prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 466

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 242 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí  10 - 12 hod. konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 466

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 242 (mapa)


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 Oblast specializace:

teorie práva, právní argumentace, aplikace práva, srovnávací právo veřejné, teorie ústavněprávní argumentace

 Klíčové aktivity
od 2003        přednášející na New York University in Prague
od 2005     přednášející a garant kurzu Criminal Law a Introduction into Central European Judicial Culture v programu Erasmus Právnické fakulty UK
od 2014       přednášející v programu LL.M. na Právnické fakultě UK
od 2007         soudce ad hoc Evropského soudu pro lidská práva
od 2008         soudce Nejvyššího správního soudu
2011 – 2015    jeden z expertů Evropské banky pro obnovu a vývoj (EBRD) na podporu právní reformy v Moldávii (včetně opakovaných expertních pobytů v Kišiněvě v letech 2011 – 2015)
2012              jeden z expertů EBRD na podporu právní reformy v Albánii
2015-2017           hlavní expert programu Rady Evropy (HELP) pro vzdělávání v oblasti soudcovské argumentace a aplikace Evropské úmluvy v Polsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Bulharsku
 
Členství v redakčních radách vědeckých  časopisů
Croatian Yearbook of European Law and Policy (od roku 2006)
Právník (2010 – 2015)
Jurisprudence (2002 – 2012, znovu od 2016)
Státní zastupitelství (od 2014)
 
Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru
2007 Hessel Yntema Prize, Berkeley, California za nejlepší článek vědce do 40 let publikovaný ve sv. 52 časopisu American Journal of Comparative Law. Uděluje American Society for Comparative Law, blíže viz http://ascl.org/about/prizes/
 
 
Studium:
(a)    Magisterské:            1997  Právnická fakulta UK
2002 (LL.M.) University of Michigan Law School, Ann Arbor
(b)   Doktorské:                2001 Právnická fakulta UK
2006 (S.J.D.) University of Michigan Law School, Ann Arbor
(c)    Habilitační řízení      2006 – Právnická fakulta UK (teorie práva)
 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Beran K., Čech P., Dvořák B., Elischer D., Hrádek J., Janeček V., Kühn Z., Ondřejek P.Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability2019kniha978-83-8107-942-6
Kühn Z.Judikatura a precedent v kontinentálním a angloamerickém právu2018část knihy978-80-905562-8-7
Beran K., Čech P., Dvořák B., Elischer D., Hrádek J., Janeček V., Kühn Z., Novotná Krtoušová L., Ondřejek P.Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva2018kniha978-80-7598-043-4
Kühn Z.Odpovědnost právnických osob za veřejnoprávní delikt2018část knihy978-80-7598-043-4
Kühn Z., Staša J.Deference to the Administration in Judicial Review in the Czech Republic2018článek v časopise1805-8396
Kühn Z.The Quality of Justice and of Judicial Reasoning in the Czech Republic2018část knihy978-3-319-97315-9
Kühn Z.Transformace pojmu soukromí na počátku třetího milénia2017článek v časopise1802-3843
Kühn Z.Reasoning of the Czech Constitutional Court2017část knihy978-1-107-08558-9
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Kühn Z.Lidská práva v zajetí dvě stě let starých doktrín2017část knihy978-80-200-2681-1
Kühn Z.Ultra Vires Review and the Demise of Constitutional Pluralism: the Czecho-Slovak Pension Saga, and the Dangers of State Courts' Defiance of EU Law2016článek v časopise1023-263X
Kühn Z.Interpretational Statements of Supreme Courts in Central and Eastern Europe2016článek v časopise1314-4847
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J., Kühn Z. , et al.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Kühn Z., Matczak M., Bencze M.EU law and Central European judges: Administrative judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten years after Accession2015část knihy978-1-84946-774-2
Kühn Z.Towards sophisticated theory of precedent? Prospective and retrospective overruling in the Czech legal system2015část knihy978-3-319-16175-4
Kühn Z.Prospective and retrospective overruling in the Czech legal system2014článek v časopise1805-8396
Kühn Z.O velkých senátech a judikatorních odklonech vysokých soudů2013článek v časopise1210-6410
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Kühn Z.Intertemporální dopady zrušení právního předpisu Ústavním soudem2011článek v časopise1802-3843
Kühn Z.Prospektivní a retrospektivní působení judikatorních změn2011článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Přiměřenost správních sankcí ve vztahu k majetkovým poměrům delikventa2011část knihy978-80-7400-388-2
Kühn Z.Michal Tomášek et al. (red.): Czech Law between Europeanization and Globalization2011článek v časopise1210-6348
Kühn Z.Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 19892011část knihy978-80-87488-05-8
Kühn Z.Formalist and non-formalist strategies of Central European judiciary after 19892011část knihy978-80-87488-05-8
Kühn Z.Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního "ústavního" zákona č.195/2009 Sb.2010článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona2010článek v časopise1210-6410
Gřivna T., Kühn Z.18. mezinárodní kongres srovnávacího práva2010článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci?2010část knihy978-80-7380-265-3
Matczak M., Bencze M., Kühn Z.Constitutions, EU law and judicial strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland2010článek v časopise0143-814X
Kühn Z.Nina Louis Arold, The Legal Culture of the European Court of Human Rights2010článek v časopise0002-919X
Bobek M., Kühn Z.What About That “Incoming Tide”? the Application of EU Law in the Czech Republic2010část knihy978-90-6704-274-1
Bobek M., Kühn Z.Europe Yet to Come; the Application of EU Law in Slovakia2010část knihy978-90-6704-274-1
Kühn Z.Čauševič vs. Pražská teplárenská a.s.: Podmínky přesunu důkazního břemene v civilních antidiskriminačních sporech2010článek v časopise1802-3843
Kühn Z.Základní typologie pojmu rovnosti2010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Ochrana před diskriminací v českém ústavním pořádku a význam přijetí AntiDZ2010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Věk2010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 12010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 2 odst.12010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 4 odst.1-22010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 6 odst.1, písmeno a) a odst.22010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 102010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 12 (Použití dosavadních předpisů)2010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Komentář. § 142010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Sociální a právněfilozofický kontext ochrany před diskriminací2010část knihy978-80-7400-315-8
Kühn Z.Ústavní soud k intertemporalitě judikatorních změn2010článek v časopise1802-3843
Gerloch A., Beran K., El Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Praktikum teorie práva2009kniha978-80-7380-200-4
Kühn Z.Country report for the Czech Republic2009část knihy
Kühn Z.Wachauf and ERT: On the Road from the Centralised to Decentralized Judicial Review2009část knihy978-1-84113-712-4
Kühn Z., Bobek M.What about that 'incoming tide'? The application of EU law in Czech Republic2009část knihy978-90-6704-274-1
Kühn Z., Bobek M.Europe yet to come: the application of EU law in Slovakia2009část knihy978-90-6704-274-1
Kühn Z.K některým otázkám vyvolaným nálezem Ústavního soudu v kauze poplatků ve zdravotnictví2009část knihy978-80-7357-417-8
Kühn Z.Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu2009část knihy978-80-210-4844-7
Kühn Z.Zločin a trest. Komunistické zločiny a jejich judikatorní reflexe po roce 19892009část knihy978-80-210-4844-7
Kühn Z.Socialistická justice2009část knihy978-80-210-4844-7
Kühn Z.Eliška Wagnerová a judikatura Ústavního soudu k evropskému právu2009část knihy978-80-210-4837-9
Kühn Z.Americký federalismus a jeho právní vývoj2008část knihy978-80-246-1503-5
Kühn Z.Americký federalismus a jeho právní vývoj. 2008část knihy978-80-246-1503-5
Kühn Z.Listina základních práv EU a český ústavní pořádek. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kühn Z.Extradice občanů a podmínka oboustranné trestnosti ve světle nálezů ústavních soudů Polska, Německa a České republiky. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Kühn Z.Raport krajowy ? Cechy 2008část knihy
Kühn Z.Historický a komparativní kontext domácí diskuse o postavení soudní moci 2008část knihy
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Kühn Z.The European Arrest Warrant, Third Pillar Law and National Constitutional Resistence / Acceptance: The EAW Saga as Narrated by the Constitutional Judiciary in Poland, Germany, and the Czech Republic2007článek v časopise1845-5662
Kühn Z.Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu2007část knihy978-80-7179-584-1
Kühn Z.Rovnost a diskriminace2007kniha978-80-7179-584-1
Kühn Z.Rovnost, diskriminace a meze aktivity moci soudní2007část knihy978-80-7179-584-1
Kühn Z.Spojené státy americké2007část knihy978-80-7179-584-1
Kühn Z.Presidential Elements in Government. The Czech Republic2007článek v časopise1574-0196
Kühn Z.Postavení soudní moci v Evropě na počátku 21. století a výhledy do budoucnosti2007část knihy978-80-210-4262-9
Kühn Z.Ratification Without Debate and Debate Without Ratification: the European Constitution in Slovakia and the Czech Republic2007část knihy978-90-411-2524-8
Kühn Z.Tomáš Richter: Kupónová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností. Praha : Karolinum 2005, 132 s.2007článek v časopise0231-6625
Kühn Z.V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová, Ústava České republiky2007článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Preparing Czech Constitution for the EU Accession2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.Judicial Independence in Central Europe2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.Judicial Methodology2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.Formalism in Judicial Reasoning2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Prohibition of Discrimination in the Courts of New EU Member States2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.Leftist Critique of Constitutional Judiciary2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.European Court of Justice and National Courts2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.European Arrest Warrant and Constitutional Pluralism2007příspěvek na konferenci
Kühn Z.Comparative Law in Eastern Europe2006část knihy0-19-929606-5
Kühn Z.Diskurz a autorita v evropské a postkomunistické právní kultuře2006článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Budování horizontálního konstitucionalismu : tři středoevropské strategie2006část knihy80-85889-81-1
Kühn Z.Pridanije gorizontalnoj napravlennosti konstitucionalizmy: tri strategii stran Centralnoj Jevropy2006článek v časopise1560-7828
Kühn Z.Přenos důkazního břemene v antidiskriminačních sporech z pohledu ústavního pořádku2006článek v časopise1212-9909
Kühn Z., Kysela J.Nomination of Constitutional Justices in Post-Communist Countries: Trial, Error, Conflict in the Czech Republic2006článek v časopise1574-0196
Kühn Z.The Instrumental Use of Basic Rights by the Stalinist Judiciary2006část knihy9789077596166
Kühn Z.Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou2006kniha80-903786-0-9
Kühn Z.Role judikatury v České republice a její proměna v průběhu posledních patnácti let2006článek v časopise1212-9909
Gerloch A., El-Dunia J., Kišš P., Beran K., Kühn Z., Wintr J., Maršálek P., Tryzna J.Seminární praktikum z teorie práva2006kniha80-86861-74-0
Kühn Z.Kapitola I.1. Význam judikatury v kontinentálním právu2006část knihy80-903786-0-9
Kühn Z.Kapitola I.3. Precedens v common law a na evropském kontinentu : srovnání a rozdíly2006část knihy80-903786-0-9
Kühn Z.Kapitola II.1. Role judikatury v ČR2006část knihy80-903786-0-9
Kühn Z.Kapitola III.1. Argumentace judikaturou soudem a advokátem2006část knihy80-903786-0-9
Kühn Z.Kapitola III.2. Publikace judikatury2006část knihy80-903786-0-9
Kühn Z.The Judicialization of European Politics2006část knihy02-300-0041-X
Kühn Z.Konzistence judikatury jako problém právní kultury2006část knihy80-86861-57-0
Kühn Z.Soudcovská ideologie v době stalinismu2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Pojem ústavního pořádku2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Theory of intepretation of private law2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Precedent in the Czech Republic2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Constitutional Monologues, Constitutional Dialogues or Constitutional Cacophony?2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.European Arrest Warrant Decision of the Czech Constitutional Court2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Independence of Judiciary in Central Europe2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Enforcement of equality and the prohibition of discrimination in Central Europe2006příspěvek na konferenci
Kühn Z.Zrušil Nejvyšší správní soud zákaz 'švarcsystému'?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace : analýza příčin postkomunistické právní krize2005kniha80-7179-429-5
Kühn Z.Je anonymizace publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Making Constitutionalism Horizontal: Three Different Central European Strategies2005část knihy
Kühn Z.Koncepce amerických Restatements jako alternativa kodifikace evropského práva? K problematice ustálené koncepce pramenů práva a jejich střetu s novými reáliemi2005část knihy80-86861-06-6
Kühn Z.Teoretické problémy aplikace komunitárního práva v nových členských státech2005článek v časopise1214-7966
Kühn Z.O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy nové šaty2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Stanoviska nejvyšších soudů : specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Rozhodnutí českých soudů v kauze skupiny Plastic People: argumentace soudů v průběhu tří desetiletí : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.2.2003, č.j. 4 Tz 91/2002/ Nejvyšší soud ČR2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Michal Bobek, Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES, C. H. Beck, Praha 2004, 197 s.2005článek v časopise0231-6625
Kühn Z.K přezkumu ústavnosti českých aktů implementujících evropské právo nejen ve vztahu k tzv. eurozatykači2005článek v časopise1213-5313
Kühn Z.K otázce závaznosti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro domácí soudnictví2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Jako za Františka Josefa? K publikaci (nejen) evropského práva v České republice2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.K interpretaci a aplikaci starých předpisů z doby rakouské monarchie2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Worlds Apart. Western and Central European Judicial Culture at the Onset of the European Enlargement2005článek v časopise0002-919X
Kühn Z.The Application of European Law in the New Member States: Several (Early) Predictions2005článek v časopise
Kühn Z.European Law in the Empires of Mechanical Jurisprudence: The Judicial Application of European Law in Central European Candidate Countries2005část knihy
Kühn Z.Making a European Transnational Constitution: some Central European perspectives2005část knihy3-8329-1411-0
Kühn Z.Teoretické problémy aplikace komunitárního práva v nových členských státech2005článek v časopise1214-7966
Kühn Z.K interpretaci a aplikaci starých předpisů z doby rakouské monarchie2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Michal Bobek, Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES, C. H. Beck, Praha 2004, 197 s.2005článek v časopise0231-6625
Kühn Z.K přezkumu ústavnosti českých aktů implementujících evropské právo nejen ve vztahu k tzv. eurozatykači2005článek v časopise1213-5313
Kühn Z.Worlds Apart. Western and Central European Judicial Culture at the Onset of the European Enlargement2005článek v časopise
Kühn Z.The Application of European Law in the New Member States: Several (Early) Predictions2005článek v časopise
Kühn Z.K otázce závaznosti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro domácí soudnictví2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Stanoviska nejvyšších soudů : specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.European Law in the Empires of Mechanical Jurisprudence: The Judicial Application of European Law in Central European Candidate Countries2005část knihy
Kühn Z.Making a European Transnational Constitution: some Central European perspectives2005část knihy3-8329-1411-0
Kühn Z.Making Constitutionalism Horizontal: Three Different Central European Strategies2005část knihy
Derka L., Kühn Z.Je anonymizace publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Rozhodnutí českých soudů v kauze skupiny Plastic People: argumentace soudů v průběhu tří desetiletí : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.2.2003, č.j. 4 Tz 91/2002/ Nejvyšší soud ČR2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z., Baňouch H.O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy nové šaty2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Zrušil Nejvyšší správní soud zákaz 'švarcsystému'?2005článek v časopise1801-2167
Kühn Z.Jako za Františka Josefa? K publikaci (nejen) evropského práva v České republice2005článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace : analýza příčin postkomunistické právní krize2005kniha80-7179-429-5
Kühn Z.Koncepce amerických Restatements jako alternativa kodifikace evropského práva? K problematice ustálené koncepce pramenů práva a jejich střetu s novými reáliemi2005část knihy80-86861-06-6
Kühn Z.Theoretical Problems of the Application of Law in New EU Member Countries2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Relation between Domestic Constitution and EU Law2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Judicialization of European Politics2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The First Year: The Experience of the Czech Republic in the EU2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Misuse of the Basic Rights Rhetoric during Stalinism2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Judicial Cultures and the EU2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.National Reconciliation: History and Law2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Problémy horizontální aplikace základních práv ve střední Evropě2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Význam judikatury v justiční praxe2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Judicialization of European Politics2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Theoretical Problems of the Application of Law in New EU Member Countries2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Relation between Domestic Constitution and EU Law2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Misuse of the Basic Rights Rhetoric during Stalinism2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Judicial Cultures and the EU2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.National Reconciliation: History and Law2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Problémy horizontální aplikace základních práv ve střední Evropě2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Význam judikatury v justiční praxe2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Ratification of the European Constitution in the Czech Republic2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Ratification of the European Constitution in the Czech Republic2005příspěvek na konferenci
Kühn Z.Platnost konkurenční doložky při uzavření dohody o pracovní činnosti : komentář2004článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Jusnaturalismus vs. juspozivitismus? Prvních deset let Ústavního soudu a proměna soudcovské ideologie aplikace práva2004část knihy80-210-3318-5
Kühn Z.Iura novit curia: aplikace starého principu v nových podmínkách2004článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Samovykonatelnost, přímá účinnost a některé teoretické otázky aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu2004článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Ještě jednou k ústavnímu základu působení komunitárního práva v českém právním řádu2004článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Proč si kontinentální právníci myslí, že jejich judikatura není závazná aneb patero důvodů pro odlišnou kontinentální koncepci precedentu2004část knihy80-7043-305-1
Kühn Z.Derogace a aplikační přednost ve vztahu domácího, mezinárodního a komunitárního práva2004článek v časopise1211-4405
Kühn Z.Martijn W. Hesselink: The New European Legal Culture2004článek v časopise0231-6625
Kühn Z., Kysela J.Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu?2004článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Význam proměny soudcovské ideologie aplikace práva ve světle ústavní judikatury let 1993-20032004článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Rozšíření Evropské unie a vztahy šestadvaceti ústavních systémů2004článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Hart. H. L. A., Pojem práva. Prostor, Praha 20042004článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Jak se změnilo ústavní soudnictví po 1. 5. 2004?2004článek v časopise1210-6410
Gerloch A., El-Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J.Seminární praktikum z teorie práva2004kniha80-86432-77-7
Kühn Z.Ideologie soudcovské aplikace práva v době středoevropského stalinismu2004část knihy80-7201-487-0
Kühn Z.Making European Transnational Constitution: Central European National Perspectives2004příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Use of Comparative Law by Postcommunist Constitutional Courts2004příspěvek na konferenci
Kühn Z.The Relationship between 26 European Constitutions: a Central European Perspective2004příspěvek na konferenci
Kühn Z.Problémy právní argumentace2004příspěvek na konferenci
Kühn Z.Justiční systémy a právní argumentace2004příspěvek na konferenci
Kühn Z., Kysela J.Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy2003článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Raimo Siltala: A Theory of Precedent. From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law. Oxford: Hart Publishing 2000.2003článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Application of European Law in Central European candidate countries2003článek v časopise0307-5400
Kühn Z.Americká vyrovnávací akce pokračuje (ke kauze Michiganské univerzity)2003článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Srovnávací právo a jeho místo v metodologii výkladu práva2003část knihy80-86432-12-2
Kühn Z.Fikce samostatnosti právnických osob a její prolomení2003článek v časopise1210-6410
Kühn Z.O konci jednoho právního paradigmatu, třech středoevropských ústavních režimech a perspektivě aplikace komunitárního práva2003část knihy80-86432-45-9
Kühn Z.Pavel Maršálek: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002.2003článek v časopise0231-6625
Kysela J., Kühn Z.Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy2003článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Ještě jednou krátce k českému lustračnímu rozhodnutí2003článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Srovnávací právo v judikatuře středoevropských ústavních soudů2003článek v časopise1210-9126
Kühn Z.The Marxist conception of law in the states of really existing socialism2003příspěvek na konferenci
Kühn Z.New European Judges: Do They Think on the Same Wavelength?2003příspěvek na konferenci
Kühn Z.Vztah judikatury a právní literatury2003příspěvek na konferenci
Kühn Z.Závaznost nálezů Ústavního soudu pro obecné soudy: pokus o strukturování problému2002část knihy80-246-0415-9
Kühn Z.České lustrační rozhodnutí - role srovnávacího práva a nedostatky v soudcovské argumentaci2002část knihy80-86395-47-2
Kühn Z.Srovnávací metoda výkladu práva ve srovnávací perspektivě2002článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Je ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že ústava je? (Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu)2002článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Markku Kiikeri: Comparative Legal Reasoning and European Law, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers 20012002článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Kontinentální a angloamerický precedent na prahu 21. století2002část knihy80-246-0336-5
Kühn Z., Kysela J.Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 3/2002 Sb.2002článek v časopise1211-4405
Kysela J., Kühn Z.Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR2002článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Enslaved by Formalism: the Central European Judiciary One Decade After Big Bang2002příspěvek na konferenci
Kühn Z.Nová koncepce normativity judikatury obecného soudnictví na pozadí rozhodnutí Ústavního soudu2001článek v časopise1210-6410
Kühn Z.Ke vztahu zákona a práva2001článek v časopise1211-5347
Kühn Z., Derka L.Odůvodnění rozhodnutí vyššími soudy po 1.1.2001 a některé poznámky související2001článek v časopise1210-6410
Kühn Z.K otázce závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu2001článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva?2001článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Jiří Přibáň: Právo a politika konverzace, Texty o postmoderních nejistotách, spravedlnosti v právu a politické paměti, nakladatelství G plus G, Praha 20012001článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Jan Kysela: Právo na odpor a občanskou neposlušnost, Nakladatelství Doplněk, Brno 20012001článek v časopise1210-9126
Kühn Z.Ke stylu rozhodnutí českého Ústavního soudu2001článek v časopise1212-9909
Kühn Z.K možnosti změnit hospodářskoprávní režim smlouvy na režim obchodněprávní : k otázce dispozitivnosti a kogentnosti právních norem2001článek v časopise1212-9909
Kühn Z.K roli právních principů v judikatuře2001článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Střelba na Berlínské zdi2001článek v časopise1212-9909
Kühn Z.K možnosti soudu rozhodovat contra legem, ke vztahu zákona a práva2001článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Srovnání stylu soudního rozhodnutí v České republice, západní Evropě a USA2001článek v časopise1211-5347
Kühn Z.Základní modely soudcovské argumentace2001článek v časopise0231-6625
Kühn Z.K problematice výkladu obchodních smluv2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.K výkladu českého shromažďovacího zákona2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Mají mít naši soudcové právo separátního vóta?2000článek v časopise1211-5347
Kühn Z.Aktivismus ústavních soudů ve střední a východní Evropě2000část knihy80-85889-31-5
Kühn Z.Právní závaznost rozhodnutí Soudního dvora ES o předběžné otázce pro soudy členských států2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.K svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Krčmář a další proti České republice2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Krčmář a další proti České republice2000článek v časopise1212-9909
Kühn Z.Je parlament ČR vázán odůvodněním nálezů Ústavního soudu ČR?2000článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Jaké bude postavení soudcovské moci?2000článek v časopise
Kühn Z.Legitimacy of Law Courts in Central Europe2000příspěvek na konferenci
Kühn Z.Inkorporace evropské úmluvy do práva Velké Británie1999článek v časopise1210-3977
Kühn Z.Význam soudního precedentu v kontinentálním právu1999článek v časopise1210-3977
Kühn Z.Doktrína Stare Decisis v zemích Common Law1999článek v časopise0231-6625
Kühn Z.Přezkum rozhodnutí o přestupcích1999článek v časopise1210-4817
Kühn Z.O určitosti a neurčitosti práva1999článek v časopise1211-2860
Kühn Z.Trest smrti v americkém Common Law1999článek v časopise1211-2860
Kühn Z.Pojem a role právního principu1999část knihy80-901064-5-5
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111