2007část knihy978-80-903609-9-0
Kuklík J., Čechurová J.Jan Krčmář: Paměti. Díl II. Skoro státníkem a díl III. 2007kniha978-80-86559-83-4
Kuklík J.Z historie Úřadu vlády České republiky 1918-19922006kniha80-86734-62-5
Kuklík J.Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti v letech 1940-19482006část knihy80-7239-201-8
Kuklík J.Nenápadný profesor, který byl snad u všeho - Paměti Jana Krčmáře2006část knihy80-7037-152-8
Kuklík J.Paměti Jana Krčmáře : dosud nevyužitý pramen k dějinám československé státnosti (a zdaleka nejen k nim)2006část knihy80-246-1209-7
Čechurová J., Kuklík J.Women in emigration - continuity and discontinuity of life roles. A contribution to the study of Czechoslovak exiles in Great Britain during World War II. 2006část knihy80-7358-092-3
Kuklík J.Několik poznámek k roli zákona v ČSR v letech 1918-1945 z právně historické perspektivy2005část knihy80-86861-06-6
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky ve vztahu k německé a maďarské menšině2005část knihy80-7325-065-9
Čechurová J., Kuklík J.Hurá z Londýna! : zamyšlení nad válečným cestováním jednoho československého diplomata, úředníka a historika2005část knihy80-246-0833-2
Kuklík J.Druhá zpráva o českých fondech v Archivu Hooverova institutu2005článek v časopise0018-2583
Kuklík J.Jozef Beňa: Slovensko a Benešove dekréty, Belimex, Bratislava 2002, 251 s.2005část knihy80-246-0945-2
Čechurová J., Kuklík J.Hurá z Londýna! : zamyšlení nad válečným cestováním jednoho československého diplomata, úředníka a historika2005část knihy80-246-0833-2
Kuklík J.Druhá zpráva o českých fondech v Archivu Hooverova institutu2005článek v časopise0018-2583
Kuklík J.Jozef Beňa: Slovensko a Benešove dekréty, Belimex, Bratislava 2002, 251 s.2005část knihy80-246-0945-2
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky ve vztahu k německé a maďarské menšině2005část knihy80-7325-065-9
Kuklík J.Několik poznámek k roli zákona v ČSR v letech 1918-1945 z právně historické perspektivy2005část knihy80-86861-06-6
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.Exegésis2004kniha
Kuklík J.Českolsovenští právníci v londýnském exilu za druhé světové války. Příspěvek k dějinám československého právnického stavu2004část knihy80-7201-487-0
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky - výraz kontinuity československého právního řádu nebo jeho revoluční změny?2004část knihy80-246-0863-4
Kuklík J.Státní zřízení ČSR v emigraci2003část knihy80-7201-433-1
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky 1940-19452003část knihy80-7239-132-1
Kuklík J.Die Dekrete des Präsidenten der Republik 1940-19452003část knihy80-7239-132-1
Kuklík J., Němeček J.Hans Kelsen a 15. březen 19392003část knihy80-246-0579-1
Kubů E., Kuklík J.Ungewollte Restitution. Die Rückerstattung des jüdischen Eigentums in den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg2003část knihy3-596-15738-2
Gebhart J., Kuklík J.Efforts to Restore the Czechoslovak State and its Role in the Joint Struggle of the Grand Coalition2002část knihy80-86316-39-4
Kuklík J., Pavlíček V.Odsun a jeho právní aspekty2002část knihy80-86010-55-4
Kuklík J.Některé aspekty normotvorné činnosti londýnského prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci za druhé světové války2002část knihy80-246-0217-2
Kuklík J.Příprava a přijetí ústavního dekretu o národních výborech a Prozatímním národním shromáždění v londýnském exilu za druhé světové války2002část knihy80-86395-47-2
Kuklík J.Mýty a realita tzv. 'Benešových dekretů' : dekrety prezidenta republiky 1940-19452002kniha80-7201-352-1
Šouša J., Jančík D., Kubů E., Kuklík J., Novotný J.'Spící konta' ve švýcarskch bankách za znárodněný švýcarský majetek v Československu ?2001část knihy80-7286-030-5
Kuklík J., Dejmek J., Němeček J.Dekrety prezidenta republiky2000část knihy80-7286-001-1
Kuklík J.Dekrety prezidenta republiky2000část knihy80-901833-7-9
Kuklík J.Edvard Beneš a Milan Hodža: Od Mnichova do vytvoření Československého národního výboru v Paříži2000část knihy
Čechurová J., Kuklík J.Českoslovenští politici v bitvě o Velkou Británii. Vzpomínky na bombardování v pamětech přislušníků československého exilu ve Velké Británii za druhé světové války2000článek v časopise1211-8109
Kuklík J.Pozůstalosti významných československých právníků a politiků v Hoover Institution Archives, Stanford University, Kalifornie2000část knihy80-246-0039-0
Čechurová J., Kuklík J.Českoslovenští politici v bitvě o Británii. Vzpomínky na bombardování v pamětech příslušníků československého exilu ve Velké Británii za druhé světové války2000článek v časopise1211-8109
Kuklík J., Němeček J.Hodža versus Beneš1999kniha80-7184-828-X
Kuklík J.Spor o podobu československého státu v politice československé emigrace ve Francii a Velké Británii do uznání prozatímní československé vlády.In:Státnost česká a československá - tradice a kontinuita1999článek v časopise0323-0619
Nováčková H., Šťovíček I., Kuklík J., Němeček J.Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 (Zápisy ze zasedání Československého národního výboru 1939-40)1999kniha80-85864-63-0
Kuklík J.Státní zřízení ČSR v emigraci1999část knihy80-721-167-7
Kuklík J.Londýnský exil a obnova Československého státu 1938-451998kniha80-7184-665-1
Kuklík J.Právní rada v londýnském exilu za druhé světové války.In:Vybrané stati z právních dějin1998článek v časopise0323-0619
Kuklík J.T.G.Masaryk a trest smrti1998článek v časopise0418-5129
Kuklík J.The Validity of the Munich Agreement and the Process of its Repudiation during the Second World War1998článek v časopise
Kuklík J., Němeček E.Dokumenty k českým a československým dějinám v Archivu Hooverova Institutu1998článek v časopise1210-7050
Kuklík J., Němeček E.Česko-Slovenská národní rada v Paříži 1940. Dokumenty1998článek v časopise1210-6860
Kuklík J., Němeček E.K počátkům druhého exilu Edvarda Beneše 1938-391998článek v časopise0862-6111
Císař J., Kuklík J.Pocta prof.JUDr.Karlu Malému,DrSc. k 65. narozeninám, Praha 19951997článek v časopise80-7184-229-X
Kuklík J.Oduznání mnichovské dohody z čs. perspektivy1997článek v časopise0018-2583
Kuklík J.Oliver Cromwell a Protektorát v Anglii1997článek v časopise0418-5129
Kuklík J.Problémy kontinuity Benešovy prezidentské funkce1997článek v časopise0862-6111
Kuklík J.The Recognition of the Czechoslovak Government in Exile and its International Status 1939-19411997článek v časopise80-85899-24-B
Kuklík J.Ústavně právní vývoj v Anglii 1649-581997článek v časopise1210-6097
Kuklík J.Státní zřízení ČSR v emigraci.Kap.K1997část knihy
Kuklík J.K problematice válečného stavu ČSR s Německem v období 2. světové války z čs. perspektivy1996článek v časopise
Kuklík J.Počátky vydávání dekretů prezidenta republiky v londýnském exilu1996článek v časopise1210-7050
Kuklík J.Postavení občana v ústavách středoevropských států po 1. světové válce1996část knihy
Kuklík J.Vznik Československého národního výboru a Prozatimního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-19401996kniha80-7184-138-2
Kuklík J.Český příspěvek k dějinám holocaustu1995článek v časopise0018-2583
Kuklík J.Platnost mnichovské dohody a proces jejího oduznání1995článek v časopise0418-5129
Kuklík J.Prezident Beneš, Britové a budoucnost Československa 1939-19451995článek v časopise0018-2583
Kuklík J.Uznání československé exilové vlády v letech 1940-19411995článek v časopise
Kuklík J., Kuklík J.Dějiny 20. století1995kniha80-208-0367-X
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111